Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

Drukarka 3D

PN 0120 6 990 zł Nauka poprzez kontakt ucznia z przedmiotem jest znacznie bardziej skuteczna od posługiwania się opisami, zdjęciami a nawet animacjami. Pracownia składa się z na - stępujących elementów:

• drukarka Banach 3D - 1 szt., wym. 44 x 42 x 42 cm • 300 gotowych bezpłatnych projektów 3D przy- gotowanych do druku na drukarkę Banach3D www.banach3d.pl – na zajęcia z matematyki, fizyki, chemii, biologii • akcesoria do obsługi wydruków 3D tj.: szczypczyki, szpachelka, pęseta • materiał do druku (1 kolor filamentu PLA po 1kg) • karta pamięci SDdo pracy drukarki 3Dbez komputera • instrukcja obsługi i materiały video on-line wspiera- jące nauczycieli • poradnikmetodyczny do przedmiotów:matematyka,

fizyka, chemia, biologia • filmy instruktażowe dla nauczycieli z obsługi dru- karki Banach 3D • Ilość możliwa do wydrukowania: • ok. 10 dużych przedmiotów (rozmiar do 18cm) • kilkanaście do 30 średnich przedmiotów (rozmiar ok. 10 cm) • do 200 małych przedmiotów

Dane techniczne:

• pole robocze 20 x 20 cm, wysokość do 18 cm • średnica dyszy 0,4 mm • grubość warstwy regulowana od 0,05 mm • podgrzewany stół roboczy • głowica z wymiennymi dyszami

• układ chłodzenia wydruku • wysokość warstwy 0,1 - 0,3 mm • 3 punktowe poziomowanie stołu półautoma- tyczne

zaskakujące efekty dydaktyczne

matematyka siatki brył i figur, bryły geome - tryczne, dowody geometrycz - ne ufamki i kąty

geografia trójwymiarowe mapy, przekroje geologiczne, tektonika płyt, pory roku, Układ Słoneczny

fizyka środek ciężkości, śruby, przekładnie, atom, silniki, turbiny, pojazdy

biologia budowa komórek, anatomia, modelowanie ekosystemów

chemia modele atomów i cząstek chemicznych

61

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator