Olmadık Kahveler & Hizmetler

Füzyon mutfak yaklaşımını kahveyle harmanlayan Olmadık Kahveler, renkleri ve kahveyi harmanlayan sıra dışı bir deneyim sunuyor.

OLMADIK KAHVELER & H İ ZMETLER

olmadikkahveler. com

H İ ZMETLER & ÜRÜNLER

Kurum İ çi Etkinlik & Kahve Servisi Kahve Söyle ş isi Kahve & Tasarım Atölyeler Kurumsal Hediye Paketi

olmadikkahveler. com

Kurum İ çi Etkinlik & Kahve Servisi

• Mü ş teri bulu ş maları ve kurum içi etkinliklerde ofis içinde espresso bar kurulumu yaparak sınırsız kahve servisi hizmeti sunuyoruz. • Dünya Kahve Günü gibi özel günlerde; happy hour, fuar, sergi vb. gün ve etkinliklerde yer alıyoruz. • Profesyonel 2 barista ile tam gün hizmet veriyoruz. • Günlük bütçe ortalama 100 çalı ş ana/ki ş iye kadar olan etkinlikler için geçerlidir.

KAHVE KÖ Ş ES İ

olmadikkahveler. com

Kurum İ çi Etkinlik & Kahve Söyle ş isi • Topraktan Fincana temalı kahve söyle ş isinde kahvenin kültüründen tarihine tüm detayları anlatıyoruz. • Happy hour ve motivasyon bulu ş maları gibi kurum içerisinde düzenlecek etkinliklerde yer alıyoruz. • 20 ki ş ilik gruplar halinde düzenlenebilecek söyle ş inin bir oturumu ortalama 40 dk sürüyor. • Bir gün içerisinde toplam 4 oturum düzenlenebiliyor.

KAHVE SÖYLE Şİ S İ

olmadikkahveler. com

Kurum İ çi Etkinlik & Atölyeler • Kurumunuza özel belirlenecek konseptte atölyeler planlıyoruz. • Temel kahve demleme atölyesi. • Tasarımcı e ş li ğ inde düzenlenecek el yapımı ürün atölyesi. • Bütçe, tercih edilen atölyeye katılım sa ğ layacak çalı ş an sayısına göre belirlenir.

KAHVE YANI PAKETLER

olmadikkahveler. com

Kurumsal Hediye Paketi

• V60 demleme seti ve kahve hediye paketi.* • Frenchpress ve filtre kahve hediye paketi.* • Kahve temalı rozet, anahtarlık ve küpe gibi tasarım aksesuarlardan olu ş an hediye paketi. • *Filtre kahve ekipmanlı hediye setleri, online bir etkinlik olarak temel demleme e ğ itimiyle birle ş tirilir. Hediye paketini alan ki ş iler, hediye kartında bulunan QR kodu okutarak e ğ itim videosunu izleyebilir. • Bütçe, tercih edilen hediye seti ve da ğ ıtım yapılacak çalı ş an sayısına göre belilenir. Mü ş teri veya çalı ş anlarınıza kahve temalı hediye paketleri sunuyoruz.

KAHVE HED İ YE PAKETLER

olmadikkahveler. com

İ LET İŞİ M

info@olmadikkahveler.com

Tolga Seçkin +90 532 175 39 91

olmadikkahveler. com

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7

Made with FlippingBook - PDF hosting