Nykøbing F. - Indkøb af fødevarer april 1945

Socialtjenesten Nykøbing F,

Nykøbing F., den 7/4 1945

Under Henvisning til Statens civile Luftværns Skrivelse af 2. Marts d. A. (P. A. J. Nr. 629/1945) vedrørende Anskaffelse og Udlægning af et Levnedsmiddeldepot inden for Nykøbing F. Luftbeskyt- telsesomraade skal jeg meddele, at jeg har foretaget Indløb og Op­ lagring af

550 kg Havregryn, 350 kg Hvedemel, 200 kg Byggryn og 250 kg st. Melis

i Nykøbing F. Brugsforening, Nørrebro Afdeling.

Endvidere har jeg foretaget Indkøb og Oplagring af 550 kg Rugmel i Krygers Korn- og Foderstofforretning og af 200 kg Smør paa Mejeriet Guldborgsund. Samtlige Indkøb og Oplagringer har fundet Sted paa de af Statens civile Luftværn stillede Betingelser.

P. S. V.

Luftværnschefen i Nykøbing F.

Page 1

Made with FlippingBook - Online magazine maker