Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

RODZAJE PRACOWNI

PC2 - Pracownia dla każdego

PRO - Bestseller w naszej ofercie

PC PRACTICE - Bogata funkcjonalność

ADVANCED - Max korzyści – nr 1 na rynku

ODKRYJ KORZYŚCI

- wyższa skuteczność nauczania - oszczędność c zasu, intuicyjna obsługa - trening i udoskonalanie wymowy - swoboda obsługi pracowni z każdego miejsca w klasie - jednoczesna praca wszystkich uczniów - dowolna konfiguracja par i grup konwersacyjnych

191

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator