Skattebogen for Næstved Købstad 1941-1942

Skatte- og Adresse- Bogen for NÆSTVED KØBSTAD

1941—42

INDHOLDSFORTEGNELSE

Side 29 29 30 30 30 30 31 31 31 32 33 33 34 34 34 34 34 35 35 35 36 36 36 37 40 40 41 41 42 44 45 45 45 45 45 . 45 46 46 46 47 47 49 49 49 50 50 51 51 . 51

Side 5 6 6

Lille Bredstræde ...... Lille Gallemarksvej .... Lindevej ....................... Magle Møllevej .......... Marievej ...................... . Meistersvej .................. Møllegade ..................... Møntergade.................. Niels Juelsvej .............. Nordre Farimagsvej ... Nygaardsvej ................ Nygade ........................ Ny Havn ..................... Ny Jembanevej ......... Ny Magle Mølle ...... ... Nyvej ........................... Ny Østergade ........... . Odinsvej ...................... Oscarsvej .................... Ostenfeldtsvej ............. Peder Bodilsvej .......... Peder Syvevej ............. Platanvej ..................... Præstøvej .................... Rampen ....................... Ramsherredgade ........ Reistrupsvej ................ Riddergade ................. Ringstedgade ............. Roarsvej ...................... Rolighedsvej ................ Rosenvej ...................... Rugvænget ................. Ryttervej ..................... Sagasvej ...................... Set. Mortensgade ........ Set. Peders Kirkeplads Sandholmsvej .............. Sjællandsvej ................ Skomagerrækken ....... Skyttemarksvej .......... Slagkildevej ................ Sortebrødregade ......... Sterkelsvej ................. Tagensvej .................... Teatergade ................. Thorsvej ...................... Torvestræde ................ Tulipanvej ................... Uglehusene .................. Valmuevej .................. Ved Kilden ................ Ved Nygaardsvej ....... Ved Skibsværftet ....... Vinhusgade ................. Violvej ......................... Vordingborgvej ........... Ydernæs ...................... Ydunsvej ..................... Ægirsvej ...................... Ønskevillaen ................ Ørnevej ........................ Østergade ....................

Aaderupvej ..... •,.......... Aagade ........................ Aalestoksgaarden ...... Adelsvej ...................... Albanivej .................... Amtmandsgade .......... Axeltorvet ................. Bag Bakkerne ............. Baldersvej .................. Brandtsgade ........ ••• Bredstræde .................. Brogade ....................... Bygvænget ................. Danavej ...................... Dehnsvej .................... Ejlersvej .................... Emilievej .................... Enghavevej ........... . Farimagsvej ..... ......... Farvergade ...... :......... Fasanvej ..................... Fixvej .......................... Fredensvej .................. Freiasvej .................... Friggasvej ................. Fyensvej ...................... Gallemarksvej ............ Godthaabs Allé ......... Gormsvej .................... Gottliebsvej ................ Gramsvej .................... Grimstrup Børnehjem Grimstrup Mark ......... Grimstrupvej ............ Grønnegaarden ........... Grønnegade ................ Grønvej ...................... Hans Hornemannsvej Havnen ........................ Havrevænget ...... .— Helgesvej .................... Hermansensvéj ........... Hjultorvet .................. Hovmannsvej ............. Hvedevænget .......... I. Hvidtfeldtsvej ......... Jagtvej ........................ Jernbanegade ............. Johannebjerg ............. Jyllandsvej ................. Jørgen Jensensvej ..... Kastanievej ............... . Keramikvej .......... . Kildebakken ............... Kildemarksvej ............ Kildevænget................ Kindhestegade ............ Kirkestræde ................ Kjærsvej ..................... Kompagnistræde ........ Kornbakken ............... Kahlersvej .................. Købmagergade .... .*.... Lillebil-Centralen ......

6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9

, 10 , 12 12 13 , 13 13 . 14 , 14 . 14 . 15 . 15 . 15 . 16 , 16 , 16 . 16 . 17 . 17 . 18 . 19 . 19 . 19 , 19 . 19 , 19 , 20 . 20 , 21 21 . 21 . 23 23 . 23 . 23 , 24 . 24 . 24 , 26 . 26 . 27 , 27 , 27 . 28 . 28 . 29 . 29

51 51 51 52 52

, 52 . 53

53 54

. 54 . 55 . 55 55 . 55

Ligningsprocenten for Formue- og Lejlighedsskat er 10,6 og ifor Menighedsudgifter 1,2. Udfor hvert Navn i omstaaende Liste er anført det samlede Beløb, vedkommende skal svare i Formue- og Lejlighedsskat, samt Bidrag til Menighedsudgifterne, idet Ørene dog ikke er medregnet. For de Skatteydere, der ikke deltager i Menighedsudgifter, vedrører det anførte Beløb kun Formue- og Lejlighedsskat. Udgiveren paatager sig intet Ansvar for eventuelle Fejl i de anførte Beløb, Navne og Adresser.

Kaj Hansen, Arbejdsdreng Erik Munk, Medhjælper 82 Anna Jensen, fhv. Gdr.ske Inger Jensen, Husass. Sigrid Jensen, do. 100 Rasmus Hansen, Inspektør Tage Hansen, Kommis 113 J. P. Hansen, Papirarb. Knud Hansen, Cyklesmed Hilborg Hansen, Husass. Peter Hansen, Medhj. 115 Signe Petersen, Syerske H. F. Ellekilde, Lærer Helge Ellekilde, Repr. 121 Holger Andersen, Papirarb. O. Andersen, Kontorelev 123 Hans Johansen, Arbmd. Niels Frederiksen, do. Anton Frederiksen, do. 125 Aage Jacobsen, Tømrer 127 Henry Evers, Maskinarb. 129 Alfred Rasmussen, Arbmd. 88 131 Georg Mikkelsen, Papirarb. 123 Kr. Johansen, Chauffør 11 133 Anders Nielsen, Pelst. 5 135 Alfred Stenberg, Maskinarb. 8 Aage Rasmussen, Arbmd. 3 Kr. Steffensen, do. 3 F. Steffensen, Træarbejder 64 Oluf Madsen, Arbmd. 14 137 J. M. Jensen, Arbmd. 40 Vald. Sørensen, do. 0 Sofie Olsen, Fru 3 Børge Olsen, Bagerikarl 59 139 Dagny Amundsen, Fru 3 D. H. J. Henriksen, Fru 0 Mary A. G. Madsen, Fru 3 140 Louis Jørgensen, Arbmd. 5 P. A. Petersen, do. 3 Emil Chr. Durin, Skomager 3 Frank Andersen, Chauffør 11 142 Laurits Harpsøe, Arbmd. 3 J. P. Jensen, Murerarbmd. 2 J. P. Jensen, Medhj. 11 Rasmus Jensen, do. 5 Petra Emilie Palle, Frk. 2 Oskar Nielsen, Arbmd. 43 143 Aksel M. Hansen, Arbmd. 40 144 M. Chr. Nielsen, Arbmd. 16 Anna S. E. Jørgensen, Fru 3 Laurine Jørgensen, Husass. 5 Leo Jørgensen, Træarbejder 23 Carl Madsen, Arbmd. 6 Holger Andreasen, Arbmd. 2 Aksel V. Andreasen, Arbmd. 20 146 Niels Petersen, Rentier 52 148 Jens Jensen, Arbmd. 2 Knud Jensen, Fodermester 3 11 36 78 C. Munk, Detailhandler 80 Chr. Petersen, Papirarb. 8 6 5 5 188 84 16 59 370 5 5 3 554 11 111 8 36 100 182 111 105

Aaderupvej. 4 M. E. Elting, Konsulent L. J. Kyhn, Kunstmaler Else Kyhn, Ekspeditrice Viggo Kyhn, Lærling 15 Frederik Jensen, Gdr. Chr. Jensen, Landmand Ella Jensen, Husass. Erik Jensen, Landmand 18 And. P. Jensen, Gdr. Bodil Jensen, Husass. 21 A. J. Petersen, Arbmd. Niels Jacobsen, Papirarb. Niels H. Jacobsen, Bager Ejner Jacobsen, Medhj. 22 Julius Andersen, Arbmd. Maren Jensen, Rentrice 26 Hans Madsen 29 H. P. Christoffersen, Papirarb. L. P. Henriksen, do. 31 N. O. Henriksen, Maskinfører Astrid Henriksen, Ekspdtr. Marentius Hansen, Arbmd. 32 J. Christensen, Lagerarb. Inge Christensen, Husass. Andr. Johansen, Arbmd. 33 C. F. Christensen, Gdr. Hans Christensen, Medhj. E. Christoffersen, Husass. H. R. Christensen, Medhj. 34 Svend Petersen, Papirarb. Laur. Larsen, Arbmd. 37 Peter R. Evers, Fabrikarb. Kaj Evers, Maskinarb. Alfred Evers, Skibsfører 38 Harald Jensen,. Arbmd. 39 Niels Nielsen, Arbmd. 40 Peter Christiansen, Papirarb. Helge Christiansen, Arbmd. 41 Chr. Christensen, Gdr. Anne Christensen, Kontorass. 45 J. Hansen Lisberg, Skibsfører 47 Chr. Christiansen, Arbmd. 49 Egon Hansen, Papirarb. 51 Laur. Petersen, Overmontør Tove Petersen, Ekspdtr. Niels Ingemann, Gdr. Elisabet Ingemann, Husass. 52 H. P. Hansen, Papirarb. 58 Rasmus Larsen, Vognmand' 65 P. A. Schrøder, Tømrerm. 66 J, Andersen, Sadelmagerm. 68 Fr. Andreasen, Fabrikarb. 70 Holger Nielsen West, Arbmd. 72 P. H. Andersen, Papirarb. Ejnar Andersen, Mekaniker 74 Kr. Larsen, Arbmd. J. Chr. Larsen, do. 76 Peter Dam Hansen, Vognm. Asta Dam Hansen, Husass.

778 170 16 5 713 164 105 41 590 90 15 11 3 123 2 259 8 5 2 5 2 872 90 14 82 152 5 39 36 5 206 52 108 46 3 134 118 311 5 14 11 134 141 459 341

13 14

259 406 536 66 129 82 123 64 3 15 4 11

Chr. Hansen, Garderobeforp. 7 Ejner Petersen, Arbm. Sv. Aage Mortensen1, Gartner Albanivej. 1 Max F. Brandt, Elektriker Rasmus J. Nielsen, Arbmd. 2 Hans J. Hansen, Papirarb. Ellen I. Hansen, Ekspeditrice Arthur Cortz, Restauratør 4 Vinny Grethe Maarth, Kontorist 14 3 H. Fr. Christensen, Papirarb. 123 Peter Olsen, fhv. Baneformand 90 Gunnar Føhn Jensen, Tømrer 40 4 Niels Fr. Hafboe, Papirarb. 171 Svend Aage Sass, Tømrersvend 135 Amtmandsgade. 2 Svend Holst, Direktør 1952 Ove Holst, Kontorelev 8 Gudrun Petersen, Husass. 23 A. Elmquist, Overdyrlæge 3309 Harry Gents, Telefonformand 424 Inga Gents, Husass. 5 Knud Petersen, Papirarb. 123 Holger Hansen, Murersvend 134 N. Andersen, Bogbindersvend 90 Gustav Sørensen, Organist 82 Karen Sørensen, Husbest.inde 8 3 Hansine Hansen, Frk. 2 Oline Olesen, Maskinstrikkerske 2 Elise Hansen, Fru 2 4 N. P. Rasmussen, Slagtersv. 123 Anna Andersen, Kogejomfru 5 Sofie Andersen, Pensionatsv. 5 Søren P. Iversen, Skomagerm. 40 Anna Nielsen, Frk. 8 5 Poul Sørensen, Arbmd. 3 Kai A. Madsen, Arbmd. 36 Frederikke Mogensen, Frk. 2 Axel Pedersen, Træarbejder 69 Niels Pedersen, Arbmd. 82 6 G. Jørgensen, Trikotagehdlr. 1191 Sofus Frandsen, Arbmd. 0 Laur. Petersen, Papirarb. 88 Knud Christensen, Lærling 5 Hanne Hansen, Fru 3 Ejnar Hansen, Medhjælper 64 Chr. Andersen, Arbmd. 120 7 Carl S. Christensen, Murerm. 3 S. Christensen, Murerm. 0 Anna N. Hansen, Fru 5 Niels P. Jensen, Arbmd. 4 Sv. Aa. Jensen, Træarb. 170 Hans Chr. Jensen, Træarb. 206 K. H. Christensen, Murersvend 3 8 Theodor N. Bode, Murer 2 9 Jørg. Olsen, Murerarbm. 14 H. L. Jensen, Bødkersvend 47 Poul E. Petersen, Arbmd. 88 Anton Kristensen, Arbmd. 90 Hans F. Jensen, Arbmd. 341 12 A. 0. Rasmussen, Tandlæge 554 Kaj Aa. Braae, Læge 2734 Gudrun Christensen, Husass. 11 Henriette Sørensen, Rentrice 120 108 42 3 135 112 188 5

154 Henning Nielsen, Brødkusk 259 Henrik Lassen, Bagersvend 277 Astrid Petersen, Ekspdtr. 23 155 Svend Nielsen, Landmand 70 L. P. Jensen, Pensionist 16 164 Carl Hansen, Pelst. 14 Inger Hansen, Husass. 11 J. P. Carlsen, Arbmd. 5 Villy Carlsen, Bud 5 Thv. Hansen, Gdr. 75 Thv. Sørensen, Gartner 177 Otto Iskov, fhv. Brygger 2 Karl Ludvigsen, Papirarb. 170 Søren Chr. Røge, Gdr. 241 Jens Kaj Jensen, Gdr. 118 Edith Jensen, Husass. 16 Hans Jensen, Gdr. 678 Erling Nielsen, Medhj. 5 Aagade. 4 Svend Peetz, Dekoratør 247 Johs. Christensen, Urmager 5' Alfred Jensen, Disponent 1156 5 Helga Petersen, Modehandler 114 Verner Petersen, Medhjælper 35 Betty Petersen, Modist 53 6 Harald Morning, Købmand 1893 7 Egil Rasmussen, Kommis 265 Chr. Knudsen, Fotograf 442 Clara Knudsen, Fotograf 220 Grethe Knudsen, Husassistent 23 9 H. Hansen, fhv. Kommunebogh. 519 10 Chr. Elbo, Skrædermester 731 Otto Elbo, Journalist 277 Chr. Jørgensen, Overdyrlæge 607 11 N. A. Friis, Vognmand 2 Carl A. Friis, Vognmand 5 12 Sofus Sivertsen, Pensionist 206 Gunnar Jørgensen, Bademester 29 Henny Rasmussen, Husassist. 295 14 S. Arentoft, Journalist 17 Poul Hansen, Styrmand 3 Børge Ewers, Typograf 277 Karen Larsen, Husassistent 64 16 J. P. Sonne, Lærer 501 18 Richard Jessen, Dommer 1728 Arne Jessen 0 Ellen Hansen, Husassistent 29 Aalestoksgaarden. Anders Chr. Nielsen, Gdr. 778 Knud P. Nielsen, Landmand 46 Grethe S; Nielsen, Husassist. 5 Poul Karlsen, Medhjælper 46 Adelsvej. 1 Hans C. Rasmussen, Papirarb 170 Christoff. Andersen, Husejer 41 Knud Andersen, Tømrer 93 Maren J. Jensen, Fru 4 3 Niels Petersen, Papirarbejder 170 Carl P. R. Petersen, Maler 52 Frederikke Jensen, Syerske 5 Jensigne C. Hansen, Fru 2 5 Karoline M. S. Hansen, Fru 3

7

Klitgaard-Lund, Direktør Ester Hansen, Husass. Einar Iversen, Købmand Marie K. Hansen, Husass. Emma A. Aarøe, Fru Morten V. Hansen, Ingeniør Gustav *Toft, Amtmand Else M. Ellner, Fru Mariane Jensen, Husass. Inger E. Nielsen, Husass. Gustav Toft, Handelsmedhj. Axeltorvet. 1 Poul Scheel-Bech, Isenkr. 3380 Jens Ejnar Hansen, Købmand 424 Fr. Jul. Vingart, Værkfører 660 Alfr. Kristiansen, Kontorist 177 Jørgen Scheel-Bech, Købmand 2881 Maren Hansen, Husass. 64 2 Alma Bolm, Restauratrice 120 J. E. Bjørn, Cigarhandler 483 Rasmus Petersen 11 Edith Nielsen, Husass. 3 4 Erik Kai Ébbesen, Overlæge 1876 Ellen Simonsen, Husass. 5 A. Unsgaard, Bommerfuldm. 3823 Kirstine Manø, Husass. 59 Niels Mortensen, Ingeniør 342 Chr. Fr. L. Ibsen, Bankbud 106 Else Ibsen, Frk. 5 5 Rasmus Petersen, Fabrikant 118 Erik Dahlberg, Skotøjshdlr. 1970 Hanne Andersen, Detailhdlr. 42 Kirsten Petersen, Rentrice 43 Hans Petersen, Støberiarb. 2 6 Astrid K. A. Coff, Frk. 20 Hans P, Hansen, Træarb. 212 Peter Sørensen, Blikkenslager 265 L. P. Christiansen, Snedker 194 Arnold Hansen, Arbmd. 42 Kathrine Nielsen, Husass. 5 Jacob Rasmussen, Arbmd. 3 Carl Nielsen, Arbmd. 212 9 Sv. Aa. G. Hansen, Hotelejer 1280 Marie Kristensen, Stuepige 59 Asta Rasmussen, Husass. 23 Edel Hansen, Buffetelev 11 Else Johansen, Smørrebrødselev 14 Lena Olsen, Husass. 11 Georg Hansen, Kok 11 Lilly Christensen, Husass. 9 Jørgen Andersen, Piccolo 11 Kate Jensen, Husass. 11 Betty Hansen, Elev 41 4425 2206 59 20 695 377 2307 0 59 23 5 Vestermark Jensen, Tobakshdl. 513 10 F. G. Christensen, Boghandler 1416 Poul Kristensen, Medhj. 194 Tove Johannesen, Husass. 14 11 Frede Lund, Ejendomsmægler 826 Knud Lund, Ejendomsmægler 253 Ellen Margrethe Lund, Frk. 0 Ejnar A. Sauer, Musiker 69 12 Carl Christens, Apoteker 73 Ingeborg Ditlevsen, Husass. 53 Amtsgaarden:

H. C. Andersen, Tjenestekarl 159 Marie Jørgensen, Syerske 2 Anna Petersen, Husass. 29 Bag Bakkerne. Karl Ahnstrøm, Træarbejder 46 Einer Pihi, Arbejdsmand 37 Johan Petersen, Arbejdsmand 29 Johs. Andersen, Arbejdsmand 16 Amalie Sievers, Fru 3 L. M. Andersen, Arbejdsmand 29 Carl Nilsson, Skibsbygger 5 Peder Jensen, Arbejdsmand 41 Peter Nielsen, Arbejdsmand 23 Kaj Andersen, Arbejdsmand 59 Kaj Petersen, Arbejdsmand 13 Baldersvej. 2 A. L. Jensen, Fiskeribetjent 118 6 J. P. Jensen, pens. Overportør 108 Karen Brodthagen, Disponent 342 8 Ane Hansen, Fru 5 K. Enevoldsen, Slagteriarbejder 94 10 Ane Jensen, Syerske 3 Otto Petersen, Maskinarbejder 241 Sv. Petersen, Maskinlærl. 5 12 N. P. Johansen, pens. Ledv. 90 14 Carl Jensen, Formand 354 C. Nielsen, Konfekturehandler 43 Brandtsgade. 1 Axel Jæger, Arbmd. 206 Anna S. Kjærsgaard, Fru 2 Hans Ploug, Handelsmand 2 Hilda Jensen, Fru 11 Else Jensen, Ekspeditrice 82 3 Maren Kr. Eriksen, Fru 2 Jens Hansen, Skomager 2 Jens Hansen, Chauffør 76 4 Valdem. Andersen, Papirarb. 277 Richo Andersen, Træarbejder 90 Aksel! Lehman 108 J. P. Rasmussen, fhv. Fabrikant 2 Ane Kirstine Andersen, Fru 2 Alfred Larsen, Typograf 224 4A Niels Chr. Hansen, Arbmd. 2 Johs. Hansen, Gartnermedhj. 53 Børge V. Andersen, Mælkekusk 23 5 Theodor Nielsen, Snedkerm. 259 6 Anton Olsen, Arbmd. 18 N. P. Olsen, Elektriker 206 6 A Peter Larsen, Arbmd. 2 7 Anna Olsen, Husbestyrerinde 2 'Svend Larsen, Arbmd. 5 Hans Jensen, Arbejdsmand 43 Ane Kirstine Andersen, Fru 2 Lars Petersen Mælkehandler 67 Ester Petersen, Husassistent 5 Børge Petersen, Maler 0 7 A Fr. Nielsen, Tømrersvend 206 Hanne Marie Frandsen, Fru 5 Anders Poulsen, fhv. Detailhd. 2 Jens Andersen, Arbmd. 2 Hanne Larsen, Ekspeditrice 90 7 B Sofus Jensen, Arbmd. 82

8

23 Hans Meyer, Pølsemager Haakon Olsen, Købmand Harald Hansen, Fyrbøder Karl Nielsen, Værkfører 26 Carl Andersen, Slagtermester Vald. Henningsen, Papirarb. Rasmus Nielsen, Arbmd. 2 Herm. Andersen, Kartoffelhdl. 37 Ellen Bodal, Træarbejder 59 Kjeld Andersen, Lærling 5 Hildebrandt-Jensen, Frk. 5 Bredstræde. 1 Aksel Mortensen, Arbmd. 43 Gunner Jørgensen, Landmand 106 4 Karen Hansen, Papirarb.ske 102 Johanne M. Sørensen, Medhj. 5 5 Bertha Olsen, Frk. 2 Theodor Poulsen, Arbmd. 9 7 Johanne Jensen, Frk. 2 E. V. H. Christensen, Arbmd. 70 Kai Hansen, Arbmd. 106 9 Maren Jensen, Syerske 3 Fr. Jacobsen, Arbmd. 94 A. P. Christensen, Arbmd. 5 Daniel Jensen, Baadfører 14 Brogade. 1 Carl Petersen, Arbejdsmand 106 Bernhard Clausen, Papirarb. 188 L. Hansen, Tøffelmager 11 Else Hansen, Bogholderske 5 Th. Christensen, Bødkermester 371 Knud H. Jensen, Lagerarbejder 14 Ervin Nielsen, Medhjælper 159 Karen Hansen, Husass. 5 Rakel Berthelsen, Frk. 5 E. Hein-Nielsen, fhv. Lærerinde 90 I. Hein-Nielsen, fhv. Lærerinde 200 Stine Larsen, Arbejderske . 11 2 H. P. Nielsen, Gaardskarl 100 J. H. Nielsen, Træarbejder 188 Niels Schoubye, Amtslæge 2112 Astrid Hansen Kuld, Husass. 82 H. A. Birksted, Landsretssagf. 1174 Tove Johansen, Husassistent 9 Chr. Righolt, Direktør 1020 Erna Nielsen, Husass. 20 Poula Wissenberg, Læge 578 Poul Righolt, Handelsmedhj. 5 3 Amanda Petersen, Fru 2 Niels Østergaard, Savskærer 82 Ludv. Krause, Konditor 120 Vilh. Johansen, Arbejdsmand 38 3—5 A. Petersen, Fabriksarb.ske 43 Dagmar Leidecker, Fru 2 4 Ane Hansen, Aldersrenten. 2 H. P. Christensen, Købmand 295 L. K. Jensen, Gaardskarl 16 5 Thv. Andersen, Vognmandskusk 3 E. Hansen, Elektromekaniker 0 Uffe Jensen, Arbmd. 7 P. Leidecker, Medhjælper 14 6 Boysen Iversen, Kordegn 90 153 407 17 277 696 312 Peter Hansen, Barbermester 5

Henrik Jacobsen, Arbmd. Anna Nora Nielsen, Fru Dorthea Jensen, Syerske Fr. Moukjær, Bagersvend 7 C Svend Rasmussen, Arbmd. Marius Hansen, Arbmd. Marie K. Larsen, Fru Sofie Christiansen, Frk. 2 7 D Hans Madsen, Arbejdsmand 129 Hans Rasmussen, fhv. Ostehdl. 2 Anna Marie Hansen, Fru 2 Theodora Hansen, Rengøringsk. 5 Otto Jensen, Arbmd. 3 Helene Jensen, Husassistent 0 8 Karl G. Hansen, Arbmd. 76 Jens Chr. Hansen, Arbmd. 79 Anders Hansen, Bud 5 Karl Jensen, Arbmd. 79 9 Karen Kirst. Andersen, Fru 135 Karen Sofie Jensen, Fru 11 10 Sidse Pedersen, Rentier 3 Peter Hansen, Arbmd. 5 Dagny Larsen, Elev 5 Karen Christensen, Papirarb. 76 Karen Rasmussen, Detailhdl. '153 Jørgen Rasmussen, Handelsm. 194 Rs. Rasmussen, Handelsmd. 171 10 A Hans P. Hansen, Arbmd. 5 Chr. Larsen, Snedkersvend 188 11 Ole Pedersen, Støberiarbejder 171 Helene Petersen, Husassistent 5 Gerda Pedersen, Syerske 5 12 Ove Knudsen, Chauffør 5 Alex Knudsen, Bud 5 Jens P. Larsen, Arbmd. 16 Hans Larsen, Arbmd. 2 Ingeborg Larsen, Husassistent 9 14 Kristian Andersen, Arbmd. 69 Rasmine Kirstine Olsen, Fru 5 15 Marie Boel, Fru 123 Kathrine Petersen, Arbejderske 15 16 Vilhelm Jørgensen, Chauffør 424 17 Otto Petersen, Træarbejder 224 Frank Petersen, Skræder 64 H. C. Hemmingsen, Træarbejder 70 Ejner Ottesen, Træarbejder 79 18 Hans J. Hansen, Maskinfører 312 Erling Hansen, Medhjælper 47 19 Ove Haudrup Buur, Præst 142 Ebba Haudrup, Husbestyrerinde 41 20 Chr. Christensen, Pensionist 123 Johs. Christensen, Komm.ass. 277 21 Jens Christensen, Murermester 70 Lydia Christensen, Ekspeditrice 153 Ruth Christensen, Ekspeditrice 141 J. K. Christensen, Husassistent 20 Kr. Ladefoged, Murermester 224 22 Karl Oluf Larsen, Bestyrer 188 Maja Eriksen, Husassistent 11 Villy Hansen, Træarbejder 354 Carl Chr. Jensen, Bryggersv. 123 Karen Jensen, Husassistent 17 Kaj Ove Jensen, Arbmd. 23 Frands Johansen, Maler 76 Ejner Kistrup, Arbejdsmand 20 84 2 2 47 7 2

16

9

7 Hans Hansen, Træarbejder Viggo Rasmussen, Papirarb. Peder Hansen, Træarbejder 5 Holger Christensen, Tapetserer 114 Poul Petersen, Papirarbejder 295 Anna Béck, Fabriksarbejderske 82 8 H. Christophersen, Maskinfører 354 A. Jørgensen, Bagersvend 118 Ejlersvej. 1 Holg. M. Søndergaard, Officiant 90 Emilie J. Nielsen, Gartner 5 Henning C. Petersen, Tjener 0 Emilievej. 1 Mathias Hansen, Gaardskarl 14 Louise Kristensen, Fru 41 Dorthea Kristensen, Medhjælper 5 Astrid Kristensen, Frk. 5 A. Christensen, Lagerarbmd. 135 Tage Christensen, Ekspedient 182 2 N. P. Pedersen, Entreprenør 330 Knud Pedersen, Murer 5 Jens Pedersen, Murer 5 4 M. Nielsen, Skrædermester 2 Mar. Franck, Arbmd. 11 Poul Franck, Medhjælper 9 Villy Franck, Mekaniker 5 Enghavevej. 1 Viktor Petersen, Skrædersv. 118 A. Mortensen, Karetmager 5 J. Jensen-Damlund, Arbmd. 41 Poul Rasmussen, Blikkenslager 108 Egon Pedersen, Arbejdsdreng 9 2 Ejner Pedersen, Arbmd. 73 Arly Petersen, Arbmd. 18 Hjalmar Nielsen, Pølsemager 259 Johanne Jensen, Fru 5 Svend Aage Jensen, Arbmd. 5 Lydia Jensen, Husass. 5 Poul Jensen, Træarbejder 59 Grethe Jensen, Husass. 5 3 Hans Rasmussen, Former 82 Karen Rasmussen, Husass. 5 Sofie Rasmussen, do. 0 4 Axel Andersen, Opsynsmand 259 Hans Andersen, Konditor 5 Ellen Andersen, Ekspdtr. 20 Max Andersen, Bybud 11 5 Chr. Hansen, Arbmd. 153 6 Laur. Jørgensen, Fabrikarb. 76 Arne Jørgensen, Arbejdsdreng 20 Georg Petersen, Arbmd. 206 7 Aage Petterson, Vulkanisør 69 8 Victor Hansen, Slagtersvend 100 Ole Mogensen, Arbmd. 82 Chr. Johansen, Papirarb. 94 10 Einar Jensen, Smedesvend 5 Erna Jensen, Telefonistinde 53 11 Filip Petersen, Medhjælper 3 Julius Jensen, Arbmd. 2 12 N. P. Hansen, Slagteriarb. 188 Knud Hansen, Tømrersvend 165 13 Emil Andersen, fhv. Former 2 Lars Sørensen, Tømrersvend 230 82 94

Børge Thorkildsen, Lærer Karen Boesen, Husass. Roar Hansen, Køkkenchef Kaj Hansen, Medhjælper 102 S. C. Christiansen, Kleinsmm. 442 Fr. Eriksen, Musikhandler 241 Jens G. Jensen, Kommis 200 7 Chr. Lorenzen, Købmand 70 8 Villy Frederiksen, Chauffør 224 Chr. Olsen, Arbejdsmand 82 9 Axel Larsen, Købmand 1416 Anna Hansen, Husass. 5 10 Agnes Damborg, Jordemoder 483 Grethe Damborg, Ekspeditrice 5 Anna Hansen, Husass. 20 Aug. Andersen, Maskinhandler 18 Knud B. Nielsen, Snedkerm. 371 A. B. Nielsen, Modelsnedkerl. 141 U. Trap Friis, Bagermester 3 Knud Andersen, Barberm. 3 Bygvænget. 1 John H. B. D. Jensen, Chauffør 69 Aleks E. Hansen, Købmand 113 3 Arthur H. Appelby, Vulkaniser 84 E. G. D. Christiansen, Husass. 5 Georg R. Hansen, Arbmd. 42 Danavej. 1 Aksel Petersen, Papirarb. 311 Kr. Kristiansen, Rentier 14 H. A. Sørensen, Arbmd. 36 2 Harald Jensen, Mejerist 1262 Ingeborg Hansen, Husass. 14 A. Erik Andersen, Mejerist 265 3 Poul Jensen, Bagersvend 241 Frede Jensen, Konditor 5 Helene Hansen, Fru 2 7 J. P. Brendorp, Papirarb. 311 Jørgen Brendorp, do. 295 Thalia Petersen, Fru 2 9 Jørgen Olsen, Murersv. 93 Svend Andersen, Arbmd. 105 11 Peder Jensen, Papirarb. 152 Dehnsvej. 1 Niels Elmer, pens. Stabssergent 241 Esther Thomsen, Husass. 17 3 H. Fr. Nielsen, Underpapirm. 1156 Tove Nielsen, Kontorist 5 4 Anna Nielsen, Fru 100 Karen Hafstrøm, Elev 59 Ellen Hansen, Husassistent 53 A. Frederiksen, Arbmd. 23 Thv. Petersen, Chauffør 5 5 Marie Jensen, Fru 3 Charles Petersen, Varmemester 153 J. P. Petersen, fhv. Møller 2 Karen Petersen, Syerske 82 Rich. Petersen, Malermester 135 Aage Petersen, Kommis 259 Villy Petersen, Kleinsmedesv. 35 Børge Petersen, Maler 106 6 Knud Tommerup, Læge 590 Ethel Jensen, Husassistent 11 Kaj J. Nielsen, Maskinfabr. 826 212 206 2

10

Ane M. Nielsen, Frue Karen M. Larsen, Kogerske Hans Olsen, Papirarbejder Anna Hansen, Frue Ebba Hansen, Bestyrerinde Niels Ludvig Olsen Emil Dyhr, Lagerforvalter Ebba Lauersen, Frue Frederikke Jensen, Frue 18 Søren Hansen, Mekaniker 88 Inger K. Hansen, Klinikfrøken 5 19 Jens Fr. Petersen, Papirarb. 2 Jørg. Emanuelsen, fhv. Arbmd. 2 Ingeborg Jacobsen, Papirarb. 177 Inger Jørgensen, Rentrice 2 Johanne Hansen, Frue 4 Sidsel M. Nielsen, Frue 5 19A Carl Jensen, Tømrer 43 Mette Hansen, Frue 3 Knud H. Petersen, Arbmd. 153 Søren Larsen, Arbmd. 79 20 Niels Braae, Papirarbejder 277 Rigmor Mikkelsen, Fotograf 11 Kaj Th. Jensen, Arbmd. 16 Aage Christiansen, Murersv. 118 Thorvald Larsen, Arbmd. 5 Christen Wester, Officiant 135 Kaj Petersen, Bagersvend 3 Hans Hemmingsen, Elektriker 259 Hans C. Hermansen, Murersv. 171 20A Hans H. Nielsen, Tjener 118 Jens P. Jensen, Arbejdsmand 15 Vera E. Kristensen, Bibliot.ass. 259 Erna M. Petersen, Lærerinde 247 21 Kr. Fr. Petersen, Skræder 153 Oluf I. Andersen, Mejerist 108 Chr. Nielsen, fhv. Overpolitibet. 106 Ane Marie Olsen, Frue 16 Herdis Olsen, Kontorass. 194 Tage Sørensen, Instrumental. 11 Ellen Mortensen, Frue 3 Karl Mikkelsen, Murer 59 Hans B. Hansen, Arbmd. 7 Lilly J. Haupt, Husass. 23 22 P. C. Bianco Boeck, Amtsforv. 1935 23 Rubner Petersen, Elektriker 572 Vilh. J. Poulsen, fhv. Detailh. 41 Peder J. Olsen, Brødkusk 3 Svend E. Olsen, Lærling 5 24 Margr. Evers, fhv. Lærerinde 177 Hertha Jensen, Pensionist 76 Cecilie M. Hansen, Bogh. 253 Margr. M. Langevad, Frue 188 Anna Redsted, Frue 100 Peter M. Henriksen, Portner 15 Martha Henriksen, Kassererske 171 Karen C. Bang, Musiklærerinde 2 25 Ejnar E. Mørup, Repræsentant 2 Richard Mørup, Kontorelev 14 Gerda Hansen, Frue 3 Peder C. Andersen, Bundskærer 17 Hans C. Olsen, Karetmager 76 26 Buchholtz-Nielsen, Ritmester 536 Aage Møller, Kaptajnløjtnant 277 Magdalene Nielsen, Sygepl. 194 Leif Ravnbøl, Premierløjtnant 206 2 17 188 200 684 519 2 2 3

Emil Stenberg, Træarbejder 14 J. J. Jacobsen, Chauffør Louise Jacobsen, Arbejderske Karen Jensen, Papirarb. 16 Ellen Petersen, Fru Ejgild Petersen, Medhjælper Harry Petersen, Træarbejder J. P. Rasmussen, Arbmd. 18 N. Christiansen, Skomagersv. 67 Marie Hansen, Husbestyrerinde 5 20 Niels Larsen, Arbmd. 224 Poul Lårsen, Gartnermedhj. 17 Knud Larsen, Tømrerlærl. 5 Harald Berg, Kommis 218 Carl Petersen, Papirarb. 135 Anna Jensen, Fabrikarb.ske 182 Farimagsvej. 1 Wilh. Smith, Købm., Konsul 6796 Agnethe Poulsen, Husass. 23 Johanne Enevoldsen, Husass. 90 3 Anna Iversen, Servetrice 23 Erling Sauer, Maler 135 Ejnar Christiansen, Benzinfh. 3 5 E. de Fine Olivarius, Massøse 171 Anne Boserup, Sygeplejerske 224 Edith Laursen, Ekspeditrice 14 Tove Pedersen, Husassistent 1 20 7 Anna Larsen, Husbestyrerinde 5 Sofus Aaris-Larsen, Tømrerm. 595 Oluf Aa.-Larsen, Tømrerm. 566 S. Aaris-Larsen, Bankass. 359 Ragna Jensen, Huass. 14 8 Jens E. Nielsen, Forpagter 38 Laur. Grøntved, Konsulent 424 Kr. Kristensen, Konsulent 1356 Ellen Christensen, Husass. 23 Rasmus Jensen, Restauratør 3416 Ragnh. Rasmussen, Husass. 47 Erna Jørgensen, Husass. 47 Ejnar Vølxen, Direktør 1244 J. P. Jensen, Landbrugskand. 38 9 Aksel Hansen, Repræsentant 4 Hans Larsen, Chauffør 17 Dines Paulsen, Vognmand 713 10 Niels T. Andersen, Fabrikant 7327 Else Petersen, Husass. 23 11 A. Christensen, Rentrice 5 Mathilde Hansen, Frk. 29 Henriette Hansen, Best.inde 395 12 Arthur Jonassen, Kontorchef 1079 Gerda Pedersen, Husass. 17 13 Elna Madsen, Frue 73 Poul L. Madsen, Ølhandler 2094 Else Eriksen, Husas. 20 Karl Berthelsen, Brødkusk 108 Jens Hasselbalch, Portier 135 Ella Nielsen, Servetrice 100 Jens Nielsen, Maskinarb. 215 13b H. P. Olsen, Redaktør 2710 14 Carl Melau, Handelsmand 2 Bergliot Melau, Fabriksarb. 177 15 Ove Ingerslev, Læge 2289 Karen Hansen, Husass. 41 17 Max H. Pedersen, Urmager 42 Kirstine Hansen, Syerske 2 120 253 5 79 15 0 5 41

11

Alderdomshjemmet:

Bent O. Jakobsen, Premierl. 218 Johannes Rrennecke, Premierl. 177 26 a Lars H. Hansen, Overportør 188 Hans A. Petersen, Banearb. 153 27 Viggo Mørkeberg, Vognmand 5 Knud O. Mørkeberg, Bankelev 14 Einer Johansen, Snedker 94 Chr. P. Christensen 2 Jens P. Olsen, Pensionist 40 28 Erik Krog Aage, Sagfører 206 Anna Simonsen, Frue 330 Anna Hansen, Husass. 5 Hans C. Hollesen, Stationsfst. 1003 29 Johanne Petersen, Frue 2 Chr. Christensen, Murersv. 15 30 Niels Vitting, Købmand, 3 31 Kristian Pedersen, Arbmd. 41 Gerda Nielsen, Syerske 82 Anna Hansen, Husass. 11 Fr. Hansen, Tømrersvend 5 Holg. P. Riis, Regnskabsass. 165 Chresten Johansen, Gartner 5 32 Ane Olsen, Diakonisse 141 Vald. Handberg, Købmand 0 Trinke Hansen, Husbest.inde 47 33 Jens P. Hansen, pens. Lærer 206 Poul E. Nielsen, Kommis 265 Ulrik P. Larsen, Inspektør 944 Harriet Larsen, Rentrice 82 Anna K. Larsen, Frue 17 Gerda Larsen, Kontorass. 236 Jens P. Christiansen, Snedkeren. 2 Svend Jørgensen, Barbermester 15 35 Erna Kristiansen, Husass. 14 S. Andresen, Tandlæge 548 36 Jens P. Jensen, Ejendom. 41 Poul Jensen, Kolonialkommis 64 Arne V. Jensen, Pottemager 17 Marie J. Clasen, Rentrice 460 Julie W. Schmidt, Bankass. 253 Ellen Lindberg Frue 88 Alice Søllegaard, Købmand 108 Carl Søllegaard, Musiker 111 38 Rasm. Rasmussen, Fragtmand 5 Lissi Rasmussen, Husass. 5 Niels Johansen, Chauffør 165 Reinh. Rasmussen, Maskinm. 625 39 Joh. E. Vogel, Læge 2401 Poul Vogel, Bankelev 9 Inger A. Petersen, Husass. 20 Carl Chr. Jensen, Restauratør 1037 Kirsten Andersen, Husass. 53 Herm. E. Staberg, Postmester 849 40 Hans P. Jensen, Vognmand 188 Aksel Jensen, Typograf 141 43 N. Borella-Hansen, Handelsg. 74 Maren Clausen, Frue 2 Ole Clausen, Børstenbinder 9 Johs. Clausen, Arbmd. 5 47 Hans E. Andersen, Vognmand 79 Hansine Andersen, Frue 42 Selma Larsen, Husass. 188 49 Carl E. Møller, Hotelkarl 82 Poul Hansen, Tømrersvend 16 51 Carl P. Jørgensen, Bybud 84 Carl Jørgensen, Chauffør 18

Hans P. Albrechtsen Adam H. S. Andersen Hans Chr. Andersen Chr. Andersen, Frue Ingeborg Andersen, Frue Mette Andersen, Frue Hans Abrahamsen, fhv. Papirh. Julie Rerthelsen, Frue Marie Bendtsen, Frue And. Christiansen, fhv. Pelst. Ellen Christensen, Frue Hans Christoffersen, Hdmdhj. Caroline Dohse, Frue Ole C. Eliasen, Jordarbejder Laur. P. Hansen, Pensionist Lars P. Hansen Anna S. Hansen, Frue Karen K. Hansen, Frue Margr. Hansen, fhv. Syerske Niels Hansen Vilhelmine Hansen, Frue Eiler Hansen Karl W. Hansen, fhv. Papirarb. Henriette Hansen, Frue Marie K. Johansen, Frue Martha Jensen, Frue Maren Jensen, Frue Ane Jørgensen, Frk. Anna M. Jensen, Frue Anna S. E. Jensen, Frue Niels P. Jensen Jensine K. Jeppesen, Frue Ole Jacobsen N. F. Jørgensen, fhv. Tømrerm;. Ane M. Knudsen, Frue Thore Luttermann, Frue Jens Larsen, Papirarbejder Anna Madsen, Frue Hans Chr. Nielsen Rasm. Nielsen, Arbmd. Joh. Nielsen, Frue Peter J. Nielsen Dorthea Nielsen, Frue Anna M. Olsen, Frk. Lars Pedersen Hans P. Petersen Jens Petersen, fhv. Keglerejser Ane M. Petersen, Frue Christine Pehrson, Frue P. M. Rasmussen, fhv. Rørfl. Søren Sørensen, Arbmd. Birthe Svahnstrup, Frue Elisab. A. Steenberg, Frue Ernst R. Weigel Hans P. Frederiksen Hans Fr. H. Bruun Frederik T. Bagger Sophie F. Hansen Hans Chr. Hansen Eline Hansen, Frue Ludvig Jensen Rasmus Jensen Edla M. Larsen, Frue Laura E. Larsen, Frue Petrine Larsen, Frue

12

Maren Hansen, Husbest.inde Viggo Hansen, Typograf Poul E. Borring, Fyrbøder 123 Aksel B. Johansen, Maskinarb. 259 Niels K. Jacobsen, Motorfører 17 Knud Jacobsen, Lagermedhj. 5 71 Martha Saurmilch, Frue 15 Carla Saurmilch, Kassererske. 247 Edith Thomsen, Eksp. 241 K. Alfred Emilius, Overportør 171 72 Kristian V. Jensen, Ekstraarb. 188 A. Sørensen, Overportør 188 73 William B. Faber, Overlæge 1840 Clara Pettersson, Syerske 29 Elise M. Nielsen, Husass. 23 74 Chr. Hemmingsen, Overbetj. 483 Gudr. Hemmingsen, Eksp. 164 Farvergade, 1 Anna Nicolaisen, Skrædersyerske 5 Gerner Nicolaisen, Tømrer 5 Otto Sauer, Bagersvend 5 2 Peter Nicolaisen, Værkfører 277 Kaj Larsen, Remisearbejder 259 Carl.Pedersen, Arbmd. 389 3 Niels Christensen, Vaskeriejer 224 Vagn Nielsen, Sekondløjtnant 59 5 Anna Schunck, Fru 2 Carl Schunck, Arbmd. 9 Svend Schunck, Arbmd. 47 Anna Petersen, Fru 2 Nielsine Christensen, Fru 2 Svend Petersen, Arbmd. 17 Birtha Jørgensen, Husbest. 3 Vald. Pedersen, Lagerarbejder 153 Jens Jakobsen, Arbmd. 5 Kjeld Larsen, Tømrer 5 Wilh. Larsen, Havemand 106 Helga Holm, Husass. 5 7 Else Petersen, Husass. 9 V. Nielsen, Pensionatsværtinde 5 Carl Rasmussen, Repr. 106 Agnes Meisel, Arbejderske 177 Estrid Petersen, Frk. 5 Agnete Christensen, Husass. 5 Volmer Larsen, Elev 5 J. P. Jensen, Handelsmand 2 H. P. Andersen, fhv. Købmand 7 Povline Jensen, Arbejderske 2 Carl Nielsen, Fotograf 111 7A A. Jørgensen, Speciallæge 1079 Ivan Bentara, Repræsentant 171 9 Frede Busk, Mekaniker 129 Hans Munk Petersen, Kommis 483 N. P. Botoft, Murermester 18 Viktor Botoft, Jagtassistent 5 Jørgen Lindager, Disponent 371 11 Chr. Jørgensen, Købmand 354 Fasanvej. J. P. Hansen, Landmand 93 Harry Hansen, Arbmd. 15 Axel Danholt, Overofficiant 295 Hans Danholt, Pensionist 311 C. V. Petersen, do. 69 Laura Jensen, Husbest. 5 11 259 42 70 Niels Jensen, Arbmd.

Hans P. Grandahl Betty Fersbøl, Sygeplejerske 52 Karen Poulsen, Kokkepige Karen M. Nielsen, Kokkepige Asta L. Nielsen, Husass. Inge C. O. Hansen, Husass. Bertha Mogensen, Husass. Vita Olsen, Husass. 9 53 S. J. Sørensen, Redaktionsskr. 483 Har. Rasmussen, Barberm. 371 Kurt Rasmussen, Murer 135 54 Gerda Pedersen Ebbe, Husass. 29 Ema M. Andersen, Husass. 35 Merete Rasmussen, Husass. 35 Anna K. Petersen, Husass. 35 Ane M. Hansen, Økonoma 395 Jens C. Nielsen, Fyrbøder 123 55 Rosenf. Hansen, Politifuldm. 657 Ingridi Jørgensen, Husass. 17 Viggo V. Nielsen, Journalist 545 Erik H. Clausen, Købmand 3380 Kaj Jacobsen, Ekspedient 324 Laur. C. Larsen, Lærerinde 684 Kaj W. Wive, Manufakturist 118 Niels J. Nielsen, Assurandør 330 Joh. M. Andersen, Købmand 5 Kaj Jacobsen, Typograf 82 Karen Nielsen, Husass. 23 56 Alb. Christensen, Chauffør 135 Jens Christensen, Snedker 15 Elna M. Johansen, Papirarb. 82 S. A. Hansen, fhv. Sygepl. 5 58 Jens Thirslund, Keramiker 713 S. Ib Thirslund, Sømand' 153 Jens Thirslund, Gartner 20 59 Hans J. Jensen, Beslagsmedem. 713 Edda I. Jensen, Kontorist 106 60 Hans P. Hansen, Papirarb. 135 Mary M. Madsen, Husass. 5 61 K. K. Rasmussen, Handelsag. 2230 Betty Rasmussen, Kontorelev 5 62 Jacob P. Jacobsen, Tilsynsf. 224 Hans H. Thomsen, Gaardskarl 15 Else C. Thomsen, Eksp. 241 63 Henning Barfoed, Landinsp. 1262 64 Ernst Pedersen, Over-Politiass. 501 Oluf Harholt, Lokomotivfyrb. 224 66 Hans P. Aagaard, Murerm,, 1392 Aug. M. Cranner, Ingeniør 354 Laura Sørensen, Frue 40 67 Helga A. Hansen, Frue 3 Fr. A. Baes, Maskinarb. 153 Carl G. Baes, Bankass. 265 Knud V. Baes, Maler 29 Carl F. Clausen, Barberm. 5 Th. A. Hermansen, Incassator 18 Anna Petersen, Frue 2 Hans C. Sørensen, Handelsmd. 38 67A Jacob Steffensen, Træskom. 2 Jul. Hemmingsen, Slagtersv. 2 68 Anna Kåhler, Frue 5 Herluf V. Frandsen, Organist 38 Johs. I. Frederiksen, Mekaniker 20 69 Holger Jeppesen, Fabrikant 67 Poul C. Jeppesen, Fabrikant 90 Poul C. Jeppesen, Maskinlærl. 5 2 106 82 59 52 59 53

13

Maja Jensen, Dameskræderinde 3 7 Hans Jensen, Arbejdsmand 36 Kaja Jensen, Husass. 5 8 Ole Larsen, Papirarbejder 152 Anna K. Jensen, Frk. 5 9 M. Lauridsen, Motorfører 354 9a L. P. Hansen, Telegrafarb. 66 W. Hansen, Boghandlermedhj. 90 G. Fylking, Danselærer 206 10 Niels Petersen, Papirarbejder 329 Jørg. Hansen, Slagteriarbejder 108 11 J. Chr. Larsen, Chauffør 3 12 J. C. Pedersen, Arbejdsmand 90 Thv. Pedersen, Kontorist 0 Laura Jacobsen, Fru 5 Nancy Petersen, Husass. 11 13 H. Christensen, Rentier 3 14 Ejner Christensen, Gartner 69 Niels P. Mathiesen 2 15 H. Petersen, Kleinsmed 105 Karen M. Petersen, Fru 2 16 Grethe Sørensen, Ekspeditrice 5 Hans Sørensen, Sømand 3 Lars Andersen, Arbejdsmand 6 16a Knud Andersen, Ølhandler 82 Fr. Nasser, Frisør 11 17 Chr. Andersen, Papirarbejder 223 Gudrun Andersen, Husass. 14 18 Mads Petersen, Typograf 329 N. J. Petersen, Lærling 11 Hans Chr. Hansen 3 Edith Petersen, Elev 11 19 J. Christensen, Skomagermester 2 20 Valdemar C. Petersen 11 Gerda M. Petersen, Frk. 5 21 Jørgen Nielsen, fhv. Havemand 2 P. J. Nielsen, Havemand 141 Emilie Thomsen, Husbest. 5 22 Maren K. Nielsen, Fru 2 23 Bodil K. Olsen, Fru 2 Sv. Aa. Olsen, Former 211 Agnes Hansen, Arbejderske 5 24 Karl Olsen, Papirarbejder 120 Frederik Hansen, Glassliber 5 Knud Nielsen, Arbejdsmand 247 H. Rasmussen, Medhjælper 23 25 Ejnar Mortensen, Former 11 Carl Hansen, Snedkersvend 90 26 L. C. Jacobsen, Fru 2 27 Hans Jensen, Overportør 223 28 Anton Hansen, Papirarbejder 152 Poul Hansen, Tømrersvend 59 P. Christoffersen, Arbmd. 2 29 H. Hansen, Papirarbejder 93 Fr. Johansen, Fiskehandler 5 Poul Jacobsen, Mekaniker 102 Max Hansen, Chauffør 79 H. Schwartzbach, Murersvend 75 29a Magnus E. Hansen, Chauffør 72 Jens Jensen, Arbejdsmand 2 A. Spiermann, Kontorist 201 30 Marius Jensen, Papirarbejder 223 Kirstine Petersen, Fru 2 Freiasvej. 2 Chr. Hansen, Jord- og Betonarb. 3

Fixvej. 1 Aage Johansen, Forstander 3 N. P. Nielsen, fhv. Husmand H. Henriksen, Arbejdsmand M. Henriksen, Lærling 4 Chr. Rasmussen, Former Erling Rasmussen, Lærer Jens Thisted, fhv. Togfører 5 Sv. Andersen, Papirarbejder Hans Larsen, Uldhandler H. Frederiksen, Urmager W. Frederiksen, Snedker 6 Johanne Rasmussen, Fru Esther Rasmussen, Husass. Henry Andersen, Medhjælper Ole Petersen, Papirarbejder Poul Petersen, Bud 7 L. P. Olsen, Pottemagersvend Anna Olsen, Husbestyrerinde 8 Oluf Olsen, Tømrer Hans Espensen, Ekstraarbejder Carl Espensen, Papirarbejder 9 Niels Jacobsen, Papirarbejder 10 Jørgen Olsen, Skomagermester Jørgen Esbensen, Landarbejder 11 Georg Petersen, Journalfører Ellen Petersen, Telefonistinde 12 Carl Hansen, Fabrikant 13 Sv. Aa. Jørgensen, Arbmd. Johanne J. Petersen, Fru Aase Petersen, Husass. Thora L. A. Larsen, Fru Willy Larsen, Kontorassistent 14 Christen Johansen, Papirarb. Mary Johansen, Syerske Ellen Petersen, Gartnermedhj. Axel Petersen, Bud 15 Nikoline M. Nielsen, Fru O. Rasmussen, Kurvemager 16 E. Mortensen, Cyklehandler 17 N. Johansen, Viceinspektør Erling Johansen, Maskinl. 18 J. Jacobsen, Maskinarbejder P. Chr. Lund, Træarbejder Jens Jensen, Keramikarbejder Thomas Jørgensen, Arbmd. 19 And. Hansen, Overportør Knud Hansen, Træarbejder Erik Hansen, Træarbejder 20 Simon Hansen, Konsulent 21 Chr. Jensen Petersen, Typograf Ellen Marie Petersen, Frk. 22 Kr. Essendrop, Lærer + Fredensvej. 1 N. J. Larsen, Købmand Leif Jørgensen, Træarbejder Carlo Sørensen, Maskinarbejder 3 Peter Petersen, Papirarbejder N. A. Sørensen, Styrmand 4 Thomas Oulund, Pensionist Emmy Oulund, Husassistent Ove Larsen, Keramiker 5 Aksel Andersen, Mekaniker A. Fredsøe, Landbrugskand. 6 J. Johansen, Sadelmagerm.

93 15 84 5

206 164 129 93 2 295 52 3 5 5 170 5 14 5 206 111 295 123 69 2 501 211 370

3 0 0 3

223 259 5 16

5 6 5

483 695 11 259

42 75 69

206 218 223 170 354 11 606 277 14 277 295 70 37 8 15 123 5 43

14

H. Larsen, Konditor D. Jørgensen, Arbejdsmand 41 7 Edvin Rasmussen, Papirarb. 152 Kr. Rasmussen, Arbejdsmand 40 Hj. Hansen, Gartner 4 Ejner Olsen, Arbejdsmand 3 Hans Petersen, Arbejdsmand 5 J. P. Rasmussen, Arbmd. 2 Gallemarksvej. 1 Jens Chr. Lange, Papirarb. 2 Rob. Jensen, Papirarb. 111 2 Herm. Petersen, Socialinsp. 826 3 Poul H. Meyer, Typograf 277 J. A. Nielsen, Chauffør 66 Ib G. Nielsen, Lærling 5 4 J. A. Tragårdh, Skræderm. 896 Gosta Tragårdh, Skrædersv. 5 Marie Hansen, Kommuneass. 413 5 R. Chr. Jensen, Overportør 223 Arvid Nielsen, Smedesvend 134 6 B. Schou, Bogtrykker 16 Rs. Bonde, Repræsentant 15 Bertha J. Petersen, Fru 2 7 H. J. Andersen, Maskinfører 41 Niels Nielsen, Arbejdsmand 14 Hans Nielsen, Lærling 5 Karl Nielsen, Lærling 5 8 Johs. Harden, Bagermester 483 9 Niels Hansen, Papirarbejder 188 Anna Marie Petersen, Fru 3 Sv. Aa. Petersen, Typograf 241 Chr. Petersen, Maler 159 10 Kr. Hansen, Kranfører 14 Ruth Hansen, Ekspedient 5 A. Sørensen, Arbejdsmand 111 0. Rasmussen, Arbejdsmand 13 Chr. Jensen, Malersvend 42 11 Chr. Christensen, Købmand 424 Aksel Hansen, Tjener 41 12 Aksel Petersen, Malersvend 170 Peder Hansen, fhv. Pelst. 2 Astrid Hansen, Oversyerske 8 Anna Hansen, Syerske 8 13 O. Carstensen-Egeberg 70 Baane Carstensen-Egeberg 395 Børge Carstensen-Egeberg 288 Inge Carstensen-Egeberg 5 15 Otto Sager, Maskinmester 572 Jørgen Sager, Maskinlærling 5 16 L. Stigsgaard, Politibetjent 370 H. Stigsgaard, Maskinlærl. 5 17 Nath. Rasmussen, Fru 2 1. Rasmussen, Frk. 5 18 Chr. Damlund, Barbermester 134 Jørgen Jensen 2 19 Harry Grandahl, Smed 152 Chr. Brandt, Maskinsmed 501 Viggo Brandt, Kommis 59 20 Chr. Jørgensen, Skrædersvend 123 Inge Jørgensen, Ekspeditrice 5 Frank Jørgensen, Lærling 5 21 Carl Hansen, Mælkeforhandler 8 Knud W. Jensen, Typograf 241 23 Ch. Mortensen, Murermester 442 Niels Jørgensen, Repræsentant 849 123

4 Peter Christensen, Murerarbmd. 123 Børge Christensen, Lærling 5 Inga Christensen, Elev 5 K. Møller-Petersen, Arbejderske 88 Elsine Willumsen, Arbejderske 171 Olga Oline Hansen, Fru 5 Friggasvej. 1 Carl Hansen, Arbmd. ' 5 Alb. Hansen, Tømrersvend 16 Aksel Hermansen, Tømrersv. 18 Børge Herrriansen, Træarb. 94 Hans P. Nielsen, Cementstøber 17 2 Hans P. Larsen, Savskærer 38 6 Edgar Petersen, Mekaniker 188 Martha Petersen, Frue 3 Thorv. Petersen, Handelsmand 7 8 Harald Hansen, Handelsmand 5 Rasm. Thorkildsen 2 Hans C. Petersen, Rentier 2 Bars P. Jensen 5 Ellen Pedersen, Arbejderske 5 Mary K. Pedersen, Husass. 14 H. K. Petersen, fhv. Husbst. 5 Fyensvej. 1 Erik Larsen, Arbejdsmand 15 Svend Rasmussen, Murersvend 16 Einer Hansen, Arbejdsmand 15 Knud Serop, Papirarbejder 111 Kaj Larsen, Papirarbejder 118 Maren Jensen, Fru 2 2 H. Schwartzbach, Formand 241 Mette Marie Jensen, Fru 2 Harry Petersen, Farver 170 Niels Larsson, Former 66 Ellen Larsson, Husass. 5 Frede Anthon Larsson 5 Jenny Karoline Jensen, Fru 5 Wagner Jensen, Træarbejder 14 Villy Davidsen, Barbermester 5 Erik Larsson, Bybud 5 3 Christian Fr. Olsen 2 Thorkild Petersen, Arbmd. 88 Lillian Laustsen, Afd.pige 5 Ulla Laustsen, Elev 5 Carl Hansen, Slagtersvend 40 H. Rasmussen, Lagerarbejder 84 Charles Larsen, Chauffør 3 Ove Hansen, Maskinarbejder 123 4 J. Christensen, Værkfører 95 Hans Jensen 2 Georg Jensen, Lagerarbejder 100 Ellen Henriksen, Husass. 20 M. Nielsen, Telefonmontør 188 Chr. Nielsen, Lærling 5 E. Pedersen, Lokomotivmester 265 H. B. Madsen, Akkvisitør 88 Sv. Aa. Arnstrup, Tjener 170 5 Helge Kristiansen, Chauffør 40 Ella Larsen, Frk. 14 Anna Larsen, Husass. 3 Frants Larsen, Stationsarb. 102 A. Patuel, Uldhandler 11 Emil Jørgensen, Agent 118 H. Ravnstrup, Kunstmaler 105

15

Hans Andersen, Arbejdsmand Børge Larsen, Typograf 224 17 J. P. Jensen, Klasselotterikoll. 18 Hansine Jacobsen, Husmoder 5 Johanne Jacobsen, Kontorass. 106 18 Karl Carstensen, Typograf 206 Hans Carstensen, Tilskærer 15 Inger Carstensen, Ekspeditrice 17 19 Niels Thybo, fhv. Købmand 153 M. J. Christiansen, Arbmd. 15 20 Andreas Jensen, Typograf 312 Georg E. Sauer, Malermester 590 Louis Hansen, Typograf 295 21 V. Johansen, Maskinmester 483 Peter Johansen, Landarbejder 5 22 Villy Nielsen, Papirarbejder 442 Ervin Jørgensen, Elektriker 42 K. Hansen-Hviid, Fru 5 I. M. Hansen-Hviid, Strygerske 9 Inga Hansen-Hviid, Kontorelev 5 23 J. P. Petersen, fhv. Bankdir. 135 Gerhard Sørensen, Papirarb. 118 24 P. Jensen, pens. Post-Pakm. 120 Julie Jensen, Telefonist 106 Ib H. Jensen, Lærling 5 25 J. Jensen, pens. Oversergent 112 26 H. Hemmingsen, pens. O.-Postb 442 Helga Lassen, Husassistent 29 Jens Nielsen, Rentier 17 27 Ane K. Nielsen, Fru 88 Lanners Nielsen, Underbogh. 395 Anna Nielsen, Husassistent 5 Gormsvej. 1 Hans Nielsen, Papirarb. 259 2 J. Christensen, fhv. Maskinarb. 11 Anders Larsen, Papirarb. 188 3 Ludvig Larsen, Arbmd. 70 Estrid Larsen, Husass. 5 Rob. Andreasen, Landmand 11 Karoline Petersen, Arbejderske 4 Peter Jensen, Arbmd. 2 Gottliebsvej. 1 Svend Hansen, Lærer 311 3 H. P. Hansen, Slagter 41 Gudrun Sørensen, Strikkerske 5 4 N. Mortensen, Chauffør 11 Inger Mortensen, Ekspeditrice 34 Hans Hjæresen, Arbmd. 16 5 Karl Frederiksen, Arbmd. 108 Edm. Frederiksen, Træarbejder. 5 N. Olsen, Papirarbejder 123 Augusta Petersen, Enke 3 6 Karl Hansen, Papirarbejder 277 Bodil Hansen, Husbestyrerinde 5 Oscar Hansen, Medhjælper 82 Niels Jensen, pens. Postbud 16 7 Karen Jensen, Papirarbejderske 200 H. Andersen, Arbejdsmand 2 8 H.Petersen, Mælkehandler 43 9 Erik Nielsen, Kommunelærer 483 10 H. Ditlevsen, Papirarbejder 16 11 Gunner Frederiksen, Tilskærer 69 Karl Larsen, Værkfører 277 76

Filip Mortensen, Medhjælper 25 Otto Petersen, Snedkersvend Rasmus Jensen, Rentier Svend Iversen, Mekaniker 27 J. Storgaard, Murermester 3238 33 Knud Christensen, Fabrikant 152 44 Henry Olsen, Entreprenør 5 Hilmar Olsen, Lærling 5 46 H. J. Pedersen, Toldassistent 483 Søren Kjær, Tilskærer * 277 48 Jørgen Buhi, Forretningsfører 111 Rodin Hansen, Ekspedient 206 50 Jens Andersen, Vognmand 554 55 Fr. Borring, Maskinmester 624 Maren Christensen, Frk. 306 57 Oluf Teilmann, Lærer 388 Oluf Pedersen, Bestyrer 660 Grethe Pedersen, Kontorelev 23 Hedvig Pedersen, Husass. 52 Mary Christiansen, Husass. 52 Magda Jensen, Husass. 52 Margrethe Larsen, Plejerske 46 A. Petersen, Opsynsmand 188 P. Oxenbøll, Opsynsmand 34 59 E. Hansen, Kommuneassistent 354 61 Ejnar Pedersen, Chauffør 105 H. P. Jørgensen, Skrædersvend 123 63 Niels Jensen, Papirarbejder 188 Erik Jacobsen, Papirarbejder 483 65 Jens Peder Nøhr, Malersvend 1003 67 Anders Andersen, Portør 170 Sigrid Andersen, Ekspedient 5 Johs. Sørensen, Togbetjent 111 Godthaabs Allé. 2 Magnus Hansen, Havneassist. 312 Ane Jacobsen, Fru 2 Poul Jacobsen, Savskærer 224 Rolf Andersen, Savskærer 123 Carl Jacobsen, Savskærer 224 4 Axel Houmaae, Malermester 15 Marie Larsen, Kogejomfru 5 6 Villiam Petersen,, Repræsent. 118 Jørgen Køser, Optiker 371 7 Hansine Jensen, Syerske 9 Ejnar Jørgensen, Chauffør 153 Anna Pedersen, Fru 5 Ellen Pedersen, Kontorassist. 460 9 Ejler Rasmussen, Skomagersv. 100 Jens C. Dehn, Husejer 171 Anna Haaning, Husbestyrerinde 17 Karen Jensen, Frk. 5 10 Sv. Petersen, Skorstensfejerm. 1038 12 Laurits Larsen, Arbejdsmd. 188 Alfred Larsen, Maskinfører 295 13 Jens P. Hansen, Rentier 11 Sofus Jensen, fhv. Arbmd. 15 14 Jens Nielsen, Bladforhandler 206 Knud Nielsen, Kleinsmed 324 Grethe Nielsen, Ekspeditrice 11 15 Rs. Rasmussen, Skrædermester 94 Gerda Rasmussen, Bogb.medhj. 159 16 Carl Nielsen, Chauffør 15 Carl G. Nielsen, Bud 5 Niels Sørensen, Arbmd. 330 8 2 3 206

16

Jens Rasmussen, Landmand 442 Charles Rasmussen, Landmand 59 Hans Enevoldsen, Landmand 82 Chr. Petersen, Gaardejer 5 Elly Petersen, Ekspeditrice 5 Lilly Petersen, Ekspeditrice 5 Svend Bentzen, Papirarb. 79 Niels P. Nielsen, Arbmd. 2 • Grimstrupvej. 2 Leopold Thomsen, Papirarb. 713 Leo Thomsen, Kontorist 177 Carl Jacobsen, Træarbejder 4 6 Niels Lykke, Kedelpasser 105 E. Lykke, Arbejdsdreng 5 Karen V. Lykke, Husass. 5 Albert Christensen, Arbmd. 3 7 Emma Koch, Rentrice 152 7a Svend Høglund, Montør 206 8 Oluf Wagner, Papirarb. 311 Agnes P. V. Hansen, Fru 2 9 Ingeborg Larsen, Fabrikant 8 10 P. Pedersen, Gasværksarbejder 206 Niels Hansen, Arbejdsmand 17 11 Emil Petersen, Malermester 2798 12 Ejnar Hemmingsen, Arbmd. 6 Jens Henriksen, Tømrer 75 Peter Hansen, Vognopsynsmand 123 13 Herman Kristensen, Papirarb. 223 14 Hans Møller, pens cand. pharm. 123 V. Clausen, Musiker, Møller 88 15 Helge Petersen, Snedkersvend 483 Leif Rasmussen, Politibetjent 79 16 Hans Petersen, Elektriker 5 Carl E. Hansen, Arbmd. 70 Hans Petersen, Typograf 152 17 Volmer Bruun, Telefonmontør 206 Bodil Bruun Husassistent 5 Ejnar Pedersen, Repræsentant 536 18 Anton Spottog, Kedelpasser 134 Osvald Larsen, Formand 370 19 Albert Nielsen, Snedker 70 20 Leon Rasmussen, Isolatør 295 Carl Nielsen, Telefonmontør 188 21 Carl Paulsen, Former 206 Erik Paulsen, Lærling 5 22 Henry Christiansen, Isolatør 1155 Leo Nielsen, Telefonmontør 111 23 Aksel Alhrektsen, Tømrerm. 41 Karl Kristiansen, Snedker 70 24 Ejnar Mauritzen, Viktualiehdl. 40 26 Frederik Larsen, Købmand 11 Jean Jensen, Bestyrer 5 27 Anders Andersen, Rentier 75 Peter Christensen, Tjener 5 30 Peter Andersen, Papirarbejder 518 32 M. S. Stenberg, Fru 13 Else Stenberg, Husassistent 11 34 Anna J. Hansen, Fru 2 35 Hans Christensen, Cyklehdl. 849 36 Laura M. K. Nielsen, Fru 113 Johs .Johansen, Arbmd. 42 37 Frederik Clausen, Kontorbest. 82 Hans Clausen, Fotograf 5 Anker J. Hein, Lærer 123

5 188 311 108 354

Inge Larsen, Defektriceelev 12 Kr. Petersen, Telefonmontør 13 Holger Rasmussen, Bestyrer 14 Jette Jørgensen, Fru 15 O. Christiansen, Maskinfører G. Christiansen, Postkontorist R. Christiansen, Kontorelev 17 M. Borring, Pensionist Jens Nielsen, Papirarbejder Gramsvej. 1 Georg Jensen, Malerm. 2 Anna Kann, Fru Peter Jensen, Købmand Peter Jensen, Kommis H. C. Hansen, Former Georg Hansen, do. Kaj Hansen, Snedker 3 N. J. Hansen, Gasværksarb. Poul Hansen, Gartner 4 J. P. Petersen, Papirarb. 5 Fr. V. Sørensen, Lærer Aksel Sørensen 6 Gert Petersen, Keramikarb. Marie S. Petersen, Fru 7 Karl Larsen, Arbmd. 8 Anna Hansen, Syerske Sv. Aage Petersen, Arbmd. 10 K. Christensen, Smedesvend Pouline Larsen, Fru 14 Sv. Reckendorff, Mekaniker Søren Jakobsen, Chauffør Henry Hansen, Mekaniker Chr. Petersen, Slagteriarb. K. L. F. Jensen, Arbejdsmand Ejner Christiansen, Arbm. 16 Helge Petersen, Formand Aksel Larsen, Maskinarb. 18 Jens V. Petersen, Ingeniør Marius Thuesen, Lærer Grimstrup Børnehjem. Christine Hemmingsen, Forst. Johanne Jakobsen, Barnepl.ske Fanny Larsen, Barneplejerske Inger Rugbjerg, Barnepl.ske Else Poulsen, Gartner Ruth Olsen, Vaskeriassistent Else Hansen, Barnepl.ske Dagny Clausen, Barnepl.ske Ellen Petersen, Barnepl.ske Inger Petersen, Barnepl.ske Inge Jørgensen, Husassistent Helga Knudsen, Elev Rosa Heegaard, Barnepl.elev Dagny Nielsen, Barnepl.elev Ingeborg Kristensen, Medhj. Kirsten Christensen, Medhj. Martha Hansen, Husassistent Grimstrup Mark. Lars P. Larsen, Gdr. Bruno Urban' Larsen, Medhj. Hans W. Larsen, Medhj. Grethe Kirsten Larsen. Frk.

59 11

259 259

93 2 5 102 13 170 8 295 8 170 536 0 100 2 79 20 43 152 11 118 13 118 3 206 606 424 265 134 93 100 11 84 69

59 82 5 0 5 5 5 8 5 11 5 41 14 4 37 23 5

17

Peter Petersen, Tømrer Aage Petersen, Chauffør 5 14 A. Schimmel, Kontorassistent 388 Poul Schimmel, Kontorass. 265 Ejner Schmimel, Bagerlærl. 5 Ingrid Paulsen, Frisørelev 5 Ido Petersen, Medhjælper 5 Grønnegade. 1 H E Henriksen, Restauratør 572 Helga Andersen, Kontorelev 82 Lilly Jensen, Husassistent 17 H. P. Christensen, Snedkerm. 123 Lilly Christensen, Ekspeditrice 47 Inge Christensen, Frk. 0 Johanne Hansen, Fru 2 Karl Hansen, Billedskærer 159 Anna M. Hansen, Billedskærer 5 A. Christoffersen, Fiskehandler 698 Karen S. F. Hansen, Rentrice 2 2 Chr. Dyndgaard, Købmand 802 Knud Dyndgaard, Lærling 5 3 Agnes Jacobsen, Husejer 224 Vilh. Sørensen, Motorfører 188 . Aksel Petersen, Arbejdsmand 5 4 Fr. Seerup, Distriktsmontør 330 . Gert Seerup, Typograf 289 Arne Seerup, Blikkenslager 265 5 Louis Louens, Konditor 79 Carl Chr. Hansen 0 6 Carl Th. Hansen, Drejer 5 Jens Larsen, Arbejdsmand 0 Jens P. Larsen, Togbetjent 188 P. Harry Andersen, Medhjælper 5 \ Erik Hansen, Slagter 23 7 Aksel Petersen Hopp, Arbmd. 9 Gerhardt Nielsen, Arbmd. 5 Peter Larsen, Arbmd. 17 Thrine Henriksen, Syerske 2 Kaj Henriksen, Papirarbejder 259 Karl Iversen, Arbmd. 20 8 Svend V. Henriksen, Radioforh. 295 Einar Johansen, Malerlærling 11 9 Karoline Nielsen, Husejer 11 Theodor Lang, Urmager 2 Esben Pedersen, Husmand 2 Hansine Madsen, Fru 2 Kristian Jørgensen, Arbmd. 2 i Niels Chr. Jensen 2 Kaj Jensen, Træarbejder 59 Carl J. Nielsen, Smed 129 Kirsten Olsen, Husbestyrerinde 2 Peter Jensen, Arbejdsmand 2 10 V. Boyesen-Trepka, Oberst 1209 Gudrun Jacobsen, Husassistent 9 Karl Nielsen, Overofficiant 277 Peter Nielsen, Bankassistent 135 Paul B. Olsen, Kaptajnløjtnant 354 Jens V. Jensen, Overofficiant 354 Annelise Jensen, Frk. 135 H. Chr. Langkjær, Officiant 177 Aksel Lysgaard, Sergent 90 Olfert Olesen, Sergent 94 Volmer Christensen, Sergent 135 Arne Therkildsen, Sergent 90 5

105 5 642 34 8 3 5 2 3 241 5 241 93 75 23 134 11 20 16 252 17 388 141 123 5 595 483 40 37 134 3 5 36 152 5 113 134 111 118 3 16 8 3 43 11 4 169 5 5 105 5 5 8 11 11 66

Svend Madsen, Papirarbejder Jens Lindegaard, Skibstømrer 40 Hug-o Kahle, Farvermester Vanda Rasmussen, Syerske 42 Ernst Pinkert, Elektriker 53 Alfred Nielsen, Arbmd. Else Nielsen, Husassistent Anna Petersen, Fru Hans Olsen, Arbmd. 55 Thorolf Andersen, Smedem. Kurt Jensen, Arbejdsdreng Niels Jensen, Former Kai Jensen, Mekaniker Carl J. Sørensen, Chauffør Niels G. Sørensen, Arbmd. 61 Johannes Ring, Fabrikarbejder Aage Ring, Bud Knud L. Ring, Murer 63 Jens Johannessen, Arbmd. Viggo Johannessen, Mekaniker Jens P. Jensen, Arbejdsmand 65 Niels Petersen, Rrugsf.best. Erik Knudsen, Kommis 65 a Carl Jensen, Papirarbejder Viggo Jensen, Landarbejder 67 Rigmor Skov, Lærerinde 67 a Sigvald Andersen, Tel-efonfm. 69 Aage E. Jensen, Hønseriejer Grønnegaarden. 2 Axel Petersen, Slagteriarb. P. K. Petersen, Chauffør Ella K. Jensen, Fru Edith Jensen, Hussass. K. Petersen, fhv. Gasværksarb. 4 Kresten Jørgensen, Smedesv. Lilly Jørgensen, Husass. H. Luttermann, Incassator Georg Luttermann, Maler Chr. Hansen, Arbmd. Søren H. Larsen, Malersvend Palle Dahl Larsen, Lærling H. Larsen, Arbejdsdreng 6 K. P. Christiansen, Arbmd. Ole Jensen, Vognmand Charles Rasmussen, Arbmd. Jens Jacobsen, Chauffør 8 Ivara Carstensen, Fru Erik Carstensen, Medhjælper Haldur Carstensen Hans Enevoldsen, Aldersm. Niels Nielsen, Murerarbm. Emanuel Nielsen N. E. Møller, Repræsentant 10 S. Wincentzen, Cementarb. Robert Wincentzen, Lagereksp. Edith Wincentzen, Hussass. H. Christensen, Arbmd. Thorv. Madsen, Arbmd. Poul G. Madsen, Medhjælper P. R. Hansen, Arbmd. Gunner Hansen, Medhjælper 12 Kr. Harms, Arbmd. Maren E. Jensen, Fru Ingeborg Eriksson, Fru

13 16 2 5 11

2 6

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58

Made with FlippingBook - Online magazine maker