IF Elfsborg Verksamhetsberättelse 2020

2 0 2 0 VERKSAMHETSBERÄTTELSE | IF ELFSBORG 2020

VERKSAMHETSBERÄTTELSE | IF ELFSBORG 2020

VI TILLSAMMANS

KLUBBCHEFEN HAR ORDET Klubbchef Stefan Andreasson summerar året

03

VI TILLSAMMANS

04

Ett år där Vi Tillsammans betydde mer än någonsin

UNGDOMSSEKTIONEN Glädje och gemenskap tillsammans

08

ELITLAGEN

12

Bra utveckling – trots ett annorlunda år DAMLAGET

16

Succé direkt under det historiska första året för IF Elfsborgs damlag

BORÅS ARENA AB

20

Under 2020 stod Borås Arena 2.0 klar HERRLAGET

22

Herrlaget tog det stora silvret och kvalificerade sig till en Europaplats

MEDLEMMAR OCH FÖRENINGEN

32

Rekord i antalet medlemmar

PARTNERNÄTVERKET Ett annorlunda år även i nätverket

36

EKONOMI

38

Årets ekonomi sammanfattas

ÅRSREDOVISNING

INLAGA

ORGANISATION

39

Namnlista på samtliga som arbetar inom föreningen

SARA JARDVING ”Någonting jag kämpat för länge” 18

KLUBBCHEFEN HAR ORDET

JIMMY THELIN Om glädjen och den fantastiska säsongen 28

STORA SILVRET TILL BORÅS En lång säsong avslutades med firande 26

SERIESEGER Damlagets succésäsong 16

JOAKIM CARLSSON ”En tuff utmaning stod och väntade” 16

MATILDA LUNDBLAD ”Ett annorlunda år där vi tillsammans visade vägen” 22

Verksamhetsberättelse 2020 | IF Elfsborg 5

” Ett stort tack till alla i Elfsborgsfamiljen som på olika sätt stöttat och ställt upp för vår förening under det gångna året. Ingen nämnd, ingen glömd.

Klubbchef Stefan Andreasson

KLUBBCHEFEN HAR ORDET

ETT ANNORLUNDA ÅR PÅ GOTT OCH ONT Å RET 2020 blev ett annorlunda år. I samband med vårt årsmöte i mars kom de Malmö FF, är inte i ens i när- heten av dessa framgångar under de senaste 15 åren. Sett till ekonomi är vi sex platser över där vi ”borde” vara.

sorer och supportrar till nya ytor för laddning inför match. På Elfsborgsläktaren heter mötesplatsen Gula Torget. Här har vi i samverkan med våra supportrar skapat det som ska upplevas som Sveriges bästa supporterläktare. Genom vårt samhällsengage- mang Vi Tillsammans har vi i år kunnat fylla nya behov. När traditionella aktiviteter fick ställas in drog vi istället igång Elfsborgshjälpen och våra spelare deltog i aktiviteter för våra riskgrupper. Sommar- aktiviteterna för barn i några av våra utsatta stadsdelar kändes viktigare än någonsin ett år som detta. EKONOMISKTHARVI klarat oss väl, men vi är inte igenom. När det gäller pandemin och dess konsekvenser så är vi i halvlek. Vi behöver klara av både 2020 och 2021 innan vi har helheten. Årets resultat ger oss en trygghet och styrka när vi nu går in i pandemins andra år. Men detta har inte kommit av sig självt utan inte minst tack vare uppoffringar och stöd från många i och kring föreningen. Våra A-lagsspelare var bland de första i landet med fri- villiga lönesänkningar. Samma gjorde vår personal.

Våra sponsorer, näringsliv och stad har fortsatt ge oss sitt stöd. Och sist men inte minst har våra medlemmar och supportrar under hela året oavbrutet och med stor kreativitet hittat nya sätt att stötta IF Elfsborg. Kanske var det när Guli- ganerna hade dragit igång den succéartade medlemsvärv- ningen som jag blev viss om att vi kommer att klara detta. Guliganerna tog fasta på vårt

första restriktionerna kopp- lade till pandemin. Det har varit ett tungt år för många, fyllt av utmaningar. Det gäller även IF Elfsborg. Men jag vill lyfta fram ljuspunkterna. För trots allt så finns det en hel del sådana. När vi gick in i 2020 var vår ambition att ta nästa steg. Jag vill påstå att trots omständigheterna har vi lyckats med detta. Med råge. DAMLAGETS SERIESEGER är lätt att ta för given. Men det är något jag lärt mig detta år: att inte ta något för givet. Vi kan glädjas åt att vårt damlag är klara för nästa steg, uppflyttning till division 3. Det är också helt i linje med den inriktning som våra medlem- mar lade fast när årsmötet 2019 fattade det historiska beslutet att starta ett damlag med ambitionen att avancera i seriesystemet. HERRLAGETS STORA silver innebär att IF Elfsborg har erövrat medaljplats i allsvens- kan under tio av de 15 senaste säsongerna. Endast AIK slår detta facit. Övriga lag, förutom

Placeringen innebär att vi under 2021 tar steget ut i

Europa igen för kvalspel i den nystartade Europa Conference League. I Svenska Cupen tog det stopp i semifinalen, där det blev förlust med uddamålet mot IFK Göteborg. Vår ungdomsverksamhet ligger fortsatt i toppklass och fick återigen högsta betyg (fem stjärnor) när Svensk Elitfotboll certifierade 64 föreningar inom landet. U-truppen när- made sig SM-final när serierna avbröts i förtid på grund av pandemin. Flera unga spelare har under året varit uttagna till landslagsaktiviteter. Några av våra talanger fick debutera i A-laget under 2020 och inför 2021 är det ytterligare ett an- tal från våra ungdomsled som tar steget upp till seniornivå. Borås Arena 2.0 är projekt- namnet på den satsning som ger oss möjligheter att berika fotbollsupplevelsen och skapa unika mötesplatser. Stora delar av denna satsning färdigställdes under året. Nu längtar vi efter att under 2021 äntligen få välkomna spon-

värdeord UTMANARE. Och som de utmanade!

På några vårmånader ökade föreningens medlemstal med över 50 procent! JAG KÄNNER en stor stolthet över hur IF Elfsborg har hanterat årets utmaningar. Är det något år det finns anled - ning att framföra ett TACK så är det ett år som detta. Så från djupet av mitt hjärta: Ett stort tack till alla i Elfsborgsfamiljen som på olika sätt stöttat och ställt upp för vår förening under det gångna året. Ingen nämnd, ingen glömd.

Vi tillsammans!

Stefan Andreasson Klubbchef, IF Elfsborg

Verksamhetsberättelse 2020 | IF Elfsborg 3

Verksamhetsberättelse 2020 | IF Elfsborg 3

VI TILLSAMMANS

Spelare delade ut årets matchtröja till Elfsborgssupportrar i riskgrupp.

IF Elfsborg besökte traditionsenligt Lekterapin på Södra Älvsborgs Sjukhus för att lämna över julklappar till alla barn. I år kunde vi av förklarliga skäl inte träffa barnen utan möttes upp av personalen på sjukhusets parkering för överlämnande av julklapparna.

