Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

terapia poznawczo- -behawioralna

ADD

ADHD

dysleksja

niewidomi i niedowidzący przedstawianiemiejsc, obiektóworaz osób za pomoca pomniejszonychmo - deli 3D

leczenie zaburzeń bazujących na lęku i wyprowadzaniu chorych z fo - bii, nerwic i zaburzeń kompulsywno - -obsesyjnych

praca z osobami z deficytem uwagi

terapia osób z zespołem nadpobu - dliwości psychoruchowej z deficytem uwagi i brakiem koncentracji

specyficzne trudności w nauce czy - tania i pisania

Wirtualne laboratorium inżynierskie Banach Smart 3D PN 0139 17 430 zł Zestaw zawiera: drukarka Banach Smart 3D – 7 szt.; programowanie do projektowania 3D; dostęp do biblioteki edukacyjnych projektów 3D; 7 rolek filamentu; szkolenie techniczne

63

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator