Greenity 86

W at wil je als broeier of exporteur weten als je op zoek bent naar nieuw sortiment voor de tulpenbroei? Kleur, lengte, gelijkma- tigheid, pootlengte, gewicht, trekduur, geschikt voor potgrond of water, kortom een aardig lijstje met wensen en eisen. Marktbroeishows bieden hiervoor een interessant podium. Lopend langs de bakken doe je al snel heel wat kennis op. In één oogopslag is te zien hoe gelijkmatig een cultivar is en wat de kleur is. De lengte is een kwestie van schatten, maar als een tulp korter dan 30 cm is, dan valt dat echt wel op. Het is aan de inzender of de organisatie om de extra gegevens te verstrekken. De ene keer gebeurt dat uitgebreider dan de andere keer. Maar als de inzender bekend is, dan is daar ook nog de nodige informatie te halen. Wie zelf zo’n marktbroeishow bezoekt, heeft een grote mate van vrijheid. Je kunt lopen waar je wilt, over alle bakken heen kijken, bukken om tussen de stelen door te kijken, een beetje in de bloemen knijpen om te bepalen of de bloem stevig aanvoelt, ruiken of een tulp al dan niet aangenaam geurt. Alle zinteugen doen mee als het gaat om de bepaling of een tulp de moeite waard is voor de broeierij. VIRTUEEL Deze maanden zijn er geen marktbroeishows te bezoe- ken. De coronapandemie maakt het onmogelijk om met te veel mensen tegelijk in één ruimte te zijn. Grote kans dat mensen elkaar even opzoeken voor een gezellig gesprek en dat is nu net niet de bedoeling. Inmiddels hebben enkele partijen al laten zien dat er een alternatief is: een virtueel bezoek aan de show. De Dag van de Tulp, vrijdag 22 januari, bij Vertify in Zwaagdijk was samen met CNB de eerste tulpenshow. Het bedrijf Lemon3D maakte met een Matterportcamera opnamen die ook in de huizenverkoop volop worden gebruikt. Elke kist tulpen is voorzien van een cirkel. Door met de muis op de cirkel te gaan staan verschijnen gegevens als de cultivarnaam, de inzender, de krui- singsouders, het geteelde oppervlakte en het aanbod van plantgoed en leverbaar. Door te klikken komt de kist tulpen goed in beeld. Door te scrollen kun je inzoomen op de getoonde kist. Daardoor wordt meer duidelijk over de gelijkheid, de pootlengte en de mate van rechtheid van de poten. Ook is dan goed te zien of er sprake is van waterbroei of potgrondbroei. Linksboven in het scherm is een lijst te vinden van alle inzenders, niet van het geshowde sortiment. Door de tulpencommissionairs van CNB is met dezelfde techniek en hetzelfde bedrijf een virtuele marktbroei- show gemaakt. Via een paar icoontjes links onderaan het scherm is een overzicht te krijgen van bovenaf of kun je tussen de tulpen terechtkomen. De informatie per cultivar bestaat uit de naam, de kruisingsouder en de commissionair die meer informatie kan verstrekken. Hier is linksboven in het scherm wel een complete lijst met cultivars en zaailingen te zien. Ook hier kom je recht voor de kist met tulpen te staan als je op het cirkeltje klikt. De weergave is hier beter dan bij Vertify. Er zijn net wat meer mogelijkheden om een goede impressie te krijgen van de tulp. Je kunt wat meer door de knieën. De digitale show is zo’n 2.500 keer bezocht en er is ruim 9.000 keer een cultivar aangeklikt. LIVESHOW Inmiddels zijn ook enkele bedrijven gaan nadenken over het laten zien van hun sortiment. Borst Bloembollen

heeft van het sortiment dat het bedrijf in Zwaagdijk laat zien het eigen sortiment bijeen gezet in een 3D-presen- tatie. Jan de Wit en Zonen ging 3 februari live met een presen- tatie vanuit hun showruimte waar hun handelssortiment tulpen, lelies, Hippeastrum, narcis en hyacint was te zien. Uitleg werd gegeven over bijvoorbeeld de bewaring en ontwikkeling van lelies in de broeierij, de manier waarop De Wit tulpen voor de waterbroei verstuurt en een toelichting op het gevoerde sortiment. PLUSSEN EN MINNEN Wat levert deze manier van thuis tulpen kijken nu eigenlijk op? In ieder geval het gemak van kijken op een tijdstip dat het jou uitkomt en dat niet alleen in Neder- land, maar waar ook ter wereld. Daarnaast zijn de beel- den beschikbaar zolang de organisatie van de show dat wil. Waar normaal gesproken de marktbroeishows maar een of enkele dagen duren, kan dit nu weken of zelfs een maand in de lucht blijven. Wat natuurlijk vooral mist, is het contact met colle- ga-broeiers, met veredelaars, met commissionairs, kort- om de reuring ontbreekt. Wat de informatie betreft: daar liggen kansen. Bij markt- broeishows is vaak wel meer informatie te vinden dan wat de virtuele shows bieden. Het zijn vooral broeiers en inkopers van exportbedrijven die deze show zullen bezoeken en die zijn geïnteresseerd in zaken als geschikt- heid voor vroege, middel- of late broei, lengte en gewicht. Misschien is het lastig om deze informatie te geven, maar wellicht is er een systeem te bedenken waarbij daar toch aan te komen is voor geïnteresseerden.

Klaas Geerlings, P. Nelis & Zoons

Beide virtuele shows heeft Klaas Geerlings van P. Nelis & Zoons uit Heemstede bekeken. Hij mist het menselijk contact, maar vindt het een goed alternatief. “Goed dat er extra informa- tie is vermeld, bijvoorbeeld over de kruisingsouders. Wat ik mis is broeierij-informatie over bijvoorbeeld het aantal kou- deweken. Er komt veel nieuw sortiment bij de tulpen en op deze manier kan ik het toch bijhouden. Voordeel van vooral de aanpak van CNB is de vermelding van de geshowde culti- vars. Nu kon ik er vijftien selecteren waarin ik geïnteresseerd ben en hoefde ik niet de hele hal door te lopen.” Nico Wit, Wit Flowerbulbs Nico Wit van Wit Flowerbulbs heeft zowel de CNB Marktbroei- show als de show tijdens de Dag van de Tulp gezien. “Er gaat natuurlijk niets boven een fysiek bezoek, maar dit was een goed alternatief. We zijn altijd op zoek naar nieuw sortiment en hiermee konden we redelijk uit de voeten.” Wel heeft Wit een suggestie om de virtuele presentaties waardevoller te maken. “Het zou mooi zijn als de foto’s te downloaden waren, eventueel tegen een kleine vergoeding. Dan kan je een archief- je maken van de tulpen die je wilt blijven volgen, zodat je bij wijze van spreken een jaar later nog eens kan terugkijken.”

12 februari 202112 februari 2021

Made with FlippingBook Proposal Creator