Brochure in-lite - NL - 2019

THE BOOK OF IN-LITE

voor kiezen om enkele lampen rondom hun huis altijd te laten branden voor de veiligheid, één lijn uit te laten gaan rond bedtijd en één lijn alleen aan te zetten wanneer er geborreld wordt in de tuin. Dit zal voor een nog verdere reductie van het energieverbruik in de tuin zorgen en het zal ook bijdragen in onderwerpen als lichtvervuiling en de levensduur van de armaturen. De introductie van de SMART HUB-150 zorgt er ook voor dat we de komende jaren kunnen innoveren op andere gebieden. We introduceren namelijk een manier om armaturen aan te sturen met een smartphone. En dat stopt uiteraard niet bij het aan- en uitzetten van lam- pen, maar kan in de toekomst uitgebreid worden met diverse mogelijkheden. Een vanzelfsprekende aansturing hierin is be- langrijk en met de in-lite app voor SMART HUB-150 is deze stap gezet. Binnen in-lite hebben we een duidelijk beeld over de toekomst en welke stappen we willen nemen. De afgelopen 20 jaar hebben we veel geleerd en dit nemen we iedere dag mee in de ontwikkeling van nieuwe producten. We zullen ver- nieuwen, blijven inspireren en de klant blijven ondersteunen bij de aankoop van verlichting voor zijn of haar buiten­ ruimte.

Tegelijkertijd is de consument anno 2019 kritischer geworden ten aanzien van 1999. En terecht. We besef- fen ons steeds meer dat we stappen moeten nemen om het milieu te beschermen. Deze verantwoordelijkheid nemen wij serieus als bedrijf. Zo hebben we de afgelopen jaren afscheid genomen van armaturen met een halo- geenlichtbron. We hebben het plastic in onze verpakking gereduceerd. Alle leds in onze armaturen hebben we verduurzaamd en we zijn klaar voor nieuwe efficiëntere trafo's, met als ultiemmodel de Smart HUB-150. Met de SMART HUB-150 introduceren we niet alleen een grote technologische vooruitgang, maar ook een transfor- mator welke op meerdere manieren voor verduurzaming van de buitenruimte zorgt. Zo is deze transformator voorzien van drie apart bedienbare lijnen (aan te sturen middels een app voor iOS en Android), waardoor de con- sument de verlichting eenvoudig kan bedienen. Mensen hoeven met de nieuwe transformator niet meer alle lam- pen constant te laten branden. Ze kunnen er bijvoorbeeld

SMART HUB-150 De manier om armaturen aan te sturen met een smartphone

9

Made with FlippingBook - Online catalogs