Gruppetto SYKKELSPORT 35-2020

NORD SØR FINNSKOGEN

jakt etter mat. Finnskogen er virkelig noe for seg selv og opp- leves både vilt, litt truende og samtidig både vakkert og vennlig. På min tur møtte jeg ingen andre syklister eller turgåere, noe som er med på å forsterke naturopp- levelsen, men også følelsen av å ha funnet en «hemmelighet», en stort stykke Norge som virker påfallende rent og urørt. Har du med campingutstyr på sykkelturen vil du finne talløse flotte steder å raste eller telte, særlig langs elver og ved innsjøer. Vil du reise med lettere oppak- ning, kan du i stedet benytte noen av de mange ubetjente hyttene til Finnskogen turistforening.

mange grusveier som i det store og hele er bilfrie, mennes- ketomme og fredelige. I mine øyne er også naturen veldig tiltalende og helt annerledes enn skogene jeg er vant til i Oslomarka. Alt er større i Finnskogen; distansene, åsene, innsjøene, myrene, moene og el- vene. Morenerygger avløses av store furumoer dekket av lysende reinlav. Digre åser, eller «berg» som de kalles her, skaper kon- traster, og små bosetninger dukker opp på de underligste steder. Man vet at observasjoner av både ulv og bjørn er ganske vanlig på disse traktene, de opp- søker til og med hagene til folk på

merket med blå prikker, og enkel å følge. En annen utfordring er det enorme veinettet, og nesten helt mangel på skilting. Kjører du deg vill, er det ingen å spørre om veien. Du bør ha papirkart (går ikke tomt for batteri) lett til- gjengelig, fortrinnsvis oppå styreveska, og ha en viss erfaring med å bruke kart. Vær også klar over på disse tjue milene passerer du kun en mat- butikk, Joker på Svullrya. Opptur Det er lett å finne argumenter for å sykle i Finnskogen. Det er generelt lettsyklet, og det er

50 GRUPPETTO # 35

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease