Telefonnøgle Næstved 1963

BRÆNDSELSOLIE

A

mart m HHi:t N iu M m ' i I »» Om<‘irn* Tel<»f»nnii|rl<* n« IliiiiiloUliiiloml^r Kontor: Gcycrncs Gaard, Axcltorv 6, telefon 720968 • 720931

B

c ■ o

C

M N m 3 o > O w U I

• • • f e»|r»# Itilereaae — #»rn »§1 ri mrillrm tif Dansk Revisorforening fcU* %<‘iilluetl Inuiiiiiiln' l»»ul«*rlnu «t|g ml

D

EF

72 2877 Telefon 7214 20 NÆSTVED KUL OG KOKS KOMPAGNI % De foranøde Bemlnlmportører A/S Naeetvod distrikt

G

BIBLIOTEKETS OPLYSNING: 72 08 2*5 hverdage 10-20 lord. iv -U (majaug.: 10-19, lo* J. 10-14)

H

I i

ij

SE IND TIL NÆSTVEDS »TØJEKSPEKT« BRISTOL VINHUSGADE TELEFON

K

(f

L M

N

O

PF. Christensen & Søn a / s (jfaJyuUÅisO • • l JI o J.

P QR

72 2165 hvor godt herre- og drengetøj SÆLGES BILLIGT FLERE og FLERE gSr nu I Vinhusgade FORDI: De« er en fordel såvel kvalitets- som prismaessigt at handle i

S TU Vf Y 2 Æ -0

'A 1

FAG REG.

OP. i

UNO

NR. I FORT, §

VINHUSGADE 4. NÆSTVED

Made with FlippingBook - Online magazine maker