Nykøbing F. - Klager over tyske soldater på skoler, 1943-44

2.

Nykøbing F., den

19

pt røn ikke h^r for^nlediget,rt vore Ssger blev flyttet, ds msn tog Konto­ ret i Brug til Kantine. 2. J2n Del sf Solisterne hsr sf vore Tegnebrædder og Tegneplrder Irvet Kasser. Tre sf disse Kssser stsarr endnu pra Loftet i ufærdig Stend,mens rndre efter Pedellens Udsagn er brsgt væk frs Skolen.Hvor msnge Tegne­ brædder,der er anvendt,kan vi 3 1o øpg re,før vi faartelt op,hvor mange, der endnu findes i S'råbene,men der msngler i øjeblikket 12 !.!5belplr.der 125 cm x 182 cm,srmt cc. 2o Plader Qoxo/l* Nogle smss Kssser med Lysbilleder er brækket itu,og Hængslerne derfra er ^nvendt prr en af de psa Loftet strø­ ende Kasser. Sn Værktøjskasse tilhørende Pedellen er mvendt ©i rne til Prern- stilling øf omtalte Kasser,og dette Værktøj til V rdi cs .30 Kr er forsvundet Ligeledes er en Værktøjskasse tilhørende SmedeklAssen borte. citf 3« b otole tilhørende Pedelien'var anbragt i aflaaset Sum paa Loftet er » / forsvundet,formentlig anbrrgt i Klasserne. 4 . 3 Stole frr Prisørklsssen,der anvendes til Ysgtlokale,er brækket itu og derefter sst op paa Loftet. 5 . Værst er det med det Undervisningsårterie1,der var i Sksbene i Klssse- lokrlerne. Prr 3 Lokaler har Pedellen psa Soldsternes Anmodning flyttet Sksbenes Indhold op psa Loftet,men frs de ivrige Sksbe h^r Soldaterne uden Pedellens og mit Vidende tømt Skabene og anbrsgt Bøger,Papirer,Fortegninger o.l. i en Bunke prs Loftet — i en frygtelig Uorden. Senere er der blevet trampet hen over det hele,sra det msa befrygtes,at meget efter en Sortering r 5 anskaffes ps^ny. Pette I-'ateriel vil nu blive sorteret,men det vil sikkert tsge mindst 8 >ge rt komne til Bunds i det hele, og først deref&fer vil det være muligt rt sige nøjsgtigt,hv^d der mrs erstattes.

Made with FlippingBook - Online magazine maker