Gruppetto SYKKELSPORT 35-2020

Varhaug gamle kirkegård ligger i havgapet på gården Varhaug i Hå kommune. Kirkeplassen er fra midelalderen. Rundt 1200 ble trolig den første kirken reist her, og nå er det et kapell her på 15m 2 . Like utenfor kysten her var det et skipsforlis («Ingermanland») i 1842 som krevde 389 russiske liv. De fleste ble begravet på Varhaug gamle kirkegård som er fredet. Det er også reist et minnesmerke over russerne og "sjøfolk som her fikk sin grav."

Nesvåg passerer du like etter Rekevik, nok en fin og rolig liten havn. En populær sykkeltur er mel- lom Sogndal- strand og Egersund. Mange leier el- sykler til den tre mil lange turen.

Vær forberedt på å riste deg over mange ferister.

krampegråt, – etter forfjamselsen hadde lagt seg.

Her må jeg bestemme meg for om jeg skal fortsette innover i landet, noe som betyr å fortsette med kupert terreng, eller legge turen langs kysten og Jæren. Morgendagen blir den tøffeste med tre fjell så valget blir å fort- sette den mindre kuperte veien langs kysten. Det grønne land- skapet er flatt, vinden kommer som forventet i friske tak fra havet. Jeg stopper for å ta en tur innom Varhaug kirke, ikke fordi turen langs bibelbeltet med be- dehus til venstre og høyre de siste dagene har gjort noe med inter- essen for disse livssyns- begrensede klubbhusene hvor formannen ikke har vært til stede de siste 2000 årene, og det spørs # 35 GRUPPETTO 39

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease