Kirkkolaiva nro 10/2018

8

YLITORNIO (jatkoa)

Raanujärvenperhekerho kokoontuu Raanujärven koululla joka toinen tor- stai parillisilla viikoilla klo 17.00-19.00. Aloittaa 23.8. Kerhossa leikitään ja askar- rellaan, vaihdetaan kuulu- misia ja ollaan yhdessä. Omat eväät mukaan jos haluaa evästellä kerhossa. on mahdollisuus osallis- tua Tornion seurakunnan järjestämään kirjepyhä- kouluun. Kirjepyhäkoulu on 7-12 vuotiaille lapsille suunnattu pyhäkoulu, jo- ka toteutetaan kirjeiden välityksellä. Ylitorniolais- ten osalta kirjepyhäkoulun kustannuksista vastaa Yli- tornion seurakunta, joten koulu on ilmainen. Lisätie- toja antaa Torniosta Tarja Rautio p. 040 5302820 RIPPIKOULU Rippikoulun yhdyshenki- lönä Ilkka Korva p. 040 522 6835 ISOISKOULUTUS Yhdyshenkilö Ilkka Korva p. 040 522 6835 KIRJEPYHÄKOULU Ylitorniolaisilla lapsilla

LÄHETYSTYÖ Lahetystyon yhdyshen- kilona Ylitorniolla toimii Jaana Fiva. Lahetysiltojen pitamisesta voi sopia joko Matti Salmisen 040 550 8246 tai Jaana Fivan kans- sa 040 7718257. Seurakunnan nimikko- lahettien tukeminen: Ylitornion seurakunnassa nimikkolahettien tuki oh- jataan suoraan lahettaville seuroille seurakuntaviit- teella. Viitteet ja tilit ovat: Senegalin lukutaito ja kir- jallisuustyö, Kiinan kirkon diakoniatyö, Teija Lievo- nen Angolassa, Suomen Lähetysseura, tili FI25 8000 1600 0607 10 viite 4111028043219. Maria ja Mikko Vuorman kannatus Lapin Ev.lut Kan- sanlahetyksen kautta tili Lapin Ev. Lut. Kansanlahe- tys FI57 5131 2720 0399 13 viite 25551. Ella ja Janne Henrikssonin kannatus Lähetysyhdistys Kylväjän kautta tili FI57 4405 0010 0212 96, viite 30022 80400 5408 Tutustu tarkemmin! Lahetysseuran tyoalueuu- tiset www.mission.fi. Maria ja Mikko Vuorman kuulu- miset reaaliaikaisesti blo- gissa /vuormat.blogspot.fi/.

Jumalaa etsimässä n Jumala on kaukana , Jumala on hylännyt maailman, Jumalaa ei ole olemassa. Tällaisten ajatusten keskel- lä on vaikeaa kokea olevansa yhtey- dessä Jumalaan. Tällaisten ajatusten keskellä on vaikeaa kokea itseään yli- päätään kristityksi.

Pyhyyden kokemus ei välttämättä katso aikaa tai paikkaa, vaan Jumala voi puhutella meitä palavan pensaan äärellä tai saunan lauteilla. Tuntemat- tomia ovat Herran tiet ja niitä on luke- maton määrä. * * * Jumalan voi aistia myös lähellä. Hyvin lähellä. Nimittäin me kaikki olemme Jumalan luotuja suuria ih- meitä (Ps. 139). Olemme osa yleistä ilmoitusta. Oppimalla itsestämme voimme op- pia myös jotain Jumalasta. Eikä tässä vielä kaikki! Lisäksi jokainen muukin ihminen on Jumalan luoma suuri ih- me. Kuinka erilainen maailma olisi, jos muistaisimme nähdä Jeesuksen lähimmäisissämme? Eikä yleinen ilmoitus rajoitu pel- kästään ihmiseen, vaan kaikkeen luo- tuun. Kuinka erilainen maailma olisi, jos kykenisimme näkemään Jumalan rakkauden koko luomakunnassa?

Tällaiset ajatukset ovat kuitenkin inhimillisiä ajatuksia ja voivat olla luonnollinen osa inhimillistä ajatte- lua. Myös Raamattu tuntee ilmiön. Etäisyyttä Jumalasta kutsutaan usein autiomaavaellukseksi Israelin kansan kokemusten mukaan (Ps. 81).  * * * Jumala ei ole koskaan kaukana , näin sanotaan. Mitä kaukaisemmalta Hän tuntuu, sitä lähempänä Hän todelli- suudessa on. Ja jos Jumalan olemus- ta kaikkeuden kiistattomana Herrana pohtii, näinhän sen todellakin täytyy olla. Mistä Jumalan sitten löytää? Lu- terilaisen käsityksen mukaan Jumala ilmaisee itsensä yleisesti luonnossa, mutta erityisesti Sanassaan.

