CHEMAGAZÍN 5-2023

VELETRHY A KONFERENCE

6.–7. 11. 2023 Hotel JEZERKA Seč u Chrudimi KONFERENCE PIGMENTY A POJIVA PIGMENTY • POJIVA • SPECIÁLNÍ MATERIÁLY Odborné setkání zaměřené na aplikovaný výzkum a výrobu povrchových úprav pomocí nátěrových hmot a organických povlaků. 64. MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH

Odborní partneři Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek Česká společnost chemická Hlavní sponzor RADKA Pardubice Pořadatel CHEMAGAZÍN

pig mentya p oj iv a .c z

10.– 13. 10. 2023 BRNO

59

CHEMAGAZÍN • 5 / XXXIII (2023)

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online