Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

karty pracy i scenariusze w języku polskim i angielskim

Mapy interaktywne. Pakiet nauczyciel. Licencja 2 lata ID 2012 231 zł Platforma edukacyjna z bogatym zasobemmultimedialnych map aktualizo - wanych na bieżąco i interaktywnych pomocy dydaktycznych do nauki geo - grafii, historii, biologii, WOS-u oraz języków obcych. Zastępując tradycyjne mapy ścienne, plansze dydaktyczne oraz drukowane atlasy. • Przetestuj za darmo jak uczyć z pomocą platformy, poznaj jej funkcje i korzyści płynące dla Ciebie i szkoły. Z kodem kuponu: NOWASZKOŁA2020 wypróbuj przez 30 dni możliwości, jakie daje pełna wersja platformy MERIDIAN. • Zawartość pakietu dla nauczyciela: projektantmapy, warstwy interaktywne, skala i jej dostosowa- nie, legenda i objaśnienia, mini-mapa, bibliografia, drukowanie, polecenia i zadania, dodawanie swoich poleceń, tryb offline, licencja jednostanowiskowa na 2 lata;

Topografia terenu. Walizka pomocy naukowych z kartami pracy i scenariuszami NS 6113 1 199 zł Zestawmodeli i fotografii do prezentowania podsta - wowych pojęć związanych z topografią i geomorfo - logią powierzchni Ziemi (gór, płaskowyżów, równin, wzgórz, rzek oraz oceanów). Ukazuje wszystkie niezbędne cechy charakterystyczne dla danej formy

ukształtowania terenu. • 9 modeli: góra, płaskowyż, dorzecze rzeki górskiej, formy skalne (góry Danxia), przybrzeże, eoliczna forma terenu, kra- jobraz krasowy, dorzecze pagórkowate, równina; 3 scenariusze; 63 jednostronne karty pracy o wym.: 11,5 x 8 cm; wym. waliz- ki: 55 x 15,5 x 46 cm; wiek: 5+

182

Made with FlippingBook Proposal Creator