Nykøbing F. - Klager over tyske soldater på skoler, 1943-44

forbundne Udgifter.

ed ;ensyn til, at der kort Tid efter denne Erklsjrings Afgivelse skulde v*re gjort et Forsøg paa Sprængstofattentat mod Cstre ikole, kendes der fra det herværende Politi *3 Ude intet som heiat til* Det danske Politi har ikke foretaget no­ gen Anholdelse**, og man er heller ikice bekendt med, at der i den forsnnsvnte Anledning fra tysk Side skulde være foretaget Anholdelser, ej heller af noget Medlem af den danske Civilbe­ skyttelses tjeneste*

Politiass

Made with FlippingBook - Online magazine maker