Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

WAŻNE! Platforma Dzwonek.pl obsługuje m.in.: - MPP - IPP - LaboLAB - i wiele innych materiałów edukacyjnych

DZWONEK. PL

Dzwonek.pl to platforma e-learningowa klasy LMS (learning management system) oferująca komplet narzędzi pozwalających na pracę zdalną placówki. Umożliwia zarządzanie strukturą szkoły z uwzględnieniem roli uczniów, nauczycieli i rodziców. Wersja Premium zapewnia dostęp m.in. do „wirtualnej klasy”, czyli bezpiecznego i stabilnego narzędzia pozwalającego na prowadzenie wideo-lekcji oraz aktywizacji uczniów na odległość. Ułatwia pracę, dzięki możliwości sprawnego wysyłania uczniom zadań, odbieranie automatycznych raportów z ich pracy i monitorowanie postępów podopiecznych. Dodatkową zaletą dla nauczyciela jest możliwość

tworzenia na platformie własnych zbiorówmateriałów. Mogą one składać się z e-podręczników dostępnych na platformie, wybranych stron oraz własnych zasobów: plików PDF, nagrań dźwiękowych czy wideo. System gwarantuje również dostęp do bogatej biblioteki e-podręczników i interaktywnych materiałów edukacyjnych oraz licznych materiałów szkoleniowych dla kadry nauczycielskiej. W ramach wersji Premium możliwe jest także raportowanie pracy nauczyciela dla dyrektora placówki lub organu prowadzącego. Wsparcie techniczne udzielane jest przez cały okres abonamentowy (online oraz telefonicznie).

Wersja PREMIUM zawiera

bogatą bibliotekę e-podręczników, interaktywnych lekcji oraz innych materiałów edukacyjnych zgodnych z podstawą programową; automatyczne ocenianie i raportowanie wyników pracy uczniówz e-podręcznikami i interaktywnymi lekcjami; organizację pracy w ramach grup lub wirtualnej struktury szkoły oraz możliwość udziału wonline’owych konkursach organizowanych przez lokalne i ogólnopolskie instytucje edukacyjne; rozbudowany system zlecania i monitorowania zadań dla ucznia; wewnętrzny system poczty elektronicznej do bezpiecznej komunikacji uczniów i nauczycieli oraz szkolna tablica informacyjna;

wirtualną klasę z opcją wideokonferencji do nauczania zdalnego, a także tablicę interaktywną do grupowej pracy zdalnej wczasie rzeczywistym; wspólne rozwiązywanie zadań interaktywnych (zadania otwarte i ankiety) w czasie rzeczywistym; rozbudowany system powiadomień, notyfikacji i przedmiotowe pulpity kontrolne; raport aktywności nauczycieli, szkoły dla organów prowadzących;

• •

pełną integrację z portalem eKreda.pl;

dostęp do licznych materiałów szkoleniowych dla kadry nauczycielskiej i wsparcie techniczne przez całyokres abonamentowy (onlineoraz telefonicznie).

Wersja PREMIUM

Platforma edukacyjna XS LJ 0050

Platforma edukacyjna S LJ 0052

Platforma edukacyjna M LJ 0054

Platforma edukacyjna L LJ 0056 • dla szkół powyżej 600 uczniów • licencja 12 miesięcy

2 990 zł

4 990 zł

6 990 zł

8 990 zł

• dla szkół do 150 uczniów • licencja 12 miesięcy

• dla szkół od 151-300 uczniów • licencja 12 miesięcy

• dla szkół od 301-600 uczniów • licencja 12 miesięcy

68

Made with FlippingBook Proposal Creator