Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

myBoard BLACK 4C 84” Nano DA 3087 3 140 zł 159,2x119,5 Wymiar zewnętrzny [cm]: 175,4 x 126,1 Format: 4:3 Grubość [cm]: 4 Waga [kg]: 19,5 Technologia: optyczna Precyzja: ± 3 mm Tempo śledzenia: 8 ms Obszar interaktywny [cm]: Smart SBM680 DA 0639A 5 399 zł 156,5 x 117,5 Wymiar zewnętrzny [cm]: 166,0 x 131,2 Format: 4:3 Grubość [cm]: 4 Technologia: DViT dotykowa optyczna Powierzchnia tablicy: zoptymalizowana do projekcji, możliwe pisanie pisakami suchościeralnymi, łatwa w czyszczeniu, twarda Zasilanie: 230 V Komunikacja: USB 2.0 Obszar interaktywny [cm]: Avtek TT-Board 80 Pro DA 3098 3 779 zł 168,0 x 118,0 Wymiar zewnętrzny [cm]: 172,0 x 125,0 Format: 4:3 Grubość [cm]: 3,6 Waga [kg]: 19,5 Technologia: podczerwień Obszar interaktywny [cm]:

Zasilanie:

DC5V +/- 5% @500mA Palec lubinnynieprzezroczy- sty element Wi ndows XP/ V i s t a/ 7/8/8.1/10/ L inux/ Android/Mac OS(V10.4 lub wyżej)

Sposób obsługi:

System operacyjny:

Ilość punktów dotyku: 10

Temp e r a t u r a p r a c y 0 - 55°C , w i l g o t no ś ć otoczenia 10-90%

Wym. atmosferyczne:

Komunikacja: USB

Tryb pracy tablicy: Interaktywny – Osoba stojąca przy tablicy ma możliwość obsługiwana kompute- ra, uruchomiania dowolnych programów, czy tak jak w przypadku tradycyjnych tablic, pisania, rysowania, lub nanoszenia notatek. Dodatkowe: inteligentna półka – przyciski na półce na pisaki, Klawiatura ekranowa, przycisk – Prawy przyciskmyszy, kalibracja tablicy, 2 pisaki, przyciski funkcji: pisak czarny, czerwony, zielony i niebieski oraz gąbka, suchościeralna Oprogramowanie: SMART NOTEBOOK Wyposażenie: Kabel USB 5m, Podręcznik użytkownika i instrukcja instalacji, Nośnik z oprogra- mowaniem SMART Board

Podstawa prawna: Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. Nr 54 z 2004 r., poz. 535 z późn. zm., Dz. U. Nr 90 z 2005 r. poz. 756) art. 83 ust. 1 pkt. 26 w sprawie wykorzystania sprzętu komputerowego, do którego stosuje się stawkę podatku od towa - rów i usług w wysokości 0% oraz warunków jej stosowania .

Tempo śledzenia: 8 ms – 16 ms

0% VAT

Energia jest pobierana z komputera za pośred- nictwem kabla USB.

Zasilanie:

oferta tylko dla placówek oświatowych

Pobór prądu: <0,5W

Windows Vista 7, 8.1 oraz 10 (32 i 64 bity), MAC, Linux

System operacyjny:

Matowa, magnetyczna, suchościeralna, uszko- dzenie nie wp ł ywa na dzia łanie tabl icy, por- celanowa PolyVision e3

Oprogramowanie:

Avtek Interactive Suite

Powierzchnia tablicy:

dotyczy tablic interaktywnych

Instrukcja obsługi, kabel USB, 4 x pisak, uchwyty do montażu na ścianie

Wyposażenie:

Precyzja: <0,05 mm

22

Made with FlippingBook Proposal Creator