Negotia | Magasin nr. 3 - 2018

– Medlemskapet i Negotia REDDET JOBBEN MIN – Uten bistanden fra forbundet hadde jeg aldri fått tilbake jobben. Jeg har fått oppleve hvor viktig det er å være organisert i arbeidslivet.

prøve rettslig, og stevning ble sendt Oslo Tingrett. I slike tilfeller har den ansatte det gjelder rett til å stå i stillingen inntil saken har kommet opp for retten. Den muligheten benyttet Lars-Iver seg av. – Jeg fikk flere tilbud om slutt­ pakker. Men det var ikke tema for meg å akseptere det. Jeg trengte ikke sluttpakke, jeg trengte jobb. Å stå i stillingen har ikke bare vært lett. Men det paradoksale var også at jeg i den perioden fikk tildelt en del nye prosjekter, antakelig fordi jeg hadde kompetansen til å betjene dem, bemerker Jønland med et lunt smil. Før rettsaken skulle opp, ble det i august holdt rettsmekling. Der ble saken løst etter kort tids behandling. Konklusjonen ble at Lars-Iver Jønland fikk beholde jobben sin i Aditro. – Godt tillitsvalgtarbeid Rådgiver Kathrine Fosnes Olsen og advokat Selma Smeby Lium har bistått Jønland og andre Negotia-medlemmer i forbindelse med nedbemanningen i Aditro. De fram­ hever betydningen av det gode tillits­ valgtarbeidet som ble gjort av Marit Jønland og klubben lokalt i bedriften. – Det er helt avgjørende i slike prosesser at tillitsvalgte er raskt på banen, og ikke uten videre aksepte­ rer de premissene bedriften legger. I denne saken ble det gjort solid arbeid av tillitsvalgte fra starten av.

tiden hatt forskjellige oppgaver med oppfølging av lønnssystemer overfor kunder, og mente selv jeg var godt kvalifisert til å fortsette, sier Jønland. At hans ektefelle Marit, som for øvrig var hovedtillitsvalgt for Nego­ tia-medlemmene i Aditro da oppsi­ gelsene ble gitt, led samme skjebne, gjorde situasjonen dobbelt ille. – Plutselig satt vi der med opp­ sigelse både kona og jeg. Det er ikke til å legge skjul på at selvtilliten får seg en aldri så liten knekk da. Jeg må si det har vært et tøft halvår. Uviss­ heten har ligget der i bakhodet hele tida. Heldigvis fikk Marit ny jobb ganske raskt, og støtten fra henne har betydd mye i denne krevende perioden, sier Lars-Iver Jønland. Tok ut stevning Jønland er også full av lovord over den måten Negotia har fulgt opp saken hans på. – Rådgiverne hos Negotia stilte opp fra første stund, det var helt topp. De var med meg på forhand­ lingsmøter og bisto profesjonelt på alle måter hele veien. Jeg vil gjerne nevne både Kathrine, Selma og Synnøve som var med i forskjellige faser av prosessen. Det er trygt å ha en sånn støtte i ryggen fra fagfore­ ningen sin. Uten Negotia hadde jeg aldri kunnet stå i dette. Det ble klart ganske tidlig at forhandlingsveien ikke førte fram for Jønland. Bedriften sto på sitt. Negotia vurderte at saken var verdt å

TEKST OG FOTO: TERJE BERGERSEN

Dette sier Lars-Iver Jønland. Mannen som har 28 års ansiennitet i konsulentselskapet Aditro. I strid med all fornuft sett fra en fagfore­ nings ståsted, ble også han sagt opp da bedriften i januar besluttet å legge ned avdelingen på Gran. At lokasjo­ nen i Oslo ligger godt innenfor komfortabel pendleravstand hjalp ikke. Jønlands kompetanse ble veid og funnet for lett. Ansiennitet og kompetanse Oppsigelsen som kom rett etter forrige årsskifte ble starten på et spesielt halvår for 63-åringen. – Jeg hadde rett og slett ikke forestilt meg at jeg med min lange ansiennitet i Aditro var blant dem som måtte gå i denne omstillingen, og reagerte vel med vantro, sier han. Aditro er leverandør av lønns- og HR-systemer. Gjennom sin lange karriere i selskapet har Jønland jobbet med forskjellige oppgaver knyttet til kursing og support av kunder innen fagfeltet lønn. Han har bred kompetanse og erfaring oppar­ beidet gjennom mange år. – Selskapet har vært igjennom mange endringer, med diverse fusjoner og fisjoner. Jeg har hele Takknemlig! – Jeg har ment selv hele tiden at jeg har den kompetansen som trengs. Men uten bistanden fra Negotia hadde jeg ikke fått jobben tilbake, sier Lars-Iver Jønland.

N E G O T I A M A G A S I N – 3 / 2 0 1 8

7

Made with FlippingBook HTML5