Telefonnøgle Næstved 1969

flr*S

7

TAXA

iW.

marts i O ti U «u Oinvens IVI

I

ajl

B

C

n

E

. =;•

F

RINGSTEDG A DE 25 TELF. 72 11 11

mm R>:«)WK| K Tftttbjftt KA: :'! v .; k t- ► y. >y'<' KHgHK fiBrøwRiwS^

Lyddampera og rør

G

H

M

Hurtig besked — send et telegram Doras meddelelse nAr frem dag og nat overalt I landet. Tag telefonen: d'«| 00 22 Danmark 00 23 Lande I Europa 00 24 Ovrige udland, Færoerne og Grønland eller forlang „TELEGRAFEN"

mm Rsrø mmc: i1> U '-; liliiÉÉi mw '! | fi 'M\'r ,K • ft ^!]fR'>*)(»&■Kft*

K

L

M

N

[f^ »*&<•** k^»? I ■ , k> il->5t l" » V- , * K'iUnaM'i . '■:'■* :-L v j . • ,#

PF Christensen & Søn % TØMRERMESTER OG MASKINSNEDKERI

* ligt i <» r>Mf ”h Ir-’iH

P

12 OB 03

3 R

NOT EAR'VIAGSVEJ 29 NÆSTVED TELFFON

S T J W

•■f. / • © ! >

L-T

• ■■ v syytfjgij Wfe i N|ii(rr * i WfiOCVV liM wi ■ i m Wiiili

lej en solid

t-G

Ato j ft

KOBENHAVN PAiKKO Presenning Kompagni (llontevej 40 Ft Talf. Æ*ir bom RINGSTED Rndelmn^pr Ejn. West Telt. 810M7 KOSKIf.DE Otto 1 U%nnelyeh«,» Trælastforretning Tif. aasann BAUJCRUP f? Heeh. tlf. 070400

notjt er Holbe k Trælasthandel A/R KALUNDBORG Kalundborg Skibshandel Th. Moller A/B Tolf. »133X8 NÆSTVED Dnnol v. Arne Peteim-n, Vestre Kaj Telf 73 00 38.

FREDERIKSSUND Hans H, Lange Tlf, SlltOB HAARLEV Ham lev Tømmerhandel V. Proben l

A/B Telt, 4311401

I ! :

OM- UM

R. tT

i.:

Ring. Hammer ............ .. Kostrade. Vesterborg eller Hammer Rlsty «••*«#«•••••øøeøe«•••••••••••• Hammer eller Baarse Bøgeskov ........................... Fuglebjerg Rønnebæk Næstelse eller Næstved Ballerup ......... ................... Nøddekær Baltø ................................... Bregnebjerg Salte 8kovfogedboltg ..... Næstved Salte IfovedgArd ............. Hyllinge Båndby .............................. Glumsø Btppcmp ............................ Næstved eller Nyland Sjolte 1 ................ Tappemeje eller Bjolte strand / Kverdrup Bkafterap ........................... Rude Bkaverup ........................... Nøddekær Bkravemp ......................... Næstv. ell. Karrebæk-m. Snertlnge ........................... Bindebjerg Bnesere Overdrev ........... lappern. ell. Kverdrup Brieaere Mark .................. Tappem. ell. Kverdrup Bneseretorp ....................... Kverdrup 8nesler .............................. Fuglebj. ell. Ounderslev Bparreeholm ..................... Kverdrup Spjellerup ......................... Menst rup Bpragrlse ........................... Herlufmagle el. Tybjerg itMlbæksholm ................ Næstved Stenskoven He.................. Lov Stenstrup .......................... Næstved ell. Nyland Store Rettlnge ................. Tappemeje Btubbeiup .......................... Bkelby

Sterling« landsby .......... Svendst nip ......................... Kverdrup Nyland Øvcrrtborjf #•.••••••••••••••*•••• Lundby Svinø Kostræde Sørup Tokiværd Tåstrup ............................ Hyllinge Thorup .......................... Hammer Tomemark ...... ................ Menstrup, Rude eller Bandved Herlufmagle Torp« ................................. Trælles« ....................... Herlufmagle ell. Bkelby Tybjerglllle ...................... Tyb|erg Vallensved ........................ Bregnebjerg Rude Vcnplcv Vejlp .................................. Nyland Vester Egede .................... Toktrvætd ell. Ren: ede Vester Kgesborg Lov eller Vesterborg Vent erhave .................... Karrebæksminde Vindenip .......... ............... Olumse Vlndstrup .................... Fuglebjerg Vrangstntp ....................... Tyvelse Vredet, ae ........................... Næstved. Rislev eller Fensmark Ydemær ............................. Næsi ved Oager Huse ...................... Lundby Tyvelse .............................. Ulstrup .............................. Olumse eller Tyvelse Ske’by

Biled l»c

TAXA

A

TaMtl m\i< Olumse ell II. Tv velse Næstved ell. Nyland Nyland Hyllinge H&ndved Bandved Kverdrup Olumse Tybjerg Nyland Glumsø elt. 8kelby Fuglebjerg Bude Næstv. ell. Bregnebjerg Lov Næstelae Næstved eller Karrebæksminde Nyland ell. Rernede Toksværd Næstelse TapperneJe Menstrup Tappem. ell. Kverdrup Evetdrup Kverdrup ell. Tappem. Tappernøji I .ov, Næstelse, Everdr. Kostræde BArse Toksværd ell. Kverdrup Olumse ell. Tyvolee Kverdrup Karrebæksminde Lundby Lov Næstved elt. Fensmark Næstelse Fuglebjerg Kverdrup Næstv. ell. Bregnebjerg Fuglebjerg Bandved Hyllinge ell. Fuglebjerg Nyland Iterlufmagte Bislev Baarse Næstved Ttindebjærg Næstv. ell. Rregnebjerg Ounderelev Bkelby Toksværd Bandved ell. Ting. Jelt. Fuglebj. ell. Kongsk, Fuglebj. ell. Kongsk. Hammer Bindebjærg ell. Baarse Hyllinge Næstved ell. Fensmark Herlufmagle Tybjerg llerlufm. ell. Fensmark Bkelby aller Rislev

Næstved ell. Fensmark Otstrup Fensmark Næstved Fuglebjerg

Ilolmegaards Glasværk... Holme-Olstmp ................ J Jolmr-,Sipperup .............. Holsted .............................. Holstetns Minde .............. Hundstrup ....................... Hyllested ........................... Husmandsmark Huse .... Hækkerup .......................... Højbro Huse .................... Højbjerg ......... .................. Jarsskov ............................. Jenstrup Huse ................ Kagstrup ........................... Kalby .................................. Kalbyria ............................. Kalkerup ............................ Karrebæk ........................... Karrebækstorp ................ Kllntehv ............................. Kobberbakken .................. Kongsted ............................ Ktummemp .................... Krympllnge ..................... Kvislemark ...................... Kyllebæk Huse .............. Kyse .................................... Lille Næstved ............ ...... Ltlle-Rettlnge ................ Lille Tvede ....................... Lund ................................... Lundbytnrp ....................... Lønnede ............................. Marbjerg H um ................ Marvede sogn .............. . Mogenstrup ................ . M' nip ................................. NAbv landsby ................. Nebre ...................... Nebletorp .......................... Ny Holsted ........................ Nyrup ................... Nr. Tved« .......................... Næsby ................................. Næshyhnlm ............... ....... Nr. Bmldøtrup ................ (list rup ........................... Orup ................................... Bederstrup ..................... Ravnsbjerg ......... ............. Raunøtrup ............. ........... „Uaunatnip" ..................... Røtørup ............................. Rejnstrup .......................... Rettest rup ........................ Kastrup ............... Kirkeskov Huse Kjebemp Kong .................... Ketig Flaskholm Ladby ..................

Aiuide ................................. Aasi-.................................... Abbednæ« .......................... Abhednæshoved .............. Ågerup ............................. Arløee ................................. Arlosetorp Landsby ...... Askov •••s#•••»••••••*••*••••••••••• Att-rup ............................. Ave« si Basnæs Landsby »........... Bavrlre ............................... Bendslev ........................... Hisse rup •»•***#*••*••*••••*•••••• Bistrup ............................... Blangsiev .......................... Bonden'p .......................... Bomakkn .......................... Borup ................................. Busenjp ............................. Brandelev .......................... Bredeshavr ...................... Bronip ............................... BredArup »•■••••s*••»•*•**••••••• Broderup Højskole......... BækkesKov .«•.,»*...*.•*••*••••• Bøgehæk ........................... Regere .............................. Dybøø Dyrlev D>stnd Rngelstofte .............. Rngeistrup Ene Kspelund Kuse Fnamp ........................ ...... Fensmark .......................... Flsdsaa ............................. Flemstofte ........................ Fltntemose ....................... Fodby ................................ Fugleb lergi und Huse FutrenAal Ferslev ............................... Uavne Baroni ................... Gelsted ............................... Uerdnip •««%»*#•»s*«esses*•••##«••• Qlnhole ••Sø* sesestsssssssessessets Srimstrup ........................ Orumløøe •• •••øecøøes•«#•••••*••• Ouderup......,..... ............... Uunderslev Landsby ...... Qundenlevl.olm (»ItftlOili* Oedstmp ........................... ffaarslev Haldagerlllle ............ Hal dagermagie ............. Hatnnierhuse ............... Hastrup ........ ............. Havnskov ........................ Herlufsholm Bogn ........ Herluflllle ....................... Hjelmselllle ................... HJulebæk ........................ Holleae Landsby .......... ••••ae »»•

B

Hammer Bandved Glumsø Tybjerg Kostrade

C

Ounderelev Vesterborg Hyllinge Bkelby Toksværd ell. Olstrup Næstved Fensmark Karrebæksminde Karrebæksminde eller Menstrup

r

E

F

Pregnebjerg Næs'ved ell. Fensmark

Ollerup .............................. Øverup ...........................

Ounderelev Ounderelev Rislev Menstmp Næstved Kønnede Fuglebjerg Kverdrup Bandved Kostræde

G

ÅBENT HELE DØGNET

H

Bregnebjerg ell. Bkelby HI Hyllinge Kostrade ell. Lundby Lundby Næstved. Rielev, Breg­ nebjerg ell. Rketby Næstved Tapperneje Næstelse Bregnebjerg Lov eller Vesterborg Rislev eller Bkelby Blmlebjærg Lundby Ns>stved Rude Toksværd Olumse eller Tyvelse Olumse Tappemeje Olstrup. Fensmark eller Tokaværd Tybjerg oli. llerlufm. Lov Toksværd Toksværd Herlufmagle Glumsø efter Bkelby Gundørtlev Nyland eller Veeterb. Lundby Nyland Vesterborg Menetrup Lov

M

726606

KildemarktveJ 37 Hjørnet ved Sterkoløvøj Fin - Kulort - Kogevask

K

L

M

Prxste nmttkommune, Nxsived og Herlufsholm kommuner og Sorø amt

N

jur. J. J. Jermlln, Soinhuus, Kllpplnge. Uf. Store Heddinge 94. Skatterådsfor- mand Carl Petersen. Skovhuse. Lange- bask, Uf. Langebæk 117. Amfisknlnknnftulenlt Ingemann Petersen, Amtskontoret, tlf. 721400, prlv.: Glumsø 646028. Amtsungdomsnævneta konsulent, B. Mehlsen, træffet* samme sted tirsdag kl. 14-16. Specialundervisningen I Præstø amti Kon­ sulent H Tcjøen Lykke, GI. Holsted, llf. Næstved 721902. Centralsygehuset I Nasstved: Sø under bogstav C I navneregister: Præstø Amta VeJInspektorat, Rlngstedgade 73, Næstved, tlf. 720199. (Motorvejskontoret) Næstved, tlf. 723420 Amtsvejinspektør, cand. polyt. Knud I. Poulsen, Næstved, bolig tlf. 723699. VcJInRonlnrer: V. Ørum, Næstved, tlf. 720657, Gunnar Jensen, Kalvehave, tlf. Kalvehave 155. 8. H. Jørgensen, Herfolge, Uf, Herfølge 210 . Præst« Anits Vamtfnspcktomtt Civilingeniør A. Jensen, Prmstøvej 78, Næstved, tlf. 722785 Amtarcvtsnr: Revisor af sognekommuner­ nes regnskaber. Emst Hansen, Præstø* vej 81, Næatvød, Uf. 721357 og 720357. Amtsarkttekten t N O. Ammltzbøll, Farin,agsvej 12, Uf. 723932. Amtslæge og kredslæge: Leschly Jacobsen, tlf. 724801.

nmi

.0

Amtmand ov« Præsto anit t S. WechøelmAnn, tlf. 721400, prlv. 722401. Amt*)- nntnræt på Anttajputrricn: Kontortid 9 16. lørdag lukket, tlf. 721400. Amtsrådaøekrrtær, cand. jur. Emat Lar­ sen, Uf. privat Lov (761) 226. Skolerårta- sekretmr og amtsfuldmægttg, cand. jur. K. Dambæk, tlf. privat 721079. Skoledl- rektlonaaekretær, amtafuldmægttg, cand. Jur. E. Mlchaeløen, tlf. privat 721786. Amtsfuldm. N. Lerchc-Thomacn, Uf. pri­ vat 722375. Amtatuldmægtlg. rand. Jur. Laura Soretuæn, Uf. privat 725396. Præet» Amtsråd: Sognerådaformand Ejner Jensen, Fakøe, tlf. Fukm* 272. Skattcrårinformand Jena Aage tiaraen, Ebbeøkov pr. Fakøe, tlf. Fakae 60. Frøhandler Niels Hansen. Her­ følge, Uf. Herfølge 54. Arbejdsmand Jo­ hannes Andersøn, 3t. Spjellerup pr. Ka­ rise, tlf. Vemmetofte 69. Landmand Ver­ ner lArsen, Herluflllle pr. Herlufmagle, Uf. Herlufmagle 161. Brødforhandler Harly Maul, Hjortebjerg pr. 8tege, Uf. 813314. Murermester F. Ly»holt Hansen, Fakno ladeplads, Uf. F. Lnrfepl. 138. Tømrermester Laurits Hansen. Spragelse pr. Herlufmagle, Uf. Tybjerg 68 U. Gård­ ejer Albert Petersen, Hårbølle pr. Aakeby, tlf. 81?*38. Fru Gerda Olsen. Vlndlnge- ga'ad pr. i'larakov, Uf. Klarskov 3. Gård­ ejer Henry Nielsen, Svlnnlnge pr. Klar­ skov, Uf Klarakov 85. Godsejer, cand

P

)'R i

S T i W

K h

MHNI-TAXI Radiodirigerede vogne - døgnvagt

i

1

Kredslæge: Hilnier Rasmussen, Vording­ borg, tlf. Vordingborg 822. Amtstuen (stempelpapirudsalg): Axeltorv, Balticagården. Kontortid 9-12 og 18-15, tlf. 723282. Lørdrg lukket. Amtsbgnlngslnjpektcratet: Amtslignings­ inspektor, cand. Jur. P. Urne, Skovvæn- get 1, Nsestved. Tlf. 721892. Amtsskatterådet: Se under amtslignings­ inspektoratet. Skatterådet for Næstved skattekreds: Tlf. 722819. Skyldrådet for Præstø amtsrådskreds' skyldkreds. Formand: Amtsrådsmedlem Kjner Jensen, Fakse. Tlf. Fakse 230, privat 272. Næstviil Vurderingskreds: Formand, tøm­ rer Peter Christensen, Blrkholmv. 9. Tlf. 720(72. Overepidemi kommissionen for Præstø amt: Formand: Amtmand 8. Wechselmann, Næstved, tlf. 721400. Formand for Naturfredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds: Dommer Wor- såe, Vordingborg. Aalegårdsnævn: Fiskeeksportør Anker Larsen, Klintholm Havn Fisker Niels Frost, Fakse Ldp. l/umlt losonskormnlealonsfonnand: Dommer Halkov, Næstved. Tlf. 720802. Arbejdsformidlingskontoret i Næstved: Formand: Redaktør Jacob Ragpe, Rug- vænget 1, Næstved, telefon Næstved 720924, Kammerherre, cand. polit. H. Collet, Lundbygaard pr. Lundby, tlf. 787001. Kredsformnnd P. Poulsen, Ol. Central, Tureby, tlf. Tureby 138. Murer­ mester Aabcnhus Christensen, Rugvæn­ get 6, Næstved, tlf. 721322. Afd.form A. Lund Hjultorvet 10, Næstved, tlf. 720993. Arbejdsformidlingschef E. Hnlm-Jorgen- sen, tlf. Næstved 728582, Fuldmægtig Hjørdis Hørup, tlf. 724023. Amtø-tJ ngdomsnævn: Amtsskolekonsulent J. Ingemann Peter­ sen (formand), Glumsø, tlf. 618028. ttundhedsplejeudvalget for Præsts amt: Amtaganrden, tlf. 721400. lædenda sundhedsplejerskes kontor: Tinghuset, tlf. 720884. Led. sundh^lspl. frk. Wendla Nordlund, prtvattlf. 723163. IHndrehJælpen I Næstved: Kontor: Hjultorvet 18. Næstved. Leder Frk Karen Yttlng, tlf. 721156. Arbejdstilsynets Næstved kreds, Fabrik- tilsynet: Fobrlklnspektør E. B. Eriksen, Hjultor­ vet 18. Kontortid 8 13. Tlf. 720840. koillllllllll* Borgmcsterkontoret: Teatergade 8. Kon­ tortid 9 13 samt fredag tillige 16 17.30. Lørdag lukket. Borgmesteren personlig 10,30 12,30. Hamtilge kommunale kontorer: Næstved rådhus. Teatergade 8 tlf 721900 Kon­ tortid 9 13 samt fredag tillige 16 17.30. Lørdag lukket. Kommunaldirektør* Arne Thomsen, tlf. pri­ vat 721843. Næstved llyråd vr.lgt 8. marts 1988 (Tilføjelsen efter partibetegnelsen as an­ ciennitet).

Borgmester Sv. Hansen, Rolighedsvej 101 (S), marts 1950, Uf. 721204. - Fru Laura Hansen. Slagklldevej 10 (8), marts 1954, tlf. 721853. Postmester Niels Karl Hvldberg, Farimagsvej 41 (K), marts 1962, tlf. 721600. Tømrer Peter Christensen, Btrkholmvcj 9 (S), marts 1958, tlf. 72 06 72. Købmand Vagn Han­ sen, Fuglevrenget 9 (V), marto 1960, tlf. 724748. Varmemester Børge Larsen, Vor- dlngborgvej 23 (8), mnrta 1958, tlf. 721218. Ekspedltlonssekr. Wolmer Peter­ sen, Nygårdsvej 37 (S), marts 1960, tlf. 721890. Tandlæge, fru Inge Eigil Rasmus­ sen, Lindebjerggårdsvej 4 (K), matis 1986. tlf. 723939. Kasserer Jørn Schåffer, Teatergade 4 (S), marts 1962, tlf. 721561. Trafikkontrollør Nicolaj Andersen, Fix- vej 1 (V), marts 1982, tlf. 721682 Over- polltlbetjent Villy Jespersen. Klldemarks- vej 129 (S), marts 1988, tlf. 722331. Sned­ ker Johan O. Haas, Falkevej 7(8), marts 1962, tlf. 723700. Fabrikant Carl Herluf Nielsen, Farimagsvej 5 (K), marts 1968, tlf. 720275. Masklnarh Otto Lund Peter­ sen, Baldersvej 10 (S), marts 1954, Uf. 722108, Skolelæge, fru Karen M. Thor- borg Schou, Jemboneg. 17 (RV), marts 1988, tlf. 721110 Kornn.unale revisorer: Bnnkfuldm. Frede Petersen, Østergade 12 0. Tlf. 7240i3. Bankassistent N. Wagner Sørensen, Da- nnvej 33, tlf. 723026. Ityrådssokrctær: Translatør 8. E. Elvang, Skyttemarksvej 103, tlf. 721740. ligningskommissionen: Ekspeditionssekre­ tær Wolmer Petersen, Nygårdsvej 37, tømrermester Frede Knuden, Rugvænget 20. premierløjtnant Otto Jørgensen. 8n- gasvej 18, opsynsmand Holger Petersen, Ostenfeldtsvej 0, fr Herdis Jensen, Dlge- vej 10, fru Inger Traldl, SkyttemarksveJ 110, forpagter Ejnar Jensen, »Nygård«, ved Nygårdsvej. Skatteinspektør: Vagn B. Sørensen, tlf. 720708. Kommunal* udvalg: Den førstnævnte er formnnd. Kasse- »g regnskabsndvalget: Borgmeste­ ren. I*. Christensen, O. Lund Petersen, K. Hvldberg, Vagn Hnnsen, Havneudvalget: Borgmesteren, P Christen­ sen, Børge Ihirsen, K Hvldberg, Vagn Hansen. Stads- og liavnelngenlar: E. B. Andersen, tlf. 722002. Hollganvlsnlngsudvalget: Borgmesteren, Nicolaj Andersen, M. Konrad Hnnsen (grundejerrepræsentant: og overpolltl- betjent Villy Jespersen (lejerrepræson- tant samt landsretssagfører H. Jttuls- gnnrd (repræsentant 1 boligselskabs- sager). Boligkommissionen: Borgmesteren, Nicolaj Andersen. M. Konrad Hnnsen, overpnlltl- betjent Villy Jespersen samt amtslæge Ix»schly Jacobsen og brand- og bygnings­ inspektør J. V Petersen. IM Hoeiale udvalg: l^aura Hansen, Børge tarsen, Jørn Schæffer, Nicolaj Andersen, Johan Hass. Inge Eigil Rasmussen, Knren Margrethe 8ehou. Socialinspektør: Bv. Hnnsen, tlf. 722393. B«rne\ærnnudvulget: Laura Hnnsen, Børge Larsen, Jørn Bchæffer, Nicolaj Anderaen, 4

Johan Hasa, Inge E'.gil Rasmussen, Karen Margrethe Schou. Udvalget for kommunale virksomheder: Borgmesteren, O. Lund Petersen, N. K. Hvldberg, Jørn Schæffer, Vagn Hansen. Driftsbestyrer: tlf. 722048. Udvalget for byplan og tekniske anliggen­ der: Borgmesteren, Jorn 8chæffer, Wol­ mer Petersen, C. H. Nielsen, Vagn Han­ sen. Udvalget for kommunale bygninger og Jorder: P. Christensen, Børge Larsen. Wolmer Petersen, C. H. Nielsen, Nikolaj Andersen. Centralbiblioteket: Johan Hass, Laura Han­ sen, Villy Jespersen, Inge Eigil Rasmus­ sen, Karen Margrethe Schou. Overbibliotekar: A. Paarup Nielsen, Uf. 723076. Civilforsvaret: Ctvtlforsvarsieder Knud Tvede Hansen. Uf. 721900. Clvtlforsvorakoimnlsslonen: Borgmesteren (formand), politimesteren, viceskole­ inspektør Th. Hansen, civtlforsvarslcde- ren, Villy Jespersen, C. H. Nielsen. Hkolekommlssfonen: J. O. Hass, O. Lund Petersen. Laura Hnnsen, Villy Jespersen, Inge Eigil Rasmussen, Karen Margrethe Hehou. Udenfor byrådet: Direktør Rl- ehard Løwe, programsekret. P. Bo Bo,1e- sen, direktør Sven Smlth, overlærer Ejnar RasnvtSHen, montør Poul Hansen. Skoledirektør: A Surland, tlf. 721061. Skoleudvalget: O. Lund Petersen, P. Chri­ stensen. Laura Hansen, N. K. Hvldberg, Nicolaj Andersen. Ungdomsnævnet: J. O. Hass, Inge Eigil Rasmussen Udenfor byrådet: Skole­ inspektør Folmer Rneftrup, montør Poul Hansen, teknisn tegner Teddy Hansen, direktør Just Rude, papirarbejder Alfred Persson, fru Ebba Nielsen, ovcrpolttt- betjent Walther Christensen, lærer Jørgen Hansen og dyrlæge Ange Gnmmelgn.*id. Ilygnlngsrådet: Borgmesteren, P. Christen­ sen, Jorn Schhffer, H. Nielsen. Vttgn Hnnsen, Inge Rasmussen. Udenfor byrå­ det: Bygnings- og brandinspektøren, po­ litimesteren, stadsingeniøren, amtslægen og fnbrtkinspektørr i. Brandvasenet: Næst* ed brandstation, tlf. 720805. Brandkommissionen: Borgmesteren. P. Christensen. Jørn 8chftffer, Vagn Han­ sen. Udenfor byrådet: Politimesteren, brandinspektøren, bygningsinspektøren og murermester Anbenhus Christensen. Ilunlejenævm Kontorchef, cand Jur. F H. Høyrup, trafikkontrollør Nicolaj Ander­ sen, maler Arnold Pedersen. Sekretær: Kommunaldirektør A. Thomsen. •)ordein,H)erkonsultntlon, Amtmnndsgnde 2, Uf. 720030. Miindhedskøntmlsslonen: Politimesteren, Vil­ ly Jespersen. Inge Eigil Rasmussen samt nmtslæge Leschly Jacobsen og læge Hen­ rik Schou LevaødstnUkMkontrallen: Stadsdyrlæge P. R. Volgt, tlf. 724156. Ant. skorstensfejermester t Næstved: Sven ^etersen, tlf. 720215.

Dommerkontorr S åbent daglig 9-16. Lørdag 9-12. Tlf. 720002. Dommer: A. Halkov. Bolig. Købmager- gade 13. Tlf. 723604. Dommerafdelingskontoret t Fuglebjerg: Åbent hver fredag 14 16 (Kommunekon­ toret). Tlf. Fuglebjerg 500. Bitingstedet i Fuglebjerg (kommunekonto­ ret). Rctsdag 2. og 4. onsdag i hver må­ ned. Tlf. Fuglebjerg 5(0. Politiet: Politigården. Ramshened 3, tlf. 721448 (omst. til samUige kontorer). Ordenspolitiet (døgnvagt). Polltikontoret, Ramsherred 3, kl. 9-10, torsdag 9-18, lørdag lukket. Registrering af motorkøretøjer, Nygade 7 kl. 9 15, torsdag 9-18, lørdag lukket. Førerbeviskontoret, N>gade 7, kl. 9-15, torsdag 9-18, lørdag lukket. Sundheds- og lægdsvæsen, Nygade 7*, kl. 8.30-17, lørdag 9-12. Kriminalpolitiet, Nygade 9. Bolifftelefoner: Politimester V. Møller Hansen, Uf. 723940, Politiassessor A. Ring, tlf. 723838. Politi­ assessor T. Bostrøm, tlf. 722807. Ordenspolitiet: Politikommissær K. Bcngsø, Uf. 722589, politiassistent A. Thommesen, tlf. 720548, politiassistent C. V. Christiansen, tlf. 722970, politiassistent V. Haagensen, tlf. 721501, politiassistent O. Jensen, tlf. 721317, politiassistent Johs. Jørgensen, tlf. 721777, clvtlpolltlasslstent A. Lam- brecht, tlf. 721318, politiassistent C. Laugeøen, tlf. 723118 Overbetjent A. Andersen, tlf. 720127. overbetjent E. Christensen, tlf. 720094, overbetjent W. Christensen. Uf. 721950, overbetjent K. Hansen, tlf. 723970, overbetjent Aa. Ml- rhelsen. tlf. 722921, overbetjent K. Mor­ tensen. tlf. 721678, overbetjent A. Niel­ sen, Uf. 724285. overbetjent M. Nielsen, tlf. 723931, overbetjent T. 8. Pedersen, Uf. 733908. Kriminalpolitiet: Kriminalassistent Johan Hnnsen, tlf. 720480, krimlnnlasslstert P. Johannesen, tlf. 720103, krimlnaloverbetjent H An­ dersen. tlf. 722095. kr Iminaloverbetjent G. Bentr.cn, tlf. 22093, krimlnaloverbetjent V. Christiansen, tlf. 720561, krimlnalover­ betjent E. Maarbjerg, Uf. 721813. kriml- nnloverbetjent F Zuchariaasen. tlf. 722275, krlmlnalbejent J. Larsen. Uf. 720366 l.an<1pnlltlct: Glumsø: l.andoverbetjent K. Greenfort, tlf. 646010. Fuglebjerg: Landoverbetjent N. Qustaf- sen. tlf. Fuglebjerg 154. Fensmark: Landoverbetjent H. Laler, Uf. 740174. Rislen* Bilinspektion, Bil syningshallen se under Statens Blllnspektton (1 navnere­ gistret). Kirkerne: Set. Peders kirke: Sognepræst NielsJoh°.n Frederiksen. Købmagergade 2. Uf. 720808 Træffes kl. 12-13 undt. mandag, torsdag till. 17.30-18.30. Res. kapellan pastor In­ ger Malmstrøm, 8kytL»inarksvej 105, tlf. 721642, kl. 13-13, onsdag undt Torsdag •

TAXA

A

B

C

n

E

F

G

H

M

K

L

M

N

P 3 R S T J W f-C Ab

B UND

*4

till. 17,30-18,30. Kordegn Boysen Iversen, StrynøveJ 1, tlf. 721574. Træffetid på kordegnekontoret, Østerport, Østergade 32, tlf. 723190, kl. 10-13, undt. onsdag; fredag tillige 10,30-17,30. Organist og kantor: Fru Thyra Hyldgaard, Jernbane­ gade 3, 2. sal, tlf. 721909. Kirkeværge: Arkitekt J. Vestergaard Jensen, 8ct. Pe­ ders Kirkepinds 12, 1. sal, tlf. 722448. Menighedsrådets formand; Kriminalover- betjent Gunnar Bentzen, Fabriksvej 4, tlf. 722093. Set. Mortens kirke: Sognepræst S. A. Munk, Ostenfeldtsvej 10, tlf. 720710. Træffos kl. 12 13 undt. onsdag. Kalds­ kapellan: A. Ring, Aagade 9, tlf. 722477. træffea Ostenfeldtsvcj 10, kl. 12-13, undt. mandag. Præsterne træffes tillige tom­ dag kl. 17,30-18,30. Kordegn A. L. Peter­ sen, privat: Fyrreparken 5, tlf. 724945. Kordegnens træffetid på Kordegnekonto- rei, Østerport. Østergade 32, tlf. 723103: Hverd. kl. 10-13, undt. torsdag. Fredag tillige kl. 10,30-17,30. Organist Ole Bjer- rum, StrynøveJ 24, tlf. 723121 (mandag er organistens fridag). Kirketjener: E. Mor­ tensen, Ny Østergade 7. tlf. 724213. Kir­ keværge: Murermester P. N. ladefoged, Brandtsgade 21, tlf. 720551. Menigheds­ rådets formand: Fhv. fuldmægtig F. A. Schimmel, VordlngborgveJ 0, 1. sal, tlf. 721583, bedst efter kl. 17. Næstved kirkegårdsbestyrelse: Formand. Dir. C. V. Gorgens, Præetøvej 45, tlf. 720350, Kirkegårdsværge: Kom- munalarb. Holger Petersen. Ostenfeldts- vej 0, Uf. 722415. Næstved kirkegårde: Kirkegårdenes kontor, Østergade 32. Daglig kl. 10-13 samt fredage kl. 16- 17,30, tlf. 721773. Ostre kirkegård: Tlf. 721773. Kirkegårdsinspektør M. Stahlschmidt, tlf. 721773 eller 721873. Kirkegårdenes.; Henry Hansen, Dlgevoj 4, tlf 72202T. Ilorlnfeliolm kommune Herlufsholm sogneråd, valgt den 8. marts 1960. består af: Pens. vireskoleinsp Th. Hansen, Bt. Rll- chersvej 6. tlf. 720773 (sognerådsfor. mand). Redaktør Henning Jessen. GrundtvigsveJ 25, tlf. 721107. Fru Ester Jensen, Kløvervej 20, tlf. 723144. Rektor Poul Edvnrd Klerkegaard, Herlufsholm, tff. 72O70S. Afd.formand H. C. Jensen, 8t. BllehersveJ 8, tlf. 721028. Gårdeji r Holger Andersen, Ladhy, tlf. J2V3*. Klelnsmed Knud Beltlring, Kai'tyriaviv) 23, tlf. 723085, Revisor C. Dedv *nth- 8rhou, KarrebækvcJ 23, tlf. 721453 - 722737. Konstruktør Helmuth E. Jørgen­ sen. HerlufsholmveJ 20, tlf. 721080. Dyr­ læge Aage Hansen, Fensmnrkvøj 12, tlf. 721053. Maskinarbejder Poul V. Nielsen,

Socialkontoret, jfr. ovenfor. Formanden træffes pA kontoret i kontortiden tirsdag formiddag samt fredag eftermiddag. KotruMiioHngenlør: Vagn Andersen, tlf. pri­ vat 723031. Kasse- og regnsknhsudvalget: Th. Hansen (formand), H. C. Jensen, Henning Jes­ sen. Itnllganvisningsudvalget: Ester Jensen (for­ mand), Henning Jessen, kørelærer Børge Vejlo (grundejerrepræsentant), fyrboder P. Bertelsen (lejerrepræsentant). Bygringsrådet: Th. Hansen (formand), H. C. Jensen, Poul V. Nielsen, Holger An­ dersen, Poul Klerkegaard, Ester Jensen, Helmuth Jørgensen. Uden for sognerådet: kommuneingeniøren, politimesteren, kredslægen, fnbrlklnspektørrn. Børno- og ungdomsværnet: Ester Jensen (formand), Helmuth Jørgensen (næstfor­ mand), fru Else Høj, Kløvervej 2 a, Hol­ ger Andersen, C. Dedenroth-8rhou. Herlufsholm hjemmet, HerlufsholmveJ 30, tlf. 720888. Herlufsholm kom,nuurs folkcpcnsInnifttlMi- llger på Anemonevej 5* 50, tlf. 724289. Herlufsholm kommunes folkepensionist bo­ liger på Otiumvej 4 0, Uf. 724289. Iltislejenævn: amtsfuldmægtlg K. Dambak (formand), overbetjent Viktor Jensen, antikvitetshandler Erik Fossing. Sekre­ tær: kæmner Bruno Øntergaard. Ligningskommission: Murer Ejnar Niel­ sen, Kaj MurksveJ 21, Uf. 721089 (for­ mand), varmemester Dan Petersen, Her­ lufsholm, tlf 721184, elektriker Hubert Sand, Jeppe Akjærsvej 1, tlf. 720947, økonomiinspektør Severin M, H. Lund­ gren Beck, Rlngstedgnde 169. Uf. 720101 -721033, gdr. Ole Hansen, Holsted, Uf. 720493. Skolekommissionen: pastor V. Krarup-Han- sen (formand), H C. Jensen, Knud Bel- drlng, Aage Hansen, gårdejer Slgfred Pe­ tersen, Vrldsløse. Skolebøge: læge K. Aa Beltoft, Torvestræ­ de 13. tlf. 723535. »Skovbrynets Vuggestue«, Uf. 720043. Social- og folkopenslonsudvalg: Ester Jen­ sen (formand), Knud Boldring. Helmuth Jørgensen, Poul V, Nielsen, C. Deden- roth-Schou, Aage Hansen, Holger An­ dersen. Sundhedskommission: Poul V. Nielsen (for­ mand), Ester Jensen, arbejdsmand Kaj Jensen Egevej 0, C. Dedenroth-Schou, Aage Hansen. Teknisk udvalg: H. C. Jensen (formand), Th. Hannen, Poul V. Nielsen, Holger An* demen. Poul E. Klerkegaard Sognefogeden Østre del: gårdejer Knud Magnus Hansen, Øvenip, Uf. 720019. Ve­ stre del: bager Emst Larsson, Kane- bækvej 9. tlf 720398. Ungri«misnævnet: Helmuth Jørgensen (for­ mand), \ urrierlngsmænri, faste ejendomme: 1. distrikt: Murer Ejnar Nlelaen, Knj Munks- vej 21, tlf. 721089 Gårdejer Bent Ellegaard, lindby, tlf. 723047. t. distrikt: Montør Hubert Sand. Jeppe Aa- kjærsvej 1, tlf. 720947. Arkitekt Aage Nielsen, Hlagelse- vej 03, tlf. 711011.

3. distrikt: Murer Børge Andersen, Banely 7, tlf. 726047. Gårdejer Erhardt Jensen, Vrids- løse, tlf. 740029. 4. distrikt: Tømrermester Hans Chr. Jensen, Vinkelvej 5, Uf. 724314 - 722144. Gårdejer Lnur. Jespersen, Vrids- lose, tlf. 720299 Brandfogeder: Bestyrer Peter Andersen, HerlufsholmveJ 30, (Herlufsholm-hjem- met), tlf. 720888. Gårdejer Harald Jensen. Ladby, Uf. 724925. Gdr. Rasmus Ander­ sen, Vredsloso, Uf. 720321. Planteskole- ejer Erik Olsen, StenlængeveJ, tlf. 721811. Ved Ildebrand, ring da til Na-atved brand­ væsen. tlf. 720805. Skorstensfejeren for Sors Amts 1. distr.: W. Lindstrøm. tlf. Haslev 341. Hkolernet Ny Holsted skole, Uf. 723177. Skolelnøp. Knud Erik Enggaard. IJ. Næstved skole: Skoleinspektør Erik Marino Mogensen, Uf. 722082. Ladby skole: Lærerinde Karin Christen­ sen. tlf. 725122. Kalbyrlsskolen: Skoleinspk.: Anders B. Sørensen, tlf. 720705. Herlufsholm komm. aftenskole: Leder: Skoleinspektør Erik Maribo Mogensen, IL Næstved skole, tlf.. 722082. Herlufsholm kommunale ungdomsskole: Le­ der: Overlærer Jørgen 8oelberg, Hassel- vej 17. Uf. 723042. Herlufsholm kirke: Sognepræst V. Krarup- Hansen, Præstegården, HerlufsholmveJ, tlf. 720378. Træffes 12-13 (undt. onsdag), torsdag tillige 18-19 samt efter aftale. Res. kapellan, pastor H. Aaberg-Jørgen- sen. Kalbyrisvej 20, tlf. 721594, træffes 12 13 (undt. mand.) onsd. tillige kl. 18 19 - samt efter aftale. Kordegn: H. Hejlskov Pedersen. Herlufs- hotmvej 5, tlf. 721770; træffes 12-13 samt 18-19, dog Ikke torsdag. Organist An­ dreas Larsen, Herlufsholm, tlf. 721250. Gravér, gartner Asmussen. Herlufsholm, Uf. 720597. Kirkekone M. Jensen. Bakke­ kammen 4, tlf. 723451.

Soro mut Amtmand over Soro amt: Baron V. Wedell- Wedellsborg, Sorø, tlf, (03) 031700, pri­ vat 030127. Amtskontoret, SlagelseveJ 7, Sorø: Kontor­ tid 9 -15, lørdag lukket, (03) 031700. Amtsrådssekretær Folmer Christensen, privat (03) 030452. Kotorchef cand. Jur. C. Matthiasen, tlf. privat (03) 030731. Amtsfuldmægtig, cand. Jur. Bendt Jen­ sen, tlf. privat 759040. Sorø amtsråd: Skatterådsformand Ejnar Hansen, Skafterup pr. Sundved, 759257, sognefoged Peter Hansen, Benløse pr. Ringsted, tlf. 011259, fru Else Lawaetz, Pedersborg pr. Sorø, 030733, tømrer H. Christoffersen, Lundsgrav pr. Sla­ gelse, 521043, forpagter Chr. Peder­ sen, Eggeslevmagle pr. Skælskør. 597 Eggeslevmagle 05. sogne.-ådsformand Folmer Nielsen, Simmendrup pr. Haslev, 080 Esklldstrup 47, tn Ester Jensen, Klø­ vervej 20. Herlufsholm 723144, skatte­ rådsmedlem Ejnar Holn. Rosted pr. Sla­ gelse, 545 Sp"*by 22d, Gårdejer Ejler Nielsen. For.ev pr. Vem nelev, 582 Vem- inclev 12, srvskærer Vabl. Nielsen, Broby pr. Sorø, 048 Broby 115, Advokat E. Pitz- ner-Jørgensen Haslev, 095 Haslev 300, kontorbestyrer P ju . Larsen, Skælskør, 594530, gårdej.:* Cln. Jørgensen, Bøge­ lunde pr. Sk^ iskør, 593 Ørslev Strand 19. Hor« Amts Vej- og Vundløbilnspcktorat, Alléen 19, Sorø: Amtivej- og vandløbs- inspektør, civilingeniør C. J. Ørum, tlf. Sorø (03 ) 031800. Privat (03 ) 030531. Vejasslstent I Fuglebjerg distrikt: 1)1- strlktsvejtngcnlør Asger Rasmussen, Fuglebjerg, tlf. (753) Fuglebjerg 20. Kredslæge 1 Herlufsholm (Sorø) lægekreds: Amtslæge J. A. Jørgensen, Sorø. Tlf. 8orø (03) 031075. Sundhedsplejerske 1 Herlufsholm distrikt: Sundhedsplejerske frk. Julie Neerdorf, Bøgevej 31. Fensmark pr. Holme Oistrup. Tlf. 740058.

TAXA

B

C

p

E

F

H

■-J

K

L

M

N

Bt. BllehersveJ 12, tlf. 723418. Herlufsholm kommunekontor, Hlagclsivej 8 A. tlf. 722900,

Bamtllge kontorer er åbne hverdag* fra kl 9 13, fredag endvidere tu kl. 15-18, lørdag lukket hele året. Kæmner: Bruno Østergaard, Uf privat 722434,

HJEMMEVÆRNET HJemmeværnsdlatrikt Mldtajælland, Haslev HJemmevæmskompagni 5307 ........................ Hjemmevæmakompagnl 5308 ........................ HJemmevæmapolltlkompagni 5330 ................ Lottekompagni 633 ......................................• •• Flyverhjemmeværnet ....................................... Marlnehjemmeværnet ....................................... Kvindelig Marinekorps.......................................

Tlf. (695) 1165 t 74 60 43 » 72 25 62 > 72 22 75 > 72 23 51

» 72 36 26 » 72 48 88 » 72 00 20

Ment moderne og effektive RENSNING af alle systemer »eptlctanke - beholdere - kloaker - brande. RENOVATION 0C SLAMSUGNING Nyeste slamsugnings-tankvogn Hurtig - hygiejnisk INGEMANN CHRISTENSEN Specialtransport a*llMiuurluv«J 71 - TU. 72 29 08 - ™ « '«*"■ t vogne med J fon«-kraner

De kører trygt med

Svend Aage's LILLEBIL Gallemarkevøj 7 - Holdeplade: Vordlngborgvej 1 og Set. Jørgens Park overt. HB

n

We ' »KtiKwt«* centralers knkloiiumrc

Udlejning af 8 og 16 mm genglvara

B

(Da KTAS «Udlg automatiserer, kan der bliv. »udringer I limen t Areta leb).

C

Aabenraa Aakirkeby Aalborg Aalestrup Aarhus Apersø Allered AllfndelHle Allinge Ale Amager

( 046 ) ( 08 ) ( 08 ) ( 08 ) ( 06) ( 01) ( 08 ) ( 08) ( 08 ) ( 08) ( 01 ) < 06) ( 08) ( 08)

abn.nr. 974 abn.nr. abn.nr. abn.nr. 698, abn.nr abn.nr. 981 abn.nr. 26 882111 701 eiol 481 abn.nr. 27 abn.nr. abn.nr. 790 abn.nr. I S88

Ebeltoft Eggealevmagle i Ejby

( 06) < 03) ( C8) < 08) ( 08) ( 08) ( 03) ( 03) ( 03)

abn.nr. 697 671 796 900 abn.nr. m 680 abn.nr 290 38 768 716 716 abn.nr. 32 915 abn.nr. 49111

Hammer Haslev Havdrup Havnelev

( 08) ( 08) ( o3) ( 03) ( 08) ( 03)

762 696 391 707 669

r

Enghave Errtndlev Esbjerg

Havrebjærg Havreholm Hedehusene Hellested Holrup Helsinge Helsingør Hemmestrup Herfølge Herlev Herlufmagle Herning Herstedvester Hillerød HJortøkær Hjørring Hobro Holbæk Holstebro Holte Holtug Hornbæk Horsens

E

249 ( 03) abn.nr. ( 03 ) 709 ( 01) 43 ( 03) 296 ( 03) abn.nr. ( 08) 719 ( 03) 674 ( 01) abn.nr. ( 08) 751 ( 07) abn.nr. (01) abn.nr, ( 08) abn.nr, (01) abn.nr. ( 08) 91 ( 08) abn.nr, ( 08) abn.nr. ( 07) abn.nr. < 01) abn.nr. ( 08) 700 ( 08) 901 ( 06) abn.nr. (08) abn.nr. ( 03) abn.nr. ( 01) abn.nr. ( 08) 633111 ( 01) abn.nr. ( 08) 744 t 08) 422 (08) 704 8e Ska'lebnk

Eskildstrup (F.) Eaklldetrup (BJ.) Espergmrde Esrum Eva Everdrup Fakae Fakse Ladepi. Farum Fasan I Ferne Fenamark Filskov FlrheJ Fjenneelev

F

( 03) ( 01 ; ( 03) ( 08) ( 03) ( 01 ) ( 01 ) ( 08) ( 08) (058) ( 08) ( 08) ( 08) ( 08 ) ( 06) ( 08 ) < 08) ( 08) ( 08) ( 08) ( 03) ( 03) ( 09)

G

Anholt Arneje Ask*

H

Antune Assens Asta Augustenborg Avedere Baarne Bagsværd Bandholm Bella Belløvue Bindebjerg Birkerod BJerrede Bjerringbro Bjæverskov Blaavand Boeslunde Bogen .æ Boge Borup Brsmmlnge Brettebro Bregnebjerg Broby Bromme Brendbyveeter Brendbyeeter Brønderslev Byen Central Dalby Datmone Damehotte rianalund Drager Dronnlngmelle

( 08) ( 09) ( 01 ) (044) ( 01 ) ( 08) ( 01 ) ( 08) ( 01 ) ( 01 ) ( 08) ( 01 ) ( 08) ( 06) ( 08) (082) < 08; ( 09) ( 08 ) ( 08)

N

K

208 609 686

Flakkebjerg Fredensborg Fredericia Frederikshavn Frederikssund Frederiksværk Frølunde Fuglebjerg Fugiede Fuldby Faaborg Faarevejle iGnnløse Gedser

23 66 780 abn.nr. 684 nbn.nr abn.nr.l 76211 690 abn nr.

abn.nr. abn.nr. abn.nr. abn.nr. 846 680 783 498 608 abn.nr. 463 abn.nr. abn.nr. 88 801 abn.nr. abn.nr. abn.nr. 86 abn.nr. 66 291 abn.nr

L

M

Humlebæk Hundested Hundige llvalpsund Hvidovre Hyllinge Højby Højerup Høm Høng Hørsholm Hørve Høsten Torp

N

810 626

( 08' ( 03 ) ( 08) ( 01 ) ( 08) ( 06) ( 01 ) ( 08) ( 01 ) < 0«) ( 01 ) ( 08) (046) < 03 ) ( 08) ( 08) (046)

( Ofi ' (047) ( 08) ( 08 ) ( 08) ( 01 ) ( 01 ) ( 08) ( 01 )

abn.nr. abn.nr.

P

(lentofte Gilleleje tOJerlev Glostrup Glumae Oothåb

746 648 • 071

03) 01 ) 03) 08) 05) 08) 03) 01 ) 03) 08)

abn.nr. abn.nr. 466 abn.nr. 799 476 881 abn.nr, 788 742 abn.nr.

3 R S

abn.nr abn.nr abn.nr 28 abn.nr 826 6881 abn.nr. 664 abn.nr. 209

Juelsminde Jungehoved Jydorup Jægerspris Kalundborg Kalvehave Karise Karrebæksminde Kastrup

Grenå Greve

( 01 ) ( 08) ( 08) (0881) ( 08) ( 01 ) ( 08)

1 JW

Ormsted Gråsten Guldborg Gunderstev Hnarlev Haderslev

890 767

08) 08) 01 )

abn.nr. abn.nr.

.»ORUFN JRNRKNSVF-I 8 • TELEFON 71*8 88 Billetsalg fra kl. 18 — son- og helligdage fra kl. IS WIDE CCREEN — CINEMASCOPi — PANORAMALÆRRED

ET GODT KALDENTTMER NAR DET DREJER SIG OM BANK DREJ 721500 DISKONTOBANKEN ... BANKEN I CENTRUM

GRILLBAR ALT I grillstegt • forårsruller « bøf sandwich« • kyllinger Soft le og alt I dessert le - Smerrebred ud ef hueet

EFTER BIOGRAFTID besøg den nye

XVÆGTORVE1 HVER TIRSDAG fra M. 10 7218 00 FØNDRE AFD. BCT. JØRGENS PARK 06 72 55 44 NORDRE • RINOSTEDGADE 187 72 86 85 ØSTRE • HVEDEVÆNGET 88 72 58 40

Østergade 4 - Tlf. 72 11 89

( 08) abn.nr, (0881) abn.nr.

783 Sorø

( 03) ( 08) ( 08) ( 08) l 08) ( 01) ( 03) ( 03 ' ( 03) ( 03) ( 01) ( m ( 03) ( 08) ( 08) ( 08)

( 00) abn.nr. Nøddekaer

Kerteminde Kildemark Kindvig

NÆSTVED KOMMUNE Rådhuset Erindringsliste: SKAT

607 Nørre Alslev ( 03) abn.nr. Stege 480 Nørre Sundby ( 08) abn.nr. Stenløse 708 Nørrelucd 675 Stenlille 420 Stensbx

( 08) ( 08»

( 08) ( 08) ( 03) ( 08)

606 821 756 687 706 680

Klrke-Eakllatrup ( 08) Kirke Myllinf 0 Klrke-3onnerup ( 03) Kirke-Still! nge ( 03)

( 03) abn.nr. Oddøn

( 06) abn.nr. Stolpehuse ( 00) abn.nr. Rtore-Heddlnge ( 03) ( 06) abn.nr. Store Magleby ( 01) abn.nr.

407 Odder P47 Odense 782 Okshøl 678 Olstrup 473 Omø 649 Orehoved 560 Ortved 690 Orup

B

( 08i ( 08) ( 01) ( 03) ( 03) ( 08) ( 08) ( 08)

Klarekov Klippi r.ge Knabstmp Kolding Kongskilde Kongeted Konradsføld Koreer Kostnede Kundby Kvistgård centraler) Langabmk Langesø Isingaa Lølllnge Lemvig Llndønborg Liseleja Lnhnls Køge Lundby l.yderelev Lyngby Lynge Løgstor Løkken Maribo Martelyøt Marstal Monstrup Morløse Middelfart Mlnerva Nakskov Mern Lov Luna

( 03)

748 Storkebsk 509 Strib 66 Struer 830 Stroby 62 fe Strøby Egede 718 Stubbekøbing 305 Sundby 62 Svendborg 705 Svinnlngø 805 Svinøland ?øø SæbyhøJ 550 Søborg 627 Sønderborg

Inddrivelse ved udpantning eftwrt 4. Juni. 4. august.

Forfaldsdag 1. rate 1. maj. 2. rate 1. Juli.

( 09) abn.nr. ( 07) abn.nr. ( 03) abn.nr. ( 03) abn.nr. ( 08) abn.nr. ( 00) abn.nr. Se Kostrade 466 77 096

C

(065) abn.nr. Ordrup

3. rate 1. august. 4. rate 1. oktober. 5. rate 1. november. 6. rate 1. januar. 7. rate 1. februar. 8. rate 1. april

4. september. 4. november. 4. december. 4. februar. 4. marts. 4. maj.

Personlig kommuneskat samt indkomst- og formueskat til staten m. v....................

( 01) ( 03) ( 08) ( 03) ( 08) ( 01) ( 01) ( 03) ( 03) ( 07) ( 08) ( 08) ( 08) ( 08) ( 08) ( 08) ( 01) ( 08) ( 08) ( 08) ( 03) ( 08) ( 08) ( 08) ( 08) r 01) ( 08)

( 03) abn.nr. Osted

r

769 Pad borg-Krusus (046) abn.nr. Svaneke

464 Pal*

E

( 08) abn.nr. Prrertø

m*ie renieM betalingsdag er den BO. i forfalds-måneden. 1. rate 1. Juni. 4 . Juli. 2. rate 1. september. 4. oktober 3. rate 1. december. 4 . januar. 4 . kprU ' r rcwfc/H betalingsdag er den 3. i måneden efter forfaldsmåneden . „. . ♦ rate 1. mart«

Kaageleje Kamløse

Ksbenhavn (de fuldautomatiske

F

557 664 70 72 766 681 91 24H 400 680 •07 502 747 76 784 881 683 642 647

( 06) abn.nr. Sndder

( 01) abn.nr. Kanders ( 08) abn.nr. Reersø

Ejendomsskat

G

(044) abn.nr.

787 Regnemark

( 08) ( 08)

.OM) abn.nr. Taga ( 07) abn.nr. Tappernøje ( 03) abn.nr. Terslev ( 08) abn.nr. TI køb ( 08) abn.nr. Tlngerup ( 00) abn.nr. Ting-Jelllngø ( 03) 789 Thisted 661 Tlevllde 68 Toksvrerd 904 Trudshø] 706 Tureby 055 Tybjerg Ml Tyvelae 766 Tølløse ( 01) abn.r.r. TJ»reby ( 08) abn.nr. Trim < 01) abn.nr. Tune ( 03) abn.nr. Tønder ( 06) abn.nr. Ugerløee ( 08) abn.nr. Ula« ( 05) abr.nr. Valby 310 Udby ( 08 .' ( 01) ( 03) ( 03) ( 08) ( 0*) ( 08)

620 Ribe

( 06) abn.nr. Ringkøbing 672 Ringsted 401 Roskilde 846 Rude ( 08) ( 08) ( 08) ( 01> ( 08) ( 08) ( 00) abn.nr. Rudkøbing 761 Ruds-Vedby ( 08) abn.nr. Byva. g < 01) abn.nr. Uødbyhnvn 708 Rødby ( 08) abn.nr. Rødvig ( 08) 992111 Rønne ( 08) abn.nr. Randved ( 00) abn.nr. Raxkeblng ( 08) abn.nr. Silkeborg ( 00) abn.nr. Rkallehrek ( 08) 886 Sandhy 797 Skagen ( 08) 110711 Skibby ( 08) abn.nr. Skive ( 00) abn.nr. Skodsborg ( 08) abn.nr. Skovlrenge ( 07) abn.nr. Skovmark ( 01) 66 Skjern 57 Rungsted 277 Rødovre ( 08) ( 08) ( 01) ( 08) ( 08) 926 Skelby 992 Rkensved ( 07) abn.nr. Rislev ( 08)

H

Lukning foretages den:

Forfaldsdag 1. rate 1. Januar. 2. rate 1. februar, 3. rate 1. marts.

■-J

25. Januar. 25. februar. 25. marts. 23. april. 25. maj. 25. Juni. 25. juli. 25. august. 25. september, tt. oktober.

K

4. rate 1. april. 6. rate 1. maj. 6. rate 1. Juni. 7. rate 1. Juli. 8. rate 1. august. P. rate 1. sept emoer 10. rate 1. oktober. Xidsle rentefri betalingsdag er den BO. i forfaldsmåneden. Oiro nr. 16+00. Alle rodhusets kontorer kaldes gennem telefon 721900 Kommunale telefoner: Se endvidere side 13

Ga« og elektricitet

L

M

( 08) abn.nr. (047) abn.nr.

N

461 488 698 82 876

743 Algerslev Vester ( 08)

54 Skanderborg ( 06) abn.nr. Valle

750 Vanløse

( 01) abn.nr. ( 06) abn.nr. ( 06) abn.nr.

( 08) ( 08) ( 07) ( 03) ( 08) ( 08) ( 08) ( 08)

P

( 08) abn.nr. Vnrde

Nsxø Nibe Nlvå Nora

828 Vejle

Kontortider: NB. Samtlige kontorer er åbn« fredag også kl. IB-17J0, men LVKKBT om lørdagen.

51 Vemmetofte

710 83 TAO

( 08) ( 01) ( 08)

( 07) abn.nr. Vester ( 01) abnni V or torborg

Nyborg Nykøbing V. Nykøbing M. Nykøbing BJ,

Okonomlkontor, bogholderikontor, kai- sererkontor. Incaasokontor og social- l/Mtif nr Borgmesterkontor (boltga’»v!*ntng

028 Viborg 643 Viby 685 Vippered

( 0«) abn.nr. ( 08) abn.nr. 1 08) abn.nr. ( 01) abn.nr.

.... (8tuen) kl. 9-13 (1. aal) kl. 9-13 (1. ml) kl. 9-13 (2. sal) kl. 0 13 * - * (1. aal) kl. 10,30-12,30

418 Skroabjmrg 760 Akrelskør 781 Slagelse 603 Slangerup

( 08) ( 08 ) ( 08) ( 08)

T

Nyland Nymark Nyrup Nyatsd Nrerum Nrestelsø Nøddehøj

( 08) abn.nr. Virum » 03 > abn.nr Volleralev

678 775 •8 02 786

< 08) ( 01) ( 01) ( 08)

888 Vordingborg < 08)

i W

643 /TSglr

( 08) abn.nr. Alots-Bjrergby ( 08) ( 01) abn.nr. Smtdstrup

804 /Krøøkøblng ( 08) abn.nr.

740 Snertlnge 268 Solrød

( 08) abn.nr. Øbro ( 08) abn.nr. Oralev

( 08) ( 08)

1 f-O

De (år en god forbindelse når De drejer.........................................

72 05 27 Sparekassen Sjælland Aben daglig kl. 9.80-12^0 og 14-18, fredag tillige 17,30 19,30, lørdag lukket Axeltorv - Nmttved

BOLIGMONTERING GARDINER OG GULVTÆPPER Deres gsrdln- og tøppaekspert

Boligtsxtiler T«pp«r Gardiner

v/ SØilEf H. WINTHER - RIDDERGA

e - NÆ8TVED - TLF. 72 53 63*

19

11

Kteriji'iirNier fOokeen ................................ 00 66 Me'lenr.bya ........................... 00 13 Noteringen (optaget-note­ ring. der ikke v*dr. bil­ letbestilling) e•eeeeeeeeee•eeea •• 0010 Nummerkontoret eeeeeeee*eMBe# 00 34 Rigstelefonen: Danmark ............................ 00 18 Qkandlna’lik .............. . 00 14 Rigstelefonens oplysning... 00 88 Telefonavisen ssesaseeee—e*..... 00 61

GARDINER-TÆPPER TELEFON 72 66 69 VI TAGER MAL VI SYER VI MONTERER ØSTERGADE 14 NÆSTVED NAVNE REGISTER Hurtigt påkrævede nr.: Centralsygehuset 721401

relefonhuset eee**•*eeeeeeeee*eeees 0019 Telafonneglen (Kbb %n.> ... 00 91 1 elefonvagtbeetllllng: ruIdsutom. centraler ... 00 40 Andre centreler: egen central Telegrafen ........................... 0013 Vejledning I brugen af te­ lefonen (oplysningen) ... 0010 Vejrmelding, lokal*......... 00 68 • lande- ....... 00 64 Vøkntng ....... ........... 00 49

Alaitncrint:: 0-0-0, meld Brand, forlang Politi, forlang Ambn- Ioner. Billetk >«n (optag.*t -noir- rinr der »eJrører billet* bestilling til teater, bio­ graf. tog og skib m. v ) 00 0A Bilradio ................................. 00 » Pejlkontoret ....................... 00 47 Forstanderinden for fuld­ automat. cer.traier kal- daa over oplysningen ••• 00 30 Andre centraler: egen central

CARL LARSEN

DET ER OLIE

721890 Ligningskommissionen, fmd. tprv.) 720768 Skatteinspektøren (privat). 720153 Skolevæsen 721061 - - - (skoledirektøren privat,. 720676 Gymnasium. 721511----(rektor, privat). 721712-------skolebetjent (A skolesygepl.) 723864 ------- aula. 722722 Skolen på Jernbanegade. 723707 --- (skolelnspek., privat). 724974 -------(lærerværelse). 720035 - - - (lærervær., TAmbygnlngen). 721751 - - - (skolebetjent). 720356 Grundskolen pÅ Kirkepladsen 724852 ------ (skolelnspk., privat). 721654 -------(skolebetjent). 720554 Klldemarksskolen. 725109 -------(skolebetjent). 723877 -------(lærerværelse). 721996 ------ (skolelnspk., privat). 725151 ------ (tandklinik). 721844 Lindebjergskolen. 724529 - - - (lærerværelse). 724520 ------ (skolebetjent). 723548 - - - (skolelnspk., privat) 725152 -------(tandklinik). 721824 Skolelægen og skolesygeplejerske«. (Skolen på Jernhanegade). 721712 ------ (Gymnasiet). 721900 Skoletandklinik. 722587 -------(kltntkchefen, privat). 721497 Skolepsykologisk kontor (LlndebJergskolen). (skolepsykologen, tale* og hørekon- sulenten og den pædagogiske leder). Træffetid daglig kl. 12 til 13. undt. lørdag, på Lindebjergskolen). 726069 Skolepsykologtsk kontor (Kltdemarkskolen). 722072 Skolepsykologen privat. 723578 Næstved kom. fritidshjem. Skytte- marksv. 13 (forst frk. Rente Ma­ thiesen). 721825 Den kommunale aftenskole. Forstander Vagn Grønnow. 724329 -------forstanderen, privat. Den kommunale ungdomsskole, 726636 — forst., lærer Poul Jensen. 722122 Ungdotnsnævneta ækr. (privat). 721663 Sundhedspi. A. Jørgensen. 722295 Sundhedspi. M. Ravn. 723182 Omsorgskons. fru Rigmor Jørgensen 722393 Socialinspektøren (privat). 722602 Stadsingeniør E. B. Andenen (prv.) 724278 Vejnsststenten (privat). 723056 Vejvæsenets plads. 722091 Vandrerhjem ng ungdomsgård. 724080 TJngdot tskhihben »Bakken«, leder (privat). 721443 Det tidligere soldaterhjem. Qlentev.

DET ER VARME DET ER DEJLIGT STENBÆKSHOLM

Brandvæsenet ................................... 72080.1 Falck-Zonen ....................................... 7212ufl Politistationen ................. 721448 Næstved kommune: Rådhuset: Rksp.tld 9-18, fredag yder!. 15-17,80, iørdAg lukket. Alle kontorer kaldes gennem telefon 721900 Kfier V nitortld kaldes telefonerne på fol* gendo numre.: Kommunaldirektøren ...................... 721134 Civilforsvaret .................................... 721308 Socialinspektøren ............................. 721503 Raadhuøbetjenten ............................. 721840 Tandklinikken .............. 721859 Skatteinspektøren ............................... 721850 Brand- og bygnlngainsp.................. 721879 Byrådssaler ...................................... 721880 Okonomlaontoret ............ 721899 Telefoner udenfor rådhuset: 720692 Alderdomshjem. 720927 - hvilehjem 723887 - - Varmemester Roland Jergrnæn 721218 Folker enslonlstboliger. 721540 Badeanstalt (kommune'). 720805 Brandstation. 721142 Brandinspektøren (privat) 723837 Vleebrnndlnspektørcn (privat). 721142 Bygningsinspektoren (privat). 72174« Pyrådssekn tæren (privat). 720825 Centralbibliotek 7206(16 - Overbibliotekaren. 72307« - - Overbibliotekaren (prlvnl).

70 fif) 71 1 4 UU 1 1

Noteringer

EKO-FLY - Udlejning, taxa og skolefly. Til. 72 6400

720424 Børnebiblioteket. 723064 Elektricitetsværk. 72204^

(driftsbestyreren, privat), i (knbelmester, privat). (masklnmeateren, privat). I (driftsbestyreren, privat). (drt11støderen, privat). (driftsbestyreren, privat). (maskinmesteren, privat)

721331 721168

-

rSi?3}

BØRSTING huse 724367 TEGNESTUE 724017 VÆRKSTED

721168

-

720056 Havnekontor, Næstved. 720056 Havnomesteren, privat. 721756 Havnenaalatent E. Andersen (prv.). Havnekontor, Karrebæksminde, Kam bæksminde (742) 45. 721755 Idrætsparken. 721935 — - opsynsmand (privat). 723311 Incnssoafdellngen, ekspedltlonssekr 720030 Jordemorierkonsultation, Amt- mandsgade 2. 72215" i'^mmunegartneren (privat). Tf*<43 Ko munnldirektoren (privat). 774*3'! * * Ismlddrlkontrollen, Farl- nii t • ej 16.

- VI BYGGER DERES HUS SOM DE ØNSKER

IS

Næstved KUL & KOKS Komp. A/S, tlf. 72 14 20 Linoleum Claudi Hansens eftf. Telf. 72 00 60 720621 Akse1* orvg Farve- og Tapet­ handel, Torveøtræde 3. 722568 Akseltorvets Frugt, Akseltorv 6. VIT-rn **« «»: f i ’SkKWWmM.W 72 27 00 JERNBANEGADE 18 Redaktion, kontortid: »-20. lørdag 8-12. søndag 16-20.

Næstved KUL & KOKS Komp. A/S, tlf. 72 14 20 720802 Ammltcbøli N. O., amtsarkt., M.AJk. bolig: Kornhakken 23. 723932 Amtsarkitekten, M.A.A., arkt. N. O. Ammltzbøll, kontoret: Farl- magsvej 12. 720602 ----bolig: Kornbakken 23. 721400 Amtskontoret på Amtsgården. 721073 Amts- og tinghuset (Svares ikke, da ring til 720849), 721963 - - Amtsrådssalen. 721892 Amtsligningsinspektoratet og amts­ skatterådet for Præstø amt, Skov­ vænget 1. Kontortid 8-15. 721840 ----Amtsltgnlngøinøp. privat. 724801 Amtslæge. dr med. H. E. Leøehly 72 1414 Andersen Offer A/S, aiit. Ford-forhdl., Rlngntedg. 17. Ontst. kontor, værksted, lager. 72 4114 Traktorafdeling, Hin »stodgade 182-184. Bollgtelefoner: 72 1320 Dir. B. Offer Andersen. 72 1413 Fru E. Offer Andersen. 721484 Værkf. Victor Nielsen 72 1914 Salgschef Børge Andersen. 72 4105 Repr.E. Edvardsen. 72 4114 Repr. P. E. Jørgensen 721039 Andersen Juul, autoforh., Solvej 1. 723868 - Edv., autolakerer, Fixvej 6. Jacobsen, spec. 1 medicinske syg­ domme, særlig hjerto- og kreds­ løbssygdomme. Brogede V. Kon­ sult. 9-10, mandag dog kun 17-18. lørd. kun eft. aft.

721322 /Våbenhus Christensen, murcrm., Rugvgnget 6. 721094 Aaberg-Jørgensen H.f pastor, Kolby risvej 20, træffes 12-13, onsdag tillige 13-19, samt efter aftale, mandag undtagen. 724800 Aaboe A., fru, Skowænget 8. 720070 Aachmann C., fhv. gdr., Gækh.v. 3. 725088 Aderup konditori, Jørgen Vemme- lund, Adcrupvej 44. 721037 Adempvejens slagter- ug vik- hialieforr. v. P. E. Hansen, Aderupvej 50. 725331 Aagaard Poul, Kl-instaUator, AaderupveJ 174. 723594 Aagaard P. L., ps. stationsførst. Kanebækvej 28 C. 721733 Aage E. Krog, landsretssagfører, Axeltorv 1. 721972 ---- (bolig) Hans HoroemannsveJ 7. 720130 Aakande Blomster. imå »g Willy Hnuin, Østergade 7, 726410 Aamand 8v., kontorchef, Toftevej 6. 722076 Aamann H., Østergade 12. 720943 Aarls-Larsen Poula, fru, Mnnøv 84. 720212 Arstadius Stig., overinsp., Orøn- landsvej 17. 723253 Annberg J. O. J„ sektionschef. OdenseveJ 156. 723220 Abbnlnro* Cementvarefalir. Svend CliHstens«*«. 722920 Abkjer L. P„ kontorass., Morelv. 16. 723989 Abrahamsen H. T., pensionist, Kar. rebækvej 8. 723318 Absalon Forsikrings A/8, Købma- gergnde 4, ved assurandør Preben Gudnmnsen, prv. Hostrupvænge 2. 722686 Absalonøen V., værkf., KJærveJ 9. 720729 Adelholm C., Rugvænget 3. 726479 Adrian K„ sygepl.ake, Herluf vm. t. 723449 Aggerholm C. Lynghye, sygejl ske, H. C. AndersensveJ 67. 721729 Agrteold A/S, Ny Havn. 722649 -------Forvalterkontoret. 722188 — » Direktør Aage Lassen. (Bolig) Dansvej 40. 721838 -------Forvalter H, Krtstofferøen. (bolig). 721978 -------Maskinmester J. A. Jensen, (bolig). 725126 Ahrenkllde Dr., civillng, under­ direktør, Kastanievænget 18 723464 Akselaen A„ bisp* Bakkekamin. 11.

Kkeapedltlon, kontortid: 7,80-16,80, lørdag 8-12. 726157 Alhani Oldepot, Poul Kusk. Grønvej 2. 725350 Alberg J., fabrikant J. Aakjæræ vej 20. 720202 Albertsen Hannibals Eftf., ta|H»t - farve, Torvestr, 10, 721945 ----Farvehandler A. B. Henriksen, (bolig) OdlnsveJ 14. 720902 Albrechtsen C., fhv, gartner, Skyt- tetuarksvej 38. 728261 - M., røpr., Fuglsvæ&gst 2 (A/8 Phønlx Tagpap og Vejmt ertaler) 721099 - Karen, trlkotageforretnlng, Ring- stedgade 27. 726312 Albrekt Ib, optiker. Magløgårdøv. 43. 720692 Alderdomshjemmet, FarimagøveJ. 723887 - - Varmemester K. R. Jørgensen 720927 - *s Plejehjem, Toldbodgade. 720888 Alderdomshjemmet (Herlufsholm- hjemmet). Herlufsholmvej. 721218 Aldersrentebol., Vordingborgvsj 23. 724384 Alfhelm Arne, forr.fø., Trekanten 88 723589 Al>cc Kosmetik A Parfumeri, Inga Knndspu, Vlnhimg. 9. (omstlil. t. privat). 723867 „Aika** Forsikrings A/H, aa*«uranilør Henry Rasmussen, l.lndrparken 25. 724006 Alli Konfektion, Kjoler en gros. 724572 Alliance Francalse, Ratnsherred IVA ALL fødk * IR OVIRAIT Klurstedgnde 1. 724212 Alm. Brandforsikring for Landbyg­ ninger Den, FarlmagnveJ 36. 726454 Alm. Gniinlojrrforsikr. A/H 725488 Alrø Børge, ingn., Helhergsvængø 6. 723362 Alsted-Sørensen Willy, Inøpektør, Østergade 30. 720114 Alt I Træ, flet. Mortensgadø 6. 724040 Overinspekt. Gerner Christensen, Set. Jørg, Park 40, Butlkcentret.

726011 - Poul E., automek., Krogagervej 2. 721787 - C„ autoophug, Rtngøtedgade 186. 725551 Andensen og Stagis, auto- værkst. Spe, VW, Ellevej 5. 720172 - Tiige, benzinforhandler, bjerggaardsvej 30. 722309 - Viggo, bogbinderi, Manøvej 1. 724413 • - bolig, Hjarnøvej 28. 720795 - Jørgen, bogbinderøv., Slettev. 8. 726903 - Knud, buntu., Primdalils Eftf., Ringstedgade 22. 724825 - Axel, chauffør, BlrgttteveJ 13. 722488 - Harry, chauffør, SlagelseveJ 46. 72."288 - Johs., chauffør, LollandsveJ 6. 722718 - Peder 8. Hoffmann, chauf., Køge- vej 19. 724226 - Th. Svane, chauf„ Nygårdsvej 47. 721447 « Keld S., ctvllngn . Rønnebæk 724775 - Ebba, damefrisør, frk.. Lindøv. 18. 721742 - Mary, damefrisørsalon »Taco«, Rlngstedgade 71 721976 - K. Riff, dir,, (Luxol A/S). Bolig, Rønncbækshotm. 726138 - E. A. Krasse, disp., SterkelsveJ 4. 723950 - Torben, dlspon., Elmrpnrken 5. 724888 - H. Bjerre, driftsleder, Havevej 87. 725329 - Anni, eksp., Gartnervej 1. 720596 - Else. ekspedition »sekretær. Fodbygaardsvej 47, 721060 - Grethe, ekspd.tr,, Ret. J. Park 67. 725794 - R.. eksp,, Fabrikovej 14. 727232 - Frederik, clektr, Sjælland, vej 3. 723140 - Folmer, entrepr., Præstøv. 106 B. 725197 - P. Elhøj, entrepr., Hybenv. 23. 722882 - Aug„ fabr., PræetøveJ 164. 723559 - Chr., fabr., Baldersvej 12. 723862 - Finn, fabrikant, fhjordtoften 3. 726142 - Werner, faglærer, Grøniandxv. *5. 720598 - J., folkepens., Hvedevænget 8. 724297 - Holg., forpt.forv., Amtmandsg. 2 722619 - Frede, frisørmestf r, J. Jensensv. S. 7206/9 • A. M., fru, Manøvej 9. 725659 - Agatha, fru, Kind høst egade 3. 723284 - Agnete, fru, Grønlandsvej 31. 722810 - Alice, fru, Karrehækvej 24 tt, 726414 - Anna, fru, Havevoj 70. 724356 - Astrid, fru, Tværvej 10. 720437 - tt., fru, Herlufsholmvej 30. 726296 - Elisabeth 8., fru, 0. Ringvej 82. 720851 - Gerda, fru. Karrehækvej 28 D. 723861 - Grethe, fru, Parkvej 20 722734 - Grete Bay, fru, Hssselvøj 6. 721921 - Johanne, fru, Oøtønfeldtø Stiftelse 721798 - K., fru, Herlufsholm Plejehjem.

721367 Amtsrevisionen, Præstøvej 84. 723262 Amtstuen, Balttcagården, Axeltorv (9 12 og 13-15. lørdage lukket). 722788 Amtsvandlnsp. ktnratot. Præstøv. 78 Kontortid: 8-16, lørdag lukket. 7*0199 Amtsvejinspektoratet, Ringstedf. 78. (Se løvrigt under Præstø Amts vejlrspektorat). 725629 Amundsen Ole, ass., Hvedevæ. 110 D 722168 - A.’s klelnsmedle og maskinfabrik, El levej 1. 723168 - - Bolig: ElleveJ 1. 726578 - S., paptrarb., Tulipanvej 2. 721054 An fli Sko, Kindhcstrgadø 1, And«‘lsanst alten Tryg 724796 - Formanden 723289 - Forretningsforer, bankfuldm. Kaj Hansen, Fyrreparken 1*. 724698 - Varmemester Kurt Olsen, Rug­ vænget 1* C. 723550 Amlclavaakørlet og AndoUrrnacriot, Præstø, Næstved afdeling, (Hovedkontoret: Præstø 55). 724635 Anderøen A., Banely 1. 720297 - Boning, SlagelseveJ 14. 720624 - G. og E. Houtved, Manøvej 82. 721430 Andersen F.rlk, advokat (møderet for landsret), Købmagergade 4. 770180 - * bolig: IngeniannsveJ *7. 72588/ - S. K., afd.lngn., Rollghedavej 97 724410 - Egon, arb.konsulent. TagensveJ 9. 723964 - H. Frode, arbmd., AaderupveJ 81. 726327 - Egon, asø., Orenæøvej 23. 721387 - Frits Egon, asø., Nordlundsvej 2 723187 - H. C., ass., OdenseveJ 15*. 723526 - Kaj YV„ asø, Kalbyriøvej 89. 720067 - Knud, aøs, Primulavej 68. 721687 - Ejler, aøøursnd., Fjordvængat. Mejeriernøs og Landb. Ulykkes­ forsikring, Insp., exam. ass. B. Vedel Olsen. Hasselvej 1, Fens­ mark. 746286. »Kornhakken«, Næstved: (8v. ikke, ring til forr.fører eller varmemester). 722738 Andelsboligforeningen

723136 Alten Frits, oberstlejtn., I.ojetgaard. 727203 Amhjørn W., murerm., Rugvir 17. 726607 Ambjorner K„ kons., flet. J. P. 107. 721707 Ambulatoriet f. alkoholskadede I Næstved: Kons., tirsdag 16-18, Set. Elisa­ beth Stiftelse 724380 Ambua Kn O., snedker, Lindhol m- vej 18. P. T. VOULUND - „Greyhound" • NÆSTVED. TLF. 721019 i«

1. kl. HERRE LÆDERFORSÅLING II

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89 Page 90 Page 91 Page 92 Page 93 Page 94 Page 95 Page 96 Page 97 Page 98 Page 99 Page 100 Page 101 Page 102 Page 103 Page 104 Page 105 Page 106 Page 107 Page 108 Page 109 Page 110 Page 111 Page 112 Page 113 Page 114 Page 115 Page 116 Page 117 Page 118 Page 119 Page 120 Page 121 Page 122 Page 123 Page 124 Page 125 Page 126 Page 127 Page 128 Page 129 Page 130 Page 131 Page 132 Page 133 Page 134 Page 135 Page 136 Page 137 Page 138 Page 139 Page 140 Page 141 Page 142 Page 143 Page 144 Page 145 Page 146 Page 147 Page 148 Page 149 Page 150 Page 151 Page 152 Page 153 Page 154 Page 155 Page 156 Page 157 Page 158 Page 159 Page 160 Page 161 Page 162 Page 163 Page 164 Page 165 Page 166 Page 167 Page 168 Page 169 Page 170 Page 171 Page 172 Page 173 Page 174 Page 175 Page 176 Page 177 Page 178 Page 179 Page 180 Page 181 Page 182 Page 183 Page 184 Page 185 Page 186 Page 187 Page 188 Page 189 Page 190 Page 191 Page 192 Page 193 Page 194 Page 195 Page 196 Page 197 Page 198

Made with FlippingBook - Online magazine maker