Gruppetto SYKKELSPORT 35-2020

OPP NED

Dag 5 - Lysebotn-Suleskard-Rysstad-Valle-Dalen 147 km 2.900 høydemeter

turen er at det er mange fantas- tiske veier over alt, og dette var en del av Nordsjøruta (som er en del av Eurovelo 12) som går fra Shet- land til Bergen. Med så fin sykling er derfor synd at hotell og matopplevelsene variere så voldsomt, både når det gjelder kvalitet og pris. Det er greit å betale for bra opplevelser, men da må de være det. G

bra nok. Helskinnet nede i Dalen og årets første lange sykkeltur er over. En fantastisk tur på sjarmer- ende og til tider krevende veier. Før turen snakket jeg med led- elsen på Dalen Hotell om å av- slutte turen med å lage en liten sak om hotellet. Vi kunne få en til- budspris på 3.000 for en natt, noe de fleste sykkelturister ikke er in- teressert i. Konklusjonen fra

seg grensen for en passe dagstur. Men det hjelper lite å tenke på det da det fortsatt er én drøy stigning igjen. Nede fra fjellet og det er deilig med noen flate kilometer gjen- nom Valle og videre før jeg skal svinge opp stigningen som ender med en skikkelig bratt nedkjøring til Dalen. Asfalten er litt mer humpete over her, men fortsatt

Midten av juni og fortsatt volds- omme brøytekanter over Suleskard.

44 GRUPPETTO # 35

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease