Kanalgaden 2-10 og Kanaltorvet 6, 2620 Albertslund

SALGSNOTAT Kanalgaden 2-10 og Kanaltorvet 6, Albertslund Sagsnr. 2110019

Investeringsejerlejligheder til butikker og depotrum Populært butikstorv i Albertslund centrum Samlet salgsareal 1.093 m 2 fordelt med 1.005 m 2 til 8 butikker & 88 m 2 til 7 depotrum Bruttoleje udgør ca. 1,6 mio.

PRISFORLANGENDE Kontant kr. 16,5 mio., svarende til et nettoafkast på ca. 7,5%

INDLEDNING Dette notat er udarbejdet med henblik på at præsentere nedennævnte butiksejerlejligheder beliggende Kanalgaden 2-10 og Kanaltorvet 6, 2620 Albertslund til salg. Hovedejendommen er opført i 1970 og er ombygget i 1978. Ejendommen er opdelt i 84 ejerlejligheder, hvoraf nærværende notat vedrører samlet 8 erhvervsejerlejligheder (detailbutikker) med tilhørende 14 depotrum. Det samlede areal udgør ca. 1.100 m 2 . Ejerlejlighederne er ejet af Small Properties A/S. BELIGGENHED Albertslund er en bydel i Storkøbenhavn ca. 12 kilometer fra København Centrum. Albertslund kommune har ca. 28.000 indbyggere (2022). Ejerlejlighederne beliggende ved Kanalgaden ligger centralt i Albertslund ved den smukke kanal og med Opstandelseskirken som nabo på den ene side og Føtex samt Albertslund Centrum på den anden side. Albertslund har i sin byplanlægning lagt stor fokus at sikre stisystemer, grønne områder og en stor badesø til glæde for borgerne om sommeren.

Nærområdet er under udvikling. Flere store boligprojekter er under opførelse, blandt andre har Albertslund Kommune netop udbudt den kommunalt ejede og centralt beliggende ”Posthusgrund” i Albertslund Centrum til opførelse af ca. 7.700 etagebyggeri med detailbutikker i stueetagen og boliger fra 1. til 10. etage.

EJERLEJLIGHEDSKORT

Tinglystareal

Adresse

Lejer

Ejer.nr. Fordeling

Areal m 2

5bæ, Vridsløselille by, Herstedvester

Matrikel nr.

Kanaltorvet 6 st Kanaltorvet 6 kl Kanalgaden 2 st th Kanalgaden 2 st tv Kanalgaden 4 st th Kanalgaden 6 st tv Kanalgaden 8 st th Kanalgaden 10 st th Kanalgaden 10 st tv

Tuana Blomster Tuana Blomster

41

70/1000

423

Albertslund Shawarma

56 55 52 49 46 43 42

11/1000 15/1000 10/1000 15/1000 10/1000 10/1000 15/1000

63 88 59 88 59 59 92

Slikkiosken ApS

Sevim Kara Hairstudio Danish Trading Food

Modespejlet

Ledigt

NAV Tattoo

Samlede butiksareal iht tingbogsattest

931

Depoter Kanalgaden 2 st - 3 Kanalgaden 2 st - 4 Kanalgaden 2 st - 5 Kanalgaden 2 st - 6 Kanalgaden 2 st - 7 Kanalgaden 2 st - 8 Kanalgaden 2 st - 9 Kanalgaden 2 st - 10 Kanalgaden 2 st - 11 Kanalgaden 2 st - 15 Kanalgaden 2 st - 19 Kanalgaden 2 st - 16 Kanalgaden 2 st - 17 Kanalgaden 2 st - 18

Slikkiosken ApS Pizza v/Qa. Farooq Pizza v/Qa. Farooq

57 58 59 60 61 62 63 64 65 69 70 71 72 73

4/1000 2/1000 2/1000 4/1000 2/1000 2/1000 3/1000 3/1000 2/1000 2/1000 2/1000 2/1000 3/1000 3/1000

27

9 9

Qamar Farooq

26

Ledigt Ledigt Ledigt

9 9

17 17

Gorkem Grill

Danish Tr. Food

9 9 9 9

Gorkem Grill Gorkem Grill

Alb.lund Shaw. Sevim Kara Hairs Slikkiosken ApS

17 19

Samlede depotareal iht tingbogsattest

195

Samlede areal iht tingbogsattest

1.126

Kommune

Albertslund

Note: Alle oplysninger ifølge ejer. Oplysninger hentet fra tingbogsattest.

BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN Ejendommen består af tre bygninger med i alt 84 lejligheder, der anvendes til erhverv og beboelse. Foreningens navn er “Ejerlejlighedsforeningen Albertshus”. Kanalgaden 2-10 er opført i 1970 og er et etagebyggeri på tre etager uden kælder. Der er 30 lejligheder og 10 butikker i stueetagen. De fleste lejligheder på 1. sal anvendes til erhverv som tandlæge, tandteknik, fysioterapi og psykiatri. Kanaltorvet er opført i 1970 og er et erhvervsbyggeri på én etage plus opvarmet kælder. Der er foretaget løbende renovering af ejendommen, senest med udskiftning af alle vinduespartier i 2012.

LEJEFORHOLD

Adresse

Lejer

Anvendelse

Areal Leje Aktuel leje Budgetleje m 2 pr. m 2 i alt p.a. i alt p.a. *) **) ***)

Kanaltorvet 6 st Kanaltorvet 6 kl Kanalgaden 2 st th Kanalgaden 2 st tv Kanalgaden 4 st th Kanalgaden 6 st tv Kanalgaden 8 st th

Tuana Blomster Tuana Blomster

Blomsterbutik

206 1.116 472.222 472.222

Kælder

217

inkl.

inkl.

Albertslund Shawarma Restaurant

74 3.595 266.050 266.050 89 2.460 218.918 218.918 79 1.519 120.025 120.025 97 1.659 160.948 160.948 70 1.453 101.692 101.692

Slikkiosken ApS

Kiosk

Sevim Kara Hairstudio Frisør Danish Trading Food Slagter

Modespejlet

Skønhed/barber

Kanalgaden 10 st th Ledigt Kanalgaden 10 st tv NAV Tattoo

70 2.200

154.000

Piercing/tattoo

103 1.619 166.757 166.757

Samlet areal butik

1.005

1.506.612 1.660.612

Depoter Kanalgaden 2 st - 3 Slikkiosken ApS Kanalgaden 2 st - 4 Pizza v/Qa. Farooq Kanalgaden 2 st - 5 Pizza v/Qa. Farooq Kanalgaden 2 st - 6 Qamar Farooq

depotrum depotrum depotrum depotrum depotrum depotrum depotrum depotrum depotrum depotrum depotrum depotrum depotrum depotrum

27

..............indeholdt i lejen

6 600 9 600 26 152 9 600 9 600 17 600 17 357 9 600 17 600 9 600 9 600 9 600

3.600 5.021 3.962 5.400 5.400

5.021 3.962

Kanalgaden 2 st - 7 Ledigt Kanalgaden 2 st - 8 Ledigt Kanalgaden 2 st - 9 Ledigt

10.200

Kanalgaden 2 st - 10 Gorkem Grill Kanalgaden 2 st - 11 Danish Tr. Food Kanalgaden 2 st - 15 Gorkem Grill Kanalgaden 2 st - 19 Gorkem Grill Kanalgaden 2 st - 16 Alb.lund Shaw. Kanalgaden 2 st - 17 Sevim Kara Hairs Kanalgaden 2 st - 18 Slikkiosken ApS

6.064

6.064 5.400

10.200

5.400 5.400 5.400

19

..............indeholdt i lejen

Samlet areal depotrum

192

15.047

71.501

I alt

1.197

1.521.659 1.732.113

Noter: Alle oplysninger ifølge ejer

*) Arealer er i henhold til lejekontrakterne og indeholder ligeledes fællesarealer. **) Leje er aktuelleje og forventede leje (markeret med orange) ved udlejning ***) Budgetleje er ved fuld udlejning, det vil sige aktueleje + forventede leje

I det ledige butikslokale i stueetagen 10. st. th. og de tilhørende depotrum, der ligger i gyden bagved butikslokalerne på Kanalgaden 2-10 pågår p.t. forhandling med flere potentielle lejere til butikslejemålet til kr. 2.200 pr. m 2 , ligesom depotrummene er i færd med at blive udlejet.

HOVEDVILKÅR I LEJEKONTRAKTERNE

Adresse

Lejer

Indflyttet

Regulering

Varsling Depositum

min.

lejer

i alt

Kanaltorvet 6 st Kanalgaden 2 st th Kanalgaden 2 st tv Kanalgaden 4 st th Kanalgaden 6 st tv Kanalgaden 8 st th Kanalgaden 10 st th Kanalgaden 10 st tv Depoter Kanalgaden 2 st - 3 Kanalgaden 2 st - 4 Kanalgaden 2 st - 5 Kanalgaden 2 st - 6 Kanalgaden 2 st - 7 Kanalgaden 2 st - 8

Tuana Blomster

01.10.2012 NPI 3,0 % 01.10.1993 NPI 3,0 % 15.03.1998 NPI 3,0 % 01.03.1988 NPI 2,0 % 01.02.2016 NPI 0,0 % 15.11.2016 NPI 0,0 %

6 mdr 6 mdr 6 mdr 3 mdr 3 mdr 6 mdr

235.603 132.777 103.993 39.134 40.240 33.716

Albertslund Shawarma

Slikkiosken ApS

Sevim Kara Hairstudio Danish Trading Food

Modespejlet

Ledigt

NAV Tattoo

01.01.2021 NPI 0,0 %

3 mdr

41.689

Slikkiosken ApS Pizza v/Qa. Farooq Pizza v/Qa. Farooq

01.09.1985 NPI 3,0 %

3 mdr

0

01.07.2008 NPI 0,0 % 01.06.2015 NPI 0,0 %

1 md 1 md

319 400

Qamar Farooq

Ledigt Ledigt

Kanalgaden 2 st - 9 Ledigt Kanalgaden 2 st - 10 Gorkem Grill Kanalgaden 2 st - 11 Danish Tr. Food Kanalgaden 2 st - 15 Gorkem Grill Kanalgaden 2 st - 19 Gorkem Grill Kanalgaden 2 st - 16 Alb.lund Shaw. Kanalgaden 2 st - 17 Sevim Kara Hairs Kanalgaden 2 st - 18 Slikkiosken ApS

15.10.2018 NPI 0,0 %

1 md

505

01.06.2009 ingen 0,0 %

3 mdr

0

Samlede depositum Note Alle oplysninger ifølge ejer

628.376

DRIFTSUDGIFTER

Årlige udgifter

Brutto Lejers andel

Netto

Ejendomsskat, renovation og vand Fællesudgifter til ejerforening Diverse udgifter, bl.a. hybridnet Vedligehold + reparationer

114.023 340.013

0 0 0 0 0

114.023 340.013

3.000

3.000

40.000 30.000

40.000 30.000

Administration

Årlige udgifter i alt (ansl.) Note: Alle oplysninger ifølge ejer

527.036

0

527.036

Driftsudgifterne er anslået og der kan udleveres specificeret driftsregnskab til interesserede købere på forlangende.

PRISFORLANGENDE

Købesum

16.500.000

Tinglysning

100.750 25.000 125.750

Juridisk bistand (ansl.)

Købers ansl. handelsomkostninger -refusion af kontant depositum

125.750 628.376

Kontant kapitalbehov

15.997.374

Ejerlejlighederne er ejet af selskabet Small Properties A/S. Selskabet har andre aktiviteter og kan derfor som udgangspunkt ikke handles. Nærværende handel en skødehandel med udgangspunkt i et samlet salg af ovennævnte ejerligheder og tilhørende depotrum. For interesserede købere gives der adgang til datarum, herunder kopi af alle relevant erhvervslejekontrakter. Al materiale der udleveres bedes behandlet fortroligt.

STARTFORRENTNING Under forudsætning af det beregnede driftsmæssige resultat før afskrivning samt det anførte kapitalbehov, vil køber opnå en forrentning ved kontant handel af den investerede kapital, som følger:

Aktuel leje

Budgetleje (inkl. tomgangsleje

Samlede lejeindtægter

1.521.659

1.732.113

Samlede udgifter

527.036 994.623

527.036

Nettoindtægt til forrentning

1.205.077

Nettoafkast (vejledende)

6,22%

7,53%

Note: Nettoafkast: (nettoleje / kontant købesum (ansl.)) x 100

ØVRIGE OPLYSNINGER ØKONOMISKE OPLYSNINGER

Alle økonomiske oplysninger i dette notat er oplyst af ejer eller anslåede eller indhentet fra officielle kilder, så som OIS m.fl. Tal og beregninger er alene til vejledende brug for køber og køber opfordres til selv, med egen rådgiver, at gennemgå ejendommens økonomi. NORVIK tager forbehold for eventuelle fejl og mangler. AREALER Der er ikke foretaget særskilt opmåling af ejendommen i forbindelse med udarbejdelse af nærværende notat. Der er uoverensstemmelse mellem BBR-ejermeddelelse og aktuelle udlejningsarealer. Køber er gjort bekendt med, at der kan forekomme forskelle mellem de oplyste og de faktiske arealoplysninger. Afvigelser, der eventuelt måtte blive konstateret ved en senere opmåling af ejendommene, berettiger hverken køber eller sælger til at kræve handlens vilkår, herunder

købesummen, reguleret. TEKNISK GENNEMGANG

Der er ikke foretaget teknisk gennemgang af ejendommen og der foreligger ikke en tilstandsrapport. Køber opfordres til selv, med egen byggesagkyndig, at gennemgå ejendommen. TEGNINGER

Kopi af plantegninger kan rekvireres. SERVITUTTER OG DEKLARATIONER Der henvises til uofficiel kopi af tingbogsattest. GÆLD UDENFOR KØBESUM Ingen gæld udenfor købesummen.

AFSKRIVNINGER Ejendommen er ikke afskrivningsberettiget. Køber opfordres til selv, med egen rådgiver, revisor eller andre, at beregne eventuelle afskrivninger og/eller øvrige skattemæssige forhold. OVERTAGELSE Ejendommen kan overtages efter nærmere aftale. MOMSREGULERINGSFORPLIGTIGELSE Ejendommen er momsregistreret. MELLEMSALG Ret til mellemsalg forbeholdes. TINGLYSNING Det forudsættes, at køber betaler tinglysningsafgiften samt stempelomkostninger ved udtagelse af skøde.

BESIGTIGELSE Kristian Ø. Geisler Partner, CEO Erhvervsmægler, ejendomsmægler & valuar, MDE / MRICS

M (+45) 60 22 76 17 E kristian@norvik.dk

Thomas Køhl Christensen Partner, HD M (+45) 20 40 16 42 E thomas@norvik.dk

NORVIK P/S Strandvejen 102 B, 2900 Hellerup H www.norvik.dk T (+45) 7020 5444

KANALGADE 2-10 KANALTORVET 6

Kanaltorvet 6

Kanalgade 2-10

Side 10 af 15

KANALTORVET 6

KANALGADEN 2-10

navn er “Ejerlejlighedsforeningen Albertshus”.

BESIGTIGELSE Kristian Ø. Geisler Partner, CEO Erhvervsmægler, ejendomsmægler & valuar, MDE / MRICS

M (+45) 60 22 76 17 E kristian@norvik.dk

Thomas Køhl Christensen Partner, HD M (+45) 20 40 16 42 E thomas@norvik.dk

NORVIK P/S Strandvejen 102 B, 2900 Hellerup H www.norvik.dk T (+45) 7020 5444

Ansvarsfraskrivelse: Informationer i nærværende skrivelse er baseret på oplysninger modtaget fra ejeren af ejendommen. NORVIK P/S (herefter NORVIK) garanterer imidlertid ikke for rigtigheden af informationerne. Således garanterer NORVIK ikke for, at informationerne er korrekte. NORVIK udbyder alene nærværende skrivelse og materiale som en informationskilde til interesserede købere. Skrivelsen og materialets indhold er ikke et tilbud og er ikke en opfordring til at købe eller sælge, men er alene af orienterende og vejledende karakter. Oplysningerne erstatter ikke juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden professionel rådgivning, og NORVIK opfordrer interesserede købere til at søge professionel rådgivning, før der træffes beslutninger eller foretages dispositioner. NORVIK frasiger sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte tab eller skade uanset dennes art, som kan have sin årsag i anvendelsen af information fra nærværende skrivelse.

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10-11 Page 12-13 Page 14-15 Page 16-17 Page 18 Page 19

norvik.dk

Made with FlippingBook Digital Publishing Software