missie_waarden

Onze missie ‘Solidariteit voor het Gezin is een autonome dienst voor welzijns- en gezondheidszorg die een veelzijdig dienstenpakket aanbiedt vertrekkend van de thuiszorg, maar naargelang de behoeften van haar cliënten, zich bovendien engageert om aanvullende dienstverlening te organiseren en te coördineren. Wij streven er immers naar om via een geïntegreerde aanpak kwalitatieve zorg op maat aan elke hulpvrager in de Vlaamse Gemeenschap en Brussel aan te bieden. Deze hulp wordt door deskundig en gemotiveerd personeel aangeboden vanuit een humanistische 1 visie en dynamische ingesteldheid waarbij de cliënt centraal staat’. Onze waarden Autonoom: als organisatie zijn wij gesteld op onze autonomie. Dit betekent dat wij onafhankelijk zijn en dat wij zelf verantwoordelijkheid dragen voor al onze beslissingen en uitvoeringen. Toekomstgericht: wij staan open voor vernieuwing, grijpen kansen waar en wanneer die zich voordoen en zijn vooruitstrevend in ons denken en handelen. Geïntegreerde zorg op maat: de zorgvrager benaderen wij vanuit een totaalvisie. Alle dienstverleningen vullen elkaar aan en de hulpverleners werken harmonieus samen in het belang van de cliënt. Humanistisch: wij willen voor alles de menselijke waardigheid, de vrijheid en de waarde van de persoonlijk- heid behouden en bevorderen, en stellen het geloof aan een persoonlijke god niet als een premisse Participatie en verbondenheid: de open bedrijfscultuur van Solidariteit voor het Gezin laat toe dat elke medewerker zich betrokken voelt en dat hij mee kan participeren aan de realisatie van haar visie. Deskundigheid: alle personeelsleden zijn deskundig binnen hun functie. Solidariteit voor het Gezin biedt de mogelijkheid deze kennis en vaardigheden te handhaven en te verbeteren.

1 Humanisme: wereldbeschouwing die voor alles de menselijke waardigheid, de vrijheid en de waarde van de persoonlijkheid wil behouden en bevorderen en die het geloof aan een persoonlijke god niet als een premisse stelt

gezins- en bejaardenzorg | thuisverpleging | kinderzorg | woonzorg | huishoudhulp | vrijwilligerswerk

Made with FlippingBook - Online catalogs