Registrant til fattigvæsen journalsager

Jnr. 1

Optagelseshjemmet Sydsjælland

Jnr. 2

Kolonien Filadelfia

Jnr. 3

Aksel Alfed Magnus Lundstrøm

Jnr. 4

Villy Alf. Stannius

Jnr. 5

Anders Harald Andersen

Jnr. 6

Georg Jørgen Christian Jørgensen

Jnr. 7

Kathrine Sophie Hincheli

Jnr. 8

Margaretha Larsson

Jnr. 9

Petroline Hansen

Jnr. 10

Svend Broholm

Jnr. 11

Anna Helene Rasmussen

Jnr. 12

Conrad Frederik Kisbye

Jnr. 13

Holger William hansen

Jnr. 14

Kirsten Jensen Nielsen Bisgaard

Jnr. 15

Hans Johannes Martin Jørgensen, Afhøring, optaget af Næstved Købstads Fattigvæsen.

Jnr. 16

Ferdinand Julius Halle

Jnr. 17

Helena Augusta Andersen

Jnr. 18

Jens Otto Jensen

Jnr. 19

Christian Edvard Vilhelm Jensen

Jnr. 20

Næstved Byraad

Jnr. 21

Afhøring optaget af Næstved Købstads Fattigvæsen

Jnr. 22

Adolf Villibald Hemmingsen

Jnr. 23

Jørgen Nielsen Ustrup

Jnr. 24

Otto Carl Peter Olsen

Jnr. 25

Sigrid Kristiane Jensen Østerlund

Jnr. 26

Peter Mortensen

Jnr. 27

Emil Jacobsen

Jnr. 28

Peter Andersen

1

Jnr. 29

Holger Julius Christiansen

Jnr. 30

Peter Ferdinand Christiansen

Jnr. 31

Richardt Johannes Christensen

Jnr. 32

Ditlev Karl Alfred Ditlevsen

Jnr. 33

Louis Alfred Hansen

Jnr. 34

William Oscar Hansen

Jnr. 35

Laurits Martin Jørgensen

Jnr. 36

Valdemar Vilhelm Jørgensen

Jnr. 37

Christian Viggo Nielsen

Jnr. 38

Hans Andreas Nielsen

Jnr. 39

Hans Christian Peder Nielsen

Jnr. 40

Angelique Emilie Hentze

Jnr. 41

Carl August Pedersen

Jnr. 42

Frederikke Marie Elise Friis

Jnr. 43

Christian Carl Otto Vintersborg

Jnr. 44

Formularer fra Præstø Amts Sindssygeanstalt i Stege

Jnr. 45

Inger Bjerre

Jnr. 46

Christian Jensen

Jnr. 47

Niels Ellig Viig Petersen

Jnr. 48

Svend Otto Emil Dalhoff Jensen

Jnr. 49

Henrik Sofue Scheel

Jnr. 50

Axel Peter Groth Hansen

Jnr. 101

Henry Evald Verner Hansen Fossing

Jnr. 102

Karl Oskar Hultmann

Jnr. 103

Peter Valdemar Jensen

Jnr. 104

Rasmus Johannes Hansen

Jnr. 105

Emma Caroline Blomgren

Jnr. 106

Niels Peter Nielsen

2

Jnr. 107

Carl Marius Andersen

Jnr. 108

Holger Michael Biering Sørensen

Jnr. 109

Gustav Adolf Andersen

Jnr. 110

Karen Vilhelmine Vilson

Jnr. 111

Niels Frants Braagaard

Jnr. 112

Poul Ernst Weigel

Jnr. 113

Aksel Kristen Jakobsen

Jnr. 114

Rasmus Julius Jensen

Jnr. 115

Olga Kristine Hansen

Jnr. 116

Kaj Gerhard Julius Bering

Jnr. 117

Vigand Peter Henriksen

Jnr. 118

Hans Peder Petersen

Jnr. 119

Svend Juel-Møller

Jnr. 120

Frederik Peter Thygesen

Jnr. 121

Edvard Frederik Olsen Falck

Jnr. 122

Gerner Torkild Jakobsen

Jnr. 123

Christian Poulsen Christensen

Jnr. 124

Oluf Hansen

Jnr. 125

Niels Christian Georg Christensen

Jnr. 126

Dorthea Christiane Andersen

Jnr. 127

Jens Karl Gustav Baes

Jnr. 128

Johannes Jørgen August Mosolff

Jnr. 129

Beboerne i Møllegade, flere undermapper

Jnr. 130

Raagelund Børnehjem

Jnr. 131

Karen Margrete Ulrichsen

Jnr. 132

Mads Hedegaard-Sørensen

Jnr. 133

Ole Christian Olsen

Jnr. 134

Anders Chr. W. E. Poulsen

3

Jnr. 135

Frederik Ludvig Larsen

Jnr. 136

Oscar Emil Nielsen

Jnr. 137

Christian Viggo Emil Thomsen

Jnr. 138

Henry Kristian Herbert Valdemar Larsen

Jnr. 139

Peter Harald Vilhelm Borelli Møller

Jnr. 140

Husvilde

Jnr. 141

Johannes Valdemar Salminen

Jnr. 142

Rebekka-Søstrenes Optagelseshjem

Jnr. 143

Vincents Babiarz

Jnr. 144

Holger Damgaard Nielsen

Jnr. 145

Georg Aksel Jensen

Jnr. 146

Caroline Amalie Hansen

Jnr. 147

Fattigvæsnets regnskaber og budgetter

Jnr. 148

Aage Nielsen

(Karl Bernhard Nielsen)

Jnr. 149

Frederik Valdemar Andersen

Jnr. 150

Jens Peter Marius Jensen

Jnr. 151

Elna Margrethe Pedersen

Jnr. 152

Aksel Henry Pedersen

Jnr. 153

Aksel Edvard Bülow Olsen

Jnr. 154

Oskar Arnold Andersen

Jnr. 155

Jens Oluf Valdemar Hansen

Jnr. 156

Ebba Hilda Terese Nielsson

Jnr. 157

Elisa Augusta Andersen

Jnr. 158

Louise Marie Kristine Lassen

Jnr. 159

Einar Thorvald Mikkelsen

Jnr. 160

Frederik Vilhelm Petersen

Jnr. 161

Hanne Sofie Brenøe Dideriksen

Jnr. 162

Holger Thorvald Hansen

4

Jnr. 163

Esther Gudrun Larsen

Jnr. 164

Hilmer Kristian Nielsen

Jnr. 165

Rasmus Johannes Nielsen

Jnr. 166

Aksel Bjørn

Jnr. 167

Socialkomissionen

Jnr. 168

Stine Vilhelm Christiansen

Jnr. 169

Jens Christian Jensen

Jnr. 170

Johanne Kirstine Andersen

Jnr. 171

Carl Peter Christian Christensen

Jnr. 172

Vilhelm Theodor Jørgensen

Jnr. 173

Tolka Marie Petersen

Jnr. 174

Abraham Benny Johan Wueff Ljungberg

Jnr. 175

Svend Aage Johansen

Jnr. 176

Dan Hjalmar satterup

Jnr. 177

Jens Aage Nielsen

Jnr. 178

Gotfred Georg Anton Axel Villy Poulswen

Jnr. 179

Jordemodertakster

Jnr. 180

Karen Sofie Nielsen

Jnr. 181

Hans Waldemar Esbensen

Jnr. 182

Anton Binus Eilladsen

Jnr. 183

Axel Kristian Sauer

Jnr. 184

Peter Kristensen

Jnr. 185

Anna Sofie Larsen

Jnr. 186

Christeni Peter Christensen

Jnr. 187

Niels Peter Petersen

Jnr. 188

Andrea Hansen

Jnr. 189

Martha Ingeborg Folkersen

Jnr. 190

Karl Julius Jacobsen

5

Jnr. 191

August Frederik Theodor Morhauer

Jnr. 192

Leo Edmund Hansen

Jnr. 193

Betalingstakster

Jnr. 194

Jens Peter Oluf Larsen

Jnr. 195

Martha Marie Larsen

Jnr. 196

Aksel Sufus Emil Jensen

Jnr. 197

Sofus Halling

Jnr. 198

Mangler

Jnr. 199

Christian Axel Mørkenberg

Jnr. 200

Olaf Jacob Jensen

Jnr. 251

Frederik Andersen

Jnr. 252

Lars Peter Larsen

Jnr. 253

Astrid Rosaline Helga Nielsen

Jnr. 254

Ane Eleonora Laurine Müller

Jnr. 255

Niels Robert Leidecker

Jnr. 256

Niels Ocksen Brodersen

Jnr. 257

Else Henriette Verup

Jnr. 258

Astrid Henny Mariane Appelby

Jnr. 259

Valdemar Petersen

Jnr. 260

Ester Jensine marie Jensen

Jnr. 261

Ebba Theresa Alfrida hansen

Jnr. 262

Karen Kirstine Poulsen

Jnr. 263

Anton Marius Sofus Hansen

Jnr. 264

Svend Aage Thorup Sivertsen

Jnr. 265

Karl Hansen

Jnr. 266

Hans Jacob Andersen

Jnr. 267

Frederik Vilhelm Olsen

Jnr. 268

Karen Rasmine Olsen

6

Jnr. 269

Hans Christian Sørensen

Jnr. 270

August Carl Christian Andersen

Jnr. 271

Niels Peter Jacobsen

Jnr. 272

Rasmus Frederik Alfred Riisbright Hermansen

Jnr. 273

Herman Christian Pedersen

Jnr. 274

Søren Larsen

Jnr. 275

Daniel V. Andersen

Jnr. 276

Anna Jeppesen

Jnr. 277

Otto Karl Vahlers Christensen

Jnr. 278

Peter Emil Andersen

Jnr. 279

Kaj Thorvald Jensen

Jnr. 280

Jens Johannes Nicolaisen

Jnr. 281

Christian Ejnar Christiansen

Jnr. 282

Eva Clara Ella Andersen

Jnr. 283

Anna Marie Sofie Karla Elna Vilhemine Nøhr

Jnr. 284

Katy Schou

Jnr. 285

Viggo Emil Sørensen

Jnr. 286

Jens Christian Hansen

Jnr. 287

Julius Bahnsen

Jnr. 288

Knud Theodor Pedersen

Jnr. 289

Valborg Cathrine Jedig

Jnr. 290

Hugo Jacobsen

Jnr. 291

Hans Peter Jensen

Jnr. 292

Egert Villy Jensen

Jnr. 293

Kaj Marius Ditlevsen

Jnr. 294

Frederik Wilhelm Stockholm Heinrich Hoppe

Jnr. 295

Ingeborg Christine Marie Kirstine Pedersen

Jnr. 296

Henry Albert Andersen

7

Jnr. 297

Svend Ove Jedig Hansen

Jnr. 298

Erik Schou

Jnr. 299

Karen Petersen

Jnr. 300

Agnes Elise Jacobsen

Jnr. 351

Hans Peter Larsen

Jnr. 352

Ejnar Johannes Nielsen

Jnr. 353

Christian Axel Mørkeborg

Jnr. 354

Ove Christian Sørensen

Jnr. 355

Niels Peter Oluf Larsen

Jnr. 356

Thorkild Sonne Frederiksen

Jnr. 357

Arne Torben Verner Hansen

Jnr. 358

Rasmus Ferdinand Nicolaisen

Jnr. 359

Hans Jacobsen

Jnr. 360

Fortegnelse over alimentanter

Jnr. 361

Karl Bernhard Jensen

Jnr. 362

Mangler

Jnr. 363

Jens Peter Laurits Nielsen

Jnr. 364

Holger Agerlund Petersen

Jnr. 365

Sofus Hansen

Jnr. 366

Rosa Dorthea Eleonora Nagel

Jnr. 367

Hans Peter Nielsen

Jnr. 368

Sofus Vilhelm Kristensen

Jnr. 369

Karla Theodora Johanne Gotfredsen

Jnr. 370

Jacob Andreasen Schmidt

Jnr. 371

Christian Frederik Dybbøl Jakobsen

Jnr. 372

Hans Bertel Nielsen

Jnr. 373

Carl Marinus Mikkelsen

Jnr. 374

Anna Dorthea Madsen

8

Jnr. 375

Robert Peter Jensen Juul

Jnr. 376

Niels Jensen

Jnr. 377

Jens Christian Johansen

Jnr. 378

Karl Johannes Nielsen

Jnr. 379

Valdemar Bernhard Mathiesen

Jnr. 380

Pouline Sofie Hansine Poulsen

Jnr. 381

Viggo Frandsen

Jnr. 382

Clara Kathrine Marie Thybo Nielsen

Jnr. 383

Karen Margrethe Marie Petersen

Jnr. 384

Eskild Anton Vilhelm Pedersen

Jnr. 385

Mangler

Jnr. 386

Hans Peter Herman Andersen

Jnr. 387

Peter Kristoffer Nielsen

Jnr. 388

Jarl Kristian Nielsen

Jnr. 389

Henry Reinholdt Mortensen

Jnr. 390

Angelo Kristian Adolf Schmüker

Jnr. 391

Thorvald August Hermansen

Jnr. 392

Ole Nielsen

Jnr. 393

Frants Daniel Leonhard Meggerle

Jnr. 394

Kristiane Dorthea Hansen

Jnr. 395

Hans Peter Nielsen

Jnr. 396

Karen Agnes Boisen

Jnr. 397

Valborg Jensine Christensen

Jnr. 398

Rigmor Johanne Petersen

Jnr. 399

Ellen Matilde Nielsen

Jnr. 400

Ketty Ludovika Ottilia Kühlmann

Jnr. 401

John Bert Carlo Celius Andersen

Jnr. 402

Agnes Jacobsen

9

Jnr. 403

Peter Andreas Hansen

Jnr. 404

Carl Christian Heinrich Oppendich

Jnr. 405

Karen Fransine V. Jensen

Jnr. 406

Vilhelm König

Jnr. 407

Gustav Christian Larsen

Jnr. 408

Aage Peter Nielsen

Jnr. 409

Carl Martin Hansen

Jnr. 410

Dagny Jensine Petrine Larsen

Jnr. 411

Ejnar Stæhr Hansen

Jnr. 412

Jens Martin Sørensen

Jnr. 413

Poul Kristian Lund

Jnr. 414

Mads Peter Nielsen

Jnr. 415

Martha Mathilde Eleonora Jensen

Jnr. 416

Adler Carlo Hansen

Jnr. 417

Jens Christian Petersen

Jnr. 418

Den sjællandske åndsvageanstalt

Jnr. 419

Mangler

Jnr. 420

Orla E. Ryberg-Jensen

Jnr. 421

Peder Juul Mathiesen

Jnr. 422

Ernst Vilhelm Hansen

Jnr. 423

Peder Poulsen Vind

Jnr. 424

Leo Larsen Madsen

Jnr. 425

Hans Petersen

Jnr. 426

Niels Otto Blixenkrone Møller

Jnr. 427

Karen Marie Petersen

Jnr. 428

Christian Gravgaard Hansen

Jnr. 429

Sven Sigurd Fredholm

Jnr. 430

Frode Georg Christensen

10

Jnr. 431

Hans Andreas Larsen

Jnr. 432

Christian Hemmingsen

Jnr. 433

Ella Viola Christensen

Jnr. 434

Kristine Rasmussen

Jnr. 435

Lars Peder Løren

Jnr. 436

Viggo Enevoldsen

Jnr. 437

Frits Vilhelm Løve

Jnr. 438

Knud Erik Andersen

Jnr. 439

Poul Arthur Jacob Søby

Jnr. 440

Sag om Kristian Andersens om dækning af udgifter til transport i ambulance

Jnr. 441

Cirkulærer for Fattigvæsnet

Jnr. 442

Else Marie Lauersen

Jnr. 443

Aurel Leo Vilhelm Carl Spiermann og hustru Ella Spiermann

Jnr. 444

Karl Kristian Borchersen Madsen

Jnr. 445

Heinrich Lorentz August Schultz

Jnr. 446

Søren Rudolf Kristiansen

Jnr. 447

Kirsten Marie Josefine Pedersen

Jnr. 448

Hans Christian Olsen

Jnr. 449

Astrid Kirstine Weigel

Jnr. 450

Jens Charles Kaj Johansen

Jnr. 451

Jens Peter Valdemar Hansen

Jnr. 452

Jens Peter Oluf Jensen

Jnr. 453

Mogens Møllmann-Ibsen

Jnr. 454

Johannes Frederik Jensen

Jnr. 455

Otto Elias Hansen

Jnr. 456

Gotfred Henry Martin Villum Petersen

Jnr. 457

Mary Elisabeth Andersen

Jnr. 458

Nicolaus Josef Piorskowski

11

Jnr. 459

Wasyl Josef Kolodziej

Jnr. 460

Hans P. Christiansen

Jnr. 461

Leo Hans Højer Christensen

Jnr. 462

Astrid Johanne Elisabeth Sørensen

Jnr. 463

Valdemar Johannes Petersen

Jnr. 464

Edgar Villy Jensen

Jnr. 465

Hans Jørgen Hansen

Jnr. 466

Henry Waldemar Richter Mortensen

Jnr. 467

Willy Th. Haase

Jnr. 468

Ejnar Eli Hansen

Jnr. 469

Ingeborg Emilie Svensson

Jnr. 470

Sofie Eugenia Brask

Jnr. 471

Magnina Munkeskov

Jnr. 472

Anna Johanne Dideriksen

Jnr. 473

Julia Zajac

Jnr. 474

Ejnar Henrik Madsen

Jnr. 475

Poul Villiam Pedersen

Jnr. 476

Klara Elvira Hansen

12

13

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13

Made with FlippingBook - Online magazine maker