Bergendahls Hållbarhetsrapport 2023.pdf

DETTA ÄR BERGENDAHLS

Bergendahls ägs av tredje och fjärde generationerna i familjen Bergendahl. Vi är en av landets största familjeägda koncerner med hel- och delägda dotterbolag inom dagligvaror, stormarknad, heminredning och mode. Därutöver finns en aktiv investeringsverksamhet. Handelsverksamheten består av butikskedjorna City Gross, EKO Stormarknad och Glitter, samt Bergendahl Home med butikskedjan Granit och e-handelsverksamheten KitchenTime. Investerings- verksamheten består av delägande i företag inom långsiktigt stabila branscher med innehav i bland annat Swedish Logistic Property (SLP), Doxa, Viva Wine Group och Aeternum Capital. Detta är Bergendahls

Antal medarbetare 2 800+ (FTE)

22/23 Omsättning 12 461 mkr kr

Butiker och e-handel i 5 länder

VÅR VISION

Affärsmässigt hållbart ägande för framtida generationer.

AFFÄRSIDÉ

Genom att göra långsiktigt goda affärer och sträva efter att utmana marknaden med innovativa idéer, skapar vi förutsätt- ningar för våra verksamheter att utvecklas på bästa sätt. Vi agerar och anpassar oss till ändrade förutsättningar snabbare än marknaden i stort.

VÅRA VÄRDERINGAR

INKLUDERANDE Vi står för lika rättigheter och möjligheter för alla medarbetare. Var och ens potential tas tillvara. Våra belöningssystem och arbetsvillkor är jämlika.

ANSVARSTAGANDE Vi arbetar självständigt och tillsammans utifrån respekt, tillit och omtanke för varandra och för vår omgivning. Affärsmässighet, hållbarhet och lång­ siktighet är våra prioriteringar. KUNDFOKUSERADE I varje situation möter vi kunden utifrån dennes perspektiv och förväntningar. En positiv kundupp­ levelse är en angelägenhet för alla i koncernen.

RESULTATDRIVNA Vi tar alla eget ansvar för att fullfölja påbörjat arbete, nå våra uppsatta mål och ständigt söka förbättringar. Genom innovativa lösningar och goda affärer lägger vi grunden för framtiden.

3

Bergendahls hållbarhetsrapport 2023

Made with FlippingBook HTML5