Katalog Stołówka 2022. Nowa Szkoła

s t o ł ó w k a szkolna i wyposażenie kuchni

PROGRAM „POS IŁEK W SZKOLE I W DOMU”

Katalog STOŁÓWKA SZKOLNA I WYPO - SAŻENIE KUCHNI , który trafił w Państwa ręce zawiera kompleksowe rozwiązania dla stołówek, jadalni i kuchni szkolnych zredagowane tak, aby wypełniały założenia dofinansowania rządowego programu „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” . Proponujemy szkołom wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych na jadalnie w postaci krzeseł i sto - łów wykonanych ze sklejki i płyty wiórowej pokry - tych warstwą laminatu HPL, odpornego na wysoką temperaturę i zarysowania, szklane i melaminowe naczynia oraz wysokiej jakości sztućce metalowe a także produkty umożliwiające wyposażenie lub doposażenie zaplecza gastronomicznego takie jak specjalistyczne meble stalowe i niezbędny asorty - ment AGD służący do przygotowania posiłków. 2022 jest już czwartym rokiem funkcjonowania programu „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” ,

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 15 kwietnia 2022 przez dyrektorów publicz - nych szkół podstawowych (w tym podstawowych szkół artystycznych) prowadzonych przez JST, osoby prawne inne niż JST oraz osoby fizyczne, do 30 kwietnia 2022 przez organy prowadzą - ce szkoły do właściwych ze względu na siedzibę szkoły wojewodów, do 15 kwietnia 2022 przez dyrektorów szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

którego celem jest zapewnienie dzieciom posił - ku przygotowanego w stołówce szkolnej. Projekt jest finansowany z budżetu państwa, a wsparcie finansowe przeznaczono na stworzenie od pod - staw lub doposażenie, adaptację i poprawę stan - dardu stołówek szkolnych. Maksymalna kwota wsparcia finansowego wynosi: 80 tys. zł – na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuch - ni i jadalni ) oraz doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują lub uruchomienie no - wych stołówek; 25 tys. zł – na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków Program zakłada obowiązkowy wkład finansowy lub rzeczowy w wysokości 20 % środków niezbęd - nych do realizacji zadania.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i życzymy udanych zakupów

LEGENDA IKON:

PRACE MONTAŻOWE I KONSERWACYJNE POWINNY BYĆ PRZEPROWADZANE PRZEZ WYKWALIFIKOWANEGO TECHNIKA, ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTA I OBOWIĄZUJĄCYMI LOKALNIE PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA

NOWOŚĆ

TYLKO U NAS

K rzesła

MOTYLKI

MUSZELKI

SLIM

PROFILOWANE OPARCIE POŁĄCZONE Z SIEDZISKIEM, WYKONANE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

SKŁADANA KONSTRUKCJA

LEKKIE I STABILNE

SIEDZISKO I OPARCIE ZE SKLEJKI W KOLORZE BUKOWYM POKRYTEJ LAMINATEM HPL

WYKONANE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

METALOWE NOGI

W 7 KOLORACH

W 5 KOLORACH

STELAŻ METALOWY MALOWANY PROSZKOWO

W 7 ROZMIARACH 0-6 (OD 1 DO 18+ LAT)

W 7 ROZMIARACH 0-6 (OD 1 DO 18+ LAT)

WYGODNY UCHWYT DO PRZENOSZENIA

NA NOGACH NIERYSUJĄCE STOPKI

MOŻLIWOŚĆ SZTAPLOWANIA

STOPKI SAMOPOZIOMUJĄCE

W OFERCIE STOJAK NA 10 KRZESEŁ

MOŻLIWOŚĆ SZTAPLOWANIA

KAROLKI

CLASSIC

MISIE

SIEDZISKO I OPARCIE WYKONANE ZE SKLEJKI POKRYTEJ LAMINATEM HPL W KOLORZE BUKOWYM

SIEDZISKO I OPARCIE WYKONANE ZE SKLEJKI POKRYTEJ LAMINATEM HPL W KOLORZE BRZOZOWYM

STELAŻ Z DREWNA BUKOWEGO

SIEDZISKO I OPARCIE ZE SKLEJKI W KOLORZE BUKOWYM

PROFILOWANE SIEDZISKO

METALOWY STELAŻ W 6 KOLORACH

METALOWY STELAŻ W KOLORZE SZARYM W 5 ROZMIARACH 3-7 (OD 8 DO 18+ LAT)

PROFILOWANE SIEDZISKO

NA NOGACH NIERYSUJĄCE STOPKI

W 5 ROZMIARACH 0-4 (OD 1 DO 12 LAT)

W 7 ROZMIARACH 0-6 (OD 1 DO 13 LAT)

MOŻLIWOŚĆ SZTAPLOWANIA

WYGODNY UCHWYT DO PRZENOSZENIA

MOŻLIWOŚĆ SZTAPLOWANIA

T aborety

NA METALOWYM STELAŻU

MOBILNY

MIMI

GUMOWA, ANTYPOŚLIZGOWA POWIERZCHNIA SIEDZISKA SIEDZISKO WYKONANE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

METALOWE NOGI MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE BIAŁYM SIEDZISKOWYKONANE ZE SKLEJKI POKRYTEJ LAMINATEM HPL W KOLORZE BUKOWYM

W CAŁOŚCI WYKONANE Z LAKIEROWANEJ SKLEJKI BUKOWEJ

OPARCIE I SIEDZISKO W 6 KOLORACH

METALOWA PODSTAWA Z PLASTIKOWYMI KÓŁKAMI

W 3 ROZMIARACH 3–6 (OD 6 DO 18+ LAT)

W ROZMIARACH 0–3

W KOLORZE NIEBIESKIM

PROFILOWANE SIEDZISKO I OPARCIE

MOŻLIWOŚĆ SZTAPLOWANIA

REGULACJA WYSOKOŚCI W ZAKRESIE 45–60 CM

NOGI LITE DREWNO BUKOWE

1

S toły

ASO

STOŁÓWKOWE Z HPL

LUX

2– I 3–OSOBOWE

2– I 3–OSOBOWE

BLAT I NOGI SPRZEDAWANE OSOBNO

BLAT Z PŁYTY WIÓROWEJ 18 MM W KO - LORZE BUKOWYM POKRYTEJ WARSTWĄ LAMINATU HPL METALOWY STELAŻ MALOWANY PROSZKOWO W KOLORZE SZARYM DOSTĘPNY W 5 WYSOKOSCIACH 3-7 (OD 6 DO 18+ LAT)

BLAT Z PŁYTY WIÓROWEJ 18 MM W KOLORZE BUKOWYM POKRYTEJ WARSTWĄ LAMINATU HPL METALOWY STELAŻ MALOWANY PROSZKOWO W KOLORZE SZARYM

BLAT ZE SKLEJKI W KOLORZE BUKOWYM POKRYTEJ WARSTWĄ LAMINATU HPL

BLAT KWADRATOWY LUB PROSTOKĄTNY

METALOWE NOGI W KOLORZE SZARYM

DOSTĘPNY Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI W ZAKRESIE 1-3 I 3-6 LUB BEZ REGULACJI WYSOKOŚCI W ROZMIARZE 3-6 (DO 18+ LAT)

DOSTĘPNY W WYSOKOSCIACH 4 I 6 (OD 8 DO 18+ LAT)

ZAOKRĄGLONE NAROŻNIKI BLATÓW

ZAOKRĄGLONE NAROŻNIKI BLATÓW

ZAOKRĄGLONE NAROŻNIKI BLATÓW

NA NOGACH STOPKI REGULUJĄCE POZIOM STOŁU

NA NOGACH STOPKI REGULUJĄCE POZIOM STOŁU

NA NOGACH ANTYPOŚLIZGOWE NIERYSUJĄCE STOPKI

SLIM

MOTYLKI

LEKKA I STABILNA KONSTRUKCJA

SKŁADANA KONSTRUKCJA

BLAT Z TWORZYWA SZTUCZNEGO W 5 KOLORACH

BLAT Z PŁYTY LAMINOWANEJ W KOLORZE BUKOWYM LUB Z POLIPROPYLENU W KOLORZE BIAŁYM

BLAT PROSTOKĄTNY, „WYSPA” LUB KWADRAT

STELAŻ METALOWY W KOLORZE SZARYM

NOGI Z RELULACJĄ WYSOKOŚCI 0–3 (OD 1 DO 10 LAT)

ZAOKRĄGLONE NAROŻNIKI BLATÓW

ZAOKRĄGLONE NAROŻNIKI BLATÓW

NA NOGACH ANTYPOŚLIZGOWE NIERYSUJĄCE STOPKI

NA NOGACH ANTYPOŚLIZGOWE NIERYSUJĄCE STOPKI

sklep.nowaszkola.com

2

KLASYCZNE

BLAT I NOGI SPRZEDAWANE OSOBNO

BLAT Z PŁYTY LAMINOWANEJ 25 MM W 10 KSZTAŁTACH I 10 KOLORACH

KOLOR MARMARA BLUE WYSTĘPUJE TYLKO W BLACIE BANAN

METALOWE NOGI W KOLORZE SZARYM Z REGULACJĄ LUB BEZ REGULACJI WYSOKOŚCI

ZAOKRĄGLONE NAROŻNIKI BLATÓW

NA NOGACH ANTYPOŚLIZGOWE NIERYSUJĄCE STOPKI

ŁĄCZNIK STABILIZUJĄCY KONFIGURACJĘ

MOBILNE KANTYNA

MOBILNY I SKŁADANY

BLAT ZE SKLEJKI W KOLORZE NIEBIESKIM POKRYTEJ WARSTWĄ LAMINATU HPL

STALOWY STELAŻ W KOLORZE SREBRNYM

DO UŻYTKU NA ZEWNĄTRZ I WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ

8 LUB 12 MIEJSC SIEDZĄCYCH

KÓŁKA Z BLOKADĄ

3

Bogaty wybór blatów idealnych do aranżacji przestrzeni dostosowa - nej do potrzeb i możliwości pomieszczeńw placówkach oświatowych. Prezentowane modele różnią się między sobą kształtem, wielkością i kolorystyką. W zestawieniu z metalowymi nogami (sprzedawane osobno) o różnychwysokościach, gwarantująwygodnemiejsce pracy i zabawy dopasowane do wieku i wzrostu użytkownika. Dzięki spe - cjalnym łącznikom (NTH0001) blaty można ze sobą łączyć w różne konfiguracje, zapewniając swobodę i komfort pracy dla szerszego grona osób. Wszystkie blaty zostały wykonane z płyty wiórowej la - minowanej o grubości 25 mm z obrzeżem multiplex. STOŁY KLASYCZNE Z METALOWYMI NOGAMI

bezpieczne, zaokrąglone narożniki blatów

dostępne kształty blatu rodzaj stołu blaty i nogi sprzedawane osobno

109 x 77 cm

zwiększona stabilność

68 x 135 cm

146 x 68 cm

136 cm

100 cm

140 x 123 cm

180 x 80 cm

69 cm

138 x 69 cm

blat • płyta laminowana o gr. 25 mm • kolor obrzeży • kolor blatu:

146 cm

regulacja wysokości w zesta - wach nóg NS0067 i NS0079

nogi • bez regulacji wysokości: 3 (59 cm), 4 (64 cm), 5 (71 cm), 6 (76 cm) • z regulacją wysokości: 1–3 (46–59 cm), 3–6 (59–76 cm)

stabilna konstrukcja (pochył nóg 5°)

• metalowe w kolorze szarym • przekrój okrągły – ø 48 mm

bez regulacji wysokości

z regulacją wysokości

certyfikaty i normy • PN- EN1729-1:2007 • INT CERT

nierysująca, antypoślizgowa stopka

sklep.nowaszkola.com

4

M eble stołówkowe

5

blaty i nogi sprzedawane osobno, dostępne na str. 10

prostokątne duże • 180 x 80 cm

trójkątne • 109 x 77 x 77 cm

prostokątne • 138 x 69 cm

kwadratowe • 69 x 69 cm

banan • 146 x 68 cm

235

240

120

385

129

NTH2000 biały NTH2001 czerwony NTH2002 niebieski NTH2003 zielony NTH2004 żółty NTH2005 szary NTH2007 miętowy NTH2008 buk NTH2009 brzoza

NTH4000 biały NTH4001 czerwony NTH4002 niebieski NTH4003 zielony NTH4004 żółty NTH4005 szary NTH4007 miętowy NTH4008 buk NTH4009 brzoza

NTH5000 biały NTH5001 czerwony NTH5002 niebieski NTH5003 zielony NTH5004 żółty NTH5005 szary NTH5007 miętowy NTH5008 buk NTH5009 brzoza NTH5010 morski

NTH7100 biały NTH7101 czerwony NTH7102 niebieski NTH7103 zielony NTH7104 żółty NTH7105 szary NTH7107 miętowy NTH7108 buk NTH7109 brzoza

NTH7200 biały NTH7201 czerwony NTH7202 niebieski NTH7203 zielony NTH7204 żółty NTH7205 szary NTH7207 miętowy NTH7208 buk NTH7209 brzoza

sklep.nowaszkola.com

6

7

blaty i nogi sprzedawane osobno , dostępne na str. 10

półokrągłe • 135 x 68 cm

okrągłe • ø 100 cm

okrągłe • ø 136 cm

sześciokątne • 140 x 123 cm

ośmiokątne • ø 146 cm

199

310

385

385

220

NTH1000 biały NTH1001 czerwony NTH1002 niebieski NTH1003 zielony NTH1004 żółty NTH1005 szary NTH1007 miętowy NTH1008 buk NTH1009 brzoza

NTH3000 biały NTH3001 czerwony NTH3002 niebieski NTH3003 zielony NTH3004 żółty NTH3005 szary NTH3007 miętowy NTH3008 buk NTH3009 brzoza

NTH6000 biały NTH6001 czerwony NTH6002 niebieski NTH6003 zielony NTH6004 żółty NTH6005 szary NTH6007 miętowy NTH6008 buk NTH6009 brzoza

NTH8000 biały NTH8001 czerwony NTH8002 niebieski NTH8003 zielony NTH8004 żółty NTH8005 szary NTH8007 miętowy NTH8008 buk NTH8009 brzoza

NTH9000 biały NTH9001 czerwony NTH9002 niebieski NTH9003 zielony NTH9004 żółty NTH9005 szary NTH9007 miętowy NTH9008 buk NTH9009 brzoza

sklep.nowaszkola.com

8

9

NOGI METALOWE DO STOŁÓW KLASYCZNYCH

4 NOGI METALOWE BEZ REGULACJI

6 NÓG METALOWYCH Z REGULACJĄ DO BLATÓW SZEŚCIOKĄTNYCH

Rozmiar 3 TH0003

Rozmiar 5 TH0005

195 zł

220 zł

• 4 szt.; rozmiar: 3; wys. stołu: 59 cm; materiał: metal

• 4 szt.; rozmiar: 5; wys. stołu: 71 cm; materiał: metal

Rozmiar 1–3 NS0069 • wys. 46–53–59 cm

Rozmiar 3–6 NS0080 • wys. 59–64–71–76 cm

Rozmiar 4 TH0004

Rozmiar 6 TH0006

365 zł

435 zł

199 zł

230 zł

• 4 szt.; rozmiar: 4; wys. stołu: 64 cm; materiał: metal

• 4 szt.; rozmiar: 6; wys. stołu: 76 cm; materiał: metal

3 NOGI METALOWE Z REGULACJĄ DO BLATÓW TRÓJKĄTNYCH

4 NOGI METALOWE Z REGULACJĄ

Rozmiar 1–3 NS0067 • wys. 46–53–59 cm

Rozmiar 3–6 NS0079 • wys. 59–64–71–76 cm

Rozmiar 1-3 NS0081 • wys. 46 - 53 - 59 cm

Rozmiar 3-6 NS0083 • wys. 59 - 64 - 71 - 76 cm

245 zł

299 zł

199 zł

225 zł

sklep.nowaszkola.com

10

ZAPROJEKTUJ WŁASNY STÓŁ NA JADALNIĘ

Łącznik do stołów klasycznych NTH0001 75 zł Dzięki łącznikowi można tworzyć wiele konfiguracji ustawie - nia stołów. Łącznik zwiększa stabilność oraz uniemożliwia rozsuwanie się poszczególnych stołów. • 2 szt.; okucia; materiał: płyta MDF

11

WYJĄTKOWA OKAZJA

oferta ważna do wyczerpania zapasów

Blaty kwadratowe 75 x 75 cm

Blaty okrągłe ø 90 cm

Blaty prostokątne 123 x 75 cm

95

160

160

NS3741/B NS3741/CZ NS3741/NI NS3741/ZI

NS3742/B NS3742/CZ NS3742/NI NS3742/ZI

NS3740/B NS3740/CZ NS3740/ZI NS3740/ZL

biały

biały

biały

czerwony niebieski

czerwony niebieski

czerwony

blaty i nogi sprzedawane osobno nogi dostępne na str. 10

zielony

zielony

zielony

żółty NS3723 buk

NS3741/ZL żółty NS3724 buk

NS3742/ZL żółty NS3725 buk

sklep.nowaszkola.com

12

kwadratowe 67 x 67 cm

210

blaty i nogi sprzedawane w komplecie

THX001

210 zł

prostokątne 134 x 67 cm

330

THX004

330 zł

13

stoły ASO z blatem HPL

Wysokogatunkowe stoły szkolne dwu- i trzyosobowew roz - miarach od 3 do 7. Blaty ławek o bezpiecznych zaokrąglo - nych narożnikach wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm pokrytej warstwą bardzo mocnego i odpornego na uszkodzenia laminatu HPL w kolorze bukowym. Stelaż stołu wykonany jest z metalowej ramy i nóg o przekroju kwadratowym i wymiarze 40 mmw kolorze szarym. Spe - cjalne regulatory umieszczone na końcu każdej nogi ławki zapewniają odpowiedni poziom mebla.

regulacja poziomu stołu

solidna metalowa rama

haczyk na plecaki

130 cm

180 cm

rodzaj stołu komplet blat i nogi dostępne kształty blatu

3 os.

2 os.

130 x 50 cm

180 x 50 cm

blat • płyta wiórowa o gr . 18 mm pokryta warstwą HPL • kolor blatu buk • kolor obrzeży buk • metalowa rama nogi • dostępna wysokość 3 (59 cm), 4, (64 cm), 5 (71 cm), 6 (76 cm), 7 (82 cm) bez regulacji • przekroj kwadratowy 40 mm dodatkowe wyposażenie • haczyk na plecaki

Stół dwuosobowy

Stół trzyosobowy

rozmiar 3 ASO2300

rozmiar 6 ASO2600

rozmiar 6 ASO3600

525 zł

525 zł

699 zł

• wym. 130 x 50 cm • wys. 3 (59 cm) rozmiar 4 ASO2400 • wym. 130 x 50 cm • wys. 4 (64 cm) rozmiar 5 ASO2500 • wym. 130 x 50 cm • wys. 5 (71 cm)

• wym. 130 x 50 cm • wys. 6 (76 cm) rozmiar 7 ASO2700 • wym. 130 x 50 cm • wys. 7 (82 cm)

• wym. 180 x 50 cm • wys. 6 (76 cm) rozmiar 7 ASO3700 • wym. 180 x 50 cm • wys. 7 (82 cm)

525 zł

529 zł

699 zł

HPL jest tworzywem termoutwardzalnym, odpornymna zarysowania, uderzenia a także posiadawysoką odporność na czynniki chemiczne i wysoką temperaturę. Blat wzmocniony warstwą HPL jest idealnym rozwiązaniem dla stołówek szkolnych. HPL

525 zł

sklep.nowaszkola.com

14

15

stoły stołówkowe z HPL Blaty stołówstołówkowychwykonane sąz płytywióro - wej o grubości 18mmpokrytej warstwą bardzomoc - nego i odpornego na uszkodzenia laminatuHPL wko - lorze bukowym. Blat stołu o wymiarze 120 x 80 cm. Stelaż stołów wykonany jest z metalowej ramy i nóg o przekroju kwadratowym o wymiarze 40 mmw ko - lorze szarym.

regulacja poziomu stołu

zaokrąglone rogi

laminat HPL

rodzaj stołu komplet blat i nogi dostępne kształty blatu

płyta wiórowa

Stół stołówkowy 4 NS0062 • bez regulacji rozmiar 4 (64 cm) • wym. 120 x 80 cm • blat bukowy z warstwą HPL

549 zł

laminat HPL

120 x 80 cm

blat • płyta wiórowa o gr .18 mm pokryta warstwą HPL • kolor blatu buk • kolor obrzeży buk • metalowa rama malowana proszkowo nogi • dostępna wysokość 4 lub 6 (64 lub 76 cm) • bez regulacji wysokości • przekrój kwadratowy • regulacja poziomu dzięki wykręcanym stopkom

Stół stołówkowy 6 NS0063 • bez regulacji rozmiar 6 (76 cm) • wym. 120 x 80 cm • blat bukowy z warstwą HPL

HPL jest tworzywem termoutwardzalnym, odpornymna zarysowania, uderzenia a także posiadawysoką odporność na czynniki chemiczne i wysoką temperaturę. Blat wzmocniony warstwą HPL jest idealnym rozwiązaniem dla stołówek szkolnych. HPL

559 zł

sklep.nowaszkola.com

16

17

STOŁY MOBILNE KANTYNA

Składany stół mobliny okrągły z ławkami NS7900

6 300 zł

N iezwykle praktyczne mobilne stoły z ławkami lub sie - dziskami . S ą idealnym rozwiązaniem dla placówek edu - kacyjnych oraz wszędzie tam , gdzie wymagana jest ko - nieczność szybkiego zorganizowania miejsc do pracy lub przestrzeni do spożywania posiłków . Ł atwość i szybkość składania zapewnia specjalny system , bez użycia narzędzi . W yposażone w kółeczka , które zapewniają wygod - ne i sprawne przemieszczanie . P o złożeniu nie zajmują dużo miejsca , co znacznie ułatwia przechowywanie . K onstrukcję stołów stanowi stalowy stelaż malowa - ny metodą proszkową . Z akończenia podstawy siedzisk zabezpieczono stopkami z tworzywa sztucznego . B laty pokryte są warstwą HPL.

• wym. 210 x 76 cm • blat okrągły ø 150 cm • ławki dla 8 osób o wys.: 43,5 cm • blat i siedziska–sklejka o gr. 25mm laminowana

warstwą HPL, w kolorze niebieskim • stalowy stelaż w kolorze szarym • kółka z blokadą

HPL jest tworzywem termoutwardzalnym, odpornymna zarysowania, uderzenia a także posiadawysoką odporność na czynniki chemiczne i wysoką temperaturę. Blat wzmocniony warstwą HPL jest idealnym rozwiązaniem dla stołówek szkolnych. HPL

rodzaj stołu komplet blat, nogi, siedzisko dostępne kształty blatu

150 cm

ø 150 cm

307 x 75 cm

blat • z płyty MDF pokrytej warstwą laminatu HPL • kolor blatu

• kolor obrzeży • stalowy stelaż siedzisko

• siedziska z płyty MDF pokrytej warstwą laminatu HPL lub tworzywa sztucznego ABS • wysokość 43,5 cm nogi • bez regulacji wysokości • kółka z blokadą

210 cm

sklep.nowaszkola.com

18

Składany stół mobilny prostokątny z siedziskami NS7800

• blat: płyta MDF w kolorze niebieskim o gr. 18 mm laminowana warstwą HPL z obrzeżem PCW • siedziska: tworzywo sztuczne ABS w kolorze szarym • stalowy stelaż w kolorze szarym • kółka z blokadą

6 990 zł

• wym. 307 x 150 x 76 cm • 2 blaty o wym. 151 x 75 cm • 12 siedzisk o wys.: 43,5 cm

19

HPL jest tworzywem termoutwardzalnym, odpornym na zaryso - wania, uderzenia a także posiadawysoką odporność na czynniki chemiczne i wysoką temperaturę. Blat wzmocniony warstwą HPL jest idealnym rozwiązaniem dla stołówek szkolnych. HPL

STOŁY LUX Z BLATEM ZE SKLEJKI POKRYTEJ HPL

Blat Lux prostokątny LUX005 679 zł • wym. 80 x 120 cm; materiał: sklejka w kolorze buku o gr. 25 mm z laminatem HPL, obrzeże lakierowane

Blat dostępny w dwóch rozmiarach i kształtach. Wykonany ze sklejki pokrytej termoutwardzal - nym i niepodatnym na zarysowania laminatem HPL odpornym na czynniki chemiczne i wysoką temperaturę. Dodatkowo lakierowane obrzeże. Nogi o regulowanej wysokości w zakresach 1–3 (NS0067) i 3–6 (NS0079) lubbez regulacji sprze - dawane osobno. rodzaj stołu blaty i nogi sprzedawane osobno dostępne kształty blatu

Blat Lux kwadratowy LUX004 579 zł • wym. 80 x 80 cm; materiał: sklejka w kolorze buku o gr. 25 mm z laminatem HPL, obrzeże lakierowane

blaty i nogi sprzedawane osobno

NOGI METALOWE

80 x 80 cm

80 x 120 cm

blat • sklejka o gr . 25 mm

pokryta laminatem HPL

• kolor buk • mocowanie blatu

BEZ REGULACJI

Z REGULACJĄ

Rozmiar 3 TH0003

Rozmiar 5 TH0005

Rozmiar 1–3 NS0067

195 zł

220 zł

245 zł

nogi • bez regulacji:

• 4 szt.; rozmiar: 3; wys. stołu: 59 cm; materiał: metal Rozmiar 4 TH0004 • 4 szt.; rozmiar: 4; wys. stołu: 64 cm; materiał: metal

• 4 szt.; rozmiar: 5; wys. stołu: 71 cm; materiał: metal

• 4 szt.; wys. 46–53–59 cm Rozmiar 3–6 NS0079 • 4 szt.; wys. 59–64–71–76 cm

Rozmiar 6 TH0006

3 (59 cm), 4 (64 cm), 5 (71 cm), 6 (76 cm) • z regulacją: 1-3 (46-59), 3-6 (59-76 cm)

199 zł

230 zł

299 zł

• metalowe w kolorze szarym • przekrój okrągły – ø 45 mm

• 4 szt.; rozmiar: 6; wys. stołu: 76 cm; materiał: metal

sklep.nowaszkola.com

20

21

stół składany SLIM

stół składany plastikowy SLIM Lekki i praktyczny stół wyposażony w duży blat z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na uszkodzenia mechaniczne i chemiczneorazwysoką temperaturę. Solidna konstrukcja z funkcją składania oparta jest na metalowej ramie zapewniającej stabilność stołu. Specjalna blokada

Stół wyposażony w duży blat roboczy wykonany z płyty wiórowej laminowanej i z obrzeżem w kolorze buk. So - lidna metalowa podstawa z funkcją składania, zapewnia wygodne przechowywanie i przenoszenie. Zastosowane

wsporniki, zabezpieczają blat przed uginaniem się i nie - kontrolowanym złożeniem stołu. Doskonale nadaje się zarówno do pomiesczeń ogólnodostępnych, jadalni oraz na imprezy plenerowe. blat • płyta wiórowa laminowana gr . 18 mm • kolor blatu buk • kolor obrzeży buk

chroni przed przypadkowym złożeniem się podczas użyt - kowania. Stół jest bardzo prosty w obsłudze. Po złożeniu zajmuje niewiele miejsca i łatwo go przechowywać. Do - skonale sprawdzi się w jadalni, podczas imprez czy zajęć plenerowych.

rodzaj stołu komplet blat i nogi dostępne kształty blatu

rodzaj stołu komplet blat i nogi dostępne kształty blatu

blat • polipropylen o wysokiej gęstości • kolor blatu biały • kolor obrzeży białe

nogi • metalowe o przekroju 15 mm • dostępna wysokość 6 (76 cm) • bez regulacji wysokości

nogi • metalowe o przekroju okrągłym 25 mm

• dostępna wysokość 74 cm • bez regulacji wysokości

180 x 76 cm

180 x 74 cm

nogi składane do wewnątrz

Stół składany Slim plastikowy NS7700

Stół składany Slim NS7600

759 zł

399 zł

• wym.: 180 x 76 x 76 cm • materiał: blat wykonany z płyty wiórowej lami - nowanej o gr. 18 mm • stelażz metalowychprofili o wym.:28x1,5 mm(okrą - głe) i 30 x 30 x 1,5 mm (kwadratowe) malowanych proszkowo w kolorze szarym

• wym. 180 x 74 x 74 cm • materiał: blat z polietylenu o wysokiej gę - stości, rama z metalowych rurek o gr. ścian - ki 1 mm i śr. 25 mm malowana proszkowo • wym. opakowania: 182 x 5 x 75 cm

nogi składane do wewnątrz

antypoślizgowa, nierysująca stopka

uchwyty na złożone nogi

stabilizator poziomujący

ochrona blatu po złożeniu

sklep.nowaszkola.com

22

Wózek na stoły Slim NS7650

990 zł

umożliwia przechowywanie 10 stołów

• wyposażony w cztery kółka, w tym dwa z hamulcem • wykonany z metalu; kolor szary • umożliwia przechowywanie 10 stołów • wym. 83 x 187 x 86 cm

4 kólka w tym 2 z hamulcem 23

Krzesło składane Slim NS7500

265 zł

Praktyczne i funkcjonalne krzesło ze składaną ramą, lekką i stabilną konstrukcją oraz nogami wyposażonymi w ślizgacze. Funkcjonalny stojak umożliwia wygodne przechowywanie złożo - nych krzeseł Slim. Wykonany z metalowych rurek malowanych proszkowo w kolorze szarym, wyposażony w 4 kółka i blat. krzesła składane SLIM rodzaj krzesła komplet blat i nogi siedzisko i oparcie krzesła • sklejka o gr . 8 mm, wykończona laminatem HPL • kolor rama krzesła • metalowa, profil o przekroju 22 x 1,2 mm i 16 x 2 mm • malowana proszkowo • kolor szary blat stojaka • płyta wiórowa laminowana o gr . 18 mm • kolor blatu • kolor obrzeży

• wym.: 44,5 x 48,8 x 82,5 cm • materiał: siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki o gr. 8mmwykoń - czonej laminatemHPL, rama krzesławykonana zmetalowych profili owym.: 22x1,2mmi 16x2mmmalowanaproszkowo (kolor szary)

HPL jest tworzywem termoutwardzalnym, odpornym na zarysowania, uderzenia a także posiada wysoką odporność na czynniki chemiczne i wysoką temperatu - rę. Blat wzmocnionywarstwąHPL jest ideal - nymrozwiązaniemdla stołówek szkolnych. HPL

praktyczny blat

dostępne kształty blatu

180 x 74 cm

Stojak na krzesła składane Slim NS7501 • stojak na 10 krzeseł Slim • składana rama • blat: płyta wiórowa laminowana o grubości 18 mm

490 zł

koła ułatwiające przemieszczanie stojaka wraz z krzesłami

sklep.nowaszkola.com

24

25

rodzaj stołu komplet blat i nogi dostępne kształty blatu stoły MOTYLKI

regulacja wysokości 40-60 cm (0-3)

62 x 122 cm

62 x 62 cm

metalowy stelaż wzmocnieniający konstrukcję

105 x 150 cm

zwiększona stabilność

blat • tworzywo sztuczne o gr . 40 mm • kolory blatu

• mocowanie do blatu

bezpieczne, zaokrąglone narożniki

wyspa

prostokąt

kwadrat

899 zł

550 zł

369 zł

• wym. 105 x 150 cm

• wym. 62 x 122 cm

• wym. 62 x 62 cm

YC9031 czerwony YC9032 niebieski YC9033 zielony YC9034 żółty YC9035 szary

YC9021 czerwony YC9022 niebieski YC9023 zielony YC9024 żółty YC9025 szary

YC9011 czerwony YC9012 niebieski YC9013 zielony YC9014 żółty YC9015 szary

nogi • regulowana wysokość: • metalowe • przekrój okrągły - ø 48 mm 0 – 3 (40, 46, 53, 59 cm)

nierysująca, antypoślizgowa stopka

sklep.nowaszkola.com

26

krzesła MOTYLKI

rodzaj krzesła jednoelementowe tworzywo sztuczne siedzisko i oparcie • tworzywo sztuczne kolor Lekkie, kolorowe krzesełka z tworzywa sztucznego. Lekko sprężyste oparcie, otwór między oparciema wy - profilowanym siedziskiemoraz właściwości tworzywa, z którego są wykonane pomagają korygować postawę dziecka oraz utrzymać kręgosłup we właściwym.uło - żeniu. Kolorystyka krzesełek, sprawia, że każde wnę - trze zamienia się w bajkowy świat. Krzesełka