БРОШУРА ПРОЛЕТ '20

ФИТНЕС УРЕДИ И АКСЕСОАРИ

10 00 13 90

13 90

26 60 38 00 -30 %

-28 %

-27 %

18 90

14 90

-21 %

18 90

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

Ластик за разтягане • 3ластиказаразличнонатоварване,които могатдабъдатизползванипоотделноилив комбинация

Тежести за ръце и крака - 2 x 0.45 кг. • 2брх0.45кг I 10.00 /13.90лв • 2брх1.15кг I 12.90 /17.90лв • 2брх2.25кг I 23.90 /33.90лв • Велкрозалепване

Колело за упражнения • Закомплекснатренировкана мусколитенакоремаигърба • PVCдръжки

Въже за скачане кожа с тежести • Дължина:275см • Коженосдопълнителнитежестив дръжките

• Дъжина:114.3см • Материал:латекс

19 00 24 90 -24 %

19 00 25 99 -27 %

39 90 49 90 -20 %

22 00 32 00

-31 %

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

Гимнастическа топка • Подобряваравновесиетои координацията • Коригиранеправилнатастойка натялото • Тонизираиразтягамускулите

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

Постелка за йога TPE • Материал:ТРЕ(Thermoplastic elastomer) • Нехлъзгащаиводонеабсорбираща

Постелка за йога PVC • Mатериал:висококачественоPVC • Нехлъзгащаиводонеабсорбираща • Размер:173х61х0.6см

Масажен уред FOAMROLLER • ЕVAматериал

• 65см I 19.00 /24.90лв • 75см I 25.00 /36.00лв

• Двуслойна -двуцветна • Размер:173х60х0.6см

• Дължина:45см • Диаметър:14см

КЪМ ПРОДУКТА

359 00 555 00 -35 %

24 00 34 90

82 00 112 00 -27 %

-31 %

Велоергометър JOY F6 • Mаховик:7кг

• Магнитнанатоварващасистемас8степени • КомпютърсголямLCDдисплейс5функции • ИзмерваненапулсачрезHandсензори • Макс.теглонатрениращия:120кг

Постелка за аеробика • Материал:NBR(nitrilebutadiene rubber) • Нехлъзгаща,водонеабсорбираща, лекаикомпактна • Размер:183х58х1.5см

Дъска за коремни преси • Сгъваема • Размери:140x47х70см • Макс.теглонатрениращия:120кг

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

LCD дисплей

120кг макс.тегло

7кг маховик

8

степени

Подарък карта eдногодишен абонамент за APP IFIT

PREMIUMMEMBERSHIP

Велоергометър XETOM • Mаховик:6кг • Магнитнанатоварващасистемас 8степени • КомпютърсголямLCDдисплейс визуализиранена5функции • ИзмерваненапулсачрезHand сензори • Макс.теглонатрениращия:110кг 549 00 649 00 -15 %

799 00 929 00 -14 %

949 00 1285 00 -26 %

КЪМ ПРОДУКТА

Велоергометър GX 2.7 U • Mаховик:7кг

Велоергометър GOLF C2 • Mаховик:6кг • Магнитнанатоварващасистемас8 степени • КомпютърсголямLCDдисплейс визуализиранена5функции • ИзмерваненапулсачрезHandсензори • Макс.теглонатрениращия:130кг

• Eлектрическасистемас20степени • Компютърс5“ LCDдисплейи20 тренировъчнипрограми • Аудиосистема : Ipodсъвместимо Bluetooth аудио BLUETOOTHинтерфейсAPP IFIT ® изисква абонамент,продавасеотделно • Макс.теглонатрениращия:125 кг

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

LCD дисплей

LCD дисплей

LCD дисплей

125кг макс.тегло

130кг макс.тегло

9кг маховик

25

6кг маховик

8

125кг макс.тегло

7кг маховик

20

степени

степени

степени

Подарък карта eдногодишен абонамент за APP IFIT

КЪМ ПРОДУКТА

PREMIUMMEMBERSHIP

839 00 975 00 -14 %

1260 00 1680 00 -25 %

КЪМ ПРОДУКТА

Кростренажор SE3i • Mаховик:14кг • Eлектрическа натоварващасистемас22степени • Компютърс5““LCDдисплейи32тренировъчнипрограми • Аудиосистема : Ipodсъвместимо Bluetooth аудио • BLUETOOTHинтерфейсAPP IFIT ® изискващабонамент, продавасеотделно • Макс.теглонатрениращия:125 кг

Кростренажор ROXUSM • Mаховик:12кг

• Магнитнанатоварващасистемас8степени • КомпютърсголямLCDдисплейс6функции • Измерваненапулса,чрезHandсензори • Макс.теглонатрениращия:110кг

LCD дисплей

LCD дисплей

110кг макс.тегло

125кг макс.тегло

12кг маховик

8

14кг маховик

22

степени

степени

18 WWW.SPORTDEPOT.BG

www.sportdepot.bg

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online