Raport Mandat 2016-2020

RAPORT MANDAT DE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDGIDIA PRIMAR

VALENTIN VRABIE Iulie 2016 - August 2020

CUPRINS

1. Modernizarea, întreţinerea, repararea infrastructurii municpiului și refacerea mediul înconjurător

6

2. Sănătate 3. Educaţie

34

42

4. Solidaritate socială

62

5. Cultură, culte și evenimente publice

70

6. Sport

80

7. Siguranţa cetăţeanului și eficientizarea serviciilor oferite cetățenilor

92

8. Economie

95

9. Proiecte viitoare

100

Medgidia este al doilea municipiu din județul Constanța ca număr de locuitori și suprafață, format din localitățile Medgidia - reședință, Remus Opreanu și Valea Dacilor. Unitatea administrativ-teritorială este situată în centrul Podișului Dobrogei de Sud și beneficiază de numeroase avantaje conferite de poziționarea geografică.

Suprafață totală 8.243 ha. Populație 45.208 locuitori din care: Medgidia - 43.270;

Valea Dacilor - 1.564; Remus Opreanu - 374.

În perioada iulie 2016 - august 2020, Consiliul Local Medgidia s-a întrunit în 95 de şedinţe ordinare, extraordinare sau de îndată, adoptând un număr de 614 hotărâri. Majoritatea proiectelor de hotărâre care au fost supuse dezbaterii Consiliului Local au fost iniţiate de primarul municipiului Medgidia. De asemenea, în perioada amintită anterior au fost emise 6079 dispoziţii ale primarului.

3

„Încă de la începutul acestui mandat am făcut toate demersurile necesare pentru a schimba soarta acestui municipiu, m-am luptat ca visul unei schimbări să devină realitatea noastră, a tuturor. Cu perseverență și muncă permanentă, prin aplicarea unor principii esențiale precum integritate, respectul față de lege și cetățean, performanță, disciplină, corectitudine și competență, am reușit ca administrația să fie mai aproape de nevoile și așteptările dumneavoastră” declară edilul municipiului Medgidia, Valentin Vrabie. Din punct de vedere financiar, în iulie 2016 Primăria Municipiului Medgidia se confrunta cu numeroase probleme generate de creditele contractate anterior, procesele pierdute care au generat obligații de plată sau datorii către terți, toate cumulând peste 38.000.000 lei. Nici la Spitalul Municipal Medgidia situația economică nu era diferită. Unitatea sanitară înregistra datorii în cuantum de peste 5.000.000 lei: furnizori, servicii, salariați și ANAF. După eforturi uriașe, în acest moment, din punct de vedere financiar, nici Primăria și nici Spitalul Municipal Medgidia nu mai înregistrează arierate, litigiile au fost stinse și daunele achitate: - 30.254.257 lei datorii la bănci din care a fost achitată suma de 15.994.685 lei; - 4.923.157 lei obligații de plată impuse prin hotărâri judecătorești definitive și irevocabile; - 557.894 lei datorii ale primăriei către terți; - 5.000.000 lei datorii ale Spitalului Municipal Medgidia; - 2.425.871 lei sumă achitată pentru finalizarea proiectului finanțat din fonduri europene ”Reabilitare și modernizare străzi, parcări, pod și stații de transport în municipiul Medgidia”. Întrucât lucrările aferente acestui proiect nu au fost finalizate la termen, până la data de 31 decembrie 2015, așa cum prevedea contractul de finanțare, beneficiarul, adică Primăria Municipiului Medgidia, a fost nevoit să achite din bugetul propriu această sumă. În acești 4 ani, Primăria Municipiului Medgidia nu s-a mai îndatorat cu niciun leu și nu a mai creat niciun litigiu juridic. În ciuda tuturor dificultăților, în acest moment, echipa din cadrul primăriei municipiului Medgidia implementează un număr de 18 proiecte cu fonduri guvernamentale și europene nerambursabile, în valoare totală de 119.840.731 lei, care vizează toate domeniile importante: infrastructură, sănătate, educație, social, cultural și sportiv. De asemenea, un număr de alte 15 proiecte, în valoare totală de peste 180.000.000 lei, la care se lucrează în acest moment, vor fi realizate cu fonduri europene, guvernamentale și din fonduri proprii.

4

2016

5

1. MODERNIZAREA, ÎNTREŢINEREA, REPARAREA INFRASTRUCTURII MUNICIPIULUI ȘI REFACEREA MEDIUL ÎNCONJURĂTOR Cele trei proiecte importante de asfaltare vizează 121 de străzi din municipiul Medgidia, reprezentând aproximativ 32 km și asigură reabilitarea integrală a structurii carosabile din municipiul Medgidia. 1.1 Proiectul ”Reabilitare tramă stradală 16 km în Municipiul Medgidia” Finanțare: Programul Național de Dezvoltare Locală, Subprogramul: Regenerarea urbană a municipiilor și orașelor Obiectivul general al acestui proiect a vizat modernizarea străzilor pentru asigurarea desfășurării fluente a traficului în toate anotimpurile, în condiții de maximă siguranță a utilizatorilor .

Valoarea totală a proiectului: 18.524.619 lei.

6

Cele 48 de străzi pe care s-a realizat asfaltarea sunt situate în municipiul Medgidia, astfel: 1. Zona Nord: Ana Ipătescu, Dunării, Licurici, Lebedei, Dimitrie Cantemir, Ion Vodă, Iezerului, Nufărului, Crinului, Dobrogeanu Gherea, Lucian Grigorescu, Lucian Grigorescu (1), Pescărușilor, Rândunelelor, Ilie Dincă, Fdt. Moldovei, Ardealului; 2. Zona Est: Anton Pann, Merilor, Tineretului, Răzoare, Caraiman, Teilor, Oituz, Jiului, Păcii, Walter Mărăcineanu, Tăbăcăriei, Castanilor, Frasinului, Împăratul Traian, Scarlat Vârnav, Ecateri - na Varga, Fdt. Viilor; 3. Zona Sud: Lalelelor, Maramureș, Monumentului, Principatele Unite, Constantin Golea; 4. Zona Centru: Dorobanți, Ibrahim Themo, Radu Negru, Tudor Vladimirescu, Vasile Alecsandri, Ecaterina Teodoroiu, Avram Iancu, Plevnei, Siretului. Au fost executate următoarele tipuri de structură rutieră după cum urmează: - 4 cm strat de uzură (BA16); - 6 cm strat de binder (BAD22); 20 cm strat de fundație din piatră spartă de carieră împănată cu split; - 25 cm start de fundație din piatră spartă amestec optimal; - strat anticontaminant din geotextil; - 10 cm strat de fundație din piatră spartă de carieră împănată cu split.

Au fost executate lucrări pentru: - montare borduri aferente străzilor; - ridicate la cotă căminele de canalizare; - trasare marcaje rutiere; - montare indicatoare rutiere.

7

2016

2020

1.2 Proiectul “Îmbunătățirea conectivității la rețeaua TEN-T în zona transfrontalieră Medgidia-Dobrich”

Finanțare: Programul Interreg VA România-Bulgaria, Axa 1- O regiune bine conectată

Obiectivul principal al proiectului a fost acela de a reuni comunități și întreprinderi din Medgidia și Dobrich prin îmbunătățirea sistemului de transport transfrontalier, utilizând o conexiune mai bună cu rețeaua TEN-T.

Valoarea totală a proiectului: 17.927.966 lei.

10

În cadrul proiectului au fost realizate lucrări de reabilitare a infrastructurii rutiere pentru 15 străzi: Alunilor, Fagului, Peşterii, Stejarului, Pinilor, Progresului, Șoseaua de Centură-Tronson 4, Lupeni, Cap. Neacșu Constantin, Sabinelor – Tronson 1, Tronson 2, Bujorului, Șoimilor, Victoriei, Răscoalei - Tronson 1,Tronson 2, Podgoriilor. De asemenea, proiectul prevede construcția a 9094 mp de trotuare aferente străzilor reabilitate dar și a 6190 mp rigole pentru preluarea și scurgerea apelor pluviale de pe centura municipiului Medgidia.

Au fost executate următoarele tipuri de structură rutieră după cum urmează: - 4 cm strat de uzură (BA16); - 6 cm strat de binder (BAD22); - 20-30 cm strat superior de fundație din piatră spartă stabilizată în situ; - 20 cm strat inferior de fundație din zestre existentă drum. Structură trotuar: - 10 cm strat fundație din piatră spartă; - 5 cm strat de nisip; - 6 cm pavele vibropresate.

11

În cadrul acestui proiect a fost achiziționat și un vehicul multifuncțional de întreținere drumuri. Acesta este dotat cu următoarele echipamente: plug de zăpadă, lamă multi segment, sărăriță, instalație spălare stradală, necesare îmbunătățirii serviciilor de întreținere a străzilor municipiului.

12

Porumbeilor Privighetorilor

1907 1324

STR Ă ZI PROPUSE SPRE ASFALTARE

Berzei

685 757 447 852 520 497 907 1570 1907 1324 685

SUPRAFA ŢĂ CAROSABIL (MP)

F undă tura Borcei F undă tura Zorilor F undă tura Fântânele Porumbeilor Alexandru Vlahu ță Privighetorilor Ţepes Vodă Paltinului F undă tura Zorilor F undă tura Fântânele F undă tura Pe ş terii Kemal Agi Amet Alexandru Vlahu ță Viforului Berzei Vâlcelelor tronson II F undă tura Borcei

DENUMIREA STR Ă ZII

1.3 Proiectul de reabilitare și modernizare a 68 de străzi din municipiul Medgidia

1209 757 447 852 520

Pentru a asigura reabilitarea integrală a structurii rutiere în municipiul Medgidia, primăria a finanțat din bugetul local al proiectului care vizează refacerea tuturor părților carosabile rămase neacoperite din primele două proiecte de asfaltare anterior menționate. În valoare de 6.106.162 lei , acest proiect de reabilitare vizează: - remedierea defecţiunilor şi denivelărilor existente de maximum 5 cm pe suprafaţa de lucru, prin tăierea verticală a marginilor gropii, în forme geometrice regulate şi frezarea îmbrăcăminţii asfaltice; - îndepărtarea materialului decapat şi eliberarea suprafeţei de lucru; - astuparea gropilor de pe suprafaţa de lucru cu piatră spartă (sort 0-31mm pentru adâncimi până în 10 cm şi sort 0-63 mm pentru adâncimi ce depăşesc 10 cm), nivelare şi compactare mecanică în vederea executării de plombe asfaltice, pe o grosime de maximum 5 cm; - executat plombe; - curăţarea suprafeţei de lucru prin măturare mecanică, manuală cu mături piassava sau suflare cu aer comprimat; - amorsarea suprafeţei de lucru cu emulsie bituminoasă; - aşternere de covor asfaltic pe suprafaţa carosabilă, într-un singur strat de uzură (tip BA16) cu grosimea de 6 cm; STR Ă ZI PROPUSE SPRE ASFALTARE DENUMIREA STR Ă ZII SUPRAFA ŢĂ CAROSABIL (MP) Vâlcelelor tronson II 1570 Porumbeilor 1907 Privighetorilor 1324 Berzei 685 F undă tura Borcei 757 Dimitrie C ntemir tr nson 2 240 Tudor Vladimirescu tronson 4 1042 An a Ipătes cu parț ial 840 Iezerului pa r ț ial 80 P ă cii p ar ț ial 150 Castanilor p ar ț ial 260 Mihai Eminescu 759 Unirii 981 Prim ăve rii 2010 Eternit ă tii 1038 Vântului 890 Munteniei 565 F undă tura L t. Oprea Hârâciu 332 F undă tura Releului 1296 Lalelelor tronson 5 2675 Dimitrie Cantemir tronson 2 240 Tudor Vladimirescu tronson 4 1042 A a Ipătes cu parț ial 840 Iezerului pa r ț ial 8 P ă cii p ar ț ial 50 471 113 868 480 890 565 Matei Basarab Viforului Ţepes Vodă 2016 - 2020 F undă tura Cri ş anei Vântului Munteniei F undă tura Pe ş terii Kemal Agi Amet F undă tura L t. Oprea Hârâciu Paltinului 332 F undă tura Releului Lalelelor tronson 5 2016 - 2020 F undă tu a Cri ş a ei Matei Basarab 1296 2675 480 868 497 907 1209 471 11

F undă tura Zorilor F undă tura Fântânele Alexandru Vlahu ță Viforului Ţepes Vodă Paltinului I. N. Roman Aurel Vlaicu Vâlc elor tronson II Dobrotici Viitorului Pr m ăve r i Eternit ă tii M ă r ăş e şt i M ă r ăş e şt i Castanilor p ar ț ial ihai Eminescu M ă r ăş ti Dumbrava Ro ie - tronson 1

1740 1213 1284 981 1263 260 759

447 852 520 497 471 113 868 480 890 565 332

- compactarea mecanică a suprafeţei asfaltate; - protejarea asfaltului proaspăt turnat cu dressing. STR Ă ZI PROPUSE SPRE ASFALTARE

Unirii STR Ă ZI PROPUSE SPRE ASFALTARE

2010

907 SUPRAFA ŢĂ CAROSABIL (MP) 1209 345 1038 1300 174

SUPRAFA ŢĂ CAROSABIL (MP)

DENUMIREA STR Ă ZII

DENUMIREA STR Ă ZII

Craiovei Toamnei M ă ăş ti

 1300 685 1213 1284 1263 644 945 852 1158 2163 497  520  907 1209  471 644 945 07 324 1158 2163 345   332  240  80  759 981 2010 1038   1213 1284 570 757 447 113 868 480 890 565 1296 2675 1042 840 150 260 1740

Vâlcelelor tronson II

1570 1907 1324

F undă tura Pe ş terii Kemal Agi Amet

Dobrotici Viitorului Privigh torilor Porumbeilor

Porumbeilor Privighetorilor

Matei Basarab

685 757 447 852 520 497 907 471 113 868 480 890 565     332

2016 - 2020 F undă tura Cri ş anei C ălă ra şi Dumbrava Rosie - tronso 1 Berzei

Berzei

             

Vântului Munteniei 1DUFLVHORU I. N. Roman Aurel Vlaicu F undă tura Borcei F undă tura Zorilor F undă tura Fântânele &UL]DQWHPHORU )XQGăWXUD0DL Alexandru Vlahu ță Craiovei Toamnei

F undă tura Borcei F undă tura Zorilor F undă tura Fântânele Alexandru Vlahu ță

F undă tura L t. Oprea Hârâciu

F undă tura Releului Lalelelor tronson 5

1296 2675

Viforului

0DL C ălă ra şi Viforului

Ţepes Vodă Paltinului

Dimitrie Cantemir tronson 2 Tudor Vladimirescu tronson 4 An a Ipătes cu parț ial Iezerului pa r ț ial $YLDWRU6HFLFD)UDQW] Ţepes Vodă &UkQJXOXL 7ULXPIXOXL F undă tura Pe ş terii Kemal Agi Amet -XSkQ'LPLWULH Matei Basarab Castanilor p ar ț ial Mihai Eminescu )XQGăWXUD1HJUX9RGă Unirii )XQGăWXUD-LXOXL Vântului 3DUFDUH3ROLĠLH Munteniei Prim ăve rii Eternit ă tii M ă r ăş e şt i $OHH ]RQD%O79܈L' $OHH ]RQD3LDĠHWD3 Lalelelor tronson 5 $OHH ]RQDGLQVSDWH%O7Y $OHHD ]RQD%O9HVW $OHHD ]RQD%O9HVW M ă r ăş ti $OHH%ORF5 Dimitrie Cantemir tronson 2 Tudor Vladimirescu tronson 4 Dobrotici Viitorului I. N. Roman Aurel Vlaicu $OHHD GLQVWUDGD6LOR]XOXL P ă cii p ar ț ial $OHHDSDU܊LDO An a Ipătes cu parț ial Iezerului pa r ț ial Castanilor p r ț ial Mihai Eminescu Craiovei Toamnei C ălă ra şi $OHHD ]RQD&7 $OHHD0LKDL%UDYX '& DFFHV5HPXV2SUHDQX &DSRUDO1HDF܈X&RQVWDQWLQSDU܊LDO Eternit ă tii $OHH%O ]RQDYHVW M ă r ăş e şt i Dumbrava Rosie - tronson 1 Unirii Paltinului F undă tura L t. Oprea Hârâciu F undă tura Releului

240

1209

1042

F undă tura Pe ş terii Kemal Agi Amet

840

80

Matei Basarab

P ă cii p ar ț ial )XQGăWXUD*ULYLWHL WURQVRQGLQWUH 6WUă]LOH'HFHEDO܈L5HSXEOLFLL 2016 - 2020 F undă tura Cri ş anei

150 260 759 981

- 2020 F undă tura Cri ş anei

         

Vântului Munteniei

2010 1038 1740 1213 1284 1263

F undă tura L t. Oprea Hârâciu

F undă tura Releului Lalelelor tronson 5

1296 2675

Dimitrie Cantemir tronson 2 Tudor Vladimirescu tronson 4

240

1042

An a Ipătes cu parț ial

840

345

Iezerului pa r ț ial

80

1300

P ă cii p ar ț ial

150 260 759 981

644 945

Castanilor p ar ț ial Mihai Eminescu

1158 2163

Unirii

Prim ăve rii Eternit ă tii M ă r ăş e şt i

2010 1038 1740 1213 1284 1263

,RQ&UHDQJD DOHHDFFHV3ROLFOLQLFă܈L6SLWDO  Prim ăve rii

M ă r ăş ti

Dobrotici Viitorului

M ă r ăş ti

$OHH%O6& LQWHUVHF܊LHFXVWUDGD(FDWHULQD 7HRGRURLX  Dobrotici

Dumbrava Rosie - tronson 1

345Viitorului

03 1263

727$/

I. N. Roman Aurel Vlaicu

1300

644 945 ÌQWUXFkW VWUDGD ,]YRUXOXL FDUH DUHR VXSUDI܊ăGH PS VHDIOă vQ VWDGLXO WHKQLFGHSLDWUă VSDUWăYD IL UHIăFXWă vQYDULDQWă FRQVWUXFWLYăGHQLYHODUH D VWUDWXOXL H[LVWHQWGHSLDWUă VSDUWă 1158 Dumbrava Rosie - tronson 1 345 I. N. Roman Aurel Vlaicu 1300 644

13

Craiovei Toamnei

Întrucât strada Izvorului, care are o suprafță de 2.463 mp, se află în stadiul tehnic de piatră spartă va fi refăcută în variantă constructivă de nivelare a stratului existent de piatră spartă, înlocuire a stratului contaminat și asfaltare cu două straturi de covor asfaltic respectiv: binder cu grosimea de 6 cm și strat de uzură cu grosimea de 4 cm.

14

15

Pentru localitățile Valea Dacilor și Remus Opreanu se lucrează în acest moment la proiecte importante care vor rezolva cele mai importante aspecte de infrastructură: aducțiunea rețelei de gaze naturale și asfaltarea integrală a localităților.

1.4 Proiectul ”Reabilitare, modernizare infrastructură rutieră sate Valea Dacilor și Remus Opreanu din Municipiul Medgidia” Proiectul cu o valoare totală de 39.333.456 lei a fost depus spre finanțare la Compania Națională de Investiții sub nr. 16574/16.07.2020. Soluția de reabilitare și modernizare adoptată se va realiza prin următoarele măsuri: - structura rutieră existentă; - structura rutieră nouă;

- 4 cm strat de uzură din beton asfaltic B16 rul 50/70; - 6 cm strat de legătură din beton asfaltic BAD 22.45 0/70; - 15 cm strat superior de fundație din piatră spartă amestec optimal; - 30 cm strat inferior de fundație din piatră spartă; - 7 cm substrat de nisip.

Totodată se va avea în vedere și reabilitarea și modernizarea infrastructurii pietonale, respectiv a trotuarelor. Lungimea străzilor din satul Remus Opreanu conform sistemului de proiecție Stereo 70 este de 3.974 m . Lungimea străzilor din satul Valea Dacilor conform conform sistemului de proiecție Stereo 70 este de 12.272 m .

16

1.5 Extindere rețele gaze naturale Medgidia, Valea Dacilor, Remus Opreanu și reabilitare rețea canalizare și distribuție apă În perioada analizată, au fost realizate lucrări pentru extinderea rețelei de gaze naturale, în valoare de aproximativ 500.000 lei , pe următoarele străzi din municipiul Medgidia: Dumbrava Roșie, Tineretului, Negru Vodă, Piersicilor și Tudor Vladimirescu.

Înlocuire și punere în funcțiune centrală termică blocuri ANL

În decembrie 2018, blocurile ANL, MS 5 și MS 6, aflate pe strada Industriei, au fost racordate la rețeaua de gaze naturale. Astfel, cele 60 de familii care locuiesc aici beneficiază din acel moment de căldură în locuințe. Au fost montate: 3 centrale termice 120 KW în condensare, 2 boilere 500 L, o butelie egalizare, 5 pompe circulație apă, 4 vase expansiune și au fost executate: instalație utilizare gaze, branșament gaze și pereți despărțitori camera centrală.

În baza contractului de concesiune nr. 3606/05.03.2002 și a actelor adiționale aferente, încheiate între SC Congaz SA (SC Distrigaz Sud Rețele) și Municipiul Medgidia se derulează proiectele care vizează: • Extindere rețea de distribuție gaze naturale în localitatea Valea Dacilor, pe o lungime estimată de 22,03 km , cu o valoare totală de 13.862.201 lei; • Extindere rețea de distribuție gaze naturale în localitatea Remus Opreanu, pe o lungime estimată de aproximativ 9,3 km , cu o valoare totală de 8.644.041,5 lei;

17

Deși în anul 2009 rețelele de apă și canalizare au fost predate operatorului SC RAJA SA prin contractul de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, pentru a veni în sprijinul cetățenilor municipiului Medgidia și pentru a debloca anumite situații apărute în perioada implementării proiectelor de asfaltare, din bugetul local, au fost finanțate diferite lucrări pe străzile: Ecaterina Varga, Lucian Grigorescu, Dobrogeanu Gherea, Maramureș, Dorobanți, Monumentului, Ibrahim Themo, Lebedei, Avram Iancu, Oituz, Principatele Unite, Ilie Dincă, Jiului, Tudor Vladimirescu, Nufărului, Decebal, Teilor, Podgoriilor, Poporului, Republicii, Licurici, Munteniei dar și în cartierul Partizanu. Astfel, au fost executate:

- înlocuire conductă la rețeaua de distribuție apă - 3126 ml; - executare branșamente la rețeaua nouă de distribuție apă - 368 buc; - înlocuire conductă la rețeaua de canalizare menajeră - 466 ml; - executare branșamente la rețeaua de canalizare - 95 bucăți; - executat cămine de vizitare - 93 bucăți.

18

1.6 Reabilitarea bretelelor podului rutier CDMN și înlocuire balustradă

După ce ani la rând Consiliul Județean Constanța a mimat implicarea și interesul față de cetățenii municipiului Medgidia, după multe adrese trimise acestei instituții, care au rămas fără răspuns, în anul 2018 s-a reușit în timp record rezolvarea problemei sectorului de drum cuprins între DN 22C și podul rutier CDMN. La scurt timp după preluarea din administrarea Consiliului Județean Constanța aceste bretele de pod au fost reabilitate, aducându-se la un stadiu decent de utilizare.

19

Primăria municipiului Medgidia a acordat şi acordă în permanenţă o atenţie deosebită modernizării imaginii oraşului atât în ansamblu, cât și în detaliu. Astfel, locurile de recreere pentru medgidienii de toate vârstele au fost în permanență modernizate dar au fost create și premisele înființări unor spații noi de relaxare.

1.7 Reabilitare și modernizare Piațeta Decebal

După ce în anul 2017 Piațeta Decebal a fost parțial reamenajată, în acest moment se află în implementare un nou proiect care va schimba în totalitate centru municipiului Medgidia. Investiția în valoare de 2.366.519,69 lei presupune: - crearea de locuri de odihnă pentru persoanele care tranzitează zona; - realizarea unei noi fântâni arteziene; - realizarea unei platforme centrale, potrivită pentru evenimente și promenade; - construcție alei pentru tranzitul pietonal și plimbările locuitorilor zonei; Alte lucrări: - sistematizarea amplasamentului și dirijarea apelor pluviale către străzile adiacente; - toaletarea vegetației lemnoase învechite a exemplarelor rămase; - realizarea de alei dalate; - amplasare ceas; - amenajarea spațiilor verzi nou create (lucrări de specialitate, plantări, gazonare, împrăștiere pământ vegetal); - realizarea sistemului de irigare prin picurare pe spațiile verzi; - realizarea rețelelor de iluminat public în interiorul parcului și montarea stâlpilor decorativi; - realizarea infrastructurii în vederea montării a două cișmele de apă potabilă, din oțel; - montare mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi); - amenajare zonă cu fântână luminată și jeturi de apă pe pavimentul adiacent;

20

- amplasare statuie “Femeia cu harpă”- autor Ion Jalea, pe pavimentul central; Structura rutieră a aleilor a fost astfel adoptată încât să fie capabilă să preia solicitările date de traficul estimat, să asigure siguranţa și confortul în exploatare pe toată durata de serviciu, durată estimată la 10 ani.

21

1.9 Amenajarea parcului IMUM Având în vedere necesitatea înființării unei zone de agrement și relaxare în zona de Nord a municipiului, încă din anul 2017 edilul Valentin Vrabie a făcut demersurile necesare pentru achiziționarea, de la lichidatorul judiciar al fostei fabrici de mașini și utilaje, a suprafeței de teren. Amenajarea parcului IMUM are în vedere îmbunătățirea mediului urban prin reconversia funcționalăaunui terendegradat și transformareaacestuia într-unparcmodern, util și extremdenecesar pentru petrecerea timpului liber. Parcul se întinde pe o suprafață de 1 2.981 mp și cuprinde: - loc de joacă pentru copii; - loc fitness în aer liber; - loc relaxare pentru vârstnici; - centrul parcului cu amfiteatru și fântâna arteziană; - alei pietonale.

Proiectul în valoare de 3.901.191 lei cuprinde lucrări necesare pentru: - sistematizarea amplasamentului și dirijarea apelor pluviale, corecții; - toaletarea vegetației lemnoase învechite, a exemplarelor rămase; - realizarea de alei dalate și bordurate; - amplasare fântâna arteziană, ceas, alte obiecte decorative; - amenajarea spațiilor verzi nou create (lucrări de specialitate: plantări, gazonare, împrăștiere pământ vegetal); - realizarea sistemului de irigare prin picurare pe spațiile verzi; - realizarea rețelelor de iluminat public în interiorul parcului și montarea stâlpilor decorativi; - realizarea infrastructurii în vederea montării a doua cișmele de apă potabilă, din oțel; - montare mobilier urban (bănci, coșuri gunoi). Finisajele alese, mobilierul stradal modern și spațiul verde amenajat vor oferi o ambianță plăcută plimbărilor și odihnei, jocurile de apă de la fântânile arteziene vor încânta privirile iar rețeaua de iluminat corespunzător va oferi siguranță cetățenilor pentru a-și petrece timpul liber seara, în zona de recreere. Pe terenul liber de vegetație și sistematizat vor fi executate și amplasate: denivelări amenajate ale terenului, locuri de joacă pentru copii, terase de promenade, amfiteatru central, suprafețe de apă cu fântână arteziană, considerată punct de atracție pe perioada de vară, un ceas, cișmele, punct de odihnă de tipul panourilor de plasă perforate și corter cu mobilier stradal adaptat vârstelor beneficiarilor - copii și adulți, alei pavate, iluminat eficient, sistem video și audio, zone cu gazon, cu material floricol.

22

1.10 Reabilitarea locurilor de joacă existente și înființarea unora noi

Încă de la începutul acestui mandat s-a avut în vedere modernizarea tuturor locurilor de joacă din oraș, prin înlocuirea echipamentelor existente cu altele noi și moderne, dar și crearea unor spații noi, într-un program derulat etapizat” În prima etapă a acestui proiect, în valoarea de 2.313.746 lei , prichindeii din municipiul Medgidia se vor putea bucura de înființarea unui nou loc de joacă în incinta

Complexului Sportiv ”Iftimie Ilisei” pe o suprafață de 1.140 mp dar și de modernizarea spațiilor de joacă existente. Astfel, patru locuri de joacă sunt în curs de reamenajare, acestea fiind: - locul de joacă din incinta Parcului 1 Mai; - locul de joacă situat pe strada Republicii, nr. 101 bis; - locul de joacă din incinta Parcului Nord; - locul de joacă situat pe strada Peșterii, nr. 2 bis;

23

Proiectul de amenajare, reabilitare şi reconfigurare a locurilor de joacă presupune:

- turnarea unui strat nou de covor elastic de cauciuc- tartan, pentru asigurarea cerinţei de siguranţă a copiilor în spaţiul de joacă; - dezafectarea echipamentelor de joacă existente; - pregătirea terenului; - montarea de borduri și pavele; - montarea de plasă tip buzău și turnare de beton; - montare gard lemn multicolor pentru delimitare loc de joacă; - dotarea cu echipamente de joacă noi;

- dotarea cu echipament pentru activități de echilibru; - dotarea cu leagăn, carusel, bănci, coșuri de gunoi.

În cea de-a doua etapă a proiectului vor fi modernizate următoarele locuri de joacă: - loc de joacă VS 21,VS 22,VS 23;

- loc de joacă str. Republicii (Hidrofor); - loc de joacă str. Podgoriilor Bl.K,L,M,N; - loc de joacă str. Lupeni; - loc de joacă str. Poporului Grădiniţa nr.8; - loc de joacă Str. Rahovei;

- loc de joacă Str.Vasile Lupu; - loc de joacă Str. Silozului.

24

Val oarea totală a proiectului: 2.313.746 lei.

1.11 Lucr ă ri efectuate de SC Apollo Ecoterm SRL

1.11 Lucrări efectuate de SC Apollo Ecoterm SRL În perioada iulie 2016 - august 2020 Primăria Municipiului Medgidia a plătit către SC Apollo Ecoterm SRL suma de 20.901.742,22 lei .

LUCR Ă RI EXECUTATE DE SC APOLLO ECOTERM SRL Refacere trotuare cu pavele recuperate Total 4079 mp Refacere trotuare cu pavele noi Total 8930 mp Montaj bordur ă Total 5317 ml Trotuar din beton Total 706 mp Trotuar din dale Total 49 mp Turnat plombe carosabile din beton Total 137 mp Platforme din beton/ scă ri Total 411 m p Ramp ă persoane cu handicap 5 buc Ridicat capace canalizare 205 buc Tur nat căm ine (golire, vane, aerisire) 52 buc Turnat rame capace canalizare 306 buc Înlocuit rame ș i capace canalizare 94 buc Re făc ut / instalat geiger 15 buc Refăcut carosab i l piatră spartă și rest de freza 6090 mp Executat canal preluare ape meteorice 152 ml

ă spart ă ri cu piatr ă Refacere parc Înlocuit sistem iluminat stadion/ stâlpi Asf altări/ plombari Frezat asfalt Văruit bordur i Montat coșuri de gunoi în parcuri Înlocuit rigle bănci în parc uri Reabilit at stați i maxi-taxi în Valea Dacilor Montat/ înlocuit stâlpi de iluminat stradal Refacere infrastructur ă t rotuare Împrejmuit ghene cu tabl ă Mo ntat bă nci Refacere re țe a canalizare Refacere r eț ea alimentare cu a pă Înlocuit balustrade pod rutier Montat stâlpi pentru camera supraveghere Înlocuit balustr adă p od rutier

1115 mp 1000 ML/42 BUC 1 buc 1115 mp 1000 ML/42 BUC 13916 mp 1720 mp 114 ml 33 buc 547 buc 24 buc 846 mp 16 buc 778 ml 3249 ml 720 ml 4 buc 7 buc 720 ml

2016 - 2020

1.12 Extinderea ş i modernizarea iluminatului public Pe raza unit ăț ii administrativ teritoriale Medgidia, î n p erioada 2016-2020 au fost executate lucr ă ri de interes pu blic, cu o valoare aprox imativ ă de 1.060.483 lei , du pă cum urmeaz ă : 1. R eț ele electrice de iluminat public: -

ă spart ă ri cu piatr ă Refacere parc Înlocuit sistem iluminat stadion/ stâlpi a fost execu tată mentenan ța iluminatului p ublic stradal p e raza UAT Medgidia, fiind efectuate un num ă r de 5478 interven ții evid ențiate în situa țiil e lunare de lucrări, în care a fost schimbat a p arataj electric (becuri, fasunguri, drosere, ignitere, conexiuni); - executare extinderi electrice de iluminat pu blic p e o lungime tot ală de 7,83 km cablu plus 1 97 noi cor p uri de iluminat; - executare lucr ă ri de re p ara ț ii la re ț eaua de iluminat în p arcul 1 Mai prin înlocuirea unui num ă r de 40 corpuri de tip baliză; - 1.12 Extinderea ş i modernizarea iluminatului public Pe raza unit ăț ii administrativ teritoriale Medgidia, î n p erioada 2016-2020 au fost executate lucr ă ri de interes pu blic, cu o valoare aprox imativ ă de 1.060.483 lei , du pă cum urmeaz ă : 1. R eț ele electrice de iluminat public: - a fost execu tată mentenan ța iluminatului p ublic stradal p e raza UAT Medgidia, fiind efectuate un num ă r de 5478 interven ții evid ențiate în situa țiil e lunare de lucrări, în care a fost schimbat a p arataj electric (becuri, fasunguri, drosere, ignitere, conexiuni); - executare extinderi electrice de iluminat pu blic p e o lungime tot ală de 7,83 km cablu plus 1 97 noi cor p uri de iluminat; - executare lucr ă ri de re p ara ț ii la re ț eaua de iluminat în p arcul 1 Mai prin înlocuirea unui num ă r de 40 corpuri de tip baliză; - executare luc ră ri de modernizare a iluminatului p ublic p ietonal în incinta Stadionului Muni cipa l ”Iftim ie Ilisei” prin montarea unui num ă r de 50 noi c orpuri de iluminat ti p LED; - a fost modernizat iluminatul p ublic stradal în diferite zone de p e raza UAT Medgidia a fost modernizat iluminatul p ublic stradal în diferite zone de p e raza UAT Medgidia prin montarea unui num ăr de 457 corpuri de iluminat economic ti p LED, modernizare care are dre p t rezultat sc ă derea cu a proxi mativ 50% a consumului de energie electric ă ; - executare iluminat ornamental ș i architectural prin montarea unui num ă r de 101 c orp uri de iluminat în Pia ț eta Decebal; - a fost modernizat iluminatul public al Podului Rutier din munici p iul Medgidia p rin înlocuirea a 52 de cor puri d e iluminat cu c orpuri de il uminat economic de tip LE D; 2. Extindre re ț ele electrice de interes public: - au fost executate lucr ă ri electrice de interes pu blic p e o lungime t otală de 3 km, în diferite zone ale munici p iului Medgidia, pe str ăzile : I. C. Bră tianu, Mircea cel B ă trân, Mihail Kog ă lniceanu, Al. I. Cuza, Constantin Brâncoveanu, Berzei, Teilor, Peș terii, Fagului și executare luc ră ri de modernizare a iluminatului p ublic p ietonal în incinta Stadionului Muni cipa l ”Iftim ie Ilisei” prin montarea unui num ă r de 50 noi c orpuri de iluminat ti p LED; -

25

1.12 Extinderea şi modernizarea iluminatului public

Pe raza unității administrativ teritoriale Medgidia, în perioada 2016-2020 au fost executate lucrări electrice de interes public pentru care au fost folosite în total: 696 lămpi, 240 de proiectoare, 383 de brațe, 44 de branșamente, 96 stâlpi și 20.975 ml de cablu electric, astfel: - executare mentenanța iluminatului public stradal pe raza UAT Medgidia, fiind efectuate un număr de 5478 intervenții evidențiate în situațiile lunare de lucrări, în care a fost schimbat aparataj electric (becuri, fasunguri, drosere, ignitere, conexiuni); - executare extinderi electrice de iluminat public pe o lungime totală de 7,83 km; - executare lucrări de reparații la rețeaua de iluminat în parcul 1 Mai; - executare lucrări de modernizare a iluminatului public pietonal în incinta Stadionului Municipal ”Iftimie Ilisei”; - modernizare iluminat public stradal în diferite zone de pe raza UAT Medgidia prin montarea de corpuri de iluminat economic tip LED, modernizare care are drept rezultat - modernizare iluminat public al Podului Rutier din municipiul Medgidia; - executare lucrări de reabilitare instalație electrică la sala de sport ”Iftimie Ilisei”, lucrări de reabilitare instalație electrică la Piața Agroalimentară Centrală, lucrări de reabilitare instalație electrică la Piața Nord și instalație electrică nouă pentru cele două centrale cu gaze de la blocurile ANL MS5 și MS6 și hotel Stadion; - executare iluminat public strada Ciocârliei - garaje; - executare iluminat public strada Albinelor; - executare luminat aleea Trandafirilor, Biserica Sfinții Petru și Pavel; - refacere instalație iluminat - zona CRH, Liceul ”Dragomir Hurmuzescu”; scăderea cu aproximativ 50% a consumului de energie electrică; - executare iluminat ornamental și arhitectural în Piațeta Decebal;

- extindere iluminat cartierul Tineretului și zona Rotunda; - executare iluminat stradal cartier casa ciobanului - pepinieră; - executare iluminat Piața Centrală - artizanat - hală;

- executare iluminat alee Piața Centrală; - executare iluminat cimitirul ortodox; - înlocuire iluminat zona VS-uri, cartier case;

26

- montare 2 totem-uri intrare/ieșire localitatea Valea Dacilor; - executare iluminat terenuri sport sintetice; - executare iluminat blocul 50, b-dul Independenței; - executare iluminat sala de sport ”Dan Spătaru” interior/exterior; - extindere rețea electrică Valea Dacilor; - executare iluminat valea stadionului -strada Podgoriilor;

- executare lucrări electrice de interes public pe o lungime totală de 3 km, în diferite zone ale municipiului Medgidia, pe străzile: I. C. Brătianu, Mircea cel Bătrân, Mihail Kogălniceanu, Al. I. Cuza, Constantin Brâncoveanu, Berzei, Teilor, Peșterii, Fagului și Piersicilor. Aceste noi rețele electrice au fost alimentate și puse sub tensiune de la două posturi de transformare în anvelopa de beton, nou construite. În data de 21 noiembrie 2019, zi de mare însemnătate creștină, când a fost sărbătorită Intrarea Maicii Domnului în biserică, cunoscută și ca Sărbătoarea Luminii, a fost inaugurat iluminatul arhitectural al podului din Medgidia. În ziua bucuriei și a norocului, în care cerurile se deschid, iar cele mai importante dorințe ale oamenilor se împlinesc, simbolul orașului nostru - podul peste Canalul Dunăre - Marea Neagră - a fost îmbrăcat în LUMINĂ. Realizarea iluminatului arhitectural al podului rutier a presupus executarea instalației electrice pe o lungime de 0,7 Km , lucrare executată conform proiectului luminotehnic care cuprinde un număr de 175 proiectoare RGB programabile , 4.672 ml cabluri electrice şi un număr de 14 tablouri electrice aferente.

27

1.13 Înlocuire stații autobuze în zona Balada

Pentru a putea analiza impactul și durabilitatea în timp, au fost montate două stații în zona Balada. În următoarea perioadă, va fi implementat un proiect care vizează schimbarea tuturor stațiilor de autobuz de pe raza unității administrativ teritoriale.

28

1.14 Reabilitare parcare Piața Nord Lucrările realizate au vizat: - frezarea asfaltului existent pe o suprafaţă de 5772 mp şi grosime de 5 cm;

- amorsarea suprafeţelor cu emulsie bituminoasă; - aşternerea mecanică (cu finisor) a covorului; - compactarea mecanică a asfaltului turnat.

29

1.15 Dotare Direcția Generală a Domeniului Public și Privat

Pentru întreținerea spațiilor verzi de pe raza municipiului, Primăria Municipiului Medgidia a investit în dotarea Direcției de Gestionare a Domeniului Public și Privat. Au fost achiziționate următoarele mașini, utilaje și scule: - motocositoare - 20 bucăți; - motoferăstrău (drujbe) - 3 bucăți; - emondor (Drujba telescopică) - o bucată; - mașină de tuns gard viu - 2 bucăți; - mașină de tuns gazon - 2 bucăți; - tractoraș de tuns iarba - 4 bucăți; - centuri complexe, scară telescopică, frânghii, dispozitive de cățărare alpiniști utilitari; - autoutilitară. De asemenea, pentru întreținerea bunurilor mobile și imobile aflate în gestionarea Primăriei Municipiului Medgidia, au fost achiziționate și există acum în dotare:

- instalație de irigat mobilă - 5 bucăți; - schelă platformă 3 module - 2 bucăți; - circular fierăstrău (lemn și fier)- 4 bucăți;

- mașină de rindeluit - 2 bucăți; - aparat de sudură - 2 bucăți; - pistol vopsit - 2 bucăți;

- polizor banc / unghiular - 4 bucăți; - rotopercutor (bormașină) - 3 bucăți; - scară aluminiu (3,4,5 și 7 tronsoane) - 4 bucăți; - aparate de stropit - 3 bucăți; - chei, ciocane, leviere, foarfeci, clești;

- compresor monofazat, curățitor cu presiune, suflantă frunze, mașină tăiat plăci ceramică, trusă lăcătuș mecanic, trusă instalator sanitar, detector gaze, pompă electrică presiune, manometru digital, pompă submersibilă, dispozitiv tăiat țevi, cameră video inspecție tubulatură, betonieră, mașină spălat pardoseală sala sport.

30

31

1.16 Proiectul de realilitare a sediului primăriei, intitulat ”Creșterea eficienței energetice a clădirii publice – Clădirea Consilului Local din municipiul Medgidia, județul Constanța” este depus spre finanțare la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației sub numărul 19748/DIPOR/23.07.2020, fiind identificat cu SMIS 139609. Are o valoare totală de 7.338.946,85 lei și cuprinde lucrări de eficientizare energetică printre care:

- sistem de panouri fotovoltaice și panouri solare pentru preparare apă caldă menajeră.

- schimbarea tâmplăriilor existente; - înlocuirea instalațiilor sanitare, termice și electrice;

1.17 Proiectul “Reabilitare și modernizare Piață Agroalimentară, zona Centru în municipiul Medgidia, județul Constanța” Prin realizarea proiectului cu o valoare totală de 4.254.985 lei se propun următoarele măsuri de intervenție:

- acoperirea parțială a străzii halei prin unificarea celor două construcții reabilitate ale pieței; - spații pentru depozitarea mărfurilor și a ambalajelor; - spații pentru păstrarea și închirierea cântarelor și a echipametelor de protecție; - locuri pentru amplasarea cântarelor de control; - bazine compartimentate pentru spălarea legumelor și fructelor;

fântâni cu jeturi de apă potabilă amplasate pe platou, sau alte surse de apă potabilă; spații pentru păstrarea materialelor de întreținere și de curățenie; - locuri de parcare; - punct de colectare a deșeurilor rezultate din activitatea comercială; - punct cu mijloace inițiale de intervenție pentru PSI; - spații comerciale închise dedicate pentru legume, lactate, ouă, carne, pește și altele.

