Kanalgaden 2-10 og Kanaltorvet 6, 2620 Albertslund

DRIFTSUDGIFTER

Årlige udgifter

Brutto Lejers andel

Netto

Ejendomsskat, renovation og vand Fællesudgifter til ejerforening Diverse udgifter, bl.a. hybridnet Vedligehold + reparationer

114.023 340.013

0 0 0 0 0

114.023 340.013

3.000

3.000

40.000 30.000

40.000 30.000

Administration

Årlige udgifter i alt (ansl.) Note: Alle oplysninger ifølge ejer

527.036

0

527.036

Driftsudgifterne er anslået og der kan udleveres specificeret driftsregnskab til interesserede købere på forlangende.

PRISFORLANGENDE

Købesum

16.500.000

Tinglysning

100.750 25.000 125.750

Juridisk bistand (ansl.)

Købers ansl. handelsomkostninger -refusion af kontant depositum

125.750 628.376

Kontant kapitalbehov

15.997.374

Ejerlejlighederne er ejet af selskabet Small Properties A/S. Selskabet har andre aktiviteter og kan derfor som udgangspunkt ikke handles. Nærværende handel en skødehandel med udgangspunkt i et samlet salg af ovennævnte ejerligheder og tilhørende depotrum. For interesserede købere gives der adgang til datarum, herunder kopi af alle relevant erhvervslejekontrakter. Al materiale der udleveres bedes behandlet fortroligt.

Made with FlippingBook Digital Publishing Software