Telefonnøgle Næstved 1928

ft ivSf

NÆSTVED 06 OMEGNS TELEFON NØGLE 1928. ■—

i

UØ r I v H og forliigt *f Syd»j«llt*ndr Anmncebureaij Hjultorvet 6, Næstved. T«l#fon TØ«

Peter Iversen we **— Ny Østergade 13. Næstved tjeindomfikontor ved Frede Lund, VIII« „Cas-tle*4, ligefor Barieyaarden - Telefon 782 ordner Køb og Saig af Ejendomme. Trirlast Bygningsartikler Korn« & Po*t«rstotfer Det Danske Petroleums Aktieselskab Parlmaxm) »1. v;d Sten S. Predholnr. Tlf. Narstved Benzin« - Petroleum. - Smøreolier k—. — . -- Mollers Konditori. anbefale« * Tlf. 1056. UL K oks RÆNDE B RIKETTER KØBER DE BEDST OG BILUGST I BYENS BRÆNDSELSFORSYNING TELF. 101P. VED P. LARSEN. T f. L F. 1019. fr' Moderne Herreklæder billigst i Kul • Koks Briketter •amt Brarnde Hane Otøen Birtøied# Velefoti 33 - 43 - 50

LONDON - MAGASINET Hjultorvet, Næstved, Telt. 043. Vi har den Hat, »om k Iroder Dem.

PapInTorretning - Skole* materiel • Kontorartikler. Set. Xlortcnøfade.

i Bogbinderi ■ Protokoller ( - og Regnskabsboger. • - Telefon I §9.

Made with FlippingBook - Online magazine maker