32

NUME

VERIFICATOR

SEMNATURĂ CERINŢA

REF

NUME

VERIFICATOR

SEMNATURĂ CERINŢA

REFERAT/EXPERTIZĂ NR./DATA

PRIMARIA MU Beneficiar:

ALLPLAN Proiect S.R.L. Tel. / Fax.+40241 520 228, E-mail: office@allplan.ro Bulevardul MAMAIA, nr. 171 bis, CONSTANTA,

PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDGIDIA Beneficiar:

Proiect nr.: 394.1

ALLPLAN Proiect S.R.L. Tel. / Fax.+40241 520 228, E-mail: office@allplan.ro Bulevardul MAMAIA, nr. 171 bis, CONSTANTA,

33

nr.:

2. SĂNĂTATE . T TE Spitalul Municipal Medgidia reprezintă cea mai importantă unitate sanitară situată în inima Dobrogei, care deservește anual peste un sfert din locuitorii județului Constanța, cetățeni din municipiul Medgidia dar și din localitățile învecinate. Spitalul Municipal Medgidia a intrat încă din anul 2016 într-un proces intensiv de reabilitare, modernizare și dotare, devenind din ce în ce mai performant, atât pentru pacienți cât și pentru noii medici care s-au alăturat corpului profesional al unității spitalicești. Dacă la începutul acestui mandat unitatea sanitară era aproape în colaps, înregistrând datorii de peste 5.000.000 lei (furnizori, servicii, salariați și ANAF), serviciile medicale lăsau mult de dorit iar pacienții erau nevoiți să își cumpere singuri medicamentele, se poate constata că lucrurile au fost schimbate radical. Pentru a putea asigura condiţii de spitalizare, aparatură medicală şi servicii la cele mai înalte standarde europene, a fost alocată către Spitalului Municipal Medgidia până în acest moment suma de 8.325.137 lei la care se adaugă încă 10.000.000 lei cofinanțări pentru proiectele de reabilitare și dotare cu aparatură medicală. Echipa de proiecte din cadrul Primăriei municipiului Medgidia alături de reprezentanții Spitalului Municipal Medgidia au accesat până în acest moment fonduri nerambursabile în valoare de aproximativ 16.000.000 de euro . În acest moment, fondurile europene și partenerii străini atrași au repoziționat, încet, dar sigur, Spitalul Municipal Medgidia pe harta spitalelor atractive și sigure pentru pacienți. Aceste investiții nu ar fi fost posibile fără sprijinul și implicarea totală a Agenției de Cooperare și Coordonare Turcă – TIKA, Ambasadei Statelor Unite ale Americii la București, Clubului Rotary „Cetate Tomis” și societății Sterk Plast SRL din Medgidia. Rezultatul investițiilor realizate a fost certificat de curând de ordinul 268/04.08.2020 prin care Spitalul Municipal Medgidia a fost reclasificat din categoria a V- a, în categoria a III - a, ajungând astfel la nivelul Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța.

34

2.1 Proiectul ”Creșterea eficienței energetice a Spitalului Municipal Medgidia, județul Constanța” Finan țare: Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon Proiectul are o valoare totală de 24.248.335 lei și cuprinde: A. Lucră ri de reabilitare termică a anvelopei: • izolarea termică a faţadelor – parte opacă; • izolarea termică a faţadei – parte vitrată; • termo-hidroizolarea terasei; • izolarea termică a planşeului peste subsol neîncălzit; B. L ucr ări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/de furnizare a apei calde de consum: • înlocuirea cazanului din centrala termică proprie; • înlocuirea corpurilor de încălzire cu radiatoare; • înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire; • înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru apă caldă de consum; C. Inst ala rea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu: • echiparea clădirii cu sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile; • captatoare solare termice pentru prepararea atât a agentului termic pentru încălzirea spaţiilor cât şi pentru apa caldă de consum; D. L ucr ări de reabilitare/modernizare a instalației de iluminat în clădiri: • reabilitarea instalației de iluminat; • înlocuirea corpurilor de iluminat; E. Rep ararea acoperișului tip terasă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteo- rice de la nivelul terasei; F. Re para rea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura clădirii; G. Înlocuirea instalaţiei de distribuţie a apei reci; H. Înlocuirea colectoarelor de canalizare pluvială; I. Înlocuirea colectoarelor de canalizare menajeră; J. C rearea de facilităţi/adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilităţi; K. Procurarea şi montarea lifturilor în cadrul unei clădiri prevăzute din proiectare cu lifturi; L. Lucrări de mod ernizar e a instalației de paratrăznet.

35

2.2 Policlinica reabilitată la standarde euro pene Policlinica Spitalului Municipal Medgidia este astăzi reabilitată în totalitate și adusă la standarde europene. Dintr-o ruină, așa cum era în anul 2016, raiul oamenilor străzii și un adevărat focar de infecție, instituția reprezintă, astăzi, o dovadă incontestabilă că niciodată nu este prea târziu pentru ca un obiectiv atât de important pentru comunitatea locală să fie salvat de la pieire. După finalizarea proiectul care a vizat “ Renovarea Policlinicii Spitalului Municipal Medgidia ”, în valoare de aproximativ 2.500.000 euro, ca dovadă a prieteniei strașnice dintre cele două popoare

36

și a dorinței de a dezvolta relațiile bilaterale, Agenția de Cooperare și Coordonare Turcă (TIKA) continuă colaborarea cu Municipiul Medgidia prin intermediul proiectului de „Furnizare Echipamente Medicale și Dotări Necesare Policlinicii Spitalului Municipal Medgidia”. În valoare de aproximativ 2.000.000 euro , proiectul presupune furnizarea de echipamente medicale de ultimă generație, necesare desfășurării unor servicii medicale calitative, printre care: computer tomograf, RMN, linie endoscopie-colonoscopie, doppler vascular, electromiograf, electroencefalograf, ecograf cardiovascular.

37

2.3 Reabilitarea blocului materno-fetal

În baza Parteneriatului de colaborare existent între Spitalulul Municipal Medgidia și Ambasada Statelor Unite ale Americii - Biroul de Cooperare Militară, Blocul materno-fetal din cadrul secției de Obstetică - Ginecologie a Spitalului Municipal Medgidia, a fost reabilitat și modernizat, fiind executate următoarele lucrări în valoare de 1.452.441 lei , astfel: - reparații și înlocuiri de tâmplărie interioară și exterioară; - lucrări de zugrăveli interioare; - reparații la instalații interioare și racordurile exterioare; - reparații și înlocuiri pardoseli; - finisaje interioare și exterioare- tencuieli, placaje; - lucrări de compartimentare provizorie nestructurată; - reparații instalații electrice cu schimbarea corpurilor de iluminat.

38

2.4 Dotarea unității sanitare cu aparatură medicală de ultimă generație

În data de 07 mai 2019, Clubul Rotary Cetatea Tomis Constanța, alături de colegii de la Oklahoma City și Smoky Hill Aurora din Statele Unite ale Americii, au dotat Spitalul Municipal Medgidia, în cadrul unui proiect internațional de cooperare, cu un aparat de chirurgie laparoscopică videoghidată de ultimă generație. Potrivit specialiștilor, cu ajutorul acestui aparat intervențiile chirugicale sunt realizate astfel încât bolnavii se pot recupera mult mai rapid, întrucât inciziile sunt mai mici decât în regim normal. Gama de operații chirurgicale care poate fi executată cu acest aparat este una extinsă, iar instruirea de rigoare a medicilor a creat premize de realizare a unei serii de intervenții pentru care, în trecut, pacienții erau obligați să se trateze în unități spitalicești din Constanța sau București.

