Telefonnøgle Næstved 1953

t & 11 ft 1,1 *§ ► >* *3 t O « bfl 6 3 31 •9 S

Biler udlejes “«•” Peter Jensen (»•il )*oithai»tj Ns»«(v«i Telefon

B*:

I

T«Ww

ffttinmtsmegierfiiipa

'ar

Atuetorv 11 Etabi. 19 JO

er/Totf ^ f1hcW r

\åMf K£ S pMM 'FAR VERI-RENSERI |F W « NV Mm* åLm MM™ rei.EFON 1*4 1 ld T pehne Atoé

r

H. O. BIRKSTED tf Yraetast - Bygnliigtartlkle^ Warrc-ladert ;ø«f*r - Biunt tgerfitlncj

TeMnn

NftSTUED OAWPWRUEW

XELTORV

K EM

TØJRENSNIN

TE Lf 13 3^1

k,_ p TF. LF. »8 7

|| I

s inet H. »F.VSOÆK-CHBISTIANSEW NÆSTVED I SOI ES I N G TELF.

s

r=r=:-= 3 dlg

r ■•S- 7 %r

8, >; ^ S ■)

«3 n *>»

Næstvel Ryiispor! CARL SEVERIN SEN *i

ftøt. Piirnmdter tor SidsjAntii 1 rfT *J k Pen.o»>- nq t VOLVO P*r»«n. ovt I *%tvopm

Telefon

s.? wf jf[f I ru

o

lf# ll«n»

• -JSaSSSK!

■#> vr##>

r »<■— øwmwi »ii «i

Org H cm -v«dH- Automebiitidityr BeniJn *■ Olie Gummi

KitKHrT^sMéas

1. KL* Automnb!(v»rktted

W. Jnul Saltosen i Co '

III. 1515

R rigatedgurte <1

W tr

» N*it»»d privat: 10.19

« -

DANSK SHELL %

Bentin Petroleum Brændselsolie - Smøreolie

Omovej Tit. 290 cy 2890 Pv.*»ikonto 64 IRO

# •? i 2 , m Bfc* tø «« '« m <5 Pi O tø

fv ^isfiniM eniiUtiomanieq bl«>V'*tor*n(aSQ N«»nku'Ag Meti>r*nla*g te; 1 Lvis'let; V#Mfvrrk*r

l r.ed

li

U'i

Ti •

»»4iK» 4*11

•70. lurtjanif 10*7.7 4 * !*|f 8aiu‘t;iiN 1 lovmaii{{:li> »ae lliimlrhk nlnidi ‘1 Udgivet af Svend HoUt & Søn. Reklamebureau. Tlf. 761 (4 Lin.)

WILH.SMITH‘ a KORN - FODERSTOFFER - KUNSTGC DNING - KUL FODER BLANDINGS FABRIK - KOHNTØRRER! kolonial a mel en £mos /

TELEFON: NÆSTVfjlO 7 C 0 *

SANDVED 43 KARREBÆKSMINDE 33

#/. ##. Jqtrtpenurt i . tflrjjopr

I «ferl»i(/er :

Næstved Diskontobank Aktfcsehkab SydøJi»lllar?U F«ng*lAøtltttl Kr. 8 . 016 . 479.00 Aktiekapital og R? s^rvm

E Christensen & Søn u&ÆAs y

THefe*

I

Tw wax V tmt'W&

c 7^

tn? i * w a u

f fqet Glassliber! jJEÉ Værksted Jlnr for Blyarbejde Alt Glarmester- arbejde udføres

?« >*

IIlit;*«;**«$«< 3II

" s *> Trakiorer I/*

&i L^m^ 'p. vi

Nvr-VI'ah tH«sehttot&tf? Jr*r • tt tlfy Ovøtkøi/i. Sronia Vabix . Trin nrh . Standard. Van?Hird . Studcboker

(jiarmesitr Rir . ttadgad* 21 . Talafen 943 . Prtvit 1379

Tybjerglille fil... 1 T/bjerg | Tvvels«

Ni r«l hvt eg * m *I *«• benyttes, naor man kender Nam »1 paa det Sted, hvor en Abonne r, men ikke m i under hui’ken Central man skal sage.

Sparrer-holm ............ Everdrup gpjellerup .................. Menstrup Sprageloe .................. Herlufmagle Stenbækoholrn ........ Næstved Stenrkoven Hr .......... Lou Stenstrup .................. Næstved ell. Nyland Store Røtting« ....... Tappemøje Stubberup ................. Kyse Størllnge Landsby . Everdrup Svendstrup ............. . Nyland Sværdborg ............... Lundby Svino .......................... Svtnøland Søruo ......................... Toasværd Taastrup .................... Hyllinge Thonip ....................... Hammer Tomemark ............... Mmstoip ell. Sundv. Torjæ ......................... Hei luf vtagle Trælløse ..... ............... He-ufin. ell. Skelby

.. OluiMt* ell. Tyrsi^e

Ulstrup .................. .. dkelby Vallensved Kvs« Vejlø ,.. Nyland Vester Fgede .. ... Toksvjord Vester Egesbt^rg ... . Lou eller Vesterborg Vesterhave ............ . Karrebæksm'nd* Vinderup ............. ... Glumsø Vindatrup ............. Fuglebjerg Vrangstrup .......... Tyvels« Vredshwo .............. N ji itved, Rislev eller Fensmark Ydentæs ............... ... Næstved Øftger Huse ... Lundby Øllerup ............... ... Kyse Øverup .................. ... Næstved eller Fensm Jens Ange I^arsen, Ebbeskov, nf. Fakse 80. Amtsraadsmedlem Johs. Kristoffer sen. Svervl.vmark, T!f. Stege 4297. Amts- rHHd^me'llem Aage Nielsen, StubDeiup pr. Borre, nf. Stege 2110 Sekr : Amtr fuldtr.ægtig, cand. Jur F. Mlchaeisen, nf. 17R8 Næstved. Præstø Amts Rvgehns ! Ni»**tved*. Teiofpn Ns'stved 1401 m. Omsi til all« Afd.»|lverd. 7-21, Søn- og Helligdage 9 10. Ee. øgstid dagi. 14%—-1®. Søndag till. 11 -12 Forw-p ti! Patienter daglig 13 13,30. Kr. Afd. Overkirurgens Kons. Ms ndag, Onsdag, Fredag 15 16 Over- sygeplejersken dagi. 13 -13.30. Med. Afd Overlægens Kons. Mundag, Onsdag, Fre­ dag 13 -14. Oversy'geple'ersk* t dagi. 13 13,30. Sygehusets Kontortid CH- 17 fnr,pektinen tnøffes bedst 10—12. 1.! 14 —17 Hveid. og 16—17 Søn- og Hellig da«e kalde« som anført, under Bogstav A Præst« Amtu Vejlnspektnrat: Vejlnspektør, cand. polyt U FHacber- Rasmussen, Næstved, nf 199. Vejnsslstenter: V. Ørum, Næstved, nf. 657. Gunnar Jensen, Kalvehave, nf. Kalve­ have 155. S. H. Jørgenøen. Herfølge. Tlf. Herfølge 210. Præstø Aru‘a Vandtnspektorat: Civilingeniør A. Jensen. Træstøvej 78, Næstved. Tlf. 278®. Amtørøvleor: Revisor af Amtskommunens og Sogrekommunerneci Regnøkabet: Emøt Har »en, Næstved. T!f. 1400, privat 1357 Amtslæge og Kredslæge: N. Schoubye. Brogade 2b Tlf. 19 (Kons. 12 13). Kredslæger: Hllmer Rasmussen. Vording­ borg. nf. Vordingborg 822. AmtsfoiTallor for Næstved Amtsdue H P. Bonde, EartmagsveJ, nf. 386, privat: 1063. Amtsstnen (Stempelpapiradsnlgl: P’R’I mngsvej. Kontortid 9 -12 og 18— 15- nf. 386. Amtsskatteraadel: Formand SknUeraæK- formand Surland*l?kb«er, Nastvøil. Fo; retTdngsforer: AiMsligningsin uæklør. cand. jur P Urne WKovvængct l, Næst ved Tlf. 1892 ■4katter»adet for Næstved Skatte»tmås: Formand: F.il-lmæ»Lg 5f. Surltnd-Han- ____ * e « jki

Aadorup .................... Næstved AAalQfi ........................ Tapperm/je Aasø .......................... Glumsø ell.Tyvt Ise Abbednæs .................. Næstved ell. Nyland

Højbjerg .................... Gunderslev J sivskov .................... Vesterborg Jenstrup Huse ........ Hyllinge Kagstrup .................. Skelby Kai by ......................... Toksv. el). Olatr^ Kalbyrls .................... Næstved Kalkerup ................... Fensmark h'arrobæk .................. Karrebæksminde Karrebækstorp ....... Karrebæksminde eller Menstrup Kastrup ..................... Gunderslev Kirkeskov Huse ...... Ounderslev KJøberup ..................... RlsJev KJinteby ..................... Menstrup Kobbcrbaklzen ......... Næstved Kongsted .................. Kønnede Krummerup ............ Fuglebjerg Krymplinge ............. Everdrup Xvielemark .............. Sandved Kyllobæk Huse ....... Kostrade Kong .......................... Kostræde ell. Lundby Kong b laskholm ....... Lundby Ladby ......................... Næstved, Risiev eLen B» egnebjerg Lill»4 Næsj^^........ Næstved L'Mo- Rotyjylffijjj, Tapper nøje L ille N.-’>støtsø 1 ,i:nd Kyse Myrup ..................... Lou e'Jer Vesterborg Na aby Landsby ----- Risler eller fikelby Nebletorp ................... Lundby NX Holsted ................ Næstved Nr Tvode .f............ TnXsværd Næsbjf ........................ Glumsø eller TyveJse Næsbyhobn ................ Glumsø Nr Bmldstrup ........ Tappemøje OIstrup ....................... Olstrup, Fensmark ell. Tokøværd .......................... Tybjerg ell. Hrrlufm Pederstrup ............... Lou Ravnsbjerg ............... Toksvært Raunstrup ................. Tokøvær.i „lUunøtrup" ........... . Herlufma fle Regerup .................... Glumsø eller Skelby Ur'jnstrup ................. Ounderslev blles,rup ................ Nyland oli. Vesterb. Ring, Hammer ........ Kostræde, Vesterborg U1 . eller Hammer 5Wb*........................... Hammer .................. Fuglebjerg ennebæk ................ Næstels« ell Næstv. leruP ..................... Nøddekær Saltø ......... ................ K v ’86 Saltø Bkovforedbolig Næstved Halte Hovedgaard.... Hyllinge ^ indby ,...................... Glumsø a£frn,p ...............— Næstved ell. Nyland J. \ Tsppernøte eller Sjolte Strand /....... Everdrup ^aft*n,P .................. Sandved ' *V8.!UP ................... Nøddekær R)?n,p ................ Næstv.«,1. Karrebksm Snøftinge.................. Elnd«b)r*g Mner«!*! ••• ell Kverdr E£2JlM*rk ......... Tappe- fl. ell Bvørdr Sn^e, Everfmp Fuglfbjer^ eller OundeiøW Sneelev ••• Lundbyto^g .......... Lundby i/mned*' ...Tf?. ........... Nyland Marbjer,g Huse ....... Vesterborg Marvede Sogn ......... Menstrup Mogenstrup ............. Ixiu

Abbednæshoved ...... Nyland Ågerup ...................... Hyllinge Arløse Bamlved

ArløsetorpLandsby. Sandvod Askov ......................... Everdrup Atterup ..................... Glumsø Avarsi ............. .......... Tybjerg Basnæs Landsby .... Nyland Havelse ...................... Glumsø ell. Skelby Bendslev ................... Fuglebjerg Blsserup ................... RU(je Bistrup ...................... Næstv. ell. Bregnobj. Blangslev .................. Lev. Bonderup .................. Næstelsø Borup ............. ........... Nyland ell Rønnede B«»orup ................... Tokbværd Brandelev .................. Næstelsø Bredeshave ..... ........ Tappemøjo Brorup ...................... Menstrup Brøderap ................... Tappem, ell. Everdr. Brøderup Hejskole .. Everdrup Bækkeskov ............... Kverdr. *11. Tappem. logebæk .................. Tappernøje ....................... Lou, Næs telsj, Everdrup n.vbf» ......................... Svinøland *»ystød ...................... folrsv. ell. Everdrup Engeistofte .............. Glumsø ell. Ty'velse Engelstrup ............... Everdrup {?no ............. ............... Karrebæksminde Espalund Hus* ....... Lundby Fnarup ....................... Lou i* ^ii;

ItralreglMlor Prrvnta Amf ikomn une, Nceåtved og Herlufsholm Kommuner

Pncstf« Amt Amtmand over Præstø 4mt: S. Wenhselmann, Teltfon 140«>, privat 2401. Atntsltontoret paa Amtegaarden:

14. W. 1400. ebof, Band.

Kontortid 9 1A, 1/ørdsg e Amt*rnadsst,k’*etær og F Jur. F. H Høyrup. — 1 Skolerandfisekretær, Skol og Amtsfuldmægtig, cnnd. P

vat 1141. jogholder K. Dau-

bæk. Telefon privat 107 h . Sk lrek- t.tonssekretær. Skolefondskesserer og Amtsfuldmagtlg, cnnd. jur. F Mlchael- een, Telefon privat 1788. Amtsrevisor Enist. Hauseii, TeleRsi privat 1307. Præstø Aniterand: Gdr Lirs Ra^rm'SMen. Neble pr. l.uadby. Tlf. Blndebjorg 1 u. Elsker Jens Te er Larsen. Klintholro pr. Borre. Tlf Budae- marke 2438 Frv*handler Nteis Hansen, Herfølge, nf. Herfølge 04 Telefonmontør Olaf Jensen, Hastnip pr. Køge nf. Køge Gdr. Jens Aage Larsen, Ebbe skov. nf. Fakse 00. Fisker Axel Henriksen. GI. Tappemøje. nf. Tappemøje 83 Gdr. Jobs. Krintoffersen. Svendsnærk pr Ste­ ge. nf. Stege 4 297. Tønn» nmestor E. Henriksen. Tybjevgltlle pr Herlufmogle. Tlf. Tybjerg 3. Pelst. Carl Jensen, LUlø- v«ng, Ørslov pr. Vordingborg T*f CJ '•lev 2«. Gdr. Theodor iAro.m, Ulstrup pr. Herlufmagle, nf. Skejby 60. Gdr. Aage Nielsen, RtUbbemp pr. Borre nf Stub- berup 2110. Gdr. J. C. Christensen, Lou. nf. Lou 75. Sognefoged E. Jensen. Fakse, Tlf. Fak -e 280 Skolæreailsnædh mm,*» Præstø Amts Sko­ leraedskreds: Amtmanden og samtlige foranr»immte Amlsrasdsm' dlemrær samt Ib'rgme^ter Th. Tidemnnd. Næstved, nf. 2013. Ro- præsontant Ib Grum-Schxvpnsøn, Btege. Tlf. stege 4535. Borgmester H. F. Garv Præstø, nf P»æstø 67. Rorgmeit'r H W Petprwm, Store-Heddingo, Tlf St Heddinge 343 Borgmc-cter Frit? Peter ner.. Vordingborg, nf. Vordingborg 54®, Sekretær: Amtefuldmægtig, rs.nd, jir. X Hornbæk, T!f 1079, Næstved. Amtsskt ledlrrkt,Ionen: Fomænd: Amtmand S Weclwel \uinn, Næstved 4 mtsraadsmedlem E Jonsen,

Holme-Olstrup ........ Olstmp Holmø-Slpperup ...... Fensmark ..................... Næstved Holstefns Minde ...... Fugl«bj*rg Hundstrup ............... Hammer Hyllested ...... ;.......... Randved HusinandsmsrkHus« Glumsø Hæk kerup ................ Tybjerg Højbro Huse ............ Kostræd«

81 >l.i© 3«. Næstved Vurdf ilngakradø: Formand IWu rermester Anders Hannen. Xlidomarks- vej 53, Tlf. 337. IfusinAnrishriigsk'.trmissionen: Parcellist Viggo Johansen, Store Hoddtnge Mark Formand. Gdr. Harald Jensen, Korr.ager pr. Haarlev. IV. Hellested 5 Gdr. Victor Nielsen, Sparreaminde. Pelst. Otto Peder­ sen, Kalby pr. Holme Olstrup. Pelst. Ole OL»en. Lille Linde pr. Haarlev. Raadgl- vende Arkitekt: H. C. Bills-Jensen, Næatved. Tif. 2030. Overformynderiets LAnncbøstyrøtse: For­ mand: Hofjægermester H. Collet., Lund- bygaard, Tlf. Lundby 1. Medlemmer: Odi. Lars Rasmussen, Neble, Telefon BJmV- bjerg lu, og Rektor P. O. M. KrLger Rasmussen. Næstved, Tlf. 1531. Taksntlon af Ejendomme, hvori ønskes iÆan af Overformyr.derimidler: For 1/andkredsen: Gdr. Lars P. Olsen, Orup. Gdr. Thorvald Andet sen, Sten strup, Tlf. Nyland 61 u, Gdr 'Hi. Larsen. Ulstrup, Tlf. ikelbv «0, Gdr. Peter Pe­ tersen, Sendby pr. Vrangstrup, Tlf. Skovmark 20 n, Muierrnester Carl An­ dersen. Skowænget. Næstved. Tlf. Næs­ tved 1062. Kn pi telstaks i næ *’net for Ih-æstø Vmt: 'ntsrondsrnedbm Carl Jensen, ørelev. Tlf. Ømlev 26, Formand Amtsrasdsméd- 1< < I irs Rasmussen, Neble, Tlf Rinde bjerg ’ u. Amtrr« tdsinedlem B Hsnrlk- *«»• Tybjærglllle. Tlf Tybjærg 3 Gdr Otto T Arsen, Roholt Tlf. Orup 33 Gdr Aage Nielsen, Stubbenip, Tlf '3crre 2.110 Overopidimdkommissionen for »»rB>i,lø Amt Formand: \mtmand S Wechjelmann Næstved, Tlf, 1400. og A mtaraadsmed mminerne A. Honrlksen, GI. Tappemøjo, \ iif. '\ appomeja 83, samt Jenn Aage Lar- son, Fakse, Tlf. Fakse 60. Valgt, af Næstved Ryrand Fru Marie Andersen. Kp:i<-n’lkomml«slonen for Næstved: For­ mand: Politimester L. Dyrlund, Tlf. 77 Ryraadsmedlemmeme Fru Marte Anden sen og Bach Mortensen se nit Amtslæge Schoubye og Læge Vommerup. Hen staarnd« Vo dglftsdomstol for Præstø Amt : Tvistigheder aug. Handel med i Husdyr: Formand: Ikminier L. C. Iævin- «en Vordingborg. Tlf. 58 . . " '»»H|nwr ang Handi med Husdyr for Næstved Retskreds: Od Tti. Larsen. Ulstrup. Form., Tlf. fikelb 60. Sognefoged H. P. Raaschou. Rejr atnip, Næstformand, Tlf. Gundrrslcv 1 Mest. Oluf Pe ersen, Næstved, Tlf. 401 Hogm-aadsformand Aage Andersen Pr derstrup, TF. Lou 107. Sognefoged G h ardejer Christen Valdema- op-risten fcen U. Næstved. Tlf N«. 603 Gdr Fri modt Jønran, ArUise, Sandved, Tlf. Sand v-d 2 u ildr. Carl Jensen, Fodby, Tlf Bregnebjerg 15. Gdr. Karl Jensen Val !ensv"d, Tlf. Kyar "0. Gdr. Julius Peder »or, Vrangstrup, Tlf Tyvelse 4 v „f Kir-tt™ for NMtWt Rot. l< ' ,R er. Overmask nrnester F C Bor Ong Havnensslstenl K H. Mot rensen o« N u.kinme.ter Poul Kirk, alle af Næs

I *"‘or.nj*ml for .Vatnri! *■/( .logmcmoet tot Præstø Amtaroadskred« Domm-r H p Hay-Sthlnk ‘ flt .»re Hed unge, Tit store Heddinge 73 Fr«UifnlngMkommias!onon 1 H. t. Lov Nr i 61 af 20. April 1938 ori Byplaner: AmtøraadsmedJemmeme E Henriksen Tybja rgitJle pr. Herlufinaflo. Forrud 'Hf. Tybjærg 3, og Johs. Ktletoffersen, .Svendsmark pr. Bte/e, Tlf, Stege 4297 i Aarsllaleiulvalget for sydsjællandsk* Na v- nlngekrf.dru Amtmand R. Wec.hsehnawi, Næstved. Tlf. .1400. Amtsraadsrnedlevn O Jensen, HeNolge, Tlf. Køge 26«. Ovm- maaklnmester O. Tti E. Ol.rar., Nygaarcis- vej 19, Nøøtvcl Tlf. 803. Sognefoged H P. Paaachou, Rejimtrup, Tlf. Ounderslev 3. Borgmester Th. Tidemand. Næstved Tlf. 1900. Schmidt, Store Heddingu, 'fif. Stir* H l 73. Amtsroadsmedl. Johs. Krlsloffemen Svendsmark. Tfl* Sie^c 4297. Takaatfon«komml * don 1 H t lx>v Nr. ;io at 7. Maj 1937 cm Naturfredning: Am'o- raadænedlem Aage Nielsen, Stubbervp Tlf Stege 2130 Arbejde og I^ oraenreinesunsfalfen 1 Næst- vod: Be«t vmiae: r>u Marie Andersen, Fai1 magavej JjLi Nsaetved, Tlf. 12T Fru LaUIR^«n' 1*. N its - 'vod, flnuj rorre nlnryafører Engel hårdt ^^msen, Vi rdingborgvoj 24 Næstved. Tlf. 1933 Tørner Alb Hansen. GogesUen 19, Næsteeu, Tlf 1090. Murer mejlsi And. Han.an, KJldemarksvej 33, Næstved, TI* 337. Papirarbejder Fr!k Kønne, V, L'odllsvej 16. Næstved. Tlf. 768 Provtsor d. Bach Mortensen, karyer- ga»trden. Næstved Tlf. 1033. AmtsraadM- A Henriksen, GI Tsppemeje. Tlf. TApp»moje 83. Amtsraadsmrvllem J C Christensen, Vesterdal, Tlf Lou 7ft. rilaynnmlvalg: Amtmand S. V/echselmann Næstved, Tlf 1400 Amtsraadnmedlem Lars Rasmussen Tbeble, Tlf. Bndebjerg 1 u. Ikngmester H. F. C&rt't, Ptæsfø, Aaleganrdanævn: ©dr. Ejnar Niels* fto gani«], Luiu„ »isker Hans Peter Chn- stansen. Kalvehave, Rognernadsformand Gdr Jens l'nygc Nielsvn. Lyderslev. akeekaportør Anket T/arsen, Kllnlbolm Havn. Vejkrydsudvalg l H t. T/Ov NV. 28 af 1. »- b-mar 1930 Amtmand R. v'/ecliselmann Næstved, Pormand, Tit. 3400. Politlme ster L. Dyrlund, Næstved. Tlf. Næstved 77. Konsul Wilb. Smlth, Næstved, Tlf 681 ir. Gdr Tt. Iawen iHotrup pr Her- lufmegle, Tlf. Skelby 60. Pelst Carl Jen­ sen IJlIevang, Ørslev, Tlf. Ørslev 26. Trafikudvalget for Præstø * « kreds. Amtmiurd S. Werhselm&t n, Næst­ ved, Til Næatvea 1400. Amtarnadsnied- lem j. Larsen, KUntholm, Tlf. *føn •’I38. Aml riiademedlem N *ls lfnnoen Tlf Herfølge 64 ClvlHnpenlør JctiM Rnhhak, Stegi Amtoraadsmedlein E. Jensen, Fakse, Tlf. Fukne 230. TlNy.iwodviUg i »? t Ixiv Nr 318 uf 7 Af ril 3936 cm Ilerbe.ger og Arbejde- hjem: Amtmand 8 Woobeelmann, Nsis- tvej I n maiHl. Tlf 1400 Amtsraadi *! medlem E . Henriksen, Tybjærg Mile, Tlf. Tybjærg j. Skomagermester P Iversen, Na-øtv*vl, Tlf. 7fiC 4

for Pm*t» A.’firJ, HahM PssuiusHen, Frlknfup. C/aarnejdr ». a . z Peter Olsen, <3njp, Htr- lufmae’e. Gaardej^r Vilb. Hansen, F/nr drup- Gaardejei E. Ir.gvoreen. Herfølge. 0.-ard \}er Otto Pedersen, Buecbj»»rg Kong pr. Lurdby. Parcellist Ole H. Ol­ sen, Amøje pr. St, Heddinge, Godasjfr Aago Lcxrvigh, Tryggevældc. Gaardijer Georg Hansen, Bkovgaard, Sæd ler. »kyldraadsformana Carl 1/araen, Riiby. Gaardejer Jens Chr. Olsen, Naaby. Par­ cellist Henrik Henriksen, Østermark, Møn. Gaardejer Johs Johansen (3«1- dringe. Landintoekbir Jnul Nlaisen, Næstved. Landinspektør ^bbe OUvsrlvs Hsnsen, Vordingborg. jMrrktør Finn Bn- ron Wede ' V. odellPborg, Pr- stø. Gaard­ ejer na jj. Car- etuier. liøndi: ærv»rfæ .•‘fori .æid in. Stediurtr.: Køge P*V*hr«>rt#: Formard- Proprlctær C.org Hansen, Skovgaarden, Ringsbjerg, fttedfortrssder: Sognuraadsfoimcutd Yald Pelersem Gørlev pi. Østervang. Næstved Ketekrods: Formane;: Gaardejer L. P. Olsen, Orup pr. Herlufmagia. 8 ted- fertræuer: Grardojer Jens Laus'sen. Vrangttrup VordluglærR Itetskred* Formand. Gaard­ ejer Niels Thygo Hanøen, Kong. Stedfor­ træder: Gaardejer Otto Pedersen, Euse- bjerg, Kønf. V I I Præstø Retskreds: F'crrnand: Wrcelllst Ej­ ner Jørgensen, Vindbyholt pr. Fr.kae. stedfortræder: Sognefoged Alfred Han­ sen, Klndvlg pr, Mern. \rhc)d*iuut*n1«f»kont.niV# 1 Næslved: Formand. Arkitekt J. ODbo, Peder Tto- allsvej 29 Næstved, Tlf. Næstved 675. Kredsformand: Rudolf Christensen, Næs­ by pr 01ururø. Tlf. Glumsø 101 x. Hof­ jægermester cand. pollt. H. Oullet, 1.und,bygsard pr. Lundby, Tf. Lundby 1. Goda«.jer H. Riegels, Brok»ø Kredifor- tnand Jens Hansen. Dar.ie Kobbel Amts-llngik»mssk«»lf*næ vn: Amtaskolekonsulent H. P. Jørgensen, AMhøj, Horfølge (Formani), Tlf. Her­ følge 90, Amtsrandsme«llom J. C. *3hr!- stensen, I jou , Tlf. Lou 76, Amtsruads- medlem E. Jensen, Fakso, Tlf. bakse 2S0, Førstelærer Bot k-Atdorsen, Dame, Før­ stelærer J Ingmn. Petersen, Tyielwe, Tlf. Tyvelse 23, Gdr. Povl Andreasen, Al­ slev, Tlf. Karise 176, Amtøraudsm. Carl Jensen, Ørslev, Tlf. Ø.*slev 26, F,u Mar- grøthe .i«*ns*'n, KJldegaard, Toksværd, Tlf. Toksværd 21, Fiu Marie Hansen, Oevnø, Store Heddinge. Tlf. Ilavnelev 61, Kredsformand Jens Ha isen, Dame Kob­ bel pr. Askeby, Tlf. Stege 7114. Næmets Sekretær: Aintsfuldmægtig. rand Jur. E. Mlc.hHAi^en, Næstved, Tlf. 1788. Sundhetlspløjeudval get /oi Præstø %mt, Amlsgaarden. Tlf. 1400 lædende Sundhedsplejerskes Kontor: S^4tius«t. Tlf 064 Led. Sundhedspl. Frk. Vv" ndla Nordlund. Prlvsttlf, 3103 Mødrehjælp, u I Nap*tved: Ik-styrel«:- Rektor P. O. M. KrOger Ras­ mussen, AVæntveJ, ’Gf Næstved 1611 Læge Steen Olsøn, fllagelsevej 26 A, JfjMtved, T'f 1800. Amtsraadsmedlrm h. ETenriksen, TybjærgllD«, Tlf. Tyt Jan g 3. Borgmester P. ivb'kepaanl, Smtkø Wr»g, Stadsskoleln-peiriør A. Espe rs**n,

Jf/olbs k, Tlf Holbæk D89. Overlæge H.l Tøuresen, Næstved, Tlf Næstved 35 Kontor: Hjultorvet 12», Nastved: L^ler Frk. M. Østergaard, Tlf. 1156. Næstved llomniunc Borgmester: Th. TMemand llf HtOO Prlv. 2013. Borgimste.-kontoret: Teatergad* 8. Kon­ tortid 10—13 samt Fredag 16—17,30. Borgmesteren personlig: 10,30—12,30. MaiutUge kommunale Kontorer: Næstved Raadhus, Teatergade 8, Tlf, 1900, Kon­ tortid 10—13 samt Fredag 16—7.7,30. Kæmner: Arne Thomsen, Tlf. privat 1843. liyriuuiit, valgt 11. Marts 1950, b^staar af: Borgmester Th. Tidemand. Kombakken 5, Tlf. 2013. Fru Marie Andersen, Nor­ dre ForimagsveJ 4, Tlf. 3298. Direktør, Konsul Rasmus Grønholt, Jernbanegade 3, Tlf. 131. Rektoi P O. M. Krtiger Ras­ mussen, Nygaarr-svej, Gymnasiet, Tlf. 1511. LR8 M KonrnJ Hansen, Køb- magerg:»de 4, Tlf. 1430 Murermester An ders Hansen Kildemarksvej 53, Tlf. 337. Amtsforvalter H. P. Ponde, I rrlmagsvej 22, Tlf. 1063. Malersvend Svend Hansen, Østergade 34, TTf. 1204. Lektor H. Cor­ nelius Jønsson, Skyttemarksvej 27., Tlf. 812. Fru Gerda Møller, KrantlsveJ 1B. Tlf. 2277. Papirarbejder Laurits Chr. Jørgensen, Enghavevej 6, Tlf. 2n9Q. Bankdirektør B. 8t(lrup-Johansen, Hjul­ torvet 8, Tlf. 316. Fru Laura Nielsen, Hjultorvet 12, Tlf. 1160. Formand Ha­ rald Hansen, Teatergade 4, Tlf. 197 8. Provisor M Bach Mortense:. Kindhest r- gade 3 B, Tlf 1033. Byrae.det holder ordlnart Mødo 2. og 4. Mandag i hver Maaued, Kl. 19,30. Kommunale Revisorer: Sygekassekasse- rsr Georg Jensen. SkyttemarksveJ 19. Malermester Axel Houmar.e, Brandts- gnde 24. Bj raadsfM'Urøtær: Translatør S H! Elvang, Tlf. 1746. IJirnlnr:'k«unmH*loiu*n. Skolebetjent G r Rasmussen, Jernbanegade 12, TH. 17hi, Formand, Fru Carla Jensen, SterkelsveJ 8, Overpostbud H. F. Johanseii. Sterkels- vej 26, Arbejdsmand i^ecler Ohan, Teft- tergado 4, Bllkkenslngermeatct Kurt Soheibel, østergade 9--11, Tlf. 87i, Di­ rektør C. V Gorgens, PræstøveJ 4f Købmand P. Larsen, Rar.isherred 16, W 1356. Skstt«lns|æktør: Vagn B Sørensen, 3’lf. 768. Komniunalo Udvalg: Den førstnævnte er Formand Knase- og Rcgnakal»audval|i«t: Borg neste­ ren, Harald Hansen, KrOger Rasn ur en, R. Grønholt og Konrad Hansen Hknl leudvalget i Svend Hansen, Fru h. »rle Andersen og H. P. Bonde. Havni'Udvalgct: Borgmesteren, Harald Hansen, KrOger Rasmusden, Konrad Han­ sen. Udenfor Byraadet: Konsul WUh Smlth. Studs- og IlainHngenlør: Rs. Frandaen, Tlf. .460. |>ot aorhklc Udvalg: Fru Marie Andersen, Jensootv h rend Hansen, Laur. Jørgen­ sen. Bach Mortensen. løura Nielsen, Fru Ge»da M«Kei Soclalitiatækfer: Sv Hansen, *rif, 9i)8

Bsrnøvæ iumk IvsVyøt: Fru Mai le Ajut*ra**n, Jønasoi*. Åvenrt Hansen, Le ur Jv'.susen, Bach Mortensen, Laura IVitimA* Gerda Moller. føl koiumunnlo \ irksomheder KlHlgcr HMmiuwrø, Anders H inswi Svend Hansen, Sttlrup )oham en. H. P. Uonde. Driftsbestyrer: Kr Larsen. Vt. 2948. Udvalget for Byplan ok h i Anllg gonder: Anders Hannen, Svend Hansen, Borgmesteren, Bach Mortensen, Fru Laura Nielsen. Udsalget for kommunale Bygr.Inger og Jorder: Hau»ld Hansen, Laur. Jørgensen, Anders Hansen, Stxirup-Johans an, H P. Bonde. Stads- og Havneingenfor: Rs. Frandsen. Tlf 1450 ('entnvMilhllotrkeft: Jonsson, Svend Hansen, Laur. Jørgensen, Fm Gerda Møller, H P. Bonde. Overbibliotekar« A. Paarup Nielsen. Civilforsvaret? Clvllforsvarsleder Stig Guld- he»g, Tlf. 11)00. Oh ilforsverah »mnil'isioiK n: Borgmesteren (Formand), Politlinesteren, Civllfor- svarslederen, Rektor Krilger Rasmussen, Landsretssagfører Konrad Hansen, Vice­ skoleinspektør Th Hansen, Oaardejer Peter Frederiksen, Formanden for C.8.F cg Formanden for D. K. IL Skolekommissionen: R. Grønholt, Borgme­ steren, Anders Kanoen, Jeur. Jørgensen. Fru Laura Nielsen, Fri Gerda Møller. Udenfor Byrandet- Pastor Baagø-Han­ sen, Repr. M Petersen Radioforhandler Albert Oahm, Fru Pastor Munk, Fru Overlæge Faber. Skoleudvalget. H. C. Jønsson, Borgmeste- ren, Anders Hansen, R. Grønholt, Fru Gerda Moller. Stadeskoleinspektør i H Bonde. Tlf. ,217 ftygnlngsk.unmlsslonen: Borgmesteren, An­ ders Hansen, Stilrup-Johaneen Udenfor Byraadet: Politimesteren, Bygningsin­ spektoren, Brandinspektøren og Tømrer­ mester Alb. Innen og Arkitekt T Otbo ftrandkommlaalonøn: Borgmesteren, Kril- ger Rasmussen, Anders Hansen, Ltdrup Johansen Udenfor Rnadet: Polttlmeate- ran. Brandinspektøren og Tomrermeatei Alb Versen s« / ti, A S.mdhodakomrnlssion.ur Politimesteren Fru Marie Andersen. Bach Mortensen samt *æge Tommerup. ) elgudVjvlget? Borgmesteren, Harald Han- ssm ! z^rn,aMn r Gr‘'",h",‘' H4Kfrr, Irt'*™*'*1*' Borgmesteren, vanu " For Grundejerne: F'ibri- fncl M £ir8PT1 For P'**nte- geo Martin Hansen Medlemmer af Bo- ganvlanfngsudvaijret I Sagei vodr n>- llgselskaber: G. Benglson** ' Konrad U ansen, dvend Hansen. Udenfor Bvraa- Mar!m,HlU'nt C V ^tefoged hte H °* Aintslæg* N. flehou- 'W«vPltug,*n»vnet: Borgmesteren, Konrad 1 te linen, Fru I^aurv Nielsen. Udenfor By­ rådet: Politimester. Direktiv, Lu?- sen.. Martr Carl Malmberr B.?nd™t, Nieev *ed Brandstation, Tlf I

Hustejam tu: Kontrarhaf, cand. ju’. f IZo nip. Fannkani C. V .Karsen, Mo, * N\ C. Nielsen. Frer.ikjesurvn s Kontorchef, c« ,d. jur. p H Huyrup, Fabrikant C. V. Hansen Køl. i .and Chr Lore rusen, Montør N. r Nielsen, Maler Arnold Petersen. UB. Kommunale Telefonart 8e 81de 8 og ». l)n.'iunerkontoret aabent laglig 0 l«, ^57 662 og 861. Dommer R. Jessen, A.agade 18, Tlf. 1685 Dommerafdelingskontoret i Fuglcbjers aabent hve* Fredag 13 1« nr. FuVle- bjerg 154. Billngstedet; i Fuglebjerg l Kommunesko­ ler): Ret.sdng 2. og 4. Onsdag i hver Maaned Tlf. Fuglebjerg 200. Politiet: Politistationen Tlf. 77 (m. Omst. til Poli­ tikontoretj. Boliger: Politimester L. Dyrlund, Tlf. f#)2 Politifuldmægtig H. Rdiisnfaldt Hansen, Tlf. 1205. Politifuldmægtig 1 Boatrbm, Tlf 2607. Kriminalpolitiet Tlf. 841 Kriminalassistent A go hllvlng, Tlf. 77 loka) 11. Kr,:ninalfl.-ts Riving, 4SG. Krtmtnoloverbetjent .1obannosen Tlf. 1G3. Kriminalbetjent Maarbjerg, »iv 13. Krimir,albetjent 1’aeharidK- sen. T"JMp27S. Kriminalbetjent V. Chri- stiitn.SvkM rif. 061 Kriminalbetjent. H. Andersen, Tlf. 2090. Kriminalbetjent O Bentzen, Tlf. 2093. ( ivllpolitlet (Motor-, Legds- cg Sund­ hedsvæsen), Kindhostegade ?, Kl. 9 12 og 14 16, Tlf. 1067 og 030. Politi- Melstent Damgaaid, Tlf. 1312. Overbe tjent V. J. Pedensen Tlf 1315. Ordenspolitiet: Polltiassistant E L. G Petersen Tlf 048 Politiassistent Meller- gaard. Tlf. 2rf«9 Overbetjent L. V. Sllgs- gnnrd, Tlf. 131« Overbetjent A. Lam brecht. Tlf. 131«. Overbetjent. V. B. Has- gensen, Tlf. 1501 Overbetjent I»narksv. 105 Mt . T(f 1642 Træffes Kl. 1!> 13 undi. T< radag. -- Kordegn Boysen Iversen, Br0«s,ie 1. Tlf. 1-171 Præfi'etid pn i Kordef,nokonto"et øste; prr«. Os fCinuvartiRJ Sk tlebetjent P. Biller.øj. Ktrkep.adren 14, Hf. 120? Mer i gbedsraadelr. formand: PfiplrarbeJdcrrVIlh. Niohon. M©;!ejra

Mortens Kirke Scgneur«*st 8 A. Munk, Ostenf« Idtsvej IC. Tlf 716. Træf­ fes '.ti 12—13 urdt. O*(idag li^ldska- pellau Ib IJtidegreen Andersen, Ridder- gude 5 tv., Tlf. 2477. ~ Kordegn W. Hcl- stein-Mikkelse-i, Kerrebækvej 1 EP, Tf. 247. Træffetic! paa Kordegnokontoret: Østerport, Øateigade 32, Tif. 3103. Hver­ dage Kl. 10 18, undt. Torsdag, tllllifs Fredag Kl. 16 30 17,30. Ovgantst 'g Kantor: C. J. Orum, Lindeparken 5, Tlf. 1185 Kirkebetjent: il Mortensen, Ny østergade 7. Kirkeværge: Typograf Oluf Larsen, Priestøvej 64, Tlf. 3034. — Menlgbedsrandets Formand: Fuldmæg lg F. A. Scbimmel, Vordingborgvej 6», Tlf. lf.83, bedst efter 17, N trs tved Klik«*gaardslx>øt/rela«i: Fonnand: Klrkeg*mrdæ-ærge, Paplri.r- bejder V'ilb. Nlelaen. Tlf 404. Næstfor­ mand: Fuldmægtig F. A. Scbimmel, Tlf. 1583 Næstved Klrkegaarde: Heriufsholm Kommune Herlufsholm Sogneraad, valgt den 14. MartH 1050, bestaar af- Skovfoged N. C. Ælkær, Herlufsholm. Tlf. 857. Formand Jørgen Jørgensen. Sol­ vej 4, Tlf. 1200 Pant øfog«*1 Albert H;ui- sen, Rirgs^edgade 159, Tlf 566. Oc.’-. Fr. Krlstofferf«n, LI. Næstved, Tlf 004 Vhjeskolelnapdktor Th. Hansen. St. Blkhersvej 5, Tlf 773. Gatr dejer Lsur Jespersen, Vr«*dslø8e. Tlf. 200 Murer­ svend Ejnar Nielsen. .Holbakkevoj 2, Tlf. 1689. Tømrermester VIA, Jacobsen SlagelseveJ 34. Tlf. 964. f.kibamæpler Hans Karl Emil Hansen, Jørj en Jensen« vej J3, Tlf. 1078. Salgeoba iffør H. C. Jensen. Pt. BlirbersveJ 4. Tlf. 1528 Mu­ rermester Carl Andersen, gkowænget 17, T’f. 1082. Herlufsholm Kommunekontor: Tlf. 2900* (Kæmner Aksel Pedersen). Samt ig«* Kontorer er aabne hver Dag fra Kl. 10- 13, Fredag endvidere fra Kl. 16 16, lør­ dag Kl. 10-12. S«>e»alkonlorel, jfr. ovenfor. Formanden træffes paa Kontoret 1 Kontortiden Fre­ dag. Det *«>< tale Udvalg: Atbc t Hansen (I’ ot - mand), Lanr. Jesv’ersen, H. O. Jemien, KL kegftard«mes Kontor, Daglig Kl. 10- 13 samt -17.30, Tlf. 1773. Klrkegaardsinapektør M 1773 eller 1873. Ustre mirk«»giiurd: Tlf. 2673. Østergade 32. Fredage Kl. 1« fltAlmned, IT i.

Ejner Nielsen, Fr. Kristoffer -en. Tli Han­ nen. Carl Andereen. Borne'-æmsndvaHet: Alb«’*t Hansen (For mand), Vilhelm Jacobsen, fPb. Pis nsen, Hane Karl Eml' Hansen, Fru V. Olsen. Skolekommissionen: Pastor V. Krar«:p- Hansen. Herluf»hoUn, Tlf 378. Sker/fo­ ged, Sogneraad.nformand N. C. Ælkær, 8ftlgschauffør H. C. Jensen, Overim.pek- tør P. Bonde Har sen, Slagelsevej 55, Tlf. 1455, Fru Inga Yttrup, Skowæeget 4. Tlf. 1635. Beskæft I gelsesud valget: Montør Hubert Sand, HerlufsholmveJ 19 (Formend), Tlf. 947, Gnardejer Fr. Krlstofferser,, Arbmd D. Luttermann, Solbakkevej 4?. Vurderingsmand (il F]en»loms»»ky1d: Ve- atre Del: Tømrerm. Vilh. Jar.obr«.n, Sia* geisevej 34, Tlf. 054. Tømrermester P L. Sass. Egevel 5, Tlf. 2925 03tre Del: Pantefoged Albert Hnn*en, R!»13atedgr.de 159, Tlf. 565. M-'•»•umester Carl Ander­ sen, Skovvænge'. 17, 5Tf, , 0f.2. Sundhodnknmnnls. lon«»n: Forretningsfører H. K Mlcbaeben. 8t. HUchersveJ 18, TU, 2623 (Formand). Formand Jørgen Jør- gensen, Solvej 4. Tlf 1209. Murerme­ ster Carl Andersen. Rkc\"vænget 17, Tlf. 1082. BanearbeVw Vald. Petersen, Gartnervej 1 Oaardejer Bent JCllegaard, Ladby. Tlf Bregnebjerg 56 x. lirandfogødrr: Bldkkenslagt mester J V. Petersen, Væverstræde 6, LI. Næstved Tlf. 918. Oaardejer Niels Feter Nielsen. Ladby W. Rislev 28. Gaardejer Rasmus Andersen. Vredsløse, Tlf. Ptl. Gaardcier Jens Chr. Jensen. Stenlan^egaerd, Hol­ sted, Tlf. J52. V«*d Ildebrand ring da Hl Nieen-wl Brnn«l- vn'Søn, Tlf. 80*5. Tllsvnsrnæn«! rnnft »ffentH"y V*«dl«h* Oaardejer Russe 1 Jensen. øv»?r*>, 'PI. 2083 x. Oaardejer Niels Jø;geraeu, *-J. Næstved. Tlf. 912. Husr.inm! Chr. Lar­ sen, Vredsløse. fI« gnsviiHm;r nd: Forpagter Sigf "ød l eter­ sen,' Vredsløse, Tlf. 9)7x (Formand). Husmand Chr. Nloolajaen, Oaderup Polst. Vlggj Strensen, Øvmrp Forllgamæn«) i Tyendesager: Sognefoged Clir. Christensen, Li. Næstved, Tlf. 603 (Formand). Arbejdsmand Carl Ipaen Pe­ tersen. Ladby. Arbejdsmand Chr Larsen. Rlngstedgade 89. Herlufsholm Kirket Sognepræst V Kra- rup-Hansen, Tlf. 878 Pastor Anker Ojerdlng, Rlngstedgade 137, Tlf. 1504. Koidegu: Jobs Frank Pr^ætøsjrrede 5, Li Næstved. ^ Æo

-------rirmnimi

Naatv^d K« l« x KOKS Uomp'irni A H . ' ak 1.4'iO

NÆSTVED

• » H-

ySttA

GAS

lentislni er »aber. fm 6 Morgen (11 12 Nat (* iprlncnlag mellen; 12 Nat or 6 Morgen 50 Øre)

er det be isle, hurtigste,

De bem

NAVNEREGISTER Abonnenter, t’ti Sar 2 eller lim l.ednliiKrr pus Mmnie Ntimimr, er I det efterfølgende mrkt.* HurPgt pMluoole Si.s Amtssygehuset .................................... 3401 BrflirulvirHsnc^ •.......»«« Falck« RednlJ.’gskorpi ........................... 1206 PolHIstatioiipr' .........

billigste og renligste Brændsel

r KØjin

153 Ek.*«mensfri Mellemskole. 1217-------- — (Skolelnspk., privat). 366 Grundskolen paa Kirkepladsen. 142B-------- — (Skolelnspk., privat). 6.54 KJldemarksskoleu. 737 --------------(Skolelnspk , privat). 1844 Llndeblergrsko’en. 12--------------(Skolelnspk., privat). 1824 Skolelægen og Skolesygeplejersken. 1900 Skolet&ndkllnik. 2687 --------------(Klinikchefen, privat). 1825 Den kommunale Aftenskole. Over* leerer Svend Hansen. (Privat). 908 Socialinspektøren (Privat). 1450 Stads- cg Havneingeniøren. (Privat). 1142 Ingen'ør J. V. Petersen. (Privat). 1870 Ingenirr Holst-Hanson. (Privat). 1647 Vejformanden. (Privat). 241 Vandværk. 2048 — (Drlftøbestyrerer, privat). 1168 — (Maskinmesteren, privat). ^ na A. JHA -r„ii 686 Aaboe Vagn, J>æge (Konault. 11—13, Mand. tillige IT—18, Iiørd. kun 10—11), Posthuset Banegaards- pladaen. 476 Aadprop Cemnitvare- & Ror- vanfobrik. 2195 Aagaard Anna, F’ru, FarimagsveJ 66. 053 — P., Murermcetet, Slagklldevej 8 •1733 Aage E. Krog, Landai-etssagforer Arel lorv 1 (HJ. af Skom.rækken). .1972 — — (Bolig) Hans HornemannsveJ 7. 130Aftk«nde (% Bwenaeil). Blomstsr, Kranse, Fro, ørterg. 7 noleum audi Ha isens Eftf. Telf. 60

Køb Gasværkets

HtitiUing modt pna Gasværket

Sankt Elisabeths Hospital .................. *17(7 Zone-Redningskorpset ....................... *10 6 Næstved Kommune : Raudhusirt: AMo Kontorer kvides gennem Telefon 1900 * Ra«dhti*ets Telefoner udenfor Kontortid: Kæmneien ............ *<,.«»»...«» .... 19(K) A Fhv. Kontorbestyrer ........................... 1880 A Skatteinspektøren .............. *860 A RttHcDir.sbef jenten ............................. D'40 A Næstved Boligerlakab ................... 18t>9 A Telefoner udenfor Raadhuset: 692 Alderdomshjem. 927 • ’s Anneks, 1218 Ald'irsventobollge*'. 2062 Amts Arbej.Isanvisningskontor. 1142 Brand tnspeUtfren. (Privat). 1450 Bygnlngstrapektnren (Privat). 1746 PyraAdsseKretieren. (Privat). 826 OeatralblbUotek. 2066-------- Overbibliotekar. S076 — — Overbibliotekaren (Privat). 241 jOektrloltehrvierk. 1887 Radeansta t (kommunal). 2013 Hor^meotrren (Privat). 806 Pren(Mation.

btxJ*{ og billigst

Y

fra Ki. 8 - 13 o# 14 -16 I red., Ir« Kl S—11 o, 14 -17,30, 1 ..nlu, f„ Kl P 11,30 biehb BB Telefon I

f f li

i

Kik ‘1 Kl

il

m

I . , 5 «. — . K •* i ‘ l 41*1 -i

TELEFONTAVLE n> Nott’ing af nye Abonnenter eller hyppigt bwiytterit Numre mfrijor Telefonm)glens Orirande * n

/

£T 6 r*s

wf'A |

wffø u

i

(Drlfisbbstyreren, privat). ('Kabelmesteren. (M^«):in,mesteren. privat). (Overmontøren. privat). privat).

2048 1661

f

i

ifX'Lf U ,h) $

v £/

«MNM |

// / *

1168

’p",

26f3

Si

113 Gasværk —

(Mask'mnesteren, privat).

3 ►«* %

„O Havnekontor, Næstved. 50 Havnemesteren, privat.

o *

2130 — — i Bolig ,, VovdingborgveJ 2 C. n94| Aelnolts EftV. (Vagn Hansen), Købm., 2894/ Skyttem/irk svej 50. 335 Csu.Jlcrns TØMRERflRMA ^ntA AA*|J-1/ 4I8M |«**i k »QIJINSIN ■tv, its ii r t ~rn in i MaiHAOSVlJ T TO1. 1>s 943 Aarla Umu ioh8., Glarmesler, ElBKBtiwlpidfl 27. 13 *,» ^ — (privat), Megle Mellevej 1. aaltiinii ii^lrmr ir--- - >»-*— .......—— *"■ ------ - Soraner PetorsøiA Nfstvsl Telefon 3^ 9 • / sm

1756 Havneassfstent K. Mortensen (Prv.l 4A2 Hsvneformard og Havi.eopsynsmon i Hf Privat). 'i* !* m Eisvnokmlor, Ktrret)æksTninde, Kai* robæV »minde 45. 1756 Idrsptspeiken. 1936 — — - Oosy^iomand (Privat). 1843 Kæmneren (Erirat). 1751 I l'fnlngsVomvnlrtsionen. Pmd. (Prv.». 1311 rnntefogder (Privat). 758 SkatfHrrv^Ktøren (EYlvat). 3 fikoVvæsen. 63 *11 adaakoltilløpekt.ør*ns Kontor. 7 .... .. Bolig. G;, mnaahun. - - (Pektor, privat). 388

N.'!

..... ........... "'.......................... ........................... ............................... .... f*1* ** ""M'** »6d*il*0», hrortfl m>n «r»S* har ntwMrlr t)l« rMHnv«* ot; Mjttt. I A Fi rWnr »I Veklan**, fe Espe tMon al \nnu*c

»I

P

Næstved KUL & KOKS Kompagni A S . Tlf. 1420

Natbed KUL c OKS Kompagni A S m. 1420 1029 Aarup & Co. A/S, Kolonial og Chokolade en gros Vestre Kaj 1028 ----------- Prokurist H. J. Ploug Thom­ son. (Bolig: 2020). 80 —------- Bogholder Hj. Mortense.n. (Boilg). 2586 — — — Repræsentant Dan E. Peter Mil. tBclig). 1231------------- Repræsentant Alfr. Kjær. (Bolig). 2820 --------------Repr-Bsentant E. Thueøen. (Bolig). 900 Aarøes Dana‘.institut (Q. Fylklng), AmtmamLgadø 12. -------------(Sommerbolig: Svinøland 67) 3220] Abbedm s Cement*arpf. pr. AmtHsygehuMt i Næstved ...... 1401 Omst. til Alle Afd.: Hverd. 7—21, Bøn- og Helligd. 9 -16, Besøgstid dgl. 14,30- 16,30, Send. tillige 11—12. Forespørgsler til Over- sygep-lejerskerno vedr. Patienter dg!. 13 13,30 Klr. Afd. Overkirurgens Kousu/t. Mftirl., Oru*d. og Fr »dag 16 16. Med. Afd Overlægens Konsult. Mand., Onsd. og Fre­ dag 13 -14. Ved Forespørgsel til Patienter træffes Overlægen Mand. og Fred. 14 — 1 5. Røntgen Afd. Ovcriægons Tra’ffetld Ttrsd og Fred. 8 9. Kontorett Kontortid 8- 16, Lørdag 8 —13. Insp. træffes oedet 10—12. KL 21 7 Hverdage og Kl. O Helligd. kaldes: 16 Søn- og Klr Afd B og J Næstved 14V1 A Klr Afd. C og D ........... *,403 A

1039 AnderNea W. .Jmd, Automobil- forhamller, Solvej 1, 2363 - - — Garvioestation v. A. Rosenquist, FarimagsveJ 3. 17R7 — Clir., Autoophug. (Sydsjællands Autoøphogning), Rlngstedg. 166 971 a ., Bagermester, Grønvej 2 2619 *— Fredo, Barber og Frisør, J. .TenaensveJ 2. 172 Tage. Benzinforhandler, Linde­ bjerg g 3 ardsvej 20. 624 — E. Houtvod, Blsygdomslnapektør, Vordingborgvoj 60. 2309 — Viggo, Bogbinderi, Farvergade 3 776 — H. Elhøj. Bogholder, Egevej 4. 3140 Emst, Bygningskonduktør, Fens- marlcveJ 40. 60lu — Axel, Chauffør, Bltgittevej 13. 2488 — Harry, Chauffør, Vordlngbv. 17. 1915 - Helmuth, Chauffør, Vordingbv. 17. 2718 —- Peder S. Hoffmann, Chauffør, Kcgevej 19. 711 — Aage. Cyklehandler, l>æikevej 1. 1742 — Mary, Damefrisorsalon „Taco", Ringstedgadf 71. 06 — Sven, Direktør, Østergnd« 12. 2505 — Anna, Enkel ru, Ivar Hvitfcldts- vej 2. 2107y— Folmer, Entrépr., Vordlngb v. 45 1180 Laur., fhv. Entreprenør, .Ternbane- gnde 6. 2318v Christian Dstriktsforst Sorø II, Bladby pr. Næstved. *882 \ug. Fabr,, PræstxveJ 104 2726 - H. Trolle, Fabr, Slagelaevej 67. 1676 Riff, Fabr. (jJuxol kemiske Fabr.) (Bolig) NygJiardsvej 64. 2816 — Alf., FVupag er, Rørmosegaard, Ladby. 272 - Førpr, Fol valler Herlu/*holm Dampmølle (efter Lukketid). 1974 - Hans, FoiTiltor, Kindhesteg. 18. 1428 AmlffMil »lobs (Sori-Foto). rof »grafisk Atelier, Jembaneg. 0. 209* Agnes, Fru, Fredersvej 8.

•1416 Andersen P. E , Kaffebrænderi (Syd- sjptll. Kaffebrænderi), Ridder g. 8. 1168 - — -Bolig) H. Hoimunannsvej S. 1851 — •— — (Bakkegaard), Nygaards- vej. 2069 — H., Kartoffelhul., U. Oallemarks- vej 4. 1163 —* Chr., Kssuerer (TrøHndustriarbeJ- dernes Fugt.), FarimagsveJ 25. 144 — Gudmund, Kond tori og Café, Jern­ banegade 21. 2095 — Helge, Kriminalbetjent, LethiveJ 4. 934 — Axel, Købmand, Kindhestegade 26. 2006 — C., Købmand, RRhleravej 13. 2124tr— E. og S.. Kbmd. Rlngstedg. 234, 1795 — K., fhv. Købmand, Rlngstedg. 149. 2156 — Søten, Kørelærer, Gallemarksv. 61, 1033 — Ingo Borg, Lyskopieringsanatalt, Farvergaarden. Opg. C. J812u — Aksel, Lærer, Rlngatedgade 184. 1837 Apdenum Georg, Mtilorninwtcr. Privat: Ankervej 7. Værltated: Vinhttsgade 8. 868 Aflderaen »S. Alb., Manufaktur o;; Trikotan«*, Hjultorvet 9.

3221 J Næ. (H. Christensen & Son). 2686 Absalonsen Verner. Værkfører, Kilde* marksvej 79 D. 729 Adelbolm G., Togføre*, Rugvænget ?. 1020 Agerskov H., ^rue, Østergade 60*. T Ahrenteen Marie, Fru (K. T. A S.) (9-12 og 13 10 lørdag 9-13). Rln^s* edgade 8. 820 Akasla (I. Hansen), Ringstedgade 16. 1267 „Aktiv" Vulkanlseiingsanstalt, Ring- rtedgade 30. 202 Albertsen Hannibal, F arve- og TapMimmlel, Torv“strnvtl<» 10. 1945 — — Forretningsfører A B. Henrik - (Bu'lig)■ 902 Albrechtsen C A Son, Handelsgartner, Sky' emarksvej 43. 1099 — Karen, Trlkctagefnrretnlng, Ring etedgade 27. 1380 — A., Tismrsrm., Grimetrupvel 23 692 Alderdomshjemmet, Fa.imagsveJ. 927 — ‘s Anneks FarimtgsveJ 70. 888 Alderdomshjemmet, LI. Næstved. 1218 Aldersrentebollgeme, Vordlngbv. 23. 3135 Alten Fnlx, Oberstløjtnant, Løjtan- gaard pr. Næ

K,

1406 A

1402 A 1404 A 1410 A 1407 A 1408 A 1405 A 1400 A

B < j 1 i ger: Overkirurg, Dr. med. Hans Tønm'sen (Kir. Afd.) ■^ksiraoid. 2 R. kirurg ... Kir. Afd. t. Kandidat .. Klr. A/d. 2. Kandidat .. Klr. Afd. 3. Kandidat ... Klr. Afd. Narkoselægen ...

iZQCSv

Jafin »siiofs MMtrvio

36

-

3223 2012 1688 1897 2503 1320 1896 1736 2766 1120 1646 2861

H B.. Masklnm., I^ærkevoJ 11. A. O., fhv. Mejeribestyrer, Karre- bækvej 14. Aage. Murerm., Ringstedgade 216. Aksnl, Murermester. Kastaniov. 85. Ilrrir. Andersen, Murermestre *>Brygger««srden<'. R ingstedgade 25 | Pffer Kontortid: Ingeniør Henriksen ............. Tlf. 2404. Cnrl Andersen, Sknvv. P . Tn. I0B2. Niels Anderren, Præstøv. 2 B Tlf. 923 Carl, Murerm., MllitærveJ 7, Fr.. Murermester, Karrebækvaj 23. Otto, Murerm., Ringstedgade 229. Rich. Borg, Murerm., Vest^-vej 6. Søndergaard, ^ ua’kdlrektør Jørgen Jensensrej 40. lArs, fhv. Mus Mimsbest., N. JuelsveJ 8. Nlo., OvertrafIkass., Flxvej 1. Anna og Ingeborg., Pensionat, Dehnsvei 4. Hagbarth, Pelst., Vridaløre Htsø. Peter, Propr., Skibsværftet, Aaueup • Chr., peas. P.epr., Rampen 8. Gunnar, Repr., Vordtngborgv. 8. J. P., Repræsentant, Slagelsev 86 Tin, Repr., Hvedevænget 40. C., Restauratør, FonJks-Cf féen, Bi-otorr 10. . Jørff., fladelmagor, AadempvsJ 68. - Bovring, Ralgscentralen, Ranrs- herred 8. * Olut Salgslcdor og Vejor, FarimagsveJ 4. - H ék Høn, Savskæreri tmeokerl (Værksted), N

34 3037y 2220u 2279 -

Overlæga, Dr. med. 0 A. Holbøll (Med Afd.) ....... — Med Afd 1. Reservelæge Med. Afd. 2 Reservelæge — M'-d Afd. Lægekandidat Overlæge, Dr. med. B Faber (Røntgenafd.) ... Røntgenafd Reservelæge — Røntgenafd. Lægekai.d. ... —

V

1521 — 861 — 2124x - 409 - 726 — 1921 — 1662 - 2417 - 1084u- 901 — 1486 - 1181 — 362 - 1439 - 631 - «70x - 297 -

Tuberkulosestationen 1 Næstved .............................. — 1906 199 AmtfveJInspektoratot (Kontortid: 10 —16), RingMedgåde 73. 407 --------Amtavejlnspektør, Civilingeniør U. Flscber-Raenuwsen, 2108 Artium!avn .Ufiol, Smodniosfer, KlleveJ X. 765 Andersen J., Ad)., Herlufsholm. 1637 — F,Jler, Assurandør, PlstanW* 9 3108 —- J E., Assurandør, Grønnegade 1 A J834v Ch., Aulok ilerrepi., Bkyttom.v. 63. •1414 Andersen Offer A/S a.it. Ford- forbilL, ] flints t4*< 17, 14 i3 A Fiu E. Offer Andersen (Bolig) 2414 B Ofie Andersen (Bolig). 1436 - - — Tharrijien J. L„ Pi kur (Bcllg) 1461 — — Nlølsjn, Victor, Væikf. Bolig 2139 — —■ Poul »!. Tørgensen. Repr. (Bol) TetefomøffhM Annoncer virker hate Aarat Omst. t I Uden for vontor. Værksted, Laget Kontort!d:

Rims- Arbej'isanvisningskorneret

E.f Fme, Kolonialh. og Ismejetl, KalbyrleveJ 3. Elr.ter, Frv, „Farvergaarden1, Kindhestegade 3 C, St Hanne F., Fri, Riddergade 8. M., Fru. Kobmlalf., Farlmagsv 55. Nancy, Fru, Ny Østergade 5. Jul., Frugt- og Orøntforretning, Karrebækvct 88. Agnes, Fik., Fuldmægtig, Odlns- vøj '.2. EBe, V'rk , Karrehæk vej i B. Karen, Frk.. østergade 34 Holger Odr Ladby Nb-ls, Odr, Vjedsløse. Rasmus. OfM Vredsløse. Chr. Hårde’ ip.artneri ,,8tirni»hvoli’, Skraverup. E.. Univwcsi Hudcrem«, Grlm- ntrupvej 9 Emil, Husej dj Birkevej V. Arthur Jeff. Jrtg , Karreb.v. 98 E. Bruno. Ineørilør, Trekanten 67. Eilif, fsfoi handler, Brandtsg. 4 A

1100 — 155 - mo -

■ fi

daglig 8,00—17,90 lørdag 8,00—12,30

uabent:

-70 - 869 -

V / II

OmstifliH., rit:

*24 9x 816 500 i’109 31.38 9)7u 650V 37 I 1H43X 2HS5 2064 'MU

Ekspedition. Hutigerninp'kontor, Afdeling for l.*rekoti.rs*.ter. Erhvervsvejledning, Statistik. Kontorbestyrer 1400 Amtak ontoret paa Amtsgaarden. 10731Amt.s- og Tinghuset (Hvarta Ikke, 13571 ring da til 849). 1892 Ajntalignlngslnrpektorat- og Ar 'i ■khtteraadet for Pnertø , »• \ Skowænget 1. Kontortid 9-15 18,(5 —■ — Amtrllgnlngslnspektøren privat. 386 Amtotuen, Farinmgsv, 72 (9 12 og 13 15, Lørdag 9 12,30).

Ånsvar^forsikriK^cr

Sommer Petersen, Næstved, Telefon 388, tegner —

wmm

Næstved KUL & KOKS Kompagni 4 S . Tlf. 1420

Næstved KU!« & KOKS Kompagni A S .

Tlf. 1420

____________ V ________ _______ 428 Bavnholt Vllh (Næstved Skotaje- magasin), Hjultorv 7. 1541* Bech ficheel-, Glas og Porcelæn. (S*e under 8cheel-Bech). 129 Bech H. Chr., Ingeniør og MosVdufa- LFkant, Fabrikken „Vanda’. 7B9 __ — —.. iBoip'“ Havrevænget 'i 7863 — Ei4i., fløkr,, Karrobækv. 1»)0 O. 237

2481 Andersen Rolf, Savværksejer i Bolig) .?< dthaabs Allé 2. 413 — II, fhv. Savværksejer (Bolig) Vordingborgvej 20. 27'1 - Laar. Slagter, (Bolig) Sjællanus- voj 1. 2656 — Paul, Slagter, Lisbjergvej 7. 1189 — P. Ryberg, Slagterforretningen østergade 4. 258 — — (Bilig) Vordingborgvej 62. 1485 A'ideirwni Ii«*vy, Smedemester, Karrf ixrkveJ 8. 2951 — —* (Bolig) Karrebækvej 8. 336 — Th, Smedemester, Grimetrupv. 67. 1488 — P. E., Sparekassek&seeror, Fodby- gaardsvej 1. 188 — Kr., Frk., flyntue, Ny Østergade 1* 1391 — Jtlch., Tobakshandel, Eiagelsevej 3. 2324 — Erhard, Typograf, (N*. T.), Skyttemarksvej 26. 135 — E., Vaskeri Styrla, Købmagerg. 11. 2250v— Verner, Tømrer, Vibe vej 4. 1307 — H C., Vejlodcr 1 Fjerkræavl Karrebækvej 60. 3064 — Svend, ,rr/menter, • Brygvej 2. 141Sv— A., Vognmand, Banely 1 J Tværvej 2. K91 — Evald, Vognmand. Farimagsv. 47. 300 Andersen Frode, Vognmand, (iftlleniarkrvej 8. m ------ —------------ --- i i , i, , - f)86 Andersen II, J.t Vognmand, (I diksus), Kohmagergade 8. 22^tu— Henry, Vognmand, Ellebækhej." 1783 — Jens, Vognmand, tFuumagaveJ 8, 1014) Andersen ^nO^gnmand, 0«i 24^,1/ lemarksvej 50. — — (Chauffør Karry Andersen) Vordingborgvej 17 1390 — Otto, Vognmand (I^ast kørsel), Rlngstedgade 218, »,94 — Knud, Værkf., Hv«or vænget 71. 2203 — Oorm, Vordlngborgvej 2A. ,.s«0 - N Tli., Ølndl. (Faxe Øldøoot), Sky-ttemarksveJ 29. 2k03 Andreasen Johanne, Fmd. f. Kvinde- Ugf *\ rtæjderforbund, Orønnes aar* den 14. 3068 — Robert. Lokomotivfører, Karre- bækvej 100 A. 3370 — H. K »Imedemoster, Rufvtig 12 D 7)42x -- Hmry, Tronkæ.er, Prte.'tevej T8;», ;inM Andreassen Carl (LI. Neet ved Vand­ værk 1 Smgel.sevej 63, ^j^Andreesftn (Jhr.r Isenkram & Kokkemidgt., fttagstedg. 12. •** *•* % Kg eié»ysÉ«<«|

1961 Anthony Carl W., Vognmand / , h v vej 1 ***** 1949 Apostolske Kirke Den, østergade 2i 63' Arbejdernes Fællesbageri A/8, Attende. I . f1 1933 Arbejderne« Føllosorg.: Fornana*

621 AxeiNirv« Fas-i f- og Tape thand Tapet, RåftlflrvaifT, Linøieum, ^34------------ Farvehandler Kurt Rasmus­ sen (Bolig), ErantlsveJ 11 L. Gulvtæpper C laudi Hansen Te!f. 60 Eftf. J 17671® p ©Me-Kompagnlot A S 767I-T i ft fopv ; nede olie kom - PAGNi J S) NY HAVN 1767t------ Christensen K ’lngel). Disuikt- i 767J chef, ^arvergauiden. 775 E. T. Centralen (Johs. MolUen), | ,Temban«gac*e 5. TJly Baadrbygg<«riet (B.drot.h Ilsnsen), Aaderup. 2140 Baadfarton Næstved — Karrebæks­ minde (Vllh. Christensen) Oodt- boabsallo 13. •» i.tr) marksvsj 106. (’Cr. 12- -13. Torsdag unutagwn). 1245 Becl. Chr. f*i, Ropræientant, Gmndt- I vigs/ej ?■. 1537 Bs lean it alt (Næstved kc-nmunale) Kompagnistræde. 819 P-sgenie« Anvlsnlngakontr v (!3 14) (Kjeld Nlelnen), Niti« JuelsveJ 4a. 2334 Bagger Thorv., Bogholder. Kærvej 9 2702 —- Kathrine, Frk., Orgnnlrt, Her- lui’sholnis\'ej 1. 809 Bahman Juliur Fabrikant ^Næstved l’.ust.rfabrik), Rtngclbdgac;« 85. 3562 Bakko Pou1 Ingnnior, Skellet 5 821 Betle Aage^Direktør (Kontor), Set. Peders Kirkeplads 4. ------ ----- -----------------------------------------------1 1058 Baltico A/s, Asfurance- Compngniet ij iSSSUS-H • 11 AsfurAhdøf N. 1 wri c cm . n Niclsc i ( Bancge ar^sola«isens Konfekt urefor- retnln^;. v. A. M Hunser.

MaikJnp. O. Bengts-xi, Kugv. ip — Kasserer: Skolebetjent Chr Rasinusser.., .lembunegnde 12 Iladloklub for Nærtved og Omegn, Flmd. C« A. Ntel.*en, OodUuuibs- allé 2. — Laboratorium, Østergade 14. flumaritertorbund. Fornid. Verner Andersen, VibevuJ 4. Kaas : AJtel JLu Ic/sen. Bligltte vej 13.

17M 2100

1281 22(50v 601u 2706 .

Bamarlterfoifcwid dyd-Sjmll. Kjed- sen, P. Brygger, Ass.f Roligheds- vej 8. 2700* Arbejderpartiets Bogtrykkeri Jern ha legade 18. ^ > •■■■ mimm i i ■» mmnnim i ■ -• m m ■ -

»'SMOftAmaMuntoii'; Aahent; 2>.i«l,g S-li?, Leruvs 8—12.30 Crstf* AnV!»n. .1 ARBF.DC & AR3PJO.v KKAfT indank r »'i.- p'-ancher.

462 Avbejds- og Forsørgttancanvtaiter. 1672 Arbejdsgiverne* 1Tlyklmsf. Agentur £. N**«tved v. T. E SUIesen, Kaj Munkavej 6. 880 Arbejdsma nden's Arbejd -losnads kasse, Kontort!ri 9---12,39 (Kues Off Kuntorbesi ). 9f>2 Anhejdmnæn-kuies Fagforening (Kon­ tortid 11,80—13, Formenden), — Pir t./iden: Privat. ■W —* -- —* Knasere;en: Privat 876 Arentoft Svend Journalist. Aegsde 14 2197 Amit Trælæton v. K. Marcher, Aadt- »upvej, 2Mfl Arn^al Viktor, As* , Begonlsvøj 14 lflflfl Aroma CMteforrclliLgen ' Ann »a Han­ sen), Vinhus,?ade TO. 84 9 Arresthuset (Anv"< "arv, r flflb li 2258 Arunann G., Revisor, ØlkfHiM »el 18 2482 Ask Erik, Kom: uneta ar, ^.vøv'j *). Pi) Astnussen K, Vemeg'eo * nærm. Øøtergnde 11. 3256 Augustlnujso P„ tav. Odr, Hvede vænget 44. 14201 Anktiontfltd*ren i >r Ms«st.\ ed Hets, t 120! {flagf. Cail O. etasen), Ramsh. 31. HfiH Air.tin & Triangel, ICfciar O. i)hriKHanrrn, KimlheNtvg. % 1466 >>A»toga&rdaa>,> Riiiar O. Chrl »tianocc, Kiiidiieitrgide 1087lA,1to-Tft*a (Bnlr. IIwi-

2?'* lem#’ Goti# Fru, Jernbanegade 5* ,897 — tAtfivxn, Fabrikant, fe’øvej 1. 24tf‘< Bandit* Ada, Depifesevtant, Fru, Lræntøvel i7. •20<)A/ m ttankrn for Næstyod og Orn -^n flnditstrlbankel), Hjultorvet 8 3tA Bnnkdl’. B StOrup-.Tol ansen 730 3ar!oød H., Ij«noirsr»ektør, Farinmgs- vej 63. M9 Br rfriedu Eftf. TI. Jnu! Nielsen, I^aud inapektrr, King*tedgade 2 A. J342«i ftary’iær, Ghafnin. Fnl, lægeaut. Vl'vssnee, Odlnsvej 12 *. 1994 B m ko (** iMtoraen), Møbel- og varviabr'k, Fmvørgado 7 1.196 Barhirut Poar. Musiker, istcrgade 32. 5f2v Bauerlnnd Richard, Overportør, Rlr.g.itedprarie 44. Hl 42 Taviholt IL F l æn**', flugvng. 12 B Brandforsikri ng f. Varer og Indbo til biii., faste Præmier 2360 Berdliii Ejner, Overass.. LænsoveJ. 975 Berg Alb. I. C., Agenturf., Præatøv. 83 73 Bergen 8., Præstøvej 39. 426 Bering Georg, Masjtinm., Nvg vej 40. 761 Bcrllrgklt«' Tidende. Indlevering af Annoncer. Tndtelefoncring af Annoncer. 14(’> BorteNon P. V-5 Kflfl. (IH. Ol- Hrn) Ost en gro«, J. Jen«en«v. 100 Beiih Vhld., Gnldarm d & Om- vor, Hjultorvet 0. 1009 Knud, Guldsmed (Bolig: Ringsted- gade 28). 609y Pcrtfceleon C. M\, Salgschauffør, Ved Kilden 10. 820 Ptblloteket (Centralbiblioteket). 886 Blering-Scrensen H , Tandl., Axelt. 1. 769 — H , Tandlæge, Bolig SlagelsevcJ 20. 1252 BIMehøJ W. Kommunelærer, Grim- olrupvoj 83. 1207 - P., Hk<-lebetjent, Set. Peders Kirke­ plads 34. 18601 Bio (Næs'ved Wogrftftester'), Forud- 8501 be^t. A Afhentn. af Bili. i Billet- kont. Hverd. fra ftl. 1

K « , C 'J 1 M I li 1 ^ V

61. — — (Bolig efter Lukketid 1. 240 Andresen Mtefava. Tandlæge, Farimafsvn) 36.

2:I3*I wj»)f Hiu k600 Axelhus Hotel torv 9. 1. (Sv. HaiifiUk), Asel Sosnr.ier Petersen, Næstved, Telefor 388, tegner

12

Jh*8H'Håir

■ "*r

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89 Page 90 Page 91 Page 92 Page 93 Page 94 Page 95 Page 96 Page 97 Page 98 Page 99 Page 100 Page 101 Page 102 Page 103 Page 104 Page 105 Page 106

Made with FlippingBook - Online magazine maker