Kanalgaden 2-10 og Kanaltorvet 6, 2620 Albertslund

AFSKRIVNINGER Ejendommen er ikke afskrivningsberettiget. Køber opfordres til selv, med egen rådgiver, revisor eller andre, at beregne eventuelle afskrivninger og/eller øvrige skattemæssige forhold. OVERTAGELSE Ejendommen kan overtages efter nærmere aftale. MOMSREGULERINGSFORPLIGTIGELSE Ejendommen er momsregistreret. MELLEMSALG Ret til mellemsalg forbeholdes. TINGLYSNING Det forudsættes, at køber betaler tinglysningsafgiften samt stempelomkostninger ved udtagelse af skøde.

BESIGTIGELSE Kristian Ø. Geisler Partner, CEO Erhvervsmægler, ejendomsmægler & valuar, MDE / MRICS

M (+45) 60 22 76 17 E kristian@norvik.dk

Thomas Køhl Christensen Partner, HD M (+45) 20 40 16 42 E thomas@norvik.dk

NORVIK P/S Strandvejen 102 B, 2900 Hellerup H www.norvik.dk T (+45) 7020 5444

Made with FlippingBook Digital Publishing Software