Greenity 86

T E E LT V E R B E T E R I NG

Chemische onkruidbestrijding is een weg die bezaaid is met valkuilen. Steeds als je denkt te weten waar de gevaren en de kansen liggen, zijn de kaarten opeens weer anders geschud. Dit gaat niet alleen over het wegvallen van middelen waarmee net een beetje ervaring is opgebouwd,

maar ook over de steeds wisselende omstandigheden. Puzzel met chemische onkruidmiddelen

middel de schuld, terwijl dit ook door de totale mix of de totale hoe- veelheid aan middel kan komen. Dit laatste is het geval met AZ 500. Een perfect middel dat desondanks bij velen twijfel oproept. Dit zou ook kunnen gaan gebeuren met het voor de vasteplantenteelt nieuwe middel Devrinol. We hebben nog te weinig ervaring, dus gaat het er voorlopig bij, zonder dat er andere middelen uitgaan. Als er meer inzicht is in de aanwezige onkruiden, kunnen andere middelen uit de mix worden weggelaten. Er kan ook worden geëxperimenteerd met lagere dose- ringen, zodat het totale volume van de middelen niet te hoog wordt en schade kan veroorzaken. Hoewel een goede mix goed werkt tegen een breed scala aan onkruiden, lijkt dit ook soms de oorzaak te zijn van schade, waarvoor niet één middel is aan te wijzen als verantwoordelijke. Maak dus voordat het seizoen begint goed uw huiswerk.

inzicht in de gevoeligheden van de geteelde gewassen is noodzakelijk. Let hierbij vooral op tot welke familie de geteelde plant behoort. Niet alleen de gevoeligheid van de planten is belangrijk. Inzicht in de onkruiden die op het perceel voorkomen, speelt een zeker zo grote rol. Waarom spuiten tegen onkruiden die niet op het perceel voorkomen? Dit verhoogt alleen de kans op schade. INGEWIKKELD PLAATJE Om het ingewikkelde plaatje com- pleet te maken, kunnen ook nieuwe middelen die op de markt komen een gevaar betekenen. Zelfs als een middel erg goed werkt en ongevaar- lijk lijkt, kan het in combinatie met andere middelen schade veroor- zaken. Probleem is dat als er een nieuw middel op de markt komt, niemand de andere middelen durft weg te laten. Als er dan schade ont- staat, krijgt het laatst toegevoegde

Tekst: Henk van den Berg Teelt- en Bedrijfsadvies/Delphy Fotografie: René Faas

Elke perceel, elk gewas, elke grondsoort, elk weertype en elk onkruid vraagt om aandacht. Ook de onkruiden veranderen. Onkrui- den waar we vroeger geen last van hadden, zijn nu een probleem. Als we deze onder de duim hebben, duikt er weer een nieuw onkruid op, omdat die door de bestrijding van de overige onkruiden juist de ruimte heeft gekregen. Kortom, een ingewikkelde materie. Van veel middelen is een beetje duidelijk welke onkruiden er goed, of juist iets minder goed door worden bestreden. Soms wordt een onkruid in het ene gebied wel en in het andere gebied niet meer goed bestreden. Vaak is hier sprake van een bepaalde mate van resistentie. Op dat moment is weer een andere strategie nodig. Goed

12 februari 2021

45

12 februari 2021

Made with FlippingBook Proposal Creator