Greenity 86

S T E L L I NG

De supermarkt redt de broeitulpenafzet

De super redt de afzet grotendeels. Op de prijzen die het supermarktwezen geeft voor gebroeide tulpen wordt wel eens gemopperd, maar dit jaar mogen we blij zijn met deze afnemer. Ondanks de beperkingen door corona loopt de tulpenafzet goed door, met dank aan het retailkanaal.

76 % E E N S

Op www.greenity.nl kunt u reageren op de nieuwe stelling: ‘Een CO 2 -footprint berekenen is zinloos’.

BKD: 400 hectare minder tulpen

Winterweer zorgt voor hinder Afgesloten snelwegen, uitgevallen openbaar vervoer, code rood en oranje, de sneeuw in combinatie met harde wind ontregelde het leven begin deze week. Ook het vrachtverkeer had het daardoor zwaar, zo bleek onder andere bij broeier Niels Kreuk in Andijk. In de nacht van zondag op maandag werd hij uit zijn bed gebeld om de trekker voor de vrachtwagen te zetten, zo meldde hij op Facebook. Elders in West-Friesland zijn wagens met trekkers en kranen vlot getrokken. “Het gaat”, stelt de planner van sierteeltvervoerder Van Straalen De Vries in Spier- dijk. Hij verwachtte maandag niet dat de ellende na maandagmiddag voorbij is. “Het gaat traag en we moeten veel omrijden, maar we rijden”, vat zijn collega van Van Dooren Transport in Hillegom de situatie samen. De plaatselijke verschillen zijn groot, blijkt uit navraag. Soms zijn wegen afgesloten door sneeuwduinen, maar een open weg is geen garantie: “De A73 was vanmorgen één grote ijsplaat.”

Vorig najaar hebben tulpenkwekers ruim 400 hec- tare minder bollen geplant dan in 2019. Deze krimp blijkt uit de voorlopige statistieken ‘Voorjaarsgewas- sen’, die de BKD heeft gepubliceerd op zijn website. In het jaar 2019/2020 stond het areaal tulpen op 13.206 ha, terwijl dat voor dit seizoen is geslonken naar 12.792 hectare. Ook het tweede grote gewas in de voorjaarsbloeiers, narcis, daalde in areaal, name- lijk met 43 hectare. Hyacint daalde met 27 hectare. Alle andere voorjaarsgewassen krompen ook. De sterhyacint (Scilla) groeide als enige voorjaarsbloei- er, namelijk met 5 hectare. Het totaal aantal hectare voorjaarsbloeiers neemt hierdoor met 552 hectare af en komt dit seizoen uit op 16.334 hectare. Het verbaast Rober Dol, vertegenwoordiger bij Ho- baho, dat vooral ‘Strong Gold’ een flinke krimp laat zien, terwijl die tulp het de afgelopen jaren goed heeft gedaan. Uit de cijfers blijkt dat er van de cul- tivar ruim 100 hectare minder is gezet. Er staat nu 1.046 hectare van. De vertegenwoordiger staat niet te kijken van de af- name in areaal: “Dit was zo’n beetje de verwachting; de bloemen- en de bollenprijzen zijn de laatste jaren minder geweest. Daar kwam corona nog overheen, waardoor veel broeiers massaal hun afbroei hebben weggegooid. Een keertje krimp is wel eens goed.”

C O L O F ON

12 februari 2021 De redactie werkt op basis van een redactiestatuut. Aan alle artikelen en rubrieken wordt de meest mogelijke zorg besteed. Uitgevers, redactie en medewerkers aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die direct en/of indirect kunnen voortvloeien uit de inhoud van artikelen en/of advertenties. De redactie houdt zich het recht voor om ingezonden brieven enmededelingen niet te plaatsen dan wel te wijzigen of in te korten. Overname van artikelen, berichten of fotografie is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie. Greenity is een voortzetting van het tijdschrift BloembollenVisie (2003-2017). BloembollenVisie ontstond uit een samenvoeging vanMarktVisie (CNB) en Bloembollencultuur (KAVB). REDACTIE Hans van der Lee (hoofdredacteur), Lilian Braakman, Arie Dwarswaard, Ellis Langen en Monique Ooms (vakredacteuren), André Leegwater (eind- en webredacteur) FOTOGRAFIE René Faas VORMGEVING Tine vanWel en Lianne van ’t Ende WEBSITE www.greenity.nl CONTACT Postbus 31 | 2160 AA Lisse | tel. 0252-431 431 | info@greenity.nl ADMINISTRATIE tel. 0252-431 200 | naw@cnb.nl REDACTIEADRES Heereweg 347 | 2161 CA Lisse ABONNEMENTEN Excl. btwper jaar:Nederland€275,–, Europa€295,–, buitenEuropa€325,– ADVERTENTIES Bureau Van Vliet bv | Postbus 20 | 2040 AA Zandvoort | tel. 023-5714745 | zandvoort@bureauvanvliet.com UITGEVERS KAVB en CNB ISSN 2589-4099

Vanwege de vele afgelastingen van evenementen door het coronavirus staat er in deze Greenity geen agenda. Op www.greenity.nl vindt u een actueel overzicht.

5

12 februari 2021

Made with FlippingBook Proposal Creator