4 IF Elfsborg | Verksamhetsberättelse 2020

VI TILLSAMMANS

VI GÖR DET TILLSAMMANS

VI TILLSAMMANS är samlings- namnet för IF Elfsborgs samhälls- engagemang. Här återfinns alla de projekt och insatser som föreningen gör för att bidra till ett tryggare samhälle byggt på glädje, delaktig- het och gemenskap. Verksamheten bygger på områdena samhällsan- svar, supporterrelationer och Camp Elfsborg. Detta skapar samarbeten som påverkar och utvecklar fot- bollen, samhället och supporterre- lationerna. Tillsammans med Borås Stad, näringslivet, organisationer, supportrar och andra engagerade människor vill vi medverka till en positiv utveckling i vårt samhälle. Nedan är en del av våra aktiviteter och samhällsuppdrag. FERIEUNGDOMAR Varje år förser vi 15-20 ferie- ungdomar med arbete med vår sommarfotbollsskola. Med anledning av pandemin tog vi i år, i samarbete med Borås Stad, emot ytterligare 50 ferieungdomar som vi delade upp i grupper och placerade ut på fyra olika stadsdelar. Där fick de i uppdrag att hålla aktiviteter för barn och ungdomar. Mycket tack vare våra samarbetspartners AB Bostäder, samt fritidsgårdar och mötesplatser i dessa områden kunde detta genomföras. VÄRDEGRUNDSFÖRELÄSNINGAR Vi har arbetat fram och uppdaterat vår värdegrund och i år implemen- terades den internt. Spelare i herr- och damlag, ungdomslag, kanslipersonal, ungdomsledare och föräldrar har informerats och utbildats. Under året har också flera onlineföreläsningar till ungdomar på Hässleholmen, Norrby och Hulta genomförts.

KAA (ENARENA FÖRALLA) Tillsammans med Borås Stad har ett nytt projekt arbetats fram. Från och med januari 2021 inleds projektet med fokus på ett socialt hållbart Borås och det kommunala aktivi- tetsansvaret, d.v.s. ungdomar 16- 20 år som inte slutfört gymnasiet. IF Elfsborg kommer att vara länken ut till arbetslivet där Borås Arena blir mötesplatsen för ungdomarna att etablera kontakten med våra partners. Det stora målet i projektet är att ungdomarna återupptar sina studier. JOBBTILLSAMMANS I år genomfördes två grupper med bra resultat trots årets situation. Pandemin har påverkat en del av arbetet. Bland annat har det i år tagit längre tid att få ut deltagare i praktik och i en del fall har även praktiken fått skjutas fram. FLICKAKADEMIN Flickakademin tränade större delen av året. 33 spelare var uttagna 2020 och det har varit hög kvalitet samt bra uppslutning på de träningar som bedrivits. Inga matcher eller turneringar spelades i år. GÅ-FOTBOLL Större delen av året har verksam- heten varit pausad, men kontakt har ändå hållits mellan deltagarna. De träningar som bedrivits har skett utifrån alla restriktioner med bland annat utökat avstånd mellan deltagarna.

IF Elfsborgs Gå-fotbollsgäng i full aktivitet efter sommaren.

Verksamhetsberättelse 2020 | IF Elfsborg 5

VI TILLSAMMANS

IMPLEMENTERING AV VÄRDEGRUND

Ord som ska genomsyra hela vår verksamhet, från våra ungdomslag och A-lag, till våra medlemmar, supportrar och vårt arbete ute i samhället. TILLSAMMANS Genom fotbollen och vårt samhälls- engagemang samlar vi människor med olika bakgrunder. Oavsett ålder, kön, etnicitet, religion, sexuell läggning, fysisk eller psykisk förut- sättning är IF Elfsborg och Borås Arena en mötesplats för alla. UTMANARE Vi utmanar oss själva och andra genom att tänka i nya banor och på nya och annorlunda sätt.

Vi tar vara på det unika. Därmed blir vi föregångare och förebilder. Detta kan gälla alltifrån sportsliga ambitioner till nya mötes- platser, framtidens samhälls- engagemang, det moderna sportkontoret, supporterinitiativ. Våra verktyg heter engagemang, innovation, mod, ansvar, driv, ny- fikenhet, transparens, involvering och öppenhet. STOLTHET Vi är stolta över vår historia och det engagemang vi skapar. Vi står tillsammans i med- och motgång. Vi vinner, förlorar och kämpar tillsammans både på och utanför planen. Både inom fotbollen och i

VÄRDEGRUNDEN presenterades för första gången under medlems- mötet i december 2019 och bygger på arbetsgruppens gemensamma uppfattningar och värderingar som ska påminna oss om vilka vi är och vilka vi vill vara. Värderingar som ska leda oss i såväl vision som dag- lig verksamhet och som ska finnas som ett stöd när vi fattar beslut och väljer vår väg framåt. Under 2020 har arbetet med att implementera värdegrunden fortsatt. Genom utbildning, aktiviteter och samtal är nu hela föreningen initierade i IF Elfsborgs värdegrund som bygger på värdeorden tillsammans, utma- nare, stolthet.

IF ELFSBORGVILLVARA EN FÖRENING i ständig utveckling och med en verksamhet i framkant som skapar sportslig framgång och samhällsnytta. Allt vi gör bottnar i vår föreningskultur och våra värde- ringar. Redan under 2018 inleddes ett gediget och noggrant arbete med att ta fram och implementera IF Elfsborgs nya värdegrund. Arbetet bedrevs av representanter från vårt herrlag, Guliganerna, ungdoms- verksamheten, styrelsen och kans- liet. Representanterna ansvarade i sin tur över att förankra de olika stegen inom sina respektive grupperingar.

6 IF Elfsborg | Verksamhetsberättelse 2020

VI TILLSAMMANS

SUPPORTERRELATIONER

IF ELFSBORGARBETAR för en inkluderande supporterkultur oavsett ålder, läktartillhörighet eller bakgrund. Vårt arbete inom Vi Tillsammans handlar om att stödja, föra dialog och lyfta fram olika supporterinitiativ kring föreningen. Vi arbetar också för att Borås Arena ska vara tillgänglig även för de av våra supportrar som har någon form av funktionsvariation. Det finns bland annat syn- och teckentolk. I VÅRTDAGLIGA arbete fokuserar vi främst på förebyggande arbete genom supporterdialog för att på så sätt involvera support- rarna i föreningen. Genom SLO-rollen arbetar vi med service och bemötande, både mot hemma- och bortasupportrar för en bra och trygg upplevelse i Borås och på Borås Arena. IF Elfsborg har som ambition att en SLO skall finnas tillgänglig på alla förening - ens tävlingsmatcher, såväl hemma som borta. ETT PAR GÅNGER PERÅR bjuder vi in representanter från våra aktiva supportergrupperingar med fokus på dialog och samverkan. I år har mötena varit digitala. UNGA ELFSBORGARE ÄR supportergruppen för barn 9-14 år. Här fångar vi upp våra yngsta supportrar, bygger relationer och stärker positiva supporterinslag på matcherna. Under 2020 har verksamheten fortsatt att utvecklas och består nu av totalt 87 medlemmar. GAMLA ELFSBORGARE ÄR IF Elfsborgs äldsta supporterförening grundad 1942. Gamla Elfsborgare arbetar i nära samarbete med Sven Jonassons minnesfond som varje år delar ut stipendier till framstående spelare och ledare inom IF Elfsborg. GULIGANERNAÄR IF Elfsborgs största supporterförening. Under normala år arrangerar Guliganerna resor till samtliga borta- matcher. Bara några få matcher kunde spelas med publik i år (se bild).

