БРОШУРА ПРОЛЕТ '20

СПОРТНИ ОБУВКИ I ДЕЦА

59 00 69 00 -14 %

Детски обувки TENSAUR K • Горначастоткожа • Non-Marking -подметка, коятонеоставяследивърху настилката

КЪМ ПРОДУКТА

ДЕЦА:36 -40

49 00

69 00

Детски обувки ROYAL CLJOG 2 • Горначастоттекстилисинтетика • EVAмеждиннаподметказалекотаимекота • Свалящасестелка

Детски обувки TENSAUR I • Сдвевелкроленти • Горначастоткожа • Подсилениприпръститеипетата

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

ДЕЦА:19 -27

ДЕЦА:35 -39

24 90

64 90 74 90 89 90

Детски обувки REVOLUTION 5 TD / GS / PS / • Лекатекстилнагорначаст • Междиннаподметкаотпяназаомекотяване • Гъвкаварелефнаподметка,осигуряващадобро сцеплениеснастилката

Детски обувки GUMMY • Горначастоттекстил • Подметкаотгумазапо-добро сцепление

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

ДЕЦА:30-35

ДЕЦА

48 90

89 90

ДЕЦА:22-27

ДЕЦА:28-35

Детски обувки COURT BOROUGH LOW2 GS • Шитаподметказапо-голямастабилност • Здраварелефнаподметка,осигуряващадобросцепление снастилката ДЕЦА:35 1/2 -40

Детски обувки SOFTYMESH B PS / TD • Свръзкиивелкролента • Softcomfort insole–омекотяващастелка • Здраварелефнаподметка

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

14 WWW.SPORTDEPOT.BG

www.sportdepot.bg

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online