БРОШУРА ПРОЛЕТ '20

ОБУВКИ ЗА СВОБОДНО ВРЕМЕ I МЪЖЕ

89 00 110 00 -19 %

Обувки V RACER 2.0 • Горначастоттекстилисинтетика • Подсилениприпръститеипетата • EVAмеждиннаподметказаомекотяване

КЪМ ПРОДУКТА

МЪЖЕ:40 -48

79 00 99 00 -20 %

97 90

Обувки VS PACE • Горначастоткожа • Вентилационниотворизаповечекомфорт • Устойчиванаизносванеподметка

Обувки 1973 EVO II CVS • Горначастоттекстил

• Мрежестаподплатазапо-добравентилация • Шитаподметказапо-голямаустойчивост

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

МЪЖЕ:40 -48

МЪЖЕ:40 -46

99 00

110 00

Обувки RUN60S • Горначастоттекстилисинтетика • EVAмеждиннаподметказаомекотяване

Обувки ROYAL COMPLETE CLN2 • Горначастоткожа • EVAстелказаомекотяване

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

МЪЖЕ:41 -45 1/2

МЪЖЕ:40 -48

149 00

149 00

Обувки LD VICTORY • Горначастоттекстиликожа • Еластичналентавобласттанапетатазаподкрепа • Релефнагуменаподметказадобросцеплениеснастилката

Обувки AIRMAX OKETO • Горначастоттекстиликожа,мрежестаматериязаоптималнавентилация • МеждиннатаподметкаотпянастехнологияMaxAir -камерискомпресиран въздухипянатаосигуряватомекотяванеизащитаотударпридвижение

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

МЪЖЕ:40-47

МЪЖЕ:41-47

6 WWW.SPORTDEPOT.BG

www.sportdepot.bg

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online