Lakatkaa te huolehtimasta! Tie- täkää, että minä olen Jumala (Ps. 46:11). Psalmi kehottaa rentoutumaan ja luopumaan hätäilystä. Jumala ei ole kaukana eikä hän ole hylännyt maa- ilmaa. Jumalaa ei tarvitse etsiä, sillä Hän ei ole hukassa. Jeesuksessa Kristuksessa Hän on tullut meitä lähelle. Saamme elää Hänen kauttaan, Hänen kanssaan ja Hänessä. 

ALEX YLINÄRÄ Keminmaan seurakuntapastori

Ukkossateiden aiheuttamat vahingot hautausmaalla 23.7.-31.8. Toistuvat rankat ukkossateet ovat aiheuttaneet vahin koja Ylitornion hautausmaalla, mm. hiekan kulkeu- tumista. Korjaustoimenpiteitä toteutaan joka kerta sateiden jälkeen. Kirkkoneuvosto ryhtyy valmistele- maan toimenpiteitä vahinkojen minimoimiseksi tu- levaisuudessa.

Maksullisia ilmoituksia.

Tornionlaakson ainutlaatuinen sukueepos Nivan sukukirjat osat 1-8.

Kari Kaulanen: Kuuramäki I. Tunturin tuolla puolen. Nuori äiti Saimi tekee kahdeksanvuotiaan tyttärensä Leilan kanssa uhkarohkean matkan tunturin yli aloittaakseen piikana uudessa kotikylässä, Kuuramäessa. Aikanaan he löytävät paikkansa erämaakylän monenkirjavassa yhteisössä. Eräänä keväänä kylään hiihtää outoja miehiä. Ja kesällä ajokelvotonta kärrytietä pitkin saapuu auto matkustajineen. Näin kylä avautuu uudelle elinkeinolle, matkailijoiden majoittamiselle. - Ja mitä kaikkea muuta tapahtuukaan romaanin 320 sivulla. Otappa ja lue! Hinta 28 €.

SYKSYN VIRSI-ILLAT Ylitornion kirkossa klo 18 to 30.8. to 6.9.

Nivan suku Släkten Niva Kylli-Nivan Sukuseura r.y.

Nivan suku Släkten Niva Kylli-Nivan Sukuseura r.y.

TORNIONLAAKSON laajan Kylli-Nivan suvun kan- tatalo Kylli voidaan jäljittää Pellon vanhimpaan asutukseen 1400-luvulle. Sukututkijat Esko Orajärvi ja Tuomo Korteniemi ovat avustajien kanssa luetteloineet ja toimitta- neet Nivan suvun 1700-luvulla lopulla isännöi- neen Juho Juhonpoika Nivan (s. 1721) kolmen lapsen Juhon, Margaretan ja Iisakin jälkeläiset 10-osaiseksi kirjasarjaksi. Nyt ilmestyvä osa 8 sisältää Ruotsin Aapuan ky- län pysyvän asutuksen 1780-luvulla aloittaneen Margareta Juhontytär Vanhatalon o.s. Niva (s. 1754) jälkeläisten sukutaulut, jotka täydentyvät myöhemmin seuraavalla osalla 9.

TORNIONLAAKSON laajan Kylli-Nivan suvun kan- tatalo Kylli voidaan jäljittää Pellon vanhimpaan asutukseen 1400-luvulle. Sukututkijat Esko Orajärvi ja Tuomo Korteniemi ovat avustajien kanssa luetteloineet ja toimitta- neet Nivan suvun 1700-luvulla lopulla isännöi- neen Juho Juhonpoika Nivan (s. 1721) kolmen lapsen Juhon, Margaretan ja Iisakin jälkeläiset 10-osaiseksi kirjasarjaksi.

ke 12.9. to 20.9. to 27.9. Opettelemme virsikirjan lisävihkon virsiä. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille. Tule rohkeasti mukaan! Nyt ilmestyvä osa 3 A Johan IisakinpoikaNivasta (s. 1801) on jatkoa 1. ja 2. osassa julkaistuihin Iisakin sukutietoihin. Tämä sukuhaara on asutta- nut pääasiassa Ruotsin puolen kyliä Olkamangia ja Aapuaa. Tähänosaansisältyymyöskattava ruotsinkielinen käännös suvun historiasta, joka sivuaa monelta keskeiseltä osin koko keskisen Tornionlaakson asutuksen kehitystä. Denna släktbokens del 3A innehaller den svensk- sprakiga historien om släktenNivamed historien om Aapuas ochOlkamangis befolkning. ° °

Ylitornion 4 kyläkirjaa Martti Ylävaara: Pirtin porinoita Lohijärven seudulta I osa. Lohijärven, Pakisjärven, Pessalompolon ja Mellakosken historiaa sanoin ja sadoin kuvin. I osa sisältää myös Lohijärven Kuohun 100-vuotishistorian. 448 sivua. 35 €. Erkki Kumpula: Meltosjärven kyläkirja I osa. Asutus 1730-luvulta vuoteen 1917. Meltosjärven ja Mellajärven asutuksen laajeneminen talottain. 255 sivua. 30 €. Tuomo Korteniemi (toim): KUIVAKANGAS - kylä Väylän ja vaarojen sylissä. Perusteellinen selostus kylän rikkaasta historiasta alkaen 1400-luvun Särkilahden kirkosta kirjaa merkkitapahtumat vuosisatojen varrelta ravikuningas Jokivarren Kunkkua myöten. 526 sivua. 35 €. Jaakko Bimberg: Mellakosken kyläkirja. Mellakosken eri kylänosien kaikki talot ja asukkaat persoonalli- sesti esittelevä kyläkirja. 256 sivua. 25 €. Pälvi Rantala: Kalkkimaan pappi. Elämä ja kaikki tunnetut runot yksissä kansissa ensimmäistä kertaa. Aiheesta väitöskirjan tehneen tutkijan yleisteos 1800-luvun legendasta. 20 €. Sisko Laukkanen ja Satu Vaarula: Rintama hiljeni - sota jatkui kotona. Sotilaiden lapset kertovat. Kirja rintamalta kotiin palanneiden sotilaiden lasten kokemuk- sista, miten sota jatkui kotona. Sotien jälkeen syntyneiden suuriin ikäluokkiin kuuluneiden erityinen kokemus. 120 sivua. 22 €. Erkki Tiesmaa: Suomalainen poronhoitosanasto. Eldankajärven jää -laulun sanoittajan väitöskirjan aineisto poronhoidon sanastosta tri Markku Variksen toimittamana. 25 €.

Osa - del 3 A J ohan IisakinpoikaYlitalon e.Niva (s. 1801) Olkamangin sukuhaaran taulut Släktgrenar avOlkamangiochRannan Salkko iAapua TässäosassapainopisteonMargaretan tyttärenAn- na-GretaOjan (s. 1795) jälkeläisten sukuhaaroissa Suomen Pellon Harjun ja Ylisaukko-ojan suvuissa sekäMarian (s. 1782)Waaran sukuhaarassa. Kirjaan sisältyy myös katsaus sukuhaaran ydin- asutuksen Olkamangin ja Aapuan kylien talojen historiaan. Ylitalo,Alatalo, Lind,Rova,Örn, Vanhatalo, Uusitalo,Haapalahti/Aspvik, Tano, Filppa Den svensksprakigahistorienom släktenNivamed historienomAapuasochOlkamangisbefolkning. ° Del 8 innehaller den svensksprakiga historien om Aapuas ochOlkamangis befolkning. ° °

Osa - del 8 Margareta Juhontytär (s. 1754) Vanhatalono.s.Niva sukutaulut Aapuanperussukuhaara 1 Grundsläktgren 1 avAapua Oja *Harju *Ylisaukko-oja *Waara

Svensköversättning av släktenNivashistoria blandAapuasochOlkamangisbefolkning

ISBN 978-952-7168-68-4

ISBN 978-952-7168-69-1

Sukututkijat Esko Orajärvi ja Tuomo Korteniemi (toim.)

Ylitorniolle haetaan taas uutta kanttoria

Uudet osat 3 ja 8 vievät Ruotsin puolen Tornionlaakson suomalaisen asutuksen ytimeen Aapuassa, Jarhoisessa ja Olkamangissa. Osa 3A (448 sivua) Olkamangin sukuhaarat. Hinta 30 €. Osa 8 (672 sivua) Aapuasta lähteneet sukuhaarat Suomen puolella: Oja, Harju, Ylisaukko-oja. Hinta 30 €. Nyt saatavana myös koko Nivan sukukirjojen sarja: 8 osaa, yli 5.000 sivua hakemistoineen. Tarjoushinta: 160 euroa.

n Ylitornion seurakunnan kirkkovaltuuston puheen- johtaja Erkki Törmänen ja kirkkoneuvoston varapu- heenjohtaja Kaarlo Huhtanen osallistuivat Särkilahden kirkon vihkiäisiin vailla velvoitteita. Kirkkorakennuksen sisätiloja tutkaillessaan he tote- sivat muiden tapaan Särkilahden kirkolla olevan iso merkitys jokivarren suomalaisille seurakunnille histo- riallisessa mielessä. Muutama sana ajankohtaisista asioistakin heltisi. Seurakunnalla on edessään jälleen kanttorin valinta, kun keväällä kanttoriksi valittu musiikkitieteestä väi- tellyt tohtori Marja Mustakallio palaa Övertorneån virkaansa. Vastoin yleistä luuloa hänen ruotsalainen kanttorintutkintonsa ei ollutkaan riittävä suomalaiseen virkaan. Ylitorniolle on nyt uusi haku B-pätevyystason kant- torin virkaan. Ratkaisua odottaa myös myynnissä oleva Törmäs- järven leirikeskus, jonka osalta tilanne ratkennee kesän lopulla. (PV)

Uusi sukukirja: * Enbusken suku 1-2, lähes 1100 sivua. * Hinta 45 €

Tilaukset p. 0400 560605 tuomo.korteniemi@gmail.com www.vaylakirjat.fi

Made with <A HREF="https://flippingbook.com/" TITLE="Learn about FlippingBook Software">FlippingBook</A> - professional solution for displaying marketing and sales documents online