Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

x4

x1

Zestaw do eksperymentów z botaniki NV 8070 117 zł Laboratoriumbotanicznewyposażonewewszyst - kie niezbędne akcesoria dla ogrodnika oraz in - strukcję (w 6 językach) prezentującą sposób wy - konywania 14 eksperymentów. Pozwala odkryć i poznać wspaniałe królestwo roślin.

Mała szklarnia EI 0161

• wym. 30 x 27 x 8 cm; 5 pojemników laboratoryjnych; 6 doni- czek torfowych; 6 tabletek torfowych; 2gąbki do kiełkowania nasion; 1woreczeknasion z8 różnymi gatunkami roślin; stano- wisko laboratoryjne; soczewka powiększająca; łopatka; linijka; kroplomierz; penseta; podpórka roślin; karta identyfikacyjna; arkusz danych; podręcznik przyrodniczy; wiek: 8+

79 zł Szklarnia to idealny zestaw naukowy dla małe - go botanika. Dobór jego elementów pozwala sadzić i uprawiać drobne rośliny o każdej porze roku i obserwować je podczas nauki pielęgnacji. Szklarnia jest również łatwym sposobem zapre - zentowania wpływu fotosyntezy na ich codzien - ne życie.

• 26 elem.: tacka oświetleniowa LED, taca do nawadniania, 2 x klamra, 4 x poprzeczka; 8 x zaślepka, brązowy pojem- nik, zielona podstawa, 2 x okno końcowe, okno prostokąt- ne, zakraplacz, pędzel, łopatka, cegła, kabel USB; wym.: 20 x 11 x 31 cm; produkt wymaga złożenia, materiał; two- rzywo sztuczne; wiek: 8+

x1

x4

Podziemny odkrywca. Małe laboratorium CS 6003 82 zł Małe laboratorium do obserwacji rozwoju podziemnej części rośliny. Umożliwia porównywanie rozwo - ju korzeni w stosunku do wzrostu części zielonej oraz obserwację zachowańmieszkańców ziemi np. dżdżownic. • wym. 40 x 18 x 6 cm; teleskop

Zestaw do recyklingu IV 7359 399 zł Innowacyjny zestaw stworzony do przeprowa - dzania eksperymentów. Pojemniki idealnie spraw - dzą się w testach materiałów biodegradalnych.

• 6 pojemników o wym. 14,5 x 12 cm; 6 próbek miedzi, cyny, plastiku i aluminium; 6kartoników; przewodnikdlanauczyciela

178

Made with FlippingBook Proposal Creator