Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

Pakiet aplikacji do Smartfloor - Rewalidacja z Happy Stones DA 1780 1 799 zł Zestaw interaktywnych zabaw i ćwiczeń ruchowych do wykorzystania podczas zajęć rewalidacyjnych z dziećmi. Proponowane ćwiczenia stymulują w szczególności percepcjęwzrokową, myślenie logiczne i abstrakcyjne oraz spostrzegawczość. Rozwijają umiejętności językowe, a także zachęcają do podejmowania inicjatywy i działania, także tych związanych z aktywizacją społeczną, poprzez możliwość pracy w grupie. Przyjazna, spokojna grafika stymuluje nie tylko oko, ale i kubki smakowe. Pakiet przeznaczony jest do wykorzystania podczas zajęć rewalidacyjnych z dziećmi. Może również stanowić uzupełnienie codziennych zajęć edukacyjnych dla dzieci wwieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a także zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych. Polecany jest szczególnie do ćwiczeń rewalidacyjnych z dziećmi lubiącymi aktywność ruchową lub potrzebującymi takiej formy aktywizacji. Umiejętność czytania i liczenia u dziecka nie jest wymagana.Proponowane zadania są przeznaczone do pracy z jednymużytkownikiem, ćwiczeńwparze lub do pracy z grupą. Pakiet Happy Stones zawiera16aplikacji interaktywnych, wspierającychwielokierunkową aktywność dziecka. Wśród aplikacji można wyróżnić: zagadki logiczne polegające nadopasowywaniu elementówwukładance; odgadywaniu tożsamości postaci na obrazku; szukaniu, wskazywaniu lub zbieraniu potrzebnych przedmiotów, dobieraniu elementówwpary, ustalaniu kolejności przedmiotóww ciągu czy dokańczaniu wzorów i rytmów; zabawy pamięciowe, polegające na odnalezieniu par przedmiotów; zabawy kreatywne polegające na malowaniu, projektowaniu, wymyślaniu historyjek; gry ruchowe polegające na łapaniu, przesuwaniu przedmiotów, zliczaniu ich; zabawy dźwiękowe polegające na odtwarzaniu rytmu. Ćwiczenia opierają się głównie o rozpoznawanie kształtów, kolorów, wzorów oraz dźwięków z jednoczesną aktywizacją ruchową. Pracując z wykorzystaniem zabaw z pakietu Happy Stones kształtować można: • percepcję wzrokową i słuchową; • koncentrację uwagi, pamięć i spostrzegawczość; • samodzielne, refleksyjne, logiczne, krytyczne i twórcze myślenie; • myślenie abstrakcyjne i wyobraźnię; • sprawności motoryczne i koordynację ruchową; • stawianie pytań, dostrzeganie problemów, zbieranie informacji potrzebnych do ich rozwiązania, planowania i organizacji działania, a także rozwiązywanie problemów; • poprawne posługiwanie się językiempolskimwmowie, pozwalające na samodzielną aktywność, komunikację i efektywną naukę; • umiejętność obserwacji faktów i zjawisk;

• rozpoznawanie kolorów, kształtów, wzorów, dostrzeganie podobieństw i różnic; • rozpoznawanie odbicia lustrzanego, rytmu układu, kolejności elementów w ciągu; • liczenie do 10;

• samodzielność i podejmowanie inicjatywy; • umiejętność współpracy w parach i w grupie; • rozumienie poleceń, zasad gier i ćwiczeń oraz respektowanie ich.

45

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator