Profo-nytt 4/2020

 Øyvind

Svein har opplevde en positiv ut- vikling en stund etter behandlin- gen og fungere nå bedre seksuelt enn like etter behandlingen. Det har vært godt for Else Marie å få bekreftet at det ikke er noe feil med henne. Øyvinds historie Øyvind forteller åpnet om sin seksuelle bakgrunn. Han har vært singel i lange perioder og er også det i dag. Han får ikke erek- sjon, men setter pris på berøring. Øyvind opplever at han er blitt tryggere og kan lettere ta kontakt med kvinner enn det han gjorde

da han var yngre og før behand- lingen. Han har nå mer fokus på behovene til partner når han selv ikke får ereksjon. Øyvind har prøvd piller, men opplever ikke effekt av dem. Urinlekkasjen er en tilleggsutfordring og setter be- grensninger også sosialt. Inger og Erik forteller Helt fra starten av har Erik vært opptatt å dele sine erfaringer med andre. Begge føler at både prostatakreft og seksualitet er ta- bubelagt, og mer enn for andre kreftformer. Erik har dokumen- tert hele sin historie og er også

PROFO-NYTT 4/2020 25

Made with FlippingBook Ebook Creator