Elfsborgssupportrar i början av 2020. Match mot IK Brage i ett fullsatt Rydahallen

ÅRETS VI TILLSAMMANSPRIS

Efter elva år sommedlemsansvarig och SLO valde Eric Sjölin att gå vidare i karriären – sedan i augusti 2020 hoppade han på en ny utmaning inom skolan. Under 2009 anställdes Eric Sjölin som SLO i IF Elfsborg – då en helt ny roll inom svensk fotboll med syftet att samordna, föra dialog och löpande kommunicera med supportrar i samband med match. Utöver sin roll som SLO har Eric Sjölin under sina år även varit medlemsansvarig och ansvarat över publik- och medlemsre- krytering. Vidare har han bland annat varit delaktig i arbetet med vår värdegrund, föreningens samhällsansvar och Camp Elfsborg sommarfotbollskola. Under den digitala Elfsborgsgalan i december fick Eric ta emot årets Vi-Tillsammanspris. Ett pris som delats ut sedan 2017 och tilldelas någon/några som gör betydande insatser för IF Elfsborg och vårt samhälle.

Verksamhetsberättelse 2020 | IF Elfsborg 7

UNGDOMSSEKTIONEN

IF ELFSBORGS UNGDOMSVERKSAMHETS FRÄMSTA FOKUS LIGGER PÅ GEMENSKAP. ALLA ÄR VÄLKOMNA ATT DELTA OCH VI SPELAR FOTBOLL FÖR ATT DET ÄR ROLIGT. UNGDOMSSEKTIONEN

I IF Elfsborgs ungdomsverksamhet får alla varamed och spela. Upp till 14 års ålder bedrivs träning för att skapa ett intresse för idrott i allmän- het och glädjen i att röra på sig och ingå i ett socialt sammanhang. Upp till 12 år spelar vi helt utan resultat, ingen tabell, ingen seriefinal.

Våra ledare har en nyckelroll i det här arbetet. Inom föreningen finns en välorganiserad verksamhet med många duktiga ledare somgör ett mycket bra jobb. Tack vare dessa får våra spelare en bra utbildning både på och utanför planen.

I år har verksamheten ställts inför speciella förutsättningar på grund av pandemin. Olika restriktioner har under år 2020 vid olika tidpunkter inneburit att både cuper, träningar ochmatcher fått skjutas upp eller ställas in.

Tack vare alla våra proffsiga ledare har vi ändå lyckats hålla igång verk- samheten på ett bra sätt. Stort tack också till alla föräldrar somhaft förståelse för våra restriktioner kring träningar och matcher.

8 IF Elfsborg | Verksamhetsberättelse 2020

UNGDOMSSEKTIONEN

VINNARE AV 2020 ÅRS PRISER FÖR BÄSTAKOMPIS SAMTGAMLA ELFSBORGARE OCH SVEN JONAS- SONS STIPENDIUM:

P8 – OLLE LINANDER F10 - SUELA SEJDIU F12 –CHLOE KARJALAINEN P10 –WILHELM SÄRÉN P12 – FERDAWS FAIZI P12 – OSCARMOHAMMED P14 – JOSEF AL-MOUSAWI

FINA PRISER DELADES UT

2020 är ett år där mycket är annorlunda. I vanliga fall brukar alltid IF Elfsborg genomföra den årliga ungdomsavslutningen för samtliga av våra yngsta spelare och ledare. Årets avslut- ning kunde tyvärr inte genomföras på grund av rådande restriktioner. Istället samlades endast de ungdomsspelare, som av sina ledare utsetts till årets bästa kompis i respektive åldersgrupp, för att motta ungdomsstipendiat av Gamla Elfsborgare och Sven Jonassons minnesfond. Årets Bästa Kompis-pris är en lång tradition inom IF Elfsborg för att uppmärksamma positiva insatser både på och vid sidan av planen.

Utmärkelsen är den finaste du kan få som ungdomsspelare i IF Elfsborg och en del av arbetet för att stärka föreningens värdegrunds- arbete. Sedan fem år tillbaka får årets bästa kompis-vinnare även ta emot ett ungdoms- stipendium i form av 500 kronor från Gamla Elfsborgare och Sven Jonassons minnesfond. Sven Jonassons minnesfond representerades på plats av sekreterare Eric Sjölin. Väl inne på Borås Arenas gröna matta välkomnades barnen och Eric berättade om storspelaren Sven Jonasson och bland annat ”Jonas” fantastiska målrekord (252 mål) som nog aldrig lär slås i Allsvenskan.

Därefter lästes motiveringar upp och barnen fick motta diplom samt vinstsumma.

Gamla Elfsborgare och Sven Jonassons minnesfond vill uppmärksamma det viktiga arbete som föreningens ungdomssektion gör för att utbilda och fostra alla barn/ungdomar inom föreningens ramar. Syftet med ungdoms- stipendiet är att lyfta fram bra kompisar och stärka signalvärdet att gott uppförande tillhör de viktiga värderingar som innebär att representera IF Elfsborg. .

Verksamhetsberättelse 2020 | IF Elfsborg 9

UNGDOMSSEKTIONEN

UNGDOMSLAGEN

VÅRA UNGDOMSLAG HAR TRÄNAT PÅ OCH TAGIT STORA KLIV I UTVECKLINGEN

P14 Årets trupp har bestått av cirka 60-70 spelare med fyra lag i seriespel. Ett av lagen blev seriesegrare i pojkar division 3. Ett lag spelade i division 5 där man slutade på femteplats. I division 6 blev det en sjätteplats och i division 8 kom laget på en sjundeplats. Under året har lagen tyvärr inte fått åka på några cuper på grund av pandemin.

P9-10 P9-10 har under år 2020 bestått av ca 25 spelare och två lag. Även detta gäng har gjort mycket bra ifrån sig i seriespelet och tagit stora kliv i utvecklingen. Ena laget har spelat i division 12 och det andra laget i division 13. De har inte fått deltaga i några cuper men istället spelat flertalet träningsmatcher utöver seriematcherna.

LEDARE FÖR P10: Jacob Andrén, Jamie Andersson, Robert Sameholm och Malin Stenberg.

LEDARE FÖR P14: Milan Aleksic, Johan Fälth, Fredrik Johannesson, Daniel Parfält och Johannes Lundin.

P8 I denna årskull har det varit 25-30 spelare som varit med och tränat två gånger/vecka. Samtliga sammandrag har blivit inställda på grund av covid. P8 har i år bestått av sju- och åttaåringar.

P11-12 Under året bestod truppen av cirka 45 spelare. Dessa har spelat i fyra lag i olika serier utan resultat och tabel- ler. Tre lag har spelat i division 9 och ett i division 10, samtliga med bra prestationer. Inga cuper på grund av pandemin men desto fler träningsmatcher, fantastisk uppslutning på träningarna och bra utveckling i gruppen. LEDARE FÖR P11-12: Tobias Edenvik, Andreas Klarström, Muhamet Zegrova, Daniel Särén, Daniel Kjellberg, Hoa Hiep Nguyen och Toni Bendzovski. F10-13 Vårt flicklag har under året haft cirka 15-20 spelare i träning med ett lag i seriespel, flickor division 6. Laget har spelat matcher utan resultat och tabeller med bra ut- veckling och mycket glädje. Likt våra pojklag har tjejerna inte fått spela några cuper.

LEDARE FÖR P8: Joakim Åhman och Tara Badeie.

LEDARE FÖR F10-13: Holly Svensson, Hedda Andersson och Per-Anders Johansson.

10 IF Elfsborg | Verksamhetsberättelse 2020

UNGDOMSSEKTIONEN

Verksamhetsberättelse 2020 | IF Elfsborg 11

ELITLAGEN

12 IF Elfsborg | Verksamhetsberättelse 2020

ELITLAGEN

Tony Lundqvist, sportchef ungdom

ELITLAGEN BRA UTVECKLING – TROTS ETT ANNORLUNDA ÅR FÖR VÅRA ELITLAG

D ETHARVARIT ett förändringarna i spelschema och resultat för A-laget, men det har även varit stora förändringar nedåt i leden. FÖR ELITLAGEN STARTADE förberedelserna inför kommande säsong i samband med att före- annorlunda år för alla, så även för IF Elfsborg som förening. Utifrån sett har de flesta sett gående säsong summerades. Redan i november 2019 fick spelarna reda på vilka planer fören- ingen hade för dem, om de skulle flyttas upp eller om nya utmaningar fick sökas på annat håll. Därefter startade Ligacupens första grupp- spel, elitlagens motsvarighet till Svenska Cupen. Elfsborgs lag i P16, P17 och P19 tog sig vidare till ett andra gruppspel som spelades mellan januari till mars år 2020. Med det upplägget fick lagen tidigt spela tävlingsmatcher, något som alltid ses som positivt. Gruppspelen hann spelas klart och samtliga lag

stod därefter redo inför seriestart. Då kommars månad och allting omkullkastades. Istället för serie- matcher fick lagen träna vidare i väntan på besked om vad som skulle hända, ett besked som kom först i början av juni. BESLUTTOGS ATT U21 Allsvens- kan 2020 skulle ställas in och istället kunde träningsmatcher bokas in för A-lagen vid behov. I P19 och P17 Allsvenskan beslutade förbundet att dessa skulle spelas som enkelmöten. Likaså gällde för de nationella P16-serierna. VI VISSTE ATT DETTA skulle bli ett annorlunda år där spelare, i en täm- ligen kritisk ålder sett till utveckling, inte skulle få matchträning på flera månader – men när serierna drog igång i mitten av juni visade det sig att lagen var väl rustade oavsett. Våra yngsta elitspelare i P16- och P17-serien visade att de fått bra tid att spela ihop sig.

kom elitlagens kvalitetskvitto när fyra spelare flyttades upp och fick A-lagskontrakt.

P17 ALLSVENSKAN var på förhand otroligt tuff, något som inte blev en mindre utmaning vid enkelmöten. U17-truppen visade då stor moral och kvalitet och säkrade kontraktet till fortsatt spel nästkommande sä- song och spel i fortsättningsserie. I P19 ALLSVENSKAN presterade U-truppen fantastiska resultat. Spelarna visade klass och säkrade andraplatsen inför SM-slutspelets gruppspel. Med starka resultat och segrar över såväl IFK Göteborg somMalmö FF var känslan att laget skulle kunna bli ostoppbart –men då togs beslutet med två matcher kvar att ställa in resten av serien. Hur dessa matcher och en eventuell final skulle gått kan vi bara sia om, det vi vet var att truppen hade stora möjligheter att gå hela vägen. ELITVERKSAMHETENS främsta mål är som känt dock att utveckla och fostra spelare att kunna axla en plats i A-laget. Trots att IF Elfsborg säkrade stora silvret i Allsvenskan

Fem spelare som under året levererat fina resultat i P19

Allsvenskan, varit med och tränat med A-laget och visat att de har kvalitet nog att utmana om speltid i Allsvenskan. Då kan vi stolt säga att IF Elfsborgs modell återigen fungerar. Med kontinuitet i allt vi gör – från spelidé, strategier hur man fostras till en Elfsborgsspelare och hur föreningen arbetar med tränare och ledare på lång sikt, får vi också resultat såväl på lång som kort sikt. Genom att prestera resultat och utveckla spelare år efter år, och på lång sikt genom att fostra spelare att kunna leva på sin dröm– att kunna leva på sin fotboll. Det kan vi alla elfsborgare vara riktigt stolta över!

Verksamhetsberättelse 2020 | IF Elfsborg 13

ELITLAGEN

U21

P19

Glädjande kan man säga att U-truppen enbart hade vinster i årets upplaga av U21 Allsvenskan. Det som är noterbart i samman- hanget är dock att det bara hann spelas en match i årets serie. Den 11mars vann IF Elfsborg mot GAIS med 3-0, där bland annat Johan Larsson fick spela sin första match sedan återkomsten i den gulsvarta tröjan.

Därefter togs beslutet att pausa serien innan det sedermera blev att hela serien ströks. A-lagen fick då möjlighet att planera in tränings- matcher istället för att ha en parallell U21-serie igång.

Den här säsongen såg allting väldigt spännande ut. Laget inledde starkt med tre raka segrar innan det blev en uddamålsförlust mot serieettan BK Häcken. Därefter spelade laget sju matcher utan förlust och avslu- tade med en förlust och en oavgjord match efter att laget redan säkrat slutspel. Upplägget var istället för dubbelmöten en serie med enkel- möten och därmed blev det bara 13 matcher innan serien summerades.

De fem främsta lagen hamnade då i en fortsättningsserie där ettan skulle ställas mot motsvarigheten i den norra serien. IF Elfsborg inledde med seger mot IFK Göteborg och kryss mot Malmö FF, men därefter pausades serien med två matcher kvar. IF Elfsborg var rejält på gång, men istället för att spela vidare i jakten på SM-guld togs beslutet i december att serien avslutades.

UPPFLYTTADE TILLHERRLAGET2020

SPELARE UNGDOMSLANDSLAG 2020

Oliver Zandén, Noah Söderberg, Kevin Holmén, Jack Cooper Love, Gustav Broman (lärling).

P19, födda -01 Jack Cooper Love Gustav Broman Oliver Zandén Noah Söderberg Kevin Holmén P18, födda -02 Viktor Widell Otto Vallentin Jacob Ondrejka P17, födda -03 Theo Lind Otto Gustavsson Alex Rahm Mohamed Adam

P16, födda -04 Carl Mauritzson Arian Sawsani Andrés Lindberg P15, födda -05 Enzo Andrén Isak Edman Gottfrid Rapp Lucas Söderberg Viktor Nylén

LEDARSTABEN U21/U19

Tränare: Tobias Linderoth och Tony Lundqvist Lagledare: Lasse Gabrielsson, Jan Nilsson, Mikael Thomée Fystränare: Victor Stoltz

Målvaktstränare: Linus Eriksson Idrottspsykolog: Peter Östlund Materialansvariga: Reima Haukka, Dan-Inge Lövhage

14 IF Elfsborg | Verksamhetsberättelse 2020

ELITLAGEN

P17

För U17-truppen väntade en stor utmaning. På förhand visste man att det här skulle bli en serie med rejält svåra motståndare, tuffa matcher och att det skulle krävas mycket bra prestationer för att ens hänga kvar. Inget lag kunde vara riktigt säkert. Därför var den tunga bortasegern

mot Helsingborgs IF en bra start, men sedan blev det tyngre. Fem matcher gick utan seger men därefter tog man två raka. I slutet av serien blandades resultaten men totalt sett räckte det till en tiondeplats – vilket också säkrade att fortsätta spela P17 Allsvenskan

nästkommande år. I fortsättningsserien hann laget sedan prestera två bra resultat, en seger mot Jönköpings Södra IF och en oavgjord tuff bortamatch mot Örebro SK. Därefter avslutades serien för IF Elfsborgs del.

LEDARSTABEN

Tränare: JoakimAlexandersson, Hans Lindbom, Patrik Lövhage, Johan Fälth Lagledare: Mikael Johansson

P16

För IF Elfsborgs yngsta elitlag inleddes säsongen med en brak- smäll. Gästande IFK Göteborg kom till Borås och vann med hela 7-0, vilket inte alls var den start laget önskade. När laget sedan även förlorade nästkommande match mot Gerdsken kom ett välbehövligt sommaruppehåll där laget fick gå tillbaka till grunderna, något som gav resultat.

Efter sommaruppehållet blev det direkt storseger mot Jonsereds IF med hela 6-0 och i matchen efter besegrades lokalrivalen Norrby IF. Segrarna rullade därefter på där Torslanda IK, Stenungsunds IF och IFK Skövde FK besegrades i tur och ordning. Fem raka segrar som tog laget till en fjärdeplats i denna enkelserie.

I fortsättningsserien ställdes lagen på plats 4 till 10 mot varandra och där stod IF Elfsborg för fina resultat. Även om första matchen slutade med förlust repade laget mod och vann resterande femmatcher och därmed serien. Lägg därtill en impo- nerande målskillnad på hela 34-7. Killarna får nu göra sig redo inför nya utmaningar i P17 Allsvenskan kommande säsong.

LEDARSTABEN

Tränare: JoakimAlexandersson, Hans Lindbom, Patrik Lövhage, Johan Fälth Lagledare: Mikael Johansson

Verksamhetsberättelse 2020 | IF Elfsborg 15

LEDARSTABEN JoakimCarlsson, huvudtränare

Sara Jardving, assisterande tränare och spelare LindaWestberg, assisterande tränare och spelare Sandra Bjurteg, målvaktstränare och spelare Sebastian Jonsson, målvaktstränare

ClaesMattsson, lagledare Roger Bergström, lagledare Nichlas Carlsson, lagledare Jan Ryrlén, koordinator

SUCCÉ UNDER DET HISTORISKT FÖRSTA ÅRET

D ETVARMÅNGASOM var nyfikna på säsongen 2020med tanke på den historiska uppstarten av IF Elfsborgs damlag. Det nystartade laget gick in i division 4 södra och fokus var direkt på att knipa seriesegern och därmed säkrad uppflyttning. Vid invigningen av Rydahallen i oktober 2019 hade laget sin första officiella träning där laget samlades och presenterades. Fler spelare tillkomkommande månader och laget gjorde allt för att träna ihop ett helt nytt lag inför seriepremiären. Men väl där omkullkastades planerna. Pandemin komemellan och premiären sköts upp fram till slutet av juni. - Alla såg framemot seriepremiären i april och den uppskjutna premiären

var enmissräkning, men vi fick helt enkelt anpassa oss. Vi tränade på men blandade vanlig träningmed teamaktiviteter sombrännboll och liknande, för att få ihop gruppen men också få ett litet avbrott. Gruppen började på ruta ett och ett tag var det tufft att bara gå och träna och inte fåmatcher, men när vi kom till seriepremiär var det rejält mycket nerver hos tjejerna, oavsett rutin och ålder, säger tränare Joakim Carlsson. På grund av pandemin blev också seriens förutsättningar annorlunda då det blev enkelmatcher istället för dubbelmöten, något somgjorde att vikten av varje poäng blev än större. - Med tanke på truppens kvalitet så var målet att vi skulle gå igenom division fyra och att det skulle ses somett ”misslyckande” omvi inte

avancerade, men där var jag aldrig orolig. Utmaningen var att få ihop tjejerna då några kom frånmindre föreningar, någramedmeriter från Damallsvenskan och enmix av ålder och erfarenhet, fortsätter tränare Carlsson. I DENHISTORISKTFÖRSTA tävlingsmatchen vann Elfsborg på bortaplanmot Kronängs IFmed 5-1, efter det komett sommaruppehåll på några veckor innan serien rullade vidare. Därefter fortsatte laget på ett strålande vis. Seger efter seger kom och poängen rullade in på kontot. Totalt sett spelade laget sjumatcher där det blev enbart segrar med strax under niomål gjorda i snitt varje match. Lägg därtill tvåmatcher där motståndarna lämnade walk over, vilket gjorde att laget gick genom serien utan att tappa en enda poäng

och hela 68-2 (!) i målskillnad. Laget har nu haft ett år tillsammans och står rustade inför kommande utmaningar i division 3, något som manmed tillförsikt ser framemot. - Nu har spelarna lärt känna varan- dra och nu kan vi fortsätta arbetet med att utvecklas lagmässigt, att läsamotståndarna på annat vis, bli kvickaremed boll och så vidare. Resultaten är en del och vi siktar på en ny bra säsong somkan leda till avancemang, men vi måste också utvecklas på lång sikt, avslutar JoakimCarlsson.

16 IF Elfsborg | Verksamhetsberättelse 2020

DAMLAGET

Verksamhetsberättelse 2020 | IF Elfsborg 17

DAMLAGET

”NÅGONTING JAG KÄMPAT FÖR LÄNGE” N ÄR IF ELFSBORGS medlemmar tog beslutet att starta det historiska damlaget var det för en spelare over. En trupp på 24 spelare där alla vill spela var också en fråga att hantera. - Vi har egentligen nästintill bytt hela laget i halvtidsvilan i varje match, så alla har fått

självklart att vara med på resan. Sara Jardving, som fyllde 43 år under 2020, hade själv varit med och lobbat för frågan under många års tid. - Det var någonting jag kämpat för länge, och när det väl blev klart att bygga ett nytt lag var det en rejäl ny- tändning, att vara med i någonting nytt och något jag inte varit med om tidigare, säger Sara Jardving. Med sin rutin ända upp på högsta nivå har hon varit viktig för såväl laget såväl på planen som för gruppen. Att hon blev delad skyttedrottning i laget var en del, men under året har hon fungerat som en länk mellan tränare och de yngre spelarna, något som också varit ett driv för henne. - Hälften av truppen har varit mellan 15-22 år, något som gett oss lite äldre och mer rutinerade en roll att hjälpa dessa spelare. Vi har också varit i den åldern och vet vad det innebär. Många har fått en annan typ av träning med styrka och fysik och det är lätt att bara köra på och inte vara lika lyhörd omman är sliten. Då får man stötta om de har småkänningar, att prata med tränaren och ta upp den typen av frågor om de behöver vila, för tjejerna själva vill oftast inte ses som svaga och ens ta upp saken, berättar Sara. En utmaning i år har också varit att det endast blev sju seriematcher som spelades, plus två där motståndaren lämnade walk

ungefär lika mycket speltid över säsongen. Alla vill såklart spela, men den bästa matchningen har vi fått på träning totalt sett. Vi avslutade säsongen med en internmatch och alla sa att det var den tuffaste matchen i år. Det var mycket prestige och ingen ville förlora. Att just vara en av stöttepelarna i gruppen är något som Sara trivts med och ser fram emot framgent. Att just ta en sådan roll var också en självklarhet för henne. - Jag har också varit en ung och lovande talang. När jag spelade i Öxabäck i fem år var det fullt av landslagsspelare. De hjälpte mig, utvecklade mig och har varit viktiga i hela min karriär, något jag såklart vill ge tillbaka till tjejerna i vårt lag, avslutar Sara.

UTMÄRKELSER DAMLAG

På den årliga Elfsborgsgalan, som det här året blev en digital variant de- lades det i vanlig ordning ut ett antal fina priser för att premiera spelarnas insatser från den gångna säsongen. Följande utmärkelser delades under kvällen ut till damspelare: Årets genombrott: Linn Sångberg Årets målskytt: Sara Jardving & Cornelia Andersson Årets spelare: Gabriella Uddh

18 IF Elfsborg | Verksamhetsberättelse 2020

DAMLAGET

SPELARTRUPPEN 2020 Sara Jardving, LindaWestberg, Sandra Bjurteg, Johanna Kalinski, LiaWiking, Gabriella Uddh, Ellen Larsson, Ebba Johansson, Cornelia Andersson, Corne- lia Lind Kékesy, Evelina Brink, Sara Isaksson, Mathilda Ståhlbom-Karlsson, Linn Sångberg, Leann Nyström, Moa Skoglund, Wilda Johansson, Sandra Steen, Tea Skoglund, Sanna Öjersson, Fanny Johansson, Donika Shala, Ebba Nåfält, Olivia Gurtata, Rebecka Wikander.

Verksamhetsberättelse 2020 | IF Elfsborg 19 19

BORÅS ARENA AB

BORÅS ARENA AB

ETT ANNORLUNDAMEN FRAMGÅNGSRIKT SPORTSLIGT ÅR PÅ BORÅS ARENAÄR AVKLARAT. NU LÄNGTAR VI TILL ATT FÅVÄLKOMNA PUBLIKEN TILLBAKA IGEN

Till samhällsprojekt och socialt hållbara arbeten. De nya ytorna skapar bland annat helt andra förutsättningar för olika socialamötenmellan ungdomar, Borås Stad och näringsliv. En ny underhållsplan har utformats, både organisatoriskt och planeringsmässigt, för alla våra anläggningar. 2020 har utöver underhållsarbete, ombyggnad ochmodernisering av arenan varit ett år där Borås Arena inte använts på samma sätt som tidigare. Saknaden av publiken på arenan har varit stor. Samtidigt har det här året gett tid och utrymme till flera viktiga förbättringar. Det har också varit en tid för fortsatt planering av en modernisering av den Södra läktaren. Det arbetet är planerat och beräknas vara klart till säsongen 2022.

UNDER ARBETSNAMNET Borås Arena 2.0 inleddes i november 2019 ombyggnadsarbetet av arenan. Projektet fortsatte och färdigställdes under 2020, med de visioner och planer som tidigare presenterats. Bland annat har arenan utrustats med ett nytt supportertorg intill Elfsborgsläktaren. Belysningen på arenan har bytts ut mot modern LED-belysning. Storbildsskärmarna är utbytta och tidigare reklamskyltar har bytts ut mot LED-skärmar. Toaletterna på Sjuhäradsläktaren, Ålgårdsläktaren och båda ståplatsläktarna har isolerats och försetts med varmvatten. I tidigare restauranglokal har ett mediacenter utvecklats. Härifrån styrs nu all övervakning, LED-kommuni- kation och sekretariat. Detta är nu också en yta för journalister och fotografer. UNDER 2020 stod vår nya businesslounge klar. Planlösningen för plan 3 har ritats om. Möbler, belysning, bildskärmar och ljudutrustning har helt bytts ut. Ett nytt kök har installerats och inredning med en helt unik färgsättning har tagit plats. Den nya loungen är nu en yta för partner- träffar, nätverksluncher och övriga aktiviteter.

EKONOMI

Investeringar i anläggningarna: 265 069 tkr.

Finansieringen av den totala investeringen har skett genom lån där Borås Stad ställt borgen på för närvarande 201 877 tkr . IF Elfsborg har utöver aktiekapitalet lämnat tillskott på 7 490 tkr. Det bokförda värdet på de tre anläggningarna uppgår till cirka 198 067 tkr Eget kapital: 9 340 tkr Balansomslutning: 212 256 tkr Borås Arena AB är ett helägt dotterbolag till IF Elfsborg. Arenan hyrs ut till Borås Stad som ansvarar för driften

BORÅSARENAAB STYRELSE

ORDFÖRANDE: Michael Ekberg

LEDAMÖTER: Stefan Andreasson, Björn Bördin, Bengt Engberg, Roger Hedlund, Sverre Rökaas ADJUNGERADE: Roger Cardell (Borås Stad), Camilla Larsson, Sven Liljegren, Thomas Pettersson

20 IF Elfsborg | Verksamhetsberättelse 2020

BORÅS ARENA AB

En del av vår nya businesslounge på plan 3.

Många minns vi en fullsatt Rydahallen i början av 2020.

Verksamhetsberättelse 2020 | IF Elfsborg 21 t r tt l I lf r r

HERRLAGET

M ATILDA LUNDBLAD, läkare och medicinskt ansvarig, kom till IF Elfsborg 2013. Mycket har varit utmanande genom åren, men nog har 2020 varit på en helt annan nivå. Trots det kan rutinerade Lundblad också blicka tillbaka på ett 2020 som därtill skapade en helt ny

fysteamet att göra ett bra jobb för att hålla spelarna på plan. Det man reflekterade över då var att de lag som har bra organisation runt laget med medicinska, tränare, fysteam kommer ha en fördel i det där. Det ser annorlunda ut i vissa lag. I botten av allsvenskan kanske man inte har samma team runt laget. Jag kände mig väldigt trygg i den situationen, i det vi hade i IF Elfsborg. – Något jag ser som nyckeln i att lyckas hjälpa och att kunna under- stödja tränarna är kommunikationen. Kommunikationen mellan medi- cinska, tränarteamet och fysteamet. Och där tycker jag att vi har en väldigt bra dialog. En bra förståelse för varandras kompetenser. ATT KOMMUNIKATIONEN skulle visa sig vara viktig blev tydligt i den ovissa tiden. Även om de ständigt för- sökte tänka och planera långsiktigt fanns det hela tiden en risk med att det kunde tas snabba beslut och en tidsplan kunde återigen rivas upp och behöva göras om. Men sam- spelet som fanns mellan Matilda Lundblad och hennes kollegor gjorde det hela bra mycket bättre. Det skapade också en trygghet hos spelarna. – Det tycker jag. Och det underlättar när man har en struktur runt laget och ledarteamet går in och säger att det här är förutsättningarna nu. Ni kommer få information vad som händer i världen, men vi i den här gruppen ska fokusera på att göra bra resultat på planen. Vi var tidiga med att försöka uppmana spelare att undvika att läsa allt som skrivs i media om pandemin. Det var mycket oro i samhället och många rubriker som skrivs är för att få klick. Det blir lätt att få fel fokus. Istället sa vi att det finns en presskonferens varje dag om man är intresserad. I övrigt kommer vi att informera. ETT NYTT BESKED KOM. Det planerades för en allsvensk pre- miär och det skulle också under en period bli ett väldigt tätt matchande för att ta igen förlorad tid från våren. Matilda Lundblad såg fram emot att det skulle dra igång – men likväl fanns det stora utmaningar med det som komma skulle.

dimension av samarbete, professionalitet och vilja.