În luna mai a acestui an, Primăria municipiului Medgidia a achiziționat pentru Spitalul Municipal Medgidia aparatură medicală de ultimă generație care permite efectuarea unor teste ultraperformante de genetică, biologie moleculară și virusologie moleculară, răspunzând astfel solicitărilor medicilor specialiști, prin rezultate precise și rapide. Linia completă de extracție și aparatul RT PCR (reacție de polimerizare în lanț) reprezintă dotări medicale cu tehnologie in vitro, care imită capacitatea naturală de replicare a ADN-ului și ARN-ului unui patogen specific, în cazul nostru, foarte important în detecția cu precizie mare, a virusului SARS-COV-2. Achiziția acestui aparat performant a reprezentat prima etapă în amenajarea laboratorului de biologie moleculară în Spitalul Municipal Medgidia.

39

2.5 Preluarea laboratorului de analize medicale Anul acesta a fost finalizată procedura de preluare a laboratorului de analize în administrarea Spitalului Municipal Medgidia, acesta fiind dotat și amenajat la cele mai înalte standarde medicale. Laboratorul de analize al Spitalului Municipal Medgidia a fost externalizat către o societate privată încă din anul 2000. Pentru a implementa condițiile necesare diagnosticării și îngrijirii bolnavilor infectați cu COVID-19 cu patologie de organ dar și pentru a veni în întâmpinarea nevoilor medicilor clinicieni și locuitorilor municipiului Medgidia, inclusiv localităților învecinate, laboratorul a fost dotat cu echipamente performante , personal competent și mobilier nou , practicând un program de lucru continuu și prețuri fără concurență pentru analizele în regim ambulator. În cadrul laboratorului pot fi efectuate numeroase analize medicale: - hematologie - hemostază, inclusiv hemoglobina glicozilată; - biochimie, inclusiv electroforeza proteinelor serice și analize urinare; - imunologie cantitativă inclusiv Ac anti nCoV19, markeri tiroidieni și tumorali; - serologie, parazitologie, microbiologie. Echipamentele medicale de performanță ridicată ce acoperă un domeniu larg de analize conform nevoilor de investigare stabilite de clinicieni dar și instruirea personalului permit reducerea la minim a timpul de așteptare a rezultatelor: sistem modular de imunologie și chimie clinică; analizor automat de hematologie BC-6200; analizor automat de coagulare Thrombolyzer XR;

analizor de urină LabUReader Plus 2; analizor automat de electroforeză. incubator Heratherm General Protocol IGS60.

40

2.6 Proiect pentru dotare cu aparatură medicală a Spitalului Municipal Medgidia depus la Ministerul Sănătății sub numărul 18276/17.07.2020 , în valoare de aproximativ 2.700.000 euro , pentru care Primăria Municipiului Medgidia va asigura 10% cofinanțare.

2.7 Proiect pentru dotare cu aparatură medicală a Spitalului Municipal Medgidia cu finanțare europeană, depus la Ministerul Fondurilor Europene, fiind identificat cu SMIS 140371 în cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, în valoare de 3.800.000 euro.

2.8 Având în vedere faptul că Spitalul Municipal Medgidia poate asigura primirea, investigarea şi tratamentul unor categorii limitate de cazuri critice de urgenţă, pentru îndeplinirea condiţiilor de transfer a pacientului critic s-a impus amenajarea unei platforme de aterizare - heliport pentru elicopterele SMURD. Amenajarea în curtea spitalului reduce timpul de transfer al bolnavilor, din şi spre elicopter, fără a pune în pericol viaţa pacientului. Pentru amenajarea heliportului pe o suprafață de aproximativ 1.200 mp au fost efectuate următoarele lucrări: - defrișare vegetație; - completare platformă cu piatră spartă, nivelare și cilindrare; - delimitare platformă cu borduri; - cofrare și confecționare armături formate din două rânduri plasă de armare; - turnare beton și nivelare cu riglă vibrocompactoare.

41

2. SĂNĂTATE 3 EDUCAŢI „Susținerea educației și asigurarea celor mai bune condiții pentru desfășurarea procesului educațional, la cele mai înalte standarde posibile, au reprezentat direcții permanente pe care m-am axat pe parcursul acestui mandat” afirmă primarul Vrabie. Suma totală alocată din bugetul local pentru susținerea domeniului educațional a fost de 16.386.048 lei. Prin atragerea de fonduri nerambursabile, în valoare totală de 30.272.638 lei , unitățile de învățământ de pe raza administrativ teritorială a municipiului Medgidia au intrat într-un amplu proces de reabilitare și modernizare. În acest moment sunt în derulare următoarele proiecte: 3.1 Proiectul ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței Lucian Grigorescu din mu - nicipiul Medgidia, județul Constanța” Finanțare: Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL), Subprogramul: Regenerarea urbană a municipiilor și orașelor Investiția cu o valoarea totală de 2.313.083 lei a fost realizată prin următoarele lucrări: • reparaţii la acoperişul tip şarpantă; • îmbunătăţirea izolaţiei termice a anvelopei clădirii, (pereţi exteriori, tâmplărie, planșeu peste subsol, planşeu superior) și a acoperişului tip şarpantă; • măsuri de stopare a infiltraţiilor în subsolul clădirii, repararea trotuarului de protecţie al clădirii, a scărilor de acces și a aleilor de acces în clădire; • reparaţii, tencuieli la pereţi și tavane, reparaţii pardoseli la spațiile din subsolul clădirii; • repararea și dotarea locului de joacă și repararea împrejmuirii terenului aferent; • reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor pentru prepararea şi transportul agentului termic, inclusiv corpurile de încălzire, pentru apa caldă menajeră şi a sistemelor de ventilare şi climatizare, inclusiv achiziţionarea şi instalarea echipamentelor aferente; • reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor interioare (sanitare, electrice); • lucrări de finisaje superioare la pereţi, la tavane și la pardoseli în spațiile cu destinaţii de săli de clasă, cabinete, holuri, scări, grupuri sanitare; • repararea instalaţiei de hidranți interiori de stins incendiu și hidranții exteriori; • dirijarea gravitațională a apelor meteorice de pe acoperiş și cele de la nivelul terenului și aleilor asfaltate în căminele de racord și gurile de scurgere; • reabilitare/modernizare instalaţii electrice pentru curenţi tari: instalație interioară pentru iluminat și prize, iluminat de siguranţă pentru evacuare, intervenţii, continuarea lucrului și pentru marcarea hidranților, instalaţia electrică de forţă și automatizare, instalaţia electrică de protecţie (împământare și paratrăsnet) și instalaţia exterioară pentru iluminat exterior a incintei și a faţadelor; • sistem electronic de securitate ce include detecţie, semnalizare și alarmare la efracţie, la incendiu și supraveghere video în circuit închis; • dotări cu: mobilier, calculatoare, materiale didactice, aparatură electronică;

42

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89 Page 90 Page 91 Page 92 Page 93 Page 94 Page 95 Page 96 Page 97 Page 98 Page 99 Page 100 Page 101 Page 102 Page 103 Page 104 Page 105 Page 106 Page 107 Page 108

Made with FlippingBook Publishing Software