Privacyverklaring vzw i-mens (SVHG) definitief (HS) (003)

13

12. Klachten

Indien je een verzoek hebt gestuurd betreffende jouw persoonsgegevens en je niet tevreden bent over de afhandeling daarvan, kan je een klacht indienen door een brief of e-mail te schrijven naar onze Data Protection Officer via de bovenstaande contactgegevens. Deze zal dan jouw klacht behandelen en je op de hoogte houden van het verdere verloop en de genomen acties. Voldoet de afhandeling niet aan je verwachtingen? Je hebt steeds het recht om een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Zij zullen je klacht verder onderzoeken en voorzien in een bemiddelingsprocedure.

Contactgegevens gegevensbeschermingsautoriteit: Adres: Drukpersstraat 35 1000 Brussel Tel.: 02 274 48 00 e-mail: contact@apd-gba.be

Made with FlippingBook Learn more on our blog