Catalogue 2021 Promotional Signs & Displays | EN - CZ - PL

19.1 HAND SANITISERS

HAND SANITISER STAND EASY

HAND SANITISER STAND CLASSIC MANUAL

• Basic disinfection holder • Simple and effective solution • For bottles up to 85 mm diameter • Základní držák dezinfekce • Jednoduché a efektivní řešení • Pro lahve s průměrem až 85 mm • Podstawowy uchwyt do dezynfekcji • Proste i skuteczne rozwiązanie • Do butelek o średnicy do 85 mm

• Classic and design aluminium construction Hand Sanitiser unit • Disinfection holder with Snap Frame 25 mm • Soap dispenser unit adjustable in height • Klasický držák na dezinfekci s hliníkovou konstrukcí • Stojan s klaprámem 25 mm • Nastavitelná výška držáku • Klasyczna i designerska aluminiowa konstrukcja stojaka do dezynfekcji

EN

EN

CZ

CZ

PL

PL

• Uchwyt z ramką zatrzaskową 25 mm • Dozownik mydła z regulacją wysokości

Art. nr.

DIN/Size

Dimensions (cm)

Art. nr.

Dimensions (cm)

W

H

D

7,7 KG

HSMCLASSIC-KRA4G25

33

150,3 38,2

1

40

A4

5,2 KG

W

H

D

HSEASY

33

104

33

1

50

Steel powdercoated drip-tray included on the Soap Dispenser plate fixing

Other colours and sizes on request

Other colours and Snap Frame sizes on request

HAND SANITISER STAND CLASSIC

HAND SANITISER DESIGN STAND WITH DISPENSER

manual

• Disinfection holder with Snap Frame on top, mitred or rounded corner • High stability through heavy base and aluminium pole • For bottles up to 85 mm diameter • Držák dezinfekce s klaprámem, ostré nebo kulaté rohy • Vysoká stabilita díky těžké podstavě a hliníkové tyči • Pro lahve s průměrem až 85 mm • Stojak do dezynfekcji z ramką zatrzaskową na szczycie, z zaokrąglonymi lub ostrymi narożnikami • Wysoka stabilność dzięki ciężkiej podstawie i aluminiowej nodze • Do butelek o średnicy do 85 mm

• Premium disinfection holder with steel body • Automatic or manual dispenser included • A5 Acrylglass pocket on top to put a message • Prémiový držák dezinfekce s kovovou konstrukcí • Včetně automatického nebo manuální zásobníku • Průhledná kapsa formátu A5 pro Vaše sdělení

EN

EN

automatic

CZ

CZ

• Wysokiej jakości uchwyt do dezynfekcji ze stalowym korpusem • W zestawie automatyczny lub ręczny dozownik • Akrylowa kieszeń A5 u góry do umieszczenia przekazu

PL

PL

Art. nr.

Dimensions (cm)

DIN/Size

Art. nr.

DIN/Size

Dimensions (cm)

Manual HSMDESIGNC9003 Automatic HSADESIGNC9003

KG

W

H

D

A5

12,6

35

14,4

39

1

13

Round HSCLASSIC-KRA3R25 Mitred HSCLASSIC-KRA3G25 HSCLASSIC-KRA4G25

KG

W

H

D

6,9

A3

33

150,3

33

1

40

A5

12,5

35

14,4

35

1

13

6,9 6,9

A3 A4

33 33

150,3 150,3

33 33

1 1

40 40

Other colours and Snap Frame sizes on request

Logo branding available upon request

Other colours and Snap Frame sizes on request

Automatic dispensers can only be used with soap or gel sanitiser

250

251

Made with FlippingBook - Online magazine maker