Telefonnøgle Næstved 1973

Tv??!

TELEFON 72 07 00

Ejendomsmæglerfirma Rinfstedgade 62 (oftrfor CtntraLrytthuiH)

720782 727382

DET ER NYT-DET ER SMART AXELT0RV7

H. O. BIRKSTED A/s

Telefon

NÆSTVED DISKONTOBANK

Næstved Kulimport

CARL SEVERINSEN A/S - Brogade 2 STÅLGÅRDEN 72 04 41 RINGSTEDGADE 5-7 (I V. HUSST) TLF. (03) 72 6200

T^TTl |jfy|

4K-OLIE NÆSTVED 72 14 20

NÆSTVED SPAREKASSE »BIKUBEN k Jr .' iyf dskjC 72 03 77

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online