FÖRSÄSONGEN I BÖRJAN av 2020 flöt på. Men på nyheterna rappor- terades det allt mer om det så kallade Corona-viruset. Inte kunde man då ana vilken påverkan det skulle komma att ha på framtiden. Till slut kom också det besked som kanske var väntat. Den allsvenska starten fick vänta. Den behövdes senareläggas i och med den rådande pandemin i samhället. IF Elfsborg hade, antagligen precis som övriga klubbar, tränat på ett visst sätt för att i början av april vara helt redo för 90 minuter långa fotbollsmatcher drygt en gång i veckan. Nu gällde det att ställa om. ”DET VAR FULLT FOKUS PÅ STRUKTUR” – Jag tänkte då direkt att det viktiga är att förstå att det är samma förut- sättningar för alla. Samma ovisshet. Första tanken var att de som skulle ta det beslutet har tagit det beslutet och då gällde det att göra det bästa utefter det. Jag tror inte heller att vi just då ens visste om vi skulle hinna fler träningsmatcher, berättar Matilda Lundblad och minns tillbaka på en tid för omställning: – Det var fullt fokus på struktur för spelarna och hur fysen skulle se ut. Tränarna gjorde ett jättefint jobb rent belastningsmässigt att lägga upp det hela på ett bra sätt. Vi lyckades verkligen hålla spelarna i en god form. Sedan var det inte heller bara helt dåligt ur en annan synvinkel. Man fick också mer tid med spelare som hade kommit in. Kände du då någon oro kring belast- ningen efter det här beskedet? – Ja, men absolut. En av de första tankarna var att det säkert kommer bli ett komprimerat spelschema, och då ställs det på sin verkliga spets för

22 IF Elfsborg | Verksamhetsberättelse 2020

HERRLAGET

– Den största utmaningen vi hade var framför allt att vi skulle få väldigt korta återhämtningsperioder. Vissa spelare klarar det väldigt bra, vissa mindre bra historiskt sett. För oss i det medicinska teamet blev det ännu viktigare att ha koll på spelarnas fysik och kommunikationen inför matcherna. Det för att fånga upp eventuella förändringar i muskulatur som skulle kunna leda till muskel- bristning. Vi hade mycket avvägning om en spelare skulle spela eller inte. Man kunde till exempel bestämma att en spelare, för att den skulle kunna spela nästkommande match som bara var några dagar bort, skulle plockas av efter 60 minuter. Det finns exempelvis mycket forsk - ning kring att mycket skador sker sista kvarten. Hon tillägger: – Allt handlade ännu mer om att vara förutseende den här säsongen. Man behövde fånga upp de tidiga signalerna hela tiden. Men det fanns dock, det täta match- schemat till trots, en viss typ av skador Lundblad tyckte sig se färre av under den perioden i de allsvenska matcherna. Något som hon tror är starkt kopplat till avsaknaden av publiken. – NÅGOT SOM JAG UPPLEVDE var att, i och med att matcherna spelades utan åskådare, man såg inte riktigt de där traumatiska skadorna. Inte adrenalintacklingar som kommit för att man eldas igång av en fullsatt arena exempelvis. I år har det mer varit tekniken som fått avgöra matcher. Det tror jag gjort mycket kring hur skademönstret sett ut under säsongen. IF Elfsborg lyckades under den här intensiva perioden mönstra väldigt liknande startelvor match ut och match in. Majoriteten av de övriga allsvenska klubbarna hade desto större bekymmer med detta, vilket i sin tur gjorde att IF Elfsborgs lyckade tillvägagångssätt uppmärksamma- des stort. Lundblad menar på att det är flera faktorer som spelar in kring hur man lyckades med detta. – Dels tror jag det har att göra med en väldigt bra grundträning, och dels att vi i den mån det gått försökt

efterlikna det belastningsmönster som skulle komma. Ser man att det är få dagar mellan matcher försöker man också efterlikna i träningssituation som att man har två matcher i veckan. Då lägger man upp belastningen efter det i varje spelares träningsprofil, säger hon och utvecklar: ”VI HAR STÅTT ENADE TILLSAMMANS” – Sedan finns det andra komponenter i matchbiten, som det psykiska och adrenalinet som man inte kan efterlikna till hundra procent. Men man kan göra det så likt det bara går, och där har vårt fysteam gjort ett fantastiskt jobb. Det är något som jag ser har varit en tydlig förändring i Elfsborg på senare tid, att man sätter strukturen på ett väldigt professionellt sätt. Vi ska vara i topp i Sverige och gärna efterlikna hur det ser ut i topppklubbarna internationellt också. Där gäller samma sak med det medicinska, att man har ett visst tänk som genom- syrar teamet. Man har ett tänk att vi ska vara förutseende, själva vara med att ta fram nya rön och vara uppdaterade kring det som händer.

inte vi som tar besluten. Vi förhåller oss till det som bestäms och arbetar efter det. Det har varit tufft, men hela tiden har det funnits en stark vilja i de olika ovissa tiderna. Det har funnits en ambition att hitta tävlingsmomenten i träning. Allt har verkligen genomsyrats av en glädje över att få hålla igång verksamheten. Många har mått bra av att kunna gå till sitt arbete. När pandemin bröt ut var man i föreningen snabba på att agera. Det här viruset skulle inte in i laget. Koordinator Martin Andersson och Matilda Lundblad har haft mycket kontakt, i år mer via telefon. Ett av samtalen handlade just om hur de skulle agera i ett tidigt skede. – VI BESTÄMDE ATT VI SKA VARA förebilder med det här. Visa vägen. Vi hade två saker att förhålla oss till. Det första var restriktionerna som vi skulle visa största respekt för och göra det vi kunde för att inte sprida smittan. Det andra var rent sportsligt. Vi visste inte mycket om det här och därför skulle vi också göra vårt yttersta, allihopa, för att inte få in det i laget, säger hon och fortsätter vidare: – Som elitidrottare ska man kunna prestera maxprestationer. Får man det här kan det bli som en kors- bandsskada, att man inte kommer tillbaka helt hundra på uppemot nio månader. Vi har märkt att vi gjort jobbet bra och inte alls haft samma typer av förkylningar och liknande infektioner som varit under vissa perioder tidigare år. Jag kan tänka mig att spelare och ledare verkligen sett de positiva aspekterna av att inte få in infektioner i laget inför säsongen. FÖR EGEN DEL HAR MATILDA Lundblad också haft ett spännande 2020. Hon har med sina kunskaper och analyser på många håll blivit ett ansikte utåt för idrottsläkare. Det har varit diverse intervjuer, studio- program och podcasts. – Jag har blivit lite av ett språkrör i media kring idrottsskador. Det har varit roligt även om jag tyvärr tvingats tacka nej till en hel del också. Det var också roligt att hamna på plats åtta

i GP:s och Borås Tidnings listor om mäktigaste idrottsprofiler. Det är nog inte så vanligt att läkare är med där. Om man brinner för någonting är det viktigt att våga ta ton och våga prata om det. Det kan göra att vi som jobbar mycket med idrott och den medicinska delen får en plattform att kunna dela med oss, så att det sipprar ned i lägre divisio- ner. Det är inte heller vanligt med kvinnliga läkare i herrfotbollen. Det är många som hör av sig och tycker det är kul och frågar hur det är, även kvinnliga tränare. – Kanske kan man bli en förebild. Jag hade ingen förebild som kvinnlig idrottsläkare. Jag hade bara turen att träffa Jon Karlsson och sedan träffat många läkare internationellt längs vägen. Jag och Barcelonas läkare blev vänner och även han blev som en mentor för mig. De är väldigt öppna för forskning och där kunde jag bidra. Så vi startade upp ett projekt gällande genetiska faktorer vid muskelskador. Då använde vi oss av spelare från deras A- och B-lag. Sedan kom han och var med i Elfsborg några dagar. Det var roligt och utvecklande. 2020 är ett år Matilda Lundblad kommer minnas länge. Det är ett år hon för IF Elfsborgs del också ser tillbaka på hur den familjära känslan vuxit sig starkare, hur samarbetet sinsemellan blivit allt viktigare och hur alla i föreningen dragit åt samma håll. Det känner hon bådar gott inför fortsättningen. – När allt ställs på sin spets är det viktigt att allt fungerar. Det fick vi också ett kvitto på. Vi gick ihop som klubb och kommer utan tvekan ännu starkare ur det här, avslutar Matilda Lundblad.

Vi ska ha en blick för vad som händer ute i toppklubbarna.

2020 BLEV ETT FRAMGÅNGSRIKT år på planen. Helheten har stämt och det har funnits en stor vilja i trupp, ledarstab och alla därtill. Dessutom en ödmjukhet och tacksamhet över att ha kunnat köra på. – Vi har stått enade tillsammans. Då är det enklare och tydligare för spelare att se och ta till sig informa- tion, snarare än om de hade fått lite olika information från olika håll. Vi har också många starka karaktärer i laget, så det är inga konstigheter. Många ledare som är där för att visa vägen för det yngre. Det hjälper mycket. Hon fortsätter: – Känslan som genomsyrat är att vi varit väldigt glada över att få hålla igång verksamheten. Det är klart man saknat publik och vi har så klart sett att vi kunnat ta in en viss mängd på ett säkert sätt, men det är

Verksamhetsberättelse 2020 | IF Elfsborg 23

HERRLAGET

TRUPPEN 2020

#1 MATHIAS DYNGELAND MÅLVAKT

#30 DAVID OLSSON MÅLVAKT FÖDD: 1997 MK: IF ELFSBORG I IF ELFSBORG SEDAN 2004 Utlånad 2020

#31 TIM RÖNNING MÅLVAKT FÖDD: 1999 MK: KILAFORS IF I IF ELFSBORG SEDAN 2015

#2 JOSEPH OKUMU FÖRSVARARE FÖDD: 1997 MK: CHEMELIL SUGAR I IF ELFSBORG SEDAN 2019

#4 CHRISTOPHER MCVEY

#5 GUSTAV HENRIKSSON

FÖRSVARARE FÖDD: 1997 MK: IF ELFSBORG I IF ELFSBORG SEDAN 2008

FÖRSVARARE FÖDD: 1998 MK: GREBBESTADS IF I IF ELFSBORG SEDAN 2014

FÖDD: 1995 MK: FANA IL I IF ELFSBORG SEDAN 2020

#13 RAMI KAIB

#19 TIM STÅLHEDEN FÖRSVARARE FÖDD: 2000 MK: BK ASTRIO I IF ELFSBORG SEDAN 2016

#15 LEO VÄISÄNEN

#24 JOHAN LARSSON FÖRSVARARE FÖDD: 1990 MK: KINNA IF I IF ELFSBORG SEDAN 2005 - 2015, 2020-

#20 SIMON STRAND FÖRSVARARE FÖDD: 1993 MK: STUVSTA IF I IF ELFSBORG SEDAN 2019

#27 FREDERIK HOLST FÖRSVARARE/MITTFÄLTARE FÖDD: 1994 MK: BRÖNDBY IF I IF ELFSBORG SEDAN 2018

FÖRSVARARE FÖDD: 1997 MK: IF NYKÖPING I IF ELFSBORG SEDAN 2013

FÖRSVARARE FÖDD: 1997 MK: KäPa I IF ELFSBORG SEDAN 2020

#16 ROBERT GOJANI MITTFÄLTARE FÖDD: 1992 MK: IFK ÖXNEHAGA I IF ELFSBORG SEDAN 2018

#18 SIMON OLSSON

#22 RASMUS ROSENQVIST

#7 DENIZ HÜMMET MITTFÄLTARE FÖDD: 1996 MK: MALMÖ FF I IF ELFSBORG SEDAN 2019 Utlånad hösten 2020

#14 JACOB ONDREJKA MITTFÄLTARE FÖDD: 2002 MK: BK LANDORA I IF ELFSBORG SEDAN 2020

#8 SAMUEL HOLMÉN MITTFÄLTARE FÖDD: 1984 MK: ANNELUNDS IF I IF ELFSBORG SEDAN 2002- 2007, 2017-

MITTFÄLTARE FÖDD: 1997

MITTFÄLTARE FÖDD: 1996 MK: RYDBOHOLMS SK I IF ELFSBORG SEDAN 2006

MK: IK ÖSTRIA LAMBOHOV I IF ELFSBORG SEDAN 2014

24 IF Elfsborg | Verksamhetsberättelse 2020

HERRLAGET

FÖRSTÄRKNINGAR LeoVäisänen (FCDenBosch) JohanLarssonBröndby IF JacobOndrejka (Landskrona BoIS)

ÖVERGÅNGAR JesperKarlsson (AZAlkmaar)

LÄRLINGAR Prince IsaacKouame TimStålheden Eduart Iljazi

AlexanderBernhardsson (Örgryte IS) MathiasDyngeland (Sogndal) JeppeOkkels (Silkeborg IF)

#29 ANTON THORSSON MITTFÄLTARE FÖDD: 1999 MK: EKHAGENS IF I IF ELFSBORG SEDAN 2015

#33 SIVERT HELTNE NILSEN

#11 JESPER KARLSSON ANFALLARE FÖDD: 1998 MK: IF BÖLJAN I IF ELFSBORG SEDAN 2017

#12 ALEXANDER BERNHARDSSON ANFALLARE FÖDD: 1998 MK: PARTILLE IF I IF ELFSBORG SEDAN 2020

#17 PER FRICK

MITTFÄLTARE FÖDD: 1991 MK: VOLDA I IF ELFSBORG SEDAN 2019

ANFALLARE FÖDD: 1992 MK: KILS AIK I IF ELFSBORG SEDAN 2009

#19 JEPPE OKKELS

#21 RASMUS ALM

#23 PRINCE ISAAC KOUAME ANFALLARE FÖDD: 2000 MK: IF ELFSBORG I IF ELFSBORG 2014

#25 ARIAN KABASHI ANFALLARE FÖDD: 1997 MK: HESTRAFORS IF I IF ELFSBORG SEDAN 2011 Utlånad 2020

#25 EDUART ILJAZI

#26 MAROKHY NDIONE ANFALLARE FÖDD: 1999 MK: IF ELFSBORG I IF ELFSBORG SEDAN 2009

ANFALLARE FÖDD: 1995 MK: BORSTAHUSENS BK I IF ELFSBORG SEDAN 2019

ANFALLARE FÖDD: 2000 MK: BORÅS AIK I IF ELFSBORG SEDAN 2014

ANFALLARE FÖDD: 1999 MK: OBG SILKEBORG I IF ELFSBORG SEDAN 2020

Verksamhetsberättelse 2020 | IF Elfsborg 25

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41

Made with FlippingBook Online newsletter