Greenity 86

veel. Wat ik wél kan, is nadenken over manieren van onder- nemen. Als het dan eenmaal staat, laat ik het iemand doen die dat veel beter kan. Mijn kracht is verbinden en loslaten.” Binnen zijn holding heeft Wesselman verschillende dochter- ondernemingen. Eén daarvan is sinds 2017 het uitzendbu- reau Human Services. Dit bureau heeft jaarlijks enkele tien- tallen mensen aan het werk, zowel op zijn locaties als bij de andere kwekers van het tulpencollectief en ook bij een paar bedrijven in de buurt. Het bureau verzorgt ook de huisves- ting. Door dit bureau bindt het bedrijf goede arbeidskrach- ten aan zich. “Om te binden, moeten ze op de loonlijst staan. Ze staan daarop bij ons uitzendbureau. Onze bandleiders bij Tulpen.nl bijvoorbeeld, hebben meer verantwoordelijkheid. Zij krijgen daar ook naar betaald. Dat bepalen we graag zelf. Zo lopen we minder het risico dat goede mensen naar een ander gaan.” Voor de eigen teeltlocaties ziet de ondernemer nog een ont- wikkeling in het verschiet om nóg duurzamer te kweken. De technische mogelijkheden om met minder gas en elektrici- teit te kweken, bestudeert hij. “We zijn bezig met de vraag hoe we het beste energie kunnen opwekken, bijvoorbeeld met zonnepanelen. Verder kijken we naar manieren van stoken, beheersing van de luchtvochtigheid en WKO.” Inves- teren in led-verlichting ligt niet in zijn verwachting. “Ik ben niet overtuigd van een betere kwaliteit tulp.” NIEUW AFZETKANAAL De laatste ontwikkeling bij Tulpen.nl is een nieuw afzetka- naal: een consumentenwebshop waar bossen tulpen kunnen worden besteld. In 2012 deed het bedrijf al een poging met de webshop Co en Jo en tulpenonline.nl. Daarbij werden tul- pen via een abonnementsvorm verkocht, ook bollen waren er te koop. Na een paar jaar ging daar de stekker uit. “De tijd

‘Hoe krijgen we tulpen in het online boodschappenmandje?’

was nog niet rijp voor een webshop. Social media bestonden amper, op Hyves na. Nu zijn er veel meer platforms om je product aan te bieden.” Bovendien groeit de online-verkoop van bloemen gigantisch. Wesselman verwacht veel van de webshop. “We hebben een kwalitatief goed aanbod. Voor 12 uur besteld, is de volgende dag al in België of Nederland in huis.” Bij een kleine bestelling is het een brievenbuspakket, vanaf twaalf tulpen een verzenddoos. Door een eigen webshop komt het bedrijf nu meer in contact met de consument. “Dat kunnen we op veel vlakken gebruiken in onze bedrijfs- voering.” De uitdaging is wel hoe te blijven inspelen op de consumentveranderingen. “Mensen doen steeds meer hun dagelijkse boodschappen online. Hoe krijgen we die tulpen erbij in dat af te rekenen winkelmandje?” De broeier ziet voor Tulpen.nl nog volop kansen in de markt. “Klanten wil- len steeds meer met ons doen. Dat biedt perspectief.” Toe- komstmuziek ziet hij in het idee dat tulpenbroeiers die niet zijn aangesloten bij FloraHolland meer gaan samenwerken in de afzet. “We hebben dezelfde belangen. Moeten elkaar niet als concurrent zien. In al die vazen moeten gewoon tulpen staan en geen andere bloemen.”

Joost Wesselman ziet voor Tulpen.nl nog volop kansen in de markt.

16

12 februari 2021

Made with FlippingBook Proposal Creator