Bergendahls Hållbarhetsrapport 2023.pdf

INNEHÅLL

10

Innehåll

Detta är Bergendahls

3

Året i korthet och viktiga händelser

4

11

15

Koncernchefen har ordet

5

Våra bolag

7

Vårt hållbarhetsarbete

4

Affärsmodell och hållbarhetsstrategi

8

Riskhantering och Visselblåsarfunktion

9

Väsentlighetsanalys

10

Hållbara affärer

11

Värderingsstyrd verksamhet

12

Samhällsengagemang

13

Bolagens hållbarhetsarbete City Gross

14

EKO Stormarknad

15

Glitter

16

Bergendahl Home

17

Vår styrelse

18

13

7

16

Adress

19

2

Bergendahls hållbarhetsrapport 2023

Made with FlippingBook HTML5