Telefonnøgle Næstved 1960

/ X

S*«

liler

:t7. Atsrtfttnti flints 1110 O !%ir*lY4k

A li C

D

E

G H I J

I nterint/rr t Telefonnøglen, Tlf. 968, Gøyernes Gaard. Axeltorv 6,

K

L

M

\

N

O

RFChristensen s Sen

P

603

H

NDA. FARIMAOSVe/ 29

S

NÆSTVED TELEFON

z

Eget GUssllberl Værksted for b!y»rbe|de

Alt Glarmester- arbejde udføres

Qf Glarmester FARIMAOSVEJ 7 . TELEFON 941

Made with FlippingBook - Online magazine maker