Påskegaver #21

Påskegaver #21

Indhold XOCOLATL FRA S IDE 4

LAKRIDS BY BÜLOW FRA S IDE 10

FUNC FRA S IDE 20

SV. MICHELSEN FRA S IDE 25

SUMMERBIRD FRA S IDE 30

WALLY AND WHIZ FRA S IDE 37

BON COCA FRA S IDE 45

ROYAL COPENHAGEN FRA S IDE 50

AYA&IDA FRA S IDE 53

Bes t i l l ing senes t 23. mar t s 2021. Minimums bes t i l l ing: 20 s tk Fragt t i l lægges. Al le pr i ser er ekskl . moms. Der tages forbehold for t rykfej l og udsolgte varer.

Håndlavet dansk chokolade Vores chokolade bliver skabt på vores chokoladeværksted i hjertet af den smukke by Christiansfeld. Alt chokoladen er produceret under Cocoa Horizons, og vi bruger udelukkende 100 % naturlige farver i alle vores chokolader.

RONNIE HOLMEN PÅSKEÆSKE, 144 G. GAVE A01 12 fy ldt e choko ladeæg med for s ke l l ige smags var ian t e r af ganache , karame l og nougat . Xoco lat l er i ndgåe t i e t s tær k t vanedannende par t ner s kab med den pr i s v i ndende kond i t or Ronn i e Ho lmen , som v i i ef t eråre t 2020 v i l lancere t re nye gaveæs ker sammen med . Nøg l eordene t i l denne gaveæs ke er for uden den van l ige hø j e

kva l i t e t også drys se t med humor og kreat i v i t e t . Ronn i e Ho lmen er des uden kendt f ra de popu lære TV-programmer Sukker t oppen og Mas t er chef .

PRI S EKSKL . MOMS 110,-

shop@commons ens e bt b . dk I T : 4453 9988

S I DE | 5

RONNIE HOLMEN 8 ÆG, 100 G. GAVE A02 8 fyldte chokoladeskaller Ronn i e Ho lmen og Xoco lat l har i ndgåe t e t kreat i v t og s tær k t vanedannende par t ner s kab . Ronn i e Ho lmen er uddanne t kond i t or og har gennem en år række t r ukke t mes t er s kabs t i t l e r i s i t fag med s ig h j em t i l Danmar k , l igesom han arbe jder profes s i one l t med produk t udv i k l i ng og nu sammen med os .

PRI S EKSKL . MOMS 80,-

EASTER ART 5, 60 G. GAVE A03

PRI S EKSKL . MOMS 50,-

5 Fyldte chokolader med flødekaramel, lakrids, saltkaramel, 70% mørk ganache og nougat. Pakket i hardbox.

shop@commons ens e bt b . dk I T : 4453 9988

S I DE | 6

EASTER ART 8, 100 G. GAVE A04 Fyldte chokolader med flødekaramel, lakrids, saltkaramel, 70% mørk ganache, nougat, tropisk frugt, kokos praline og citronfromage

PRI S EKSKL . MOMS 75,-

EASTER ART 10, 100 G. GAVE A05 10 fyldte chokoladeskaller med

citronfromage, kokos praline, 70% mørk ganache, lakrids, saltkaramel, nougat og flødekaramel

PRI S EKSKL . MOMS 75,-

shop@commons ens e bt b . dk I T : 4453 9988

S I DE | 7

EASTER ART 20, 200 G. GAVE A06 20 fyldte chokoladeskaller med

citronfromage, kokos praline, 70% mørk ganache, lakrids, saltkaramel, nougat og flødekaramel

PRI S EKSKL . MOMS 135,-

EASTER ART 25, 300 G. GAVE A07 25 fyldte chokolader med lakrids, tropisk frugt, creamet flødekaramel, nougat og saltkaramel

PRI S EKSKL . MOMS 205,-

shop@commons ens e bt b . dk I T : 4453 9988

S I DE | 8

EASTER PRESTIGE, 370 G. GAVE A08 42 fyldte stykker chokolade med smag af nougat, saltkaramel, passion, flødekaramel, lakrids, romkaramel mm..

PRI S EKSKL . MOMS 290,-

shop@commons ens e bt b . dk I T : 4453 9988

S I DE | 9

Johan Bülow kommer fra en familie af iværksættere og har altid vidst, at han ville skabe noget særligt. Han kastede sin lidenskab på lakrids – en skandinavisk favorit, som han ikke følte blev værdsat nok, og fortjente at blive taget alvorligt. Han lagde timerne i det, lærte håndværket på den hårde måde, og i 2007 var han klar til at koge, rulle og skære sit allerførste produkt.

TWISTED BANANA Go bananas , bu t remember your Dan i s h l iquor i ce roo t s wi t h t h i s l iquor i ce speck l ed banana . En j oy t he Twi s t ed Banana ’ s dreamy comb i nat i on of swee t banana , sa l t y l iquor i ce , c reamy wh i t e choco lat e , and raw l iquor i ce powder .

REGULAR ÆGG TWISTED BANANA, 295 G. GAVE B02

SMALL ÆGG TWISTED BANANA, 125 G. GAVE B01

PRI S EKSKL . MOMS 48,-

PRI S EKSKL . MOMS 90,-

shop@commons ens e bt b . dk I T : 4453 9988

S I DE | 11

EGG ÆGG TWISTED BANANA, 485 G. GAVE B03

PRI S EKSKL . MOMS 132,-

shop@commons ens e bt b . dk I T : 4453 9988

S I DE | 12

CRISPY CARAMEL Each c r i spy , s i l ver speck l ed egg cons i s t s of sof t l iquor i ce , s i l ky smoo t h du l ce choco lat e and a punch f rom our raw l iquor i ce powder t o t i ck l e your tas t e buds . Sma l l f lakes of sea sa l t comp l e t e t he sensory exper i ence . An award wi nn i ng c las s i c .

SMALL ÆGG CRISPY CARAMEL, 125 G. GAVE B04

REGULAR ÆGG CRISPY CARAMEL, 295 G. GAVE B05

PRI S EKSKL . MOMS 48,-

PRI S EKSKL . MOMS 90,-

shop@commons ens e bt b . dk I T : 4453 9988

S I DE | 13

EGG ÆGG CRISPY CARAMEL, 485 G. GAVE B06

PRI S EKSKL . MOMS 132,-

shop@commons ens e bt b . dk I T : 4453 9988

S I DE | 14

LARGE ÆGG MIXED, 550 G. GAVE B07 Here you have a l l your eggs i n one bas ke t . We have gat hered CR I SPY CARAMEL and TWI STED BANANA i n a mi xed jar , so t hat you can en j oy Eas t er wi t h t he bes t f rom bo t h f lavour s . Th i s mi x presen t s t he l iquor i ce s i n a l l t he i r g l ory . The j oy of g i v i ng can be s t ra igh t forwa rd – and s t y l i s h

PRI S EKSKL . MOMS 165,-

shop@commons ens e bt b . dk I T : 4453 9988

S I DE | 15

BLACK BOX ÆGG REGULAR/SMALL, 420 G. GAVE B08 Cr i spy Carame l and Twi s t ed Banana LAKR IDS BY BÜLOW i s a l l abou t t he j oy of s har i ng and g i v i ng - and so i s t he Eas t er season . Our s tar - s t udded Dan i s h confec t i onery i s t he per fec t g i f t when you rea l l y wan t t o pu t a smi l e on someone ’ s face .

PRI S EKSKL . MOMS 136,-

shop@commons ens e bt b . dk I T : 4453 9988

S I DE | 16

BLACK BOX ÆGG REGULAR/SMALL, 420 G. GAVE B09 Cr i spy Carame l and Twi s t ed Banana LAKR IDS BY BÜLOW i s a l l abou t t he j oy of s har i ng and g i v i ng - and so i s t he Eas t er season . Our s tar - s t udded Dan i s h confec t i onery i s t he per fec t g i f t when you rea l l y wan t t o pu t a smi l e on someone ’ s face .

PRI S EKSKL . MOMS 136,-

shop@commons ens e bt b . dk I T : 4453 9988

S I DE | 17

BLACK BOX ÆGG 2 X REGULAR, 590 G. GAVE B10 Cr i spy Carame l and Twi s t ed Banana LAKR IDS BY BÜLOW i s a l l abou t t he j oy of s har i ng and g i v i ng - and so i s t he Eas t er season . Our s tar - s t udded Dan i s h confec t i onery i s t he per fec t g i f t when you rea l l y wan t t o pu t a smi l e on someone ’ s face .

PRI S EKSKL . MOMS 180,-

shop@commons ens e bt b . dk I T : 4453 9988

S I DE | 18

LARGE BLACK BOX ÆGG EDITION, 1.115 G. GAVE B11

Cr i spy Carame l , Twi s t ed Banana , Sa l t y , Pas s i on Fr u i t , Sa l t & Carame l , Dar k & Sea Sa l t LAKR IDS BY BÜLOW i s a l l abou t t he j oy of s har i ng and g i v i ng - and so i s t he Eas t er season . Our s tar - s t udded Dan i s h confec t i onery i s t he per fec t g i f t when you rea l l y wan t t o pu t a smi l e on someone ’ s face .

PRI S EKSKL . MOMS 360,-

shop@commons ens e bt b . dk I T : 4453 9988

S I DE | 19

EGOLADER, 18 STK. 190-200 G. GAVE C01 Pås ke gave med lækre f r i s t e l ser , Des ser tæg & mar c ipanæg

PRI S EKSKL . MOMS 100,-

EGOLADER, 9 STK. 90-100 G. GAVE C02 Pås ke gave med lækre mar c ipanæg .

PRI S EKSKL . MOMS 60,-

shop@commons ens e bt b . dk I T : 4453 9988

S I DE | 21

EGOLADER, 330-350 G. GAVE C03 Mar c ipanæg , mar c ipan pas t e læg , nougat f ug l eæg & deco choko ladeæg

PRI S EKSKL . MOMS 120,-

GOD PÅSKE ÆSKE GRØN, 9 STK. 105-115 G. GAVE C04 Mar c ipan , mar c ipan pas t e læg & nougat f ug l eæg

PRI S EKSKL . MOMS 50,-

shop@commons ens e bt b . dk I T : 4453 9988

S I DE | 22

PRI S EKSKL . MOMS 100,-

GOD PÅSKE ÆSKE SORT, 280-290 G. GAVE C05 Des ser tæg , mar c ipan pas t e læg & nougat f ug l eæg

TINÆG GRØNT, 6 STK. 180-190 G. GAVE C06 S t ore mar c ipanæg

PRI S EKSKL . MOMS 72,-

shop@commons ens e bt b . dk I T : 4453 9988

S I DE | 23

MØRK CHOKOLADESKAL S, 145-160 G. GAVE C07 Dans k choko lademi x

PRI S EKSKL . MOMS 80,-

ÆGGEBAKKE, 275-285G GAVE C08 Pås keka l endergave

PRI S EKSKL . MOMS 125,-

shop@commons ens e bt b . dk I T : 4453 9988

S I DE | 24

Håndlavet, Fairtrade og med fokus på bæredygtighed.

ÆSKE MED 5 FYLDTE ÆG 50 G. GAVE D01 5 for s ke l l ige smagsop l eve l ser

PRI S EKSKL . MOMS 40,-

NYHED ÆSKE MED 10 FYLDTE ÆG 100 G. GAVE D02 5 for s ke l l ige smagsop l eve l ser PRI S

NYHED ÆSKE MED 20 FYLDTE ÆG 200 G. GAVE D03 5 for s ke l l ige smagsop l eve l ser PRI S

EKSKL . MOMS 75,-

EKSKL . MOMS 125,-

shop@commons ens e bt b . dk I T : 4453 9988

S I DE | 26

B2B ÆSKE 36 DESSERTÆG 360 G. GAVE D04 5 for s ke l l ige smagsop l eve l ser .

PRI S EKSKL . MOMS 165,-

B2B ÆSKE 54 DESSERTÆG 540 G. GAVE D05 5 for s ke l l ige smagsop l eve l ser

PRI S EKSKL . MOMS 235,-

Mar c ipan SMAGSVARIANTER

Ren rå mar c i pan Mar c ipan over t r ukke t med mør k choko lade

Hi ndbær Mar c ipan og h i ndbær over t r ukke t med hv id og mør k choko lade Lak r i ds t røf fe l Trøf fe l med lakr ids s t øbt i hv id choko lade .

Mar c i pan orange Mar c ipan med appe l s i n over t r ukke t Med orange og mør k choko lade

Nougat Ren nougat s t øbt i f l ødechoko lade

shop@commons ens e bt b . dk I T : 4453 9988

S I DE | 27

B2B RUDEÆSKE 9 DESSERTÆG 90 G. GAVE D06 5 for s ke l l ige smagsop l eve l ser

PRI S EKSKL . MOMS 60,-

B2B RUDEÆSKE 18 DESSERTÆG 180 G. GAVE D07 5 for s ke l l ige smagsop l eve l ser

PRI S EKSKL . MOMS 115,-

shop@commons ens e bt b . dk I T : 4453 9988

S I DE | 28

PYNTET PÅSKEÆG, 220-220 G. GAVE D08 Hånd lave t fy ldt des ser t choko lade i en s ka l af mør k choko lade . Pyn t e t med s i l kebånd og ce l l ofan

PRI S EKSKL . MOMS 160,-

BALLOTIN 8 STORE FYLDTE ÆG, 240 G. GAVE D09 8 s t ore hånd lave t fy ldt des ser t choko lade æg

PRI S EKSKL . MOMS 125,-

shop@commons ens e bt b . dk I T : 4453 9988

S I DE | 29

SILVER EGGS MINIATURE, 41 G. GAVE E01

2 smags var ian t er : Amber Qua i l Eggs og Pra l i né Qua i l Eggs

PRI S EKSKL . MOMS 60,-

SILVER EGGS CLASSIC, 186 G. GAVE E02 3 smags var ian t er : Amber Qua i l Eggs , Pra l i né Qua i l Eggs , Co l l ec t i on Mi n t og Co l l ec t i on Læsø

PRI S EKSKL . MOMS 200,-

SILVER EGGS GRANDE, 500 G. GAVE E03 5 smags var ian t er : Amber Qua i l Eggs , Pra l i né Qua i l Eggs , Clas s i c Eggs , Co l l ec t i on Mi n t og Co l l ec t i on Læsø

PRI S EKSKL . MOMS 400,-

shop@commons ens e bt b . dk I T : 4453 9988

S I DE | 31

SPRING COLLECTION, 625 G. GAVE E04

RASPBERRY Bordeaux choko lade , h i ndbær , karame l og mar c ipan AMBER Amber Clas s i c - c hoko lade , van i l j e , karame l og mar c ipan PURE AMANDE Mør k choko lade Amazonas 61% og mar c ipan

Mandl e r - Guayas e t t yndt lag nougat , mør k choko lade Guayas 71%, havsa l t og r i s t ede knus t e kakaobønner . Bl ond Dragée P i emon t e- has se l nødde r , nougat , Amber B l ond- choko lade & kakao Ambe r & Carame l Spans ke mand l er , pra l i né , karame l & Amber Clas s i c - c hoko l ade Mi nt & Rhubarb Spans ke mand l er , mør k choko lade Guayas 71%, pra l i né , myn t e & rabarber

PRAL INÉ Mæl kechoko lade , pra l i né og mar c ipan

Qua i l Egg Pra l i né Pra l i né , f l eur d ’ orange & hv id choko lade

PRI S EKSKL . MOMS 325,-

shop@commons ens e bt b . dk I T : 4453 9988

S I DE | 32

9 CLASSIC EGGS, 130 G. GAVE E05 Rasber ry , Amber , Va l enc ia , F l eur Dórange , Pure Amande , L iquor i ce , Pas s i on , B l ond ,

PRI S EKSKL . MOMS 105,-

8 EGGS, 240 G. GAVE E06 Pra l i né , L iquor i ce , Pure Amande , F l eur Dórange , B l ond , Rasber ry , Va l enc ia , Amber

PRI S EKSKL . MOMS 155,-

S I D E | 1 7

PRI S EKSKL . MOMS 36,-

ALMONDS MINT & RHUBARB, 100 G. GAVE E07 Le t r i s t ede spans ke mand l er , pra l i né , mør k choko lade Guayas 71%, myn t e og rabarber

ALMONDS AMBER & CARAMEL, 100 G. GAVE E08 Le t r i s t ede spans ke mand l er , pra l i né , karame l og Amber Clas s i c - c hoko lade

shop@commons ens e bt b . dk I T : 4453 9988

S I DE | 35

THE COMPLETE EASTER GIFTBOX, 600 G. GAVE E09 Denne gaveæs ke byder på s t or var iat i on , ve l smag og håndvær k . Vi har fy ldt æs ken med vores favor i t t er f ra pås ken

PRI S EKSKL . MOMS 340,-

shop@commons ens e bt b . dk I T : 4453 9988

S I DE | 36

shop@commons ens e bt b . dk I T : 4453 9988

S I DE | 38

PÅSKEÆG LILLE, 18 FLOWPACKS, 198 G. GAVE F01

Blandede poser med 6 smagsvar ianter :

L iquor i ce wi th Sea Buckthorn Blackcur rant wi th St rawber ry L ime wi th Banana

Mango wi th Raspber ry E lder f lower wi th Gi nger Peach wi th Hops

PRI S EKSKL . MOMS 69,-

shop@commons ens e bt b . dk I T : 4453 9988

S I DE | 39

PÅSKEÆG STOR, 35 FLOWPACKS, 385 G. GAVE F02

Blandede poser med 7 smagsvar ianter :

L iquor i ce wi th Sea Buckthorn L iquor i ce wi th Cof fee Blackcur rant wi th St rawber ry L ime wi th Banana

Mango wi th Raspber ry E lder f lower wi th Gi nger Peach wi th Hops Pi nk Grape wi th Abr i cot

Mu l ighed for pr i vate label v . mi n . 50 s tk .

PRI S EKSKL . MOMS 135,-

shop@commons ens e bt b . dk I T : 4453 9988

S I DE | 40

ÉN VERDEN - ÉN VINGUMMI

Wally and Whiz er skabt ud fra en drøm om at lave en vingummi til hele verden. Én verden, én vingummi. Vingummier fra Wally and Whiz skal kunne spises af alle mennesker uanset religiøs overbevisning og kulturel baggrund. De ønsker med deres vingummi at sætte en højere standard for, hvad der er en god vingummi. Vingummierne er veganske, indeholder ingen kunstige smags- og farvestoffer og er fri for laktose, gluten og gelatine.

shop@commons ens e bt b . dk I T : 4453 9988

S I DE | 41

CUTOUT PÅSKE, 15 FLOWPACKS, 165 G. GAVE F03 Blandede poser med 5 smagsvar ianter :

L iquor i ce wi th Sea Buckthorn Blackcur rant wi th St rawber ry L ime wi th Banana

Mango wi th Raspber ry E lder f lower wi th Gi nger Peach wi th Hops

PRI S EKSKL . MOMS 80,-

shop@commons ens e bt b . dk I T : 4453 9988

S I DE | 42

CUTOUT PÅSKE, 27 FLOWPACKS, 297 G. GAVE F04 Blandede poser med 9 smagsvar ianter :

L iquor i ce wi th Sea Buckthorn Blackcur rant wi th St rawber ry L ime wi th Banana L ime wi th Sour Lemon Mango wi th Raspber ry E lder f lower wi th Gi nger L iquor i ce wi th Cof fee Blackcur rant wi th Sal ty L iquor i ce Peach wi th Hops

PRI S EKSKL . MOMS 125,-

shop@commons ens e bt b . dk I T : 4453 9988

S I DE | 43

CUTOUT PÅSKE 2 X CUBE, 280 G . GAVE F05

L ime wi th Banana Peach wi th Hops

PRI S EKSKL . MOMS 80,-

shop@commons ens e bt b . dk I T : 4453 9988

S I DE | 44

Vi tilbyder private label på næsten alle påskegaver fra Bon Coca v. køb af min 100 stk.

FAMILIEÆSKE SORT/GULD, 430 G. GAVE G01 Påskemandler , Mar c ipanæg, Pral i néæg og Belgi ske Fugleæg

PRI S EKSKL . MOMS 100,-

shop@commons ens e bt b . dk I T : 4453 9988

S I DE | 46

SKUFFEÆSKE 8 ÆG, 90 G. GAVE G02 4 s t k . Mar c ipanæg og 4 s t k . Luks usæg .

PRI S EKSKL . MOMS 50,-

GULD SILVERHEART LUKSUSÆG 12 STK. , 155 G. GAVE G03 12 s t k . Luks usæg

PRI S EKSKL . MOMS 55,-

shop@commons ens e bt b . dk I T : 4453 9988

S I DE | 47

HVID KARTONÆSKE MED RUDE 50 G. GAVE F04 5 s t k . Mar c ipanæg

PRI S EKSKL . MOMS 25,-

PRI S EKSKL . MOMS 40,-

HVID KARTONÆSKE MED RUDE 90 G GAVE F05 9 s t k . Mar c ipanæg ,

HARLEKIN MARCIPANÆG 100 G. GAVE F06 Mar c ipanæg med s ukker s ka l

PRI S EKSKL . MOMS 29,-

shop@commons ens e bt b . dk I T : 4453 9988

S I DE | 48

LILLE ÆGGEBAKKE 55 G. GAVE F07 6 Mi n i Luks usæg

MELLEM ÆGGEBAKKE 110 G. GAVE F08 12 Mi n i Luks usæg

STOR ÆGGEBAKKE 165 G. GAVE F09 18 Mi n i Luks usæg

PRI S EKSKL . MOMS 23,-

PRI S EKSKL . MOMS 55,-

PRI S EKSKL . MOMS 39,-

shop@commons ens e bt b . dk I T : 4453 9988

S I DE | 49

De f i ne pås keæg f ra Roya l Copenhagen har mo t i ver af udva lgt e b l oms t er i f l o t t e far ver . Hæng dem t i l s kue i v i ndue t e l l er saml f l ere på grene i en f l o t vase . De smukke forår sæg med de t smukke s noede s i l kebånd og gu ld ophæng har e t eks k l us i v t udseende , og s kaber pås kes t emn i ng og forår s for nemme l ser .

PÅSKEÆG VALMUE, FJER GAVE H01 H 6 cm - Por ce læn - Hv id/ l yserød

PRI S EKSKL . MOMS 100,-

PÅSKEÆG VALMUE, BLADE GAVE H02 H 6 cm - Por ce læn - Hv id/ l yserød

2 STK. PÅSKEÆG VALMUE, BLADE & FJER GAVE H03 H 6 cm - Por ce læn - Hv id/ l yserød

PRI S EKSKL . MOMS 170,-

PRI S EKSKL . MOMS 100,-

shop@commons ens e bt b . dk I T : 4453 9988

S I DE | 51

Bonbonn i eren f ra Roya l Copenhagen er en de l af deres pås keko l l ek t i on . L igesom forår sæggene har den mo t i ver af udva lgt e b l oms t er i f l o t t e far ver . S t i l s kå l en f rem på borde t og fy ld den med nødder og s nack , så v i l den s kabe pås kes t emn i ng og forår s for nemme l ser .

BONBONNIERE, KRYSANTEMUM GAVE H04 Krys tan t emumen s l yserøde b lade s nor s ig r undt om bonbonn i eren f ra Roya l Copenhagen . Den har en god s t ør re l se t i l små pås keæg . S t ør re l se : 11 ,4 x 12 ,6 x 11 ,5 cm

PRI S EKSKL . MOMS 225,-

HVID RIFLET ÆGGEBÆGER 2 STK. GAVE H05 H 4 ,8 cm - Por ce læn – Hv id R i f l e t

PRI S EKSKL . MOMS 112,-

shop@commons ens e bt b . dk I T : 4453 9988

S I DE | 52

AYA&IDA er en danskejet familievirksomhed etableret i 2018. AYA & IDA er navnene på ejerens to døtre. Hele tankegangen bag AYA&IDA er netop at tænke på vores næste og de muligheder eller begrænsninger, der vil være for de næste generationer, hvis vi fortsætter vores forbrug uden omtanke.

GAVE I 01

GAVE I 02

PRI S EKSKL . MOMS 120,-

AYAIDA DRIKKEFLASKE 500 ML

BUTTER YEL LOW, TROP ICAL GREEN EL LER SOFT ROSE

Ho ld d i ne dr i kke per fek t ko lde i 24 t imer og varm i 12 ! Frems t i l l e t i 1 . k las ses fødevaregodkendt r us t f r i t s tå l . Per fek t på far t en uanse t om du har t e , kaf fe , l emonade e l l er i s ko ldt vand i d i n f las ke , da dr i kkef las ken hver ken modtager e l l er afg i ver smag

GAVE I 03

shop@commons ens e bt b . dk I T : 4453 9988

S I DE | 54

AYAIDA FOOD’ IE 500 ML,

TROP ICAL GREEN EL LER SOFT ROSE Ho ld d i n mad varm i 8 t imer og ko ldt i 12 . Per fek t på far t en - kan fx . br uges t i l d i n morgengrød , pas tare t t er , wokre t t er , s upper , t i l s kyr , t i l babymad e l l er sågar t i l i s t er n i nge r . Sp i s med ro i maven - f rems t i l l e t i 1 . k las ses r us t f r i t s tå l .

GAVE I 04

GAVE I 05

PRI S EKSKL . MOMS 154,-

shop@commons ens e bt b . dk I T : 4453 9988

S I DE | 55

LITERBUEN 10 B - 2740 SKOVLUNDE shop@commonsensebtb.dk

LITERBUEN 10 B - 2740 SKOVLUNDE shop@commonsensebtb.dk - +45 4453 9988 www.comsen.dk

+45 4453 9988 www.comsen.dk

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56

comsen.dk

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online