Greenity 86

12 februari 2021

17 VK heeft handen vol aan corona en brexit

20 Virtuele shows gebaat bij meer informatie

30 Samen projecten

doen in buitenland

Wesselman Flowers 13 Samenwerking en vernieuwingVLAMING Irridelta www. i r r i de l t a . n l webshop Webshop compleet met foto’s, technische informatie, montage– en gebruikershandleidingen. Uw g r oo t hande l i n wa t e r t e c hn i e k !

We b s ho p : www . i r r i de l t a . n l T: +31 (0)228-565013

Vlaming 1

17/03/2020 10:15

Rijksstraatweg 56a 2171 AM Sassenheim

Tel : +(31)223522135 E-mail: info@fredsteenvoorden.nl : +(31)653719915 magazijn@fredsteenvoorden.nl Kijk nu op onze website www.fredsteenvoorden.nl Ook maken wij nieuwe spoelmachines! Tel : +(31) - ail: i f fre steenvo r e . l : ( ) 99 agazij fre stee v r e . l Kijk nu op onze ebsit .fr st r e .nl 1)65 7 5 n n e n Tel : +(31)223522135 E-mail: info@fredsteenvoorde .nl : +(31)653719915 magazijn@fredsteenvoorde .nl Kijk nu op onze website ww.fredsteenv orden.nl Ook maken wij nieuwe spoelmachines! el : ( ) - ail: i f fre st env r e . l : +(31)653719915 m gazijn@fredstee v orde .nl ij z sit .fr st r . l k maken ij i sp l ac i s! 31 223522135 E n n 3 5 7 n . l o o ) K o r e Tel : +(31)223522135 E-mail: info@fredstee voorden.nl : +(31)6537 915 magazijn fredsteenvoor en.nl Kijk nu op onze website www.fredsteenvoorden.nl Ook a ij nieuwe spoelmachines! Tel : +(31)223522135 E-mail: info@fr dsteenvoorden.nl : +(31)653719915 magazijn@fredsteenvoorden.nl Kijk nu op onze website www.fredsteenvoorden.nl Ook maken wij nieuwe spoelmachines! Tel : +(31)223522135 E-mail: info@fredsteenvoorden.nl : +(31)653719915 magazijn@fredsteenvoorden.nl Kijk nu o onze website www.fredsteenvoorden.nl Ook maken wij nieuwe spoelmachines! • ABS dompelpomp gebruikt 80m 3 • Dompelpomp Flygt 3068 gebruikt 40m3 • 4 x Flygt 3057 HT dompelpomp 60m3 in nette staat • S d pelpomp gebruikt 80 3 • pelp p Flygt 3068 gebruikt 40 3 • 4 x Flygt 3057 d pelp p 60 3 in • nette staat • ABS dompelpomp gebruikt 80m3 • Dompelpomp Flygt 3068 gebruikt 40m3 • Flygt dompelpomp 100m3 • 3 x Flygt 3057 HT dompelpomp 60m3 in nette staat • ABS do pelpomp gebruikt 80m3 • Dompelpomp Flygt 3068 gebruikt 40m3 • Flygt do pelpomp 100m3 • 3 x Flygt 3057 HT dompelpomp 60m3 in nette staat Afvoerbanden of le sbanden op maat gemaakt. Dompelpomp Flygt 3068 gebruikt 40m3 4 x Flygt 3057 HT dompelp p 40m3 in nette staat • ABS domp lpomp gebr ikt 80m 3 • Do pel omp Flygt 3068 gebruikt 40m3 • 4 x Flygt 3057 HT dompelpomp 60m3 in nette staat • Pelrollen Sch uten, van ijke, pas et nieu rubber Ø48 en 52 • Steenv rden gebruikte kluitenscheider type 450 links/rechts • Steenv rden gebruikte vellenbak rvs 10 0 breed oorval 12mm • Steenvoorden trommelsp eler 1650 x 500 m dubbel p rtaal erforatie 10 m, gehe l gereviseerd. • Steenv orden nieuwe lappendr ger keuze uit 10 0-1200-1400 breed, 10-24 rollen. • Pelrollen Schouten, van Dijke, Compas met nieuw rubber Ø48mm en Ø52mm • Steenvoorden gebruikte kluitenscheider type 450K links/rechts • Steenvoorden gebruikte vellenbak rvs 1000mm breed doorval 12mm • Steenvoorden trommelspoeler 1650 x 5000mm dubbel portaal perforatie 10mm, geheel gereviseerd. • Steenvoorden nieuwe lappendroger keuze uit 1000-1200-1400mm breed, 10-24 rollen. • Steenvoorden gepoedercoate vellenbakken/ontsmetbaden nieuw, 120cm breed universeel gebouwd voor links/rechts of achteruitloop, bediening, montage links/ rechts • Steenvoorden nieuwe kluiten/stenenscheiders grote capaciteit, standaard gepoedercoat en alle delen universeel links of rechts te monteren, scherp geprijsd, bel voor meer info • Steenvoorden nieuwe trommelspoelmachines grote capaciteit, standaard gepoedercoat en alle delen universeel links of rechts te monteren, scherp geprijsd, bel voor meer info • Van Dijke UDZ 800mm breed 2 vijzels, geheel gereviseerd, gestraald en gespoten • Wortex staartpomp GF150 1.1kW 400Volt 12m3 bij 4 M/WK • Steenv rden gep ederc ate vellenbakken/ nts etbaden nieu , 120c breed universeel geb uwd voor links/rechts of achteruitloop, bediening, nt ge links/ rechts • Steenv rden nieuwe kluiten/stenenscheiders grote capaciteit, standaard gepoederc at e alle delen universeel links f rechts te nteren, scherp geprijsd, bel voor eer inf • Steenv orden nieu e tr elsp elmachines gr te capaciteit, standaard gep ederc at en alle delen universeel links f rechts te nteren, scherp geprijsd, bel v or meer inf • Van Dijke UDZ 800mm breed 2 vijzels, geheel gereviseerd, gestraald en gesp ten • Wortex staartpomp GF150 1.1k 400 lt 12 3 bij 4 M/WK • Steenvoorden gepoedercoate vellenbakken/ontsmetbaden nieuw, 120cm breed universeel gebouwd voor links/rechts of achteruitloop, bediening, montage links/ rechts • Steenvoorden nieu e kluiten/stenenscheiders gr te capaciteit, standaard gepoedercoat en alle delen universeel links of rechts te monteren, scherp geprijsd, bel voor meer info • Steenvoorden nieuwe trommelspoelmachines grote capaciteit, standaard gepoedercoat en alle delen universeel links of rechts te monteren, scherp geprijsd, bel voor meer info • Van ijke 800 breed 2 vijzels, geheel gereviseerd, gestraald en gespoten • Wortex staartp p F150 1.1kW 400Volt 12m3 bij 4 / rollen. • Steenvoorden gepoedercoate vellenbakken/ontsmetbaden nieuw, 120cm breed universeel g bouwd voor links/recht of achteruitloop, bedi ning, montage links/ rechts • Steenvoorden nieuw kluiten/stenenscheiders grote capacitei , standaard gepoedercoat en alle d len universeel links of rechts te mont ren, scherp geprijsd, bel voor meer i fo • Steenvoorden nieuwe trommelspoelmachines grote capaciteit, standaard gepoedercoat en alle delen universeel links of rechts te monteren, scherp geprijsd, bel v or meer info • Van Dijke UDZ 800mm breed 2 vijzels, geheel gereviseerd, gestraald en gespoten • Wortex staartpomp GF150 1.1kW 400Volt 12m3 bij 4 M/WK Pelrollen Schouten, van Dijke, Compas met nieuw rubber Ø48mm en Ø52mm • t v r g r i t kluitenscheider type 450K links/rechts S oo den g br ikte vellenbak rvs 1000mm breed doorval 12 m t nv r trommelspoeler 1650 x 5000mm dub el portaal perforatie 10mm, geheel g reviseerd. • t vo r n eu e lappendroger keuze uit 1000-1200-1400mm bree , 10-24 rollen. S e gepoederc ate vellenbakken/ontsmetbaden nieuw, 120cm br ed universeel g bouwd voor links/rechts of achteruitloop, bediening, montage links/ rechts Steenvoorden nieuwe kluiten/stenenscheiders grote ca aciteit, stan aard gepoede coat en alle delen univers el links of rechts t monteren, scherp geprijsd, bel voor meer info • Steenvoorden nieuwe trommelspoelmachines grote capaciteit, standaard gep ederc at en alle delen universe l links of rechts te monteren, scherp geprijsd, bel voor meer info • Van Dijke UDZ 800mm breed 2 vijzels, geheel gereviseerd, gestraald en gespoten • Wortex staartpomp GF150 1.1kW 400Volt 12m3 bij 4 M/WK Voor onderdelen zoals: pelrollen, pelnokken, onderhoud en service van uw Botman/ Demco machines, en ook andere merken o.a Antha, Compas, van Dijke. Bel: 0223-522135 Of 0653-719915 Fred Steenvoorden oor onderdelen zoals: pelrollen, pelnokken, onderhoud en service van uw Botman/ Demco machines, en ook andere merke o.a Antha, Compas, va ijke. el: 0223-522135 f 0653-719915 Fred Steenvoorden 71 d S oorden f 0653 71 915 Fred Ste n oorden Voor onderdelen zoals: pelrollen, pelnokken, onderhoud en service van uw Botman/ Demco machines, en ook andere merken o.a Antha, Compas, van Dijke. Bel: 0223-522135 Of 0653-719915 Fre Steenvoor en d Voor onderdelen zoals: pelrollen, pelnokken, onderhoud en service van uw Botman/ Demco machines, en ook andere merken o.a Antha, Compas, van Dijke. Bel: 0223-522135 Of 0653-719915 Fred Steenvoorden Voor onderdelen zoals: pelrollen, pelnokken, on erhou en service van u ot an/ Demco machines, en ook andere erke o.a t a, Co as, va ijke. el: 0223-522135 Of 0653-719915 Fre Stee voor e Voor onderdelen zoals: pelrollen, pelnokken, onderhoud en service van uw Botman/ Demco machines, en ook andere merken o.a Antha, Compas, van Dijke. Bel: 0223-522135 Of 0653-719915 Fred Steenvoorden oor on erdele zoals: elrollen, pelnokken, onderhou en service van uw Botman/ Demco ac i es, e ook a ere erke o.a t a, Co as, va ijke. Bel: 0223-522135 Of 0653-719915 Fred Steenvoorden gepoedercoate vellenbakken/ontsmetbaden nieuw, 120cm breed universeel gebouwd voor links/rechts of achteruitloop, bediening, montage links/ r chts S env ord n n kluiten/st nenscheiders rote capa i it, stand a d g ll l i l li s f , he e ij , b l i f Steenvoorden nieuwe trommelspoelmachines grote capaciteit, standaard gepoedercoat e alle delen universeel links of rechts te monteren, scherp geprijsd, bel voor meer info • Van Dijke UDZ 800mm breed 2 vijzels, geheel gereviseerd, gestraald en gesp ten • Wortex staartpomp GF 50 1.1kW 400Volt 12m3 bij 4 M/WK • P lrollen Schouten, van Dijke, Compas m t ieuw rubber Ø48mm en Ø52mm • Ste gebruikt kluit nscheider typ 450K links/rechts • Steenv rden gebruikt vellenbak rvs 1000mm breed doorval 12mm • St envoorden trommelspoeler 1650 x 5000mm dubbel por aal perforatie 10mm, geheel g eviseerd. • Steenvoorden nieu e lappendroger keuz uit 1000-1200-1400mm breed, 10-24 rollen. • t r gepoedercoate vellenbakken/ontsmetbad n nieuw, 120cm breed univ rs l gebouwd voor links/rechts of achteruitloop, bediening, monta links/ rechts • Steenvoord eu e kluit n/stenenscheider grote ap citeit, sta aard n S e nvoorden gepoedercoate vellenbakken/ ntsmetbaden ni uw, 120cm breed universeel g bouwd voor links/rechts of achteruitloop, bed ening, montage links/ rechts • St env rden nieu e kluiten/sten nscheider g ote a cit i , st d ar gep ederc at en alle delen unive seel links of re ts e onteren, scherp geprijsd, b l or eer info Steenvoorden nieuwe trommelspoelmachines grote capaciteit, standaard gepoedercoat en alle delen universeel links of rechts te monteren, scherp geprijsd, bel voo meer info • Van Dijke UDZ 800mm breed 2 vijzels, geheel gereviseerd, gestraald en gespoten r llen. • Steenv rden gep ederc ate vellenbakken/ nts etbaden nieu , 120c breed univers el g b u d v r links/recht f achteruitl p, bediening, ntage links/ rechts • St env rden nieu e kluiten/stenenscheiders gr t c p cit it, st d ar g e a all d len universeel links f rechts te nteren, scherp geprijsd, b l r er inf • Steenvoorden nieu e tr elsp el achines gr t capaciteit, standaard gepoedercoat en alle delen universeel links of rechts te nteren, scherp geprijsd, bel voor meer inf • an ijke DZ 800 breed 2 vijzels, geheel g eviseerd, gestraald en gesp en • Steenvoorden gepoedercoate vellenbakk n/ontsmetbaden nieuw, 120cm breed universeel gebouwd voor links/rechts of achteruitloop, bediening, montage links rechts • Ste nvoorden nieuwe kluiten/stenenscheiders grote capaciteit, standa rd gepoedercoat en alle delen univers el links of rechts te monteren, scherp geprijsd, bel vo r meer nfo • Steenvoorden ieuwe trommelspoelmachin s grote capaciteit, standaard g po dercoa en a le delen universeel links of rechts te monteren, scherp geprijsd, bel voor meer info • Steenvoorden ieuwe zeefketting t.b.v. Zantedec ia’s, productvriendelijk. • Va ijke UDZ 800mm breed 2 vijz ls, geheel gereviseerd, gestraald en gespoten •Wortex staartpomp GF150 1.1kW 400Volt 12m3 bij 4 M/WK bruikte vell nbak vs 1000mm br ed doorval 12m • Stee voorden trommelspoeler 1650 x 5000 dubbel p r aal perf ratie 10 , gehe l g reviseerd. • Steenv rden nieu e lappendr ger keuze uit 1000-1200-1400 breed, 10-24 r llen. S d gep edercoate vell nbakken/o tsmetbaden nieuw, 120cm breed univ rs l geb u d v r links/rechts f achteruitloop, bediening, ntage links/ rechts • Steenv rden nieu e kluiten/stenenscheiders gr te capaciteit, standaard g e o n lle delen universeel links f echts te nteren, scherp geprijsd, be eer inf • Steenv rden nieu e tr mmelsp elmachines gr te capaciteit, stan aard h n n n • Steenvoorden gepoedercoate vellenbakken/ tsmetbad nieuw, 120cm breed universeel gebouwd voor links/rechts of achteruitloop, bediening, montage links rechts • Steenv rden ieu e kluiten/stenenscheiders grote capaciteit, standaard gep ederc at en alle delen universeel links f r c ts te monteren, scherp geprijsd, bel v r meer nf • Steenvoorden nieuwe trommelspoelmachin s grote capacit it, st ndaard gep dercoat en alle delen universeel links of rechts te monteren, scherp g prijsd, bel voor m er nfo 91 e gepoedercoate vellenbakken/ontsme baden nieuw, 120cm bre d universeel gebouwd voor links/rechts of achteruitloop, bediening, montag links/ r chts Steenvoor en nieu kluit n/stenenscheiders grot cap citeit, standaard g e o n lle d le ni rs l li ks f c ts t m t r n, sc er eprijsd, b o r f • Steenvoorden nieuwe trommelspoelmachines grote capaciteit, stan aard n geheel ge eviseerd. • Steenv rden nieu lappendr ger keuze uit 1000-1200-1400 breed, 10-24 rollen. • Pelrollen Schouten, van Dijke, Comp s m t ni uw rubb Ø48mm en Ø52mm • een gebruikte kluitenscheider type 450K links/rechts Steenvoorden gebruikte vellenbak rvs 1000mm breed doorval 12mm • Steenvoorden nieuwe lappendroger keuze uit 1000-1200-1400mm breed, 10-24 rollen. n An ha e m gebruikt vellenbak vs 1000mm br d doorval 12mm Steenvoorden tromm lspoel r 1650 x 5000mm dubbel p rtaal perforatie 10m , geheel ge eviseerd. Steenvoorden nieuwe lappendroger keuze uit 1000-1200-1400mm breed, 10-24 rollen. • Steenv rd gep edercoate v llenbakken/ontsmetb den nieuw, 120cm breed n • Steenvoorden gepoedercoate vellenbakken/ontsmetbaden nieuw, 120cm breed universeel gebouwd voor links/rechts of achteruitloop, bediening, montage links rechts • te v r n i u e kluite /stenensch iders grote capaciteit, stan aard g poed rc at en alle del ivers l li s f r c ts te monteren, scherp ge rijsd, el v r r nf O Voor onderdelen zoals: pelrollen, pelnokken, onderhoud en service van uw Botman/ Demco machines, en ook andere merken o.a Antha, Compas, van Dijke. Bel: 0223-522135 • Steenv r e gep ederc ate vellenbakken/ nts etbaden nieu , 120c breed univ rs l gebouwd v r links/rechts f achte uitl p, bediening, ntage links/ rechts • Steenv rd u e kluit n/stene scheider gr te cap citeit, sta daard geheel gereviseerd. • Steenvoorden nieuwe lappendr ger keuze uit 1000-1200-1400 breed, 10-24 r len. • Steenv rd gep edercoat vell nbakken/o ts etb en nieuw, 120c breed S oo oor o er ele zoals: pelrolle , pelnokken, on erhou en service van uw Botman/ e co mac i es, en ook a ere merke o.a t a, Co as, va ijke. Bel: 0223-522135 2 geh el g evise rd. • St env rd n u e lapp n roger keuze uit 1000-1200-1400 breed, 10-24 k a ij i spo l ac i s! nette staat • Pelrollen Schouten, van Dijke, Compas met nieuw rubber Ø48mm en Ø52mm • Steenv rden gebruikte kluitenscheider type 450K links/rechts • Steenvoorden gebruikte vellenbak rvs 1000 breed d rval 12 • Steenv rden tr ru t m nette staat uten, van Dijke, Compas w bb 2 u t e • Steenvoorden gebruikte vell d • Stee • Pelrollen Schouten, van Dijke, Compas met nieuw rubbe Ø48mm en Ø52mm • Steenvoorden gebruikte kluitenscheider pe 4 links/rechts ABS dompelpomp gebruikt 80m 3 • Dompelpomp Flygt 3068 gebruikt 40m3 • 4 x Flygt 3057 HT dompelpomp 60 3 in nette staat ABS d pelpomp gebruikt 80m 3 • Dompelp p Flygt 3068 gebruikt 40 3 • 4 x Flyg 3057 d pelp p 60 3 in nette staat Pelr lle Sch uten, van ij e, pas et nieu rubber 48mm en Ø52 nv rden gebruikte kluitenscheider typ 450K links/r chts • Ste nv o den gebruikte vellenbak rvs 1000 breed d rval 12mm trommelspoel r 650 x 5000 dubbel p rtaal perf rati • Pelrolle Schouten, van Dijke, Compas met nieuw rubber Ø48mm en Ø52mm t v r g r i t kluitenscheider typ 450K links/rechts • Ste nvo den gebruikte vellenbak rvs 1000mm breed doorval 12mm geh l gereviseerd. geh el gereviseerd. ne te staat Pelr llen Sch uten, van ijk , Compas met ieuw rubber Ø48m en 52 • St uikte kluitensch ider typ 450K links/rechts • Steenvoo den gebruikte vellenbak rvs 1000 m breed d rval 12 m m • ABS dompelpomp gebruikt 80m3 • Dompelpomp Flygt 3068 g bruikt 40m3 • Flygt dompelpomp 100m3 • 3 x Flygt 3057 HT dompelpomp 60m3 in n tte staat • ABS dom elpomp gebruikt 80m3 • Dompelpomp Flygt 3068 gebruikt 4 m • Flygt dompelpomp 100m3 • 3 x Flygt 3057 HT dompelpomp 60 3 in nett staat • ABS d mpelpomp gebruikt 80m 3 • Domp lpomp Flygt 3068 gebruikt 40 3 4 x Flygt 3057 HT dompelpomp 60m3 in nette staat ABS dompelpomp gebruikt 80m 3 • Dompelp mp Flygt 3068 gebruikt 40m3 4 x Flygt 3057 HT dompelpomp 60m3 in net staat • ABS d mpelpomp gebruikt 80m3 • Dompelpomp Flygt 3068 gebruikt 40m3 • Flygt dompelpomp 100m3 • 3 x Flygt 3057 HT dompelpomp 60m3 in n tte staat • ABS d pelp p gebruikt 80 3 • A S d pelp p gebruikt 80 3 • 4 x Flygt 3057 ij o nz : +(3 ) 53 p lp p Flygt 3068 gebruikt 40 3 Tel : +( ) 22 52213 E pelp p Flygt 3068 gebruikt 40 3 ij nu p onze w sit sit .fr st .fr st : +(31)653719915 1 6 719915 - ail: i f agazij d pelp mp 60m3 in : +(31)653 7 9915 n - ail: i f n agazij n elspoeler 1650 x 5000 dubbel portaal perf ratie 10 , • Pelrollen Schouten, van Dijke, Compas met nieuw rubber Ø48mm en Ø52mm • Steenvoorden gebruikte kluitenscheider type 450K links/rechts • Steenvoorden gebruikte vellenbak rvs 1000mm breed doorval 12mm • Steenvoorden nieuwe lappendroger keuze uit 1000-1200-1400mm breed, 10-24 rollen. • Pelrollen Schouten, van Dijke, Compas met nieuw rubber Ø48mm en Ø52mm • Steenvoorden gebruikte kluitenscheider type 450K li ks/rechts • Steenvoorden gebruikte vellenbak rvs 1000mm breed doorval 12mm • Steenvoorden trommelspoeler 1650 x 5 00 m dubbel portaal perforatie 10mm, geheel gereviseerd. • Steenvoorden nieuwe lappendroger keuze uit 1000-1200-1400mm breed, 10-24 rollen. • ABS dompelpomp gebruikt 80m 3 • Dompelpomp Flygt 3068 gebruikt 40m3 • 4 x Flygt 3057 d pelp p 60 3 in nette staat • Pelrollen Sch uten, van ijke, pas et nieu rubber 48 en 52 • Steenvoorden gebruikte kluitenscheider type 450 li ks/rechts • Steenvo rden gebruikte vellenbak rvs 1000 m bree doorval 12 m • Steenvo rden trommelsp eler 1650 x 5 0 dubbel p rtaal perforatie 10 m, geheel gereviseerd. • Steenvoorden nieuwe lappendr ger keuze uit 1000-1200-1400 breed, 10-24 rollen. m re enbakk t m baden nie 20 re • Steenvoorden gepoedercoate vellenbakken/ontsmetbaden nieuw, 120cm breed universeel gebouwd voor links/rechts of achteruitloop, bediening, ontage links rechts • Steenvoorden nieuwe kluiten/stenenscheiders grote capaciteit, standaard gepoedercoat en alle delen universeel links of rechts te monteren, scherp geprijsd, b l vo r m er info • Steenvoorden ieuwe trommelspo lmachines gro e capaciteit, standaa d gepoedercoat en alle delen universeel links of rechts te monteren, scherp geprijsd, b l voor eer info • Steenvoorden nieu e zeefketting t.b.v. Zantedechia’s, productvriendelijk. • Van ijke Z 800 breed 2 vijzels, geheel gereviseerd, gestraald en gespoten •Wortex staartpomp GF150 1.1kW 400Volt 12m3 bij 4 M/WK 1 1 el : (31)223522135 E-mail: info@fredsteenvoorden.nl : (31)653719915 magazijn@fr dsteenvoorden.nl Kij nu op o z website www.fredsteenvoorden.nl Ook maken wij nieuwe spoelmachines! n ze website www.fredsteenvoorden.nl w sit w .fr s v rd . l 2 35 E-mail: info@fr dsteenvo rden.nl l : ( ) - ail: i fo fre stee v r . l n : ( 1)65 7 5 )65 9 ag zijn@fre ste o rden. l s ij k maken ij ieu spo lmac i s! : +(31)6 991 geheel gereviseerd. • Steenvo rden nieu e lappendroger keuze uit 1000-1200-1400mm breed, 10-24 r llen. h e ev s rd. S vo • Pelr llen Schouten, van Dijke, Compas met nieuw rubber 48 en 52 m • Steenvoorden gebruikte kluitenscheider type 450K links/rechts • Steenv rden gebruikte vellenbak rvs 1000mm breed doorval 12mm • Steenvoorden trommelsp el r 1650 x 5000 dubbel p rtaal perforatie 10mm, geheel gereviseerd. • Steenvoorden nieuwe lappendr ger keuze uit 1000-1200-1400 breed, 10-24 rollen. erc • Steenvoorden gepoedercoate vellenbakken/ontsmetbaden nieuw, 120cm breed universeel gebouwd voor links/rechts of achteruitloop, bediening, montage links/ rechts • Steenvoorden nieuwe kluiten/stenenscheiders grote capaciteit, standaard gepoedercoat en alle delen universeel links of rechts te monteren, scherp geprijsd, bel voor meer info • Steenvoorden nieuwe trommelspoelmachines grote capaciteit, standaard gepoedercoat en alle delen universeel links of rechts te monteren, scherp geprijsd, bel voor meer info • Van Dijke UDZ 800mm breed 2 vijzels, geheel gereviseerd, gestraald en gespoten • Wortex staartpomp GF150 1.1kW 400Volt 12m3 bij 4 M/WK • Steenvoorden gepoedercoate vellenbakken/ontsmetbaden n uw, 120cm breed universeel gebouwd voor links/rechts of achteruitloop, bedieni g, montage links/ rechts • Steenvoorden nieuwe kluiten/stenenscheiders grote capaciteit, standaard gepoedercoat en alle delen universeel links of rechts te monter n, scherp geprijsd, bel v or meer info • Steenvoorden nieuwe trommelspoelmachines grote capaciteit, standaard gepoed rcoat en alle delen universeel links of rechts te monter n, scherp geprijsd, bel voor meer info • Van Dijke UDZ 800mm breed 2 vijzels, geheel gereviseerd, gestraald en gespoten • Wortex staartpomp GF150 1.1kW 400Volt 12m3 bij 4 M/WK e ba n/on s e b • Steenv rden gepoederc ate vellenbakken/ nts etbaden nieuw, 120cm breed universeel gebou d voor links/rechts of achteruitl p, bediening, montage links/ rechts • Steenvoorden nieuwe kluiten/stenenscheiders gr te capaciteit, standaard gepoedercoat en alle delen universeel links f echts te monteren, scherp geprijsd, bel v r eer info • Steenv orden ieuwe trom elsp el achines grote capaciteit, standaard gepoedercoat en all delen universeel links of rechts te monteren, scherp geprijsd, bel v r meer inf • an ijke 800 breed 2 vijzels, geheel gereviseerd, gestraald en gesp ten • ortex staartpomp GF150 1.1kW 400Volt 12m3 bij 4 M/WK • Steenvoorden gepoedercoate vellenbakken/ontsmetbaden ieuw, 120cm breed universeel geb uwd v r links/rechts of ac teruitl p, bediening, montage links/ rechts • Steenvoorden nieuwe kluiten/stenenscheiders grote cap citeit, standaard gepo dercoat en alle delen universeel links f rechts te m nter n, scherp geprijsd, bel v or meer info • Steenvo rden nieuwe trommelspoelmachines grote capaciteit, standaard gep ederc at en alle delen universeel links of rechts te onter n, scherp geprijsd, bel voor meer info • an Dijke UDZ 800mm breed 2 vijzels, geheel ger viseerd, gestraald en gesp ten • Wortex staartpomp GF150 1.1kW 400Volt 12m3 bij 4 M/WK e e universeel geb uw voo Ste nvoorden ni uwe kluiten/stenenscheiders grote capacitei , standaard ge edercoat en alle dele univ rseel links of rechts e monte en, scherp geprijsd, bel voor meer i fo rollen. • Ste nv rden gepoedercoate vellenbakken/ontsmetbaden nieuw, 120cm breed univ rseel g bouwd voor links/recht of achte uitloop, bediening, montage links/ rechts • Steenv rden nieuwe kluiten/stenenscheiders grote capaciteit, standaard gepoedercoat en alle delen univers el links of rechts te mont ren, scherp geprijsd, bel v r eer inf • Steenvoorden nieuwe trommelspoelmachines grote capaciteit, standaard gep edercoat en alle delen universe l links of rechts t monteren, scherp eprijsd, bel voor mee info • Van Dijke UDZ 800mm breed 2 vijzels, geheel gereviseerd, gestraald en gesp ten • Wortex staartpomp GF150 1.1kW 400Volt 12m3 bij 4 M/WK n • Steenvoorden gepoedercoate vellenbakken/ontsmetbaden nieuw, 120cm breed universeel gebouwd voor links/rechts of achteruitloop, bediening, montage links rechts • Steenvoorden nieuwe kluiten/stenenscheiders grote capaciteit, standaard gepoedercoat en alle delen universeel links of rechts te monteren, scherp geprijsd, b l voor meer info • Steenvoorden ieuwe trommelspoelmachines grote capaciteit, standaard gepoedercoat en alle delen universeel links of rechts te monteren, scherp geprijsd, b l voor meer info • Steenvoorden nieuwe zeefketting t.b.v. Zantedechia’s, productvriendelijk. • Van Dijke UDZ 800mm breed 2 vijzels, geheel gereviseerd, gestraald en gespoten •Wortex staartpomp GF150 1.1kW 400Volt 12m3 bij 4 M/WK • St envoorden gepoedercoate vellenbakken/ontsmetbaden ieuw, 120cm breed universeel gebouwd voor links/rechts of achteruitloop, bediening, montage links rechts • Steenvoorden nieuwe kluiten/stenenscheiders grote capaciteit, standaard gepoedercoat en alle delen universeel links of rechts te monter n, scherp geprijsd, bel voor m er nfo • Steenvoorden nieuwe trommelspoelmachines g o e cap citeit, sta daa d gepoedercoat en alle delen universeel links of rechts te monter n, scherp geprijsd, bel voor meer nfo • Steenvoorden nieuwe zeefketting t.b.v. Zantedec ia’s, productvri ndelijk. • Van Dijke UDZ 800mm breed 2 vijzels, geheel gereviseerd, gestraald en gespoten •Wortex staartpomp GF150 1. kW 400Volt 12m3 bij 4 M/WK • Pelrollen Schouten, van Dijke, Compas met nieuw rubbe Ø48mm en Ø52mm • t ge ikte kluit scheider type 450K links/rechts • Steenvoorden gebruikte vellenbak rvs 1000mm breed doorval 12mm • Steenvoorden nieuwe lappendrog r keuz uit 1000-1200-1400m breed, 10-24 rollen. • Steenvoorden gepoedercoate vellenbakken/ontsmetbaden nieuw, 120cm breed nive eel gebouwd vo r inks/rech f i l , be i ning, montage li ks rechts • Ste n o den nieuwe kluiten/stenenscheiders grote capaciteit, standaard gepoedercoat en alle d len univers el links of rechts te monteren, scherp geprijsd, bel voor meer nfo • Ste nv rden ieuwe trommelspoelmachines gro e capaciteit, stand d gepoedercoat en alle d len universe l links of rechts te monteren, scherp geprijsd, bel voor e r info • Steenvoorden ieuwe z efketting t.b.v. Zant d ia’ , productvrien elijk. • Van Dijke UDZ 800mm breed 2 vijzels, geheel gereviseerd, gestraald en gespoten •Wortex staartpomp GF150 1.1kW 400Volt 12m3 bij 4 M/WK e • Steenvoorden gepoedercoate vellenbakken/ontsmetbaden nieuw, 120cm breed universeel gebouwd voor links/rechts of achteruitloop, bediening, montage links rechts • Steenvoorden nieuwe kluiten/stenenscheid rs grote capaciteit, stand ard gepoedercoat en alle delen universeel links of rechts te monteren, scherp geprijsd, b l voor meer nfo • Steenvoorden ieuwe trommelspoelmachines grote capaciteit, standaa d gepoedercoat en alle delen universeel links of rechts te monteren, scherp geprijsd, b l voor meer nfo • Steenvoorden ieuwe zeefketting t.b.v. Zanted hia’s, productvriendelijk. • Van Dijke UDZ 800mm breed 2 vijzels, geheel gereviseerd, gestraald en gespoten •Wortex staartpomp GF150 1.1kW 400Volt 12m3 bij 4 M/WK e s r c t S e v • Steenvoorden gepoedercoate vellenbakken/ tsmetbaden nieuw, 120cm breed universeel gebouwd voor links/rechts of achteruitloop, bediening, montage links r chts • Steenvoorden ieuwe kluiten/stenenscheiders grote capaciteit, standaard gepoedercoat en all delen univers links of rechts te monteren, scherp geprijsd, b l voor m er i fo • Steenvoorden nieuwe tromm lspoelmachines gro e capaciteit, standaard gepoederco t en alle delen universeel links of rechts te monte en, sch rp ge rijsd, bel voor meer nfo • Steenvoorden nieuwe zeefketting t.b.v. Zanted ia’s, productvriendelijk. • Van Dijke UDZ 800mm breed 2 vijzels, geheel gereviseerd, gestraald en gespoten •Wortex staartpomp GF150 1.1kW 400Volt 12m3 bij 4 M/WK n , onderhoud en service van uw Botman/ m en a C v i ke. : 022 5 2 rollen. • St envoorden gepoedercoate llenbakken/ontsmetbaden ieuw, 120cm breed uni erse l gebouwd voor links/r chts of achteruitloop, bediening, montage links rechts • Steenvoorden nieuwe kluiten/stenenscheiders grote capaciteit, stand ard g poedercoat en all delen univers el links of rechts t monteren, scherp geprijsd, b l voor meer i fo • Steenvoord n ieuwe trommelspoelmachines grote capaciteit, stand a d gepoedercoat en alle delen universeel links of r chts te monteren, scherp geprijsd, bel voor meer info • Steenvoorden nieuwe zeefketting t.b.v. Zanted c i ’s, productvriendelijk. • Van Dijke UDZ 800mm breed 2 vijzels, geheel gereviseerd, gestraald en gespoten •Wort x staartpomp GF150 1.1kW 400Volt 12m3 bij 4 M/WK n k rollen. • Steenvoorden gep edercoate vellenbakken/ontsmetbaden nieuw, 120cm breed universeel gebouwd voor links/rechts of achteruitloop, bediening, montage links r chts • Steenvoorden nieuwe kluiten/stenenscheiders grote capaciteit, st ndaard gepo de coat en all delen univers el links of rechts te monteren, scherp geprijsd, b l voor meer i fo • Steenvoorden ieuwe trommelspoelmachines gro e capaciteit, stand a d gepoed rcoat en all del n univers el links of rechts t monteren, scherp geprijsd, bel voor meer nfo • Steenvoorden ieuwe zeefketting t.b.v. Zantedechia’ , productvriendelijk. • Van Dijke UDZ 800mm breed 2 vijzels, geheel gereviseerd, gestraald en gespoten •Wort x staartpomp GF150 1.1kW 400Volt 12m3 bij 4 M/WK : 0223-522135 n • Steenvoorden gepoedercoate llen akken/ontsm tbaden ieuw, 120cm breed univers el g bouwd voor links/rechts of achteruitloop, bediening, montage links rechts • Steenvoorden nieuwe kluiten/st nenscheiders grote capaciteit, standaard gepoedercoat e alle delen universeel links of rechts te onteren, scherp geprijsd, bel voor meer info • Steenvoorden nieu e trommelspo lmachines grote capaciteit, standaard gepo de coat e lle delen u iverseel links of rechts te monteren, scherp geprijsd, bel voor meer nfo Steenvoorden nieuwe zeefketting t.b.v. Zanted ia’s, productv iendelijk. Van ijke UDZ 800mm breed 2 vijzels, geheel gereviseerd, gestr ald en gespoten •Wortex staartpomp GF150 1.1kW 400Volt 12m3 bij 4 M/WK e c Stee oorden nieuwe trommelspoelmachines grote capaciteit, standaard gep dercoat en alle delen universeel links of rechts te monteren, scherp geprijsd, b l voor meer info Van Dijke UDZ 800mm breed 2 vijzels, geheel gereviseerd, gestraald en gespoten W rtex staartpomp GF150 1.1kW 400Volt 12m3 bij 4 M/WK roll . • Steenvoorden gepoedercoate vell nbakken/ontsmetbaden nieuw, 120cm breed univ rseel g bouwd voor link /recht of achteruitloop, bediening, montage links/ r chts • St nvoorden nieuw kluit n/stenenscheiders grote capaciteit, s andaard gepoedercoat alle delen universeel links of rechts te monteren, scherp geprijsd, b l voor me r i fo • Steenv ord n nieuwe trommelspoelmachines grote capaciteit, standaard gepoedercoat en alle delen universe l links of rechts te monteren, scherp geprijsd, bel voor meer info • Van Dijke UDZ 800mm breed 2 vijzels, geheel gereviseerd, gestraald en gespoten • Wortex staartpomp GF150 1.1kW 400Volt 1 m3 bij 4 M/WK n f seel links of rec e • Steenv rden gepo derc ate vellenbakken/ ts etbaden nieu , 120c breed univ rseel g bouwd vo r links/recht of achteruitloop, bediening, montage links/ rechts • Ste v r e ni u kluit n/stenenscheiders gr te capaciteit, standaard gepoederc at en alle delen universeel links f rechts te onteren, scherp geprijsd, bel voor meer i fo • Steenvoorden nieuwe trommelspoelmachines grote capaciteit, standaard g p edercoat en alle delen universeel links f rechts te nteren, scherp geprijsd, bel voor meer info • an ijke 800 breed 2 vijzels, geh el gerevise rd, gestraald en gespoten • rtex staartp p F150 1.1k 400 lt 1 m3 bij 4 /W geheel gereviseerd. t n r ni uwe lappendrog r keuze uit 1000-1200-1400mm breed, 10-24 rollen. S gep edercoate vellenbakken/ ntsmetb den n euw, 120cm br ed univers el gebouwd voor links/recht of achteruitloop, b di ning, montage links/ rechts Steenvoo den nieuw kluiten/stenenscheiders grote capaciteit, standaard gepoedercoat e alle delen univers el links of rechts t monteren, scherp geprijsd, bel voor meer info • Steenv ord n nieuwe trommelspoelmachines grote capaciteit, standaard gepoedercoat en alle delen universe l links of rechts te monteren, scherp geprijsd, bel voor meer info • Van Dijke UDZ 800mm breed 2 vijzels, geheel gereviseerd, gestraald en gespoten • Wortex staartpomp GF150 1.1kW 400Volt 12m3 bij 4 M/WK e n • Steenvo r en gepoede c ate vellenbakken/ontsmetbaden n euw, 120cm breed universeel gebouwd voor links/r chts of achteruitloop, bediening, montage links/ rechts • Ste n r e ieu e kluiten/st nenscheiders r te capaciteit, standaard gepoederco t e alle delen universeel links of rechts te monteren, scherp geprijsd, b l v r eer i f • Steenvoorden nieuwe trommelspoelmachines grote capaciteit, stand ard gep ederc at en alle delen universeel links f rechts te nteren, scherp geprijsd, bel v r eer inf • Van Dijke UDZ 800mm breed 2 vijzels, geheel gereviseerd, gestraald en gesp ten • Wortex staartp mp F150 1.1kW 400Volt 12 3 bij 4 M/ n Voor onderdelen zoals: pelrollen, pelnokken, onderhoud en service van uw Botman/ Demco machines, en ook andere merken o.a Antha, Compas, van Dijke. Bel: 0223-522135 Of 0653-719915 Fred Steenvoorden Voor o er le zoals: lrollen, elnokken, on erhou en service van u ot an/ e co ac i es, ook a ere erken o.a tha, Co as, van Dijke. Bel: 0223-5 2135 Of 0653-71 915 Fred St env orden Voor o er ele zoals: elrolle , elnokken, on erhou en service van u t an/ e co ac i es, e ook a er erken o.a t a, Co as, van Dijke. Bel: 0223-52 1 5 Of 0653-719915 Fre Stee voor e • St env rden gepoede c ate vellenbakken/ ntsmetbaden nieu , 120cm breed universe l g b u d v r links/rechts f achte uitl p, bediening, onta e links/ rechts • S eenvo rden nieu e kluiten/stenenscheiders gr te capaciteit, standaard gepoedercoat en alle delen universeel links of rechts te monteren, scherp geprijsd, bel v r eer inf • Steenv rden nieu e tr elsp elmachines grote capaciteit, stand ard gepoederc at en alle delen unive seel links f rechts te nteren, scherp geprijsd, bel vo r meer inf • Van Dijke 800 breed 2 vijzels, geheel gereviseerd, gestraald en gesp ten • Wortex staartpomp F150 1.1kW 400V lt 12m3 bij 4 /W w Voor onderdelen zoals: pelrollen, pelnokken, onderhoud en service van uw Botman/ Demco machines, en ook andere m rken o.a Antha, Compas, v Dijke. Bel: 0223-522135 Of 0653-719915 Fred Steenvoorden • Steenvoorden gepoedercoate vellenbakken/ontsmetbaden ni uw 120cm breed univ rs el geb u d v r links/rechts of achteruitloop, bediening, montage links/ rechts • St kluiten/stene scheiders grote capaciteit, standaard gep ederc at en alle delen universeel link of rechts te nteren, sc r prijsd, bel v r eer inf • Steenv rden nieuwe tr elsp el achines gr te capaciteit, standaard gepoederc at en alle delen universeel links f rec ts te monteren, scherp geprijsd, bel voor meer inf • Van Dijke UDZ 800 breed 2 vijzels, geheel g eviseerd, gestraald en gesp en • rtex staartpo p F150 1.1k 400V lt 12 3 bij 4 / • ABS dompelpomp gebruikt 80m 3 • Dompelpomp Flygt 3068 gebruikt 40m3 • 4 x Flygt 3057 HT dompelpomp 60m3 in nette staat • ABS dompelpomp gebruikt 80m3 • Dompelpomp Flygt 3068 gebruikt 40m3 • Flygt dompelpomp 100m3 • 3 x Flygt 3057 HT dompelpomp 60m3 in nette staat • • ABS dompelpomp gebruikt 80m 3 • Dompelpomp Flygt 3068 gebruikt 40m3 • 4 x Flygt 3057 HT dompelpomp 60m3 in nette staat ebruikt 80m • ABS dompelp p gebruikt 80m 3 • Dompelpomp Flygt 3068 gebruikt 40m3 • 4 x Flygt 3057 HT dompelp p 60m3 in nette staat 057 HT dompelpomp 60m • BS dompelp p g bruikt 80m3 • Dompelpomp Flygt 3068 gebruikt 40m • Flygt dompelpomp 100m3 • 3 x Flygt 3057 HT dompelpomp 60m3 in nette staat Kijk nu op onze Oo mak n wij i ij z : ( ) sit 1 31 6537 9915 e • Pelrollen Schouten, van Dijke, Compas met nieuw rubber Ø48mm en Ø52mm • Steenvoorden gebruikte kluitenscheider type 450K links/rechts • Steenvoorden gebruikte vellenbak rvs 1000mm breed doorval 12mm • Steenvoorden nieuwe lappendroger keuze uit 1000-1200-1400mm breed, 10-24 rollen. • Pelrollen Schouten, van Dijke, Compas met nieuw rubber Ø48 en Ø52 m • Steenvoorden gebruikte kluitenscheider type 450K links/rechts • Steenvoorden gebruikte vellenbak rvs 1000m breed doorval 12mm • Steenvo rden trommelspoeler 1650 x 5000mm dubbel p rtaal perforatie 10mm, geheel gereviseerd. • Steenvoorden nieuwe lappendroger keuze uit 1000-1200-1400m breed, 10-24 rollen. t pas et ieuw rubber Ø48mm en 52 kluitenscheider type 450K links/rechts • Steenv rden gebruikte vellenbak rv 1000 breed doorval 12mm • Stee o rden tr m elspoeler 16 0 x 5000mm dubbel portaal perforatie 10mm, geh el ge eviseerd. Stee rden ni uwe lappendrog r keuze uit 1000-1200-1400mm bre d, 10-24 r llen. poeler 1650 x 5000mm dubbel portaal • P lrollen Schouten, van Dijke, Compas met nieuw rubber Ø48mm en Ø52mm • St envoorden gebruikte kluitenscheider type 450K links/rechts • Steenvoorden gebruikte v llenbak rvs 10 mm breed doorv l 12mm • Steenvoorden nieuwe lappendroger keuze uit 1000-1200-1400 breed, 10-24 rollen. rc a • Pelrollen Schouten, van Dijk , Compas m t nieuw rubbe Ø48mm en Ø52mm • St env orden gebruikte kluitenscheider type 450K links/rechts • Steenvoorden gebruikte vellenbak rv 1000mm breed doorval 12mm • Steenvoorden nieuwe lappendrog r keuze uit 1000-1200-1400mm breed, 10-24 roll . • Steenvoorden ge Steenvoorden g edercoate v llenbakken/ontsmetbaden nieuw, 120cm breed universeel geb uwd voor links/rechts f achteruitloop, bedi ning, montage links/rechts n enenscheider gebruikte vellenbak rv 1000 m breed doorval 12mm Stee v rden tromm lsp eler 1650 x 5000 dubbel ortaal perforatie 10 , geheel gereviseerd. • Steenv r en ni lappendr ger keuze uit 1000-1200-1400 bree , 10-24 roll n. • Pelrollen Schouten, van Dijke, Compas met ieuw rubber Ø48mm en Ø52mm • Steenvoor en gebruikt kluitenscheid r type 450K links/rechts • Steenvoo den gebruikt vellenbak rvs 1000mm br ed oorval 12mm • St v e trommelspo ler 1650 x 5000mm dubbel portaal perforatie 10mm, geheel g eviseerd. • St n e euw lappendrog r keuze uit 1000-1200-1400mm breed, 10-24 rollen. n • S d pelp p gebruikt 80 3 • D mpelpo p Flygt 3068 gebruikt 40 3 • 4 x Flygt 3057 d pelp p 60m3 in nett staat • P lrollen Sch uten, van ijke, pas m t ieuw rubber Ø48mm en Ø52mm • Ste gebruikte kluitenscheider typ 450 links/rechts • Stee v rd gebruikte vellenbak rvs 1000 breed d rval 12 • Steenv rden tr e b l roll n. S do pelp mp gebruikt 80 3 • D m elp p Flygt 3068 g bruikt 40 3 • 4 x Flygt 3057 HT dompelp p 60 3 in ne te staat • Pelrollen S houten, van ijke, pas m t nieuw rubber 48 en 52 gebruikt kluitenscheider type 450 links/rechts • S e V V ABS d mpelpomp gebruikt 80m 3 Dompelpomp Flygt 3068 gebruikt 40m3 • 4 x Flygt 3057 HT domp lpomp 60m3 i nett s aa o ABS dompelpomp gebruikt 80m 3 • D pelp p Flygt 3068 gebruikt 40 3 • 4 x Flygt 3057 HT dompelpomp 60m3 in nett staat Pelrollen Sch uten, van ijke, pas m t nieu rubber 48 en 52 • Steenv rden gebruikte kluitenscheider typ 450K links/ echts • Steenv rden gebruikte vellenbak vs 1000 breed d rval 12 • Steenv rden tr An An h • Pe r llen Schouten, an Dijke, Compas met i uw rubbe Ø48mm n Ø52mm • Steenvoord n gebruikte kluitenscheider type 450K links/rechts teenvoorden gebruikt ve nbak rvs 1000mm breed doorval 12mm • Steenvoorden nieuwe lappendroger keuze uit 1000-1200-1400mm breed, 10-24 rollen. n e g heel g reviseerd. S i • Pelroll n Schout , an D jk , Compas met ni uw rubber Ø48mm n Ø52mm • Ste nvoorden gebruikte k uitenscheider type 450K li ks/rechts • St v r g bruik e vellenbak rvs 1000mm breed doorval 12mm • Steenvoorden ieuwe lapp n roger keuze uit 1000-1200-1400mm br ed, 10-24 ro len. e hts of achteruitloop, geheel gereviseerd. • Steenv rden nieuw lappendr g r keuze uit 1000-1200-1400mm breed, 10-24 roll n. e • Pelroll n Schouten, van D jke, Compas m t nieuw rubber Ø48mm n Ø 2mm • Ste nv orden gebruikte kluitenscheider type 450K links/rechts Steenvoo gebruikte vellenbak vs 1000mm breed doorval 12mm • Steenvoord n ieuwe lappendroger keuze uit 1000-1200-1400mm bre d, 10-24 roll n. o r oede n tte staat • Pelr llen Sch uten, van ijke, Compas et nieu rubber Ø48 en 52 m • Steen rden gebruikt kluitenscheider type 450 links/r chts Steenv rden gebruikte vellenbak rvs 1000 breed d val 12mm • St env rden tr e • Pelrollen Schout n, van Dijke, Comp s met ni uw rubber Ø48mm en Ø52mm • St envoorden gebruikte kluitenscheider type 450K links/rechts • St v or n gebruikte vellenbak rvs 1000mm breed doorval 12mm • t r nette staat • Pelr llen Sch uten, v n ijke, Co pas met nieu rubber Ø48 m en 52 • Steenv den gebruikte kluitenscheider type 450 links/rechts • Steenv den g bruikte vellenbak rvs 1000 breed d orval 12mm S t Pelrollen Schouten, van Dijke, Compas met nieuw rubber Ø48mm en Ø52mm S g bruikte kluitenscheider typ 450K links/ echts t e r vel r Ø k ma en ij i e • Pelrollen Schouten, van Dijke, Compas met nieuw ubber Ø48mm en Ø52mm kluitenscheider typ 450K links/rechts • Steenvoorden gebruikte vellenbak rvs 1000mm breed doorval 12 m • t 1 • Pelrollen Schouten, van Dijke, Compas met nieuw rubber Ø48mm en Ø52mm • St env orden g bruikte kluitenscheider typ 450K li ks/rechts • Ste nvoord n gebruikte vellenbak rvs 1000mm breed doorval 12 m • teenv me spo machin geh el gerevise rd. • Ste nvoorden nieuwe lappendroger keuze uit 1000-1200-1400 bre d, 10-24 r l en. epr s e c t n e a ij i e tromm lspoeler 1650 x 5000mm dubbel rtaal perf ratie 10 , e u u t 3 Kijk nu op o ze web ite www.fredst r . l e s l ac i s! nf 2 m niverseel gebouwd voor links/rechts of achteruitloop, bediening, mon e l • Pelrollen Schouten, van Dijke, Compas met ni uw rubbe Ø48mm en Ø52mm • o gebruikte kluitenscheider type 450K links/rechts • Steenvoorden gebruikte vellenbak rvs 1000mm breed doorval 12mm Steenvoorden nieuwe lappendroger keuze uit 1000-1200-1400mm breed, 10-24 rollen. a d e s o ald g n • Pelroll n Schouten, van Dijke, Compas met ieuw rubbe Ø48mm n Ø 2mm • Steenvoorden gebruikt kluitenscheider typ 450K links/rechts • teenvoorden gebruikte vellenbak rvs 1000mm breed doorval 12mm • Steenvoorden nieuwe lappendroger keuze uit 1000-1200-1400mm breed, 10-24 rollen. r o o n W b u S P lrollen Schouten, van Dijke, Compas met nieuw rubber Ø48mm en Ø52mm Steenv den gebruikt kluitenscheider typ 450K links/ echts S n • A S d pelp p gebruikt 80 3 • Dompelpomp Flygt 3068 geb uikt 40 3 4 x Flygt 3057 HT dompelpo p 60m3 in nette staat • n : e de Pelrollen Schouten, van Dijke, Co pas met ieuw rubber Ø48mm en Ø52mm t envoorden gebruikte kluitenscheider typ 450K links/rechts Steenvoorden nieuwe lappendroger keuze uit 1000-1200-1400mm breed, 10-24 rollen. e s • Steenvoorden gebruikte ve lenbak rvs 1000mm br ed doorval 12m • St envoorden nieuwe lappendroger keuze uit 100 -1200-1400mm breed, -24 roll n. Pelrollen Schouten, van Dijke, Compas met nieuw rubber Ø48mm en Ø52mm • t i t kluitenscheider typ 450K links/rechts • Steenvoo den gebruikte vellenbak rvs 1000mm breed doorval 12mm 4 x Flygt 3057 d pelp mp 60m3 in net staat • Pelrollen Schouten, van Dijk , a • ABS dompelpomp gebruikt 80m 3 • Domp lp mp Flygt 3068 g bruikt 40m3 • 4 x Flygt 3057 HT dompelpomp 60m3 in nett staat p mp 8 g • ABS d mpelpomp gebruikt 80m3 • Dompelpomp Flygt 3068 gebruikt 40m3 • Flygt domp lpomp 100m3 • 3 x Flygt 3057 HT dom el omp 60m3 in nette staat • ABS dompelp mp gebruikt 80m 3 • Dompelpomp Flygt 3068 gebruikt 40m3 4 x Flygt 3057 HT dompelpomp 60m3 in nette staat , n n fre ste v r e . l n aken wij ni Kijk op onz website www.fredsteenvoorden.nl Ook maken wij nieuwe spoelmachines! r . l fr stee v r e . l a : +(31)653719915 ij nieuwe spoelmachines! el : ( 1)223522 - ail: i f 3 135 E n n n n s l ac i s! T l : +(31)223522135 E-mail: info@fredsteenvoorden.nl : +(31)653719915 magazijn@fredsteenvoorden.nl Kijk nu op nze website www.fr dsteenvoorden.nl Ook maken wij nieuw spoelmachines! magazijn@fredsteenvoorden.nl ijk nu op z o sit .fr st orden.nl ok a ij i s l ac i s! fre steenvoorden.nl n Tel : +(31)223522135 E-mail: info@fredst envoorden.nl : +(31)653719915 magazijn@fredsteenvoorden.nl Kijk nu op nze website www.fredsteenvoord n.nl Ook maken wij nieuw spoelmachines! rs grote a ac teit, stan d d orv 12mm a Tel : +(31)223522135 E-mail: info@fredstee v or n. l : +(31)653719915 magazijn@fredste nvoorden.nl Kijk nu op onze websit www.fredsteenvoorden.nl Ook make wij nieuwe spoelmachines! s Tel : +(31)223522135 E-mail: info@fredstee voor en. l : +(31)6537 9 15 magazij fre ste nvoorden.nl Kij n z site w .fr dst en r . l O k maken wij nie w s oelmachines! n , t lappendroger keuze uit 1000-1200-1400mm breed, 10-24 Tel : +(31)223522135 E-mail: info@fredste nvoord n.nl : +(31)653719915 magazijn@fr dste nvoor en.nl Kijk nu op onze websit www.fred teenvoor n.nl Ook maken wij nieuw spoelmachines! n 1 - ail: i fo@fr ds e v r e .nl e trommelspoeler 1650 x 5000mm dubbel portaal perf ratie 10mm, elsp eler 1650 x 5000 dubbel rtaal perf ratie 10 , 0 31 223522 35 E magazijn@fr dste nvoorden.nl n n d eu k ABS dompe pomp gebruikt 80m 3 Dom elpomp Flygt 3068 gebruikt 40m3 4 x Flygt 3057 HT dompe pomp 60m3 in nette staat u geheel gereviseerd. • t ABS d pelp p gebruikt 80 3 Domp lpomp Flygt 3068 g bruikt 40 3 • 4 x Flygt 3057 d pelp p 60 3 in nett staat Pelrollen Schouten, van Dijke, pas t nieu rubber Ø48 m en 52 • Steenv rden gebruikte kluitenscheider type 450 links/rechts • St env m geheel g evise rd. • Ste ABS d mp lpomp gebruikt 80m3 • Dompelpomp Flygt 3068 g bruikt 40m3 Flygt d mp lpomp 100m3 3 x Flygt 3057 HT dompelpomp 60 3 in n tt staat p Pe rollen Schouten, van Dijke, Compas m t nieuw rubber Ø48mm en Ø52m gebruikt kluitenscheider typ 450K links/rechts • ABS dompelpomp gebruikt 80m3 • Dompelpomp Flygt 3068 gebruikt 40m3 • Flygt dompelpomp 100m3 • 3 x Flygt 3057 HT dom elpomp 60m3 in nette sta t B lappendroger keuze uit 1000-1200-1400mm bree , 10-24 elsp eler 1650 x 5000m dubbel portaal perf ratie 10 , e • ABS dompelpomp g bruikt 80m3 • Dompelpomp Flygt 3068 gebruikt 40m3 • Flygt d mp lpomp 100m3 • 3 x Flygt 3057 HT dompe pomp 60m3 in net staat o • ABS dompelpomp gebruikt 80m3 • Dompelpomp Flygt 3068 gebruikt 40m3 • Flygt d mp lp mp 100m3 • 3 x Flygt 3057 HT dom elpo p 60 3 i nette staat • S dompelpo p gebruikt 80 3 • 3 p ABS dompelpomp gebruikt 80m3 Dompelpom Flygt 3 68 g bruikt 40m3 Flygt d mpelpomp 100m3 • 3 x Flygt 3057 HT dompelpomp 60 3 in nette staat pelp p Flygt 3068 gebruikt 40 3 el : ( ) 31 223522135 E l • ABS dompelpomp gebruikt 80m 3 • Dom elpomp Flygt 3068 gebruikt 40m3 • 4 x Flygt 3057 HT dompelpomp 60m3 nett staat e i el : +( ) r S g t : +(31)653719 5 91 o l p • o pel 4 n g n h n n n • ABS dompelpom gebruikt 80m3 • D mpelpomp Flygt 3068 gebruikt 40m3 • Flygt dompelpomp 100m3 • 3 x Flygt 3057 HT domp lpomp 60m3 in nett staat el: Pe rollen Schouten, van Dijke, Compas met nieuw rubber Ø48mm en Ø52mm i kluitensch ider typ 450K links/rechts S S S ABS dompelpomp gebruikt 80m 3 Dompelpomp Flygt 3068 gebruikt 40m3 4 x Flygt 3057 HT domp lpomp 60m3 i n tte staat p g heel g eviseerd. i s n • Pelroll n Schouten, van Dijke, Compas met ieuw rubber Ø48mm en Ø52m • Steenv rden gebruikte kluitensch ider type 450 links/rechts • Steenv e gebruikte vellenbak rvs 1000 m breed do rval 12m Steenv rden tr Voor onderdelen zoals: pe • Steenvoorden nieuwe kluiten/sten n n e h n n n 1 r l i e e k r c s e k c 2 e l k e l trommelspoel r 1650 x 5000mm dubbel portaal perforatie 10mm, T l : +(31)223522135 E-mail: info@fredsteenvoorden.nl : +(31)653719915 magazijn@fredsteenvoorden.nl Kijk nu op onze website www.fr dstee voorden.nl Ook maken wij ni uwe spoelmachines! nieuwe lappendrog r keuze uit 1000-1200-1400mm breed, 10-24 nieuwe lappendrog r keuze uit 1000-1200-1400mm breed, 10-24 tromm lsp eler 1650 x 5000mm dub el portaal perforatie 10mm, Tel : +(31)223 1 5 E- ail: info fre steenv or en.nl : +( 1)65371991 magazijn@fredsteenvoorden.nl ij n p z site www.fredst envoorden.nl Ook maken wij nieuwe s l ac i s! 0 sp lmac i s! o trommelspoel r 1650 x 5000mm dub el portaal perforatie 10mm, .fredsteenv r . l f u u d el : ( ) agazijn fre stee v r e . l n n n .fr st n r . l s l ac i s! 31 22352 1 e 5371 5 n r nieuwe lappendroger keuze uit 1000-1200-1400mm breed, 10-24 r trommelspo ler 1650 x 5000mm dub el portaal perforatie 10mm, n nieuwe lappendroger keuz uit 1000-1200-1400mm bre d, 10-24 , o ni we lappendroger keuze uit 1000-1200-1400mm br e , 10-24 r g bruikte vellenbak rvs 1000mm br ed do val 12mm 1 9 n Tel : +(31)223522 - ail: i f 5 135 E fr stee v r e . l n n n agazij fre steenvoorden.nl Kijk nu op onze website www.fredsteenvoorden.nl Ook ak n wij i w sp l ac i s! poe Tel : +(31)223522135 E-mail: info@fr dsteenvoorden.nl : +(31)653719915 magazijn@fredsteenvoorden.nl Kijk nu op onze web ite www.fredsteenvoorden.nl Ook maken wij nieuwe spoelmachines! do pelp mp 60 3 in r Tel : +(31)223522135 E-mail: info@fr dsteenvoorden.nl : +(31)653719915 magazijn@fredsteenvoorden.nl Kijk nu op onze websit www.fredsteenvoorden.nl Ook maken wij nieuwe spoelmachines! Tel : +(31)223522135 E-mail: info@fr dsteenvoorden.nl : +(31)6537 5 agazij fre stee v r e . l ij z site www.fredsteenvoorden.nl Ook ma ij ie s l ac i s! 1991 n n n n O el : ( ) 5 E-mail: info@fr dsteenvoorden.nl : (31)6537199 agazij fre stee v r e . l 31 22352213 15 n n n n Tel 22 52213 E-mail: info@fredsteenvoorden.nl r . l fre ste v r e . l n n magazijn@fredsteenvoorden.nl fre stee v r e . l n n n n n c tromm lspoeler 1650 x 5000mm dubbel portaal perf ratie 10mm, d n nieuwe lappendrog r keuze uit 1000-1200-1400mm br ed, 10-24 bruikt vell nbak vs 1000mm b ed doorval 12mm n 2 e v a elsp e r 1650 x 5000mm dubbel portaal perf ratie 10m , n An h m n g bruikte vellenbak rvs 1000mm b ed doorval 12mm tromm lspoe er 1650 x 5000mm dubbel portaal perforatie 10m , p rollen. S l n n n n c h • tee v r n gepoedercoate vellenbakken/ontsmetba nieuw, 120cm breed univers el gebouwd voor links/rechts of achteruitloop, bediening, montage links n n An h n Voor onderdelen zoals: pelrollen, pelnokken, onderhoud en service van uw Botman/ l d n lapp n rog r keuze uit 1000-1200-1400mm breed, 10-24 . lsp el r 1650 x 5000mm dubbel p r aal perf ratie 10 , d • 4 x Flygt 3057 • ABS dompelpomp gebruikt 80m 3 • Domp lpomp Flygt 3068 gebruikt 40m3 • 4 x Flygt 3057 HT dompelpomp 60m3 in nette staat • S d pelp p gebruikt 80m 3 • Kijk nu p o z pelp p Flygt 3068 gebruikt 40 3 • 4 x Flygt 3057 d pelp p 60 3 in 522 3 it 3 5 i • D a b r a s m e • S n ord u e u 0

tel: 0252-222580 info@helmus.nl www.helmus.nl

Spoelen voor kwekerij en exportschoon van alle bollen, knollen en (vaste) planten.

Warmwaterbehandelen (koken) met of zonder ECA water van o.a. Allium, Amaryllis, Crocus, Iris, Narcis, Tulp, Aconitum, Astilbe, Hosta, Pioen en vele andere produkten. Behandelingen voeren wij uit volgens richtlijnen van de BKD inclusief behandelingscertificaat en wij hebben veel ervaring met behandelingen ‘op maat’.

greenity-steenvoorden 200206.indd 1 greenity-steenvoorden 200206.indd 1 20 06. nd 1 greenity-steenvoorden 200206.indd 1 Naamloo -8 1 greenity-steenvoorden 200206.indd 1 greenity-steenvoorden 200206.indd 1 greenity-steenvoorden 200206.indd 1 Naamloos-8 1 Naamloos-8 11 greenity-stee Naamloos-8 1 e o greenity-steenvoorden 2002 6.indd 1 geh el g evise rd.

06-02-20 10:21 06-02-20 10:21 6 0 06-02-20 10:21 - 07-01-2021 12:26 07-01-2021 12:26 06-02-20 10:21 07-01-2021 2:26 06-02-20 10:21 07-01- 0 1 2 6 06-0 -20 10:21 6- 2- 10:21

greenity-helmus 190305.indd 1

15-10-19 11:24

I NHO U D

10 Geen show, wel sortiment Alle shows zijn afgelast. Maar wat zouden de deelenemers hebben getoond op de Driebanflora en de Bloembollenvakdagen?

30 Eerste PIB smaakt naar meer

Bedrijven werken samen in het overheidsprogramma PIB om de Roemeense markt te betreden.

22 Meer inhoud, meer knoppen Met een uitgekiend bemestingsplan is het aantal knoppen in lelie te vergroten.

In dit nummer 10 Geen show, wel sortiment 13 Joost Wesselman: ‘In alle vazen moeten tulpen staan’ 17 Broeiers in Engeland: ‘Vooral Brexit zorgt voor gedoe’ 20 Thuis tulpen kijken 22 Topconditie: meer inhoud, meer knoppen 28 Nog 9 jaar: ‘Kijk naar wat er nu al kan’ 30 Eerste PIB smaakt naar meer

Vaste rubrieken 4 In de media 6 In gesprek Aad Vollebregt 9 Column John Boon 24 KAVB

Op de cover 13 Joost Wesselman is eigenaar van broeierij Wesselman Flowers in Roelofarendsveen. Hij is ook de man achter Tulpen. nl, waarin negen bedrijven hun verkoop, afzet en marketing regelen. De jaarlijkse omzet van 37 miljoen behalen zij met de verkoop aan supermarktketens. Verder is Wesselman vorig jaar een BV begonnen met bollenkweker Patrick van Steijn in Noordwijkerhout. Samenwerking en vernieuwing is wat Wesselman drijft.

26 Vakvenster 33 5 minuten

34 CNB 39 Ooit 40 Anthos 43 Vaste Planten Salvia sclarea 44 Hobaho 45 Teeltverbetering 46 Teeltadvies 50 Stigastip

12 februari 202112 februari 2021

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52

Made with FlippingBook Proposal Creator