Teestrup - Om spædbørn i flygtningelejre 1945

f - 7 9 , k ? (

Luftværnskontoret i Haslev R a a d h u s e t • T l f . H a s l e v 2 3 2

Haslev, den 22 ' August 19^5«

K o n to rtid d a g l i g : K l. 1 5 — 1 8 L ø r d a g d o g K l. 1 0 — 1 3

Luftværnschef: Sogneraadsformand, LRS. Paul Opstrup.

«

1 ^ ^ Lærer Jensen, Teestrup.

Luftværnschefens Stedfortræder og Leder af Luftvæmskontoret: Ingeniør, M. af I., i. ummm <7. Mcdhiæipe/paa // fra Luftværnskontoret: v

. v c

en afskrift af en Skrivelse

civile Luftværn af 7* Juli 1 * 5 , idet man ud-

1

*

beder sig Beftked om hvorvidt, og i avilKat Oftft&g #tr ventes Spædbørn i Lejren* ,'Srr/. *ens Stedfortræder

Bogholder a . oisen.

Made with FlippingBook - Online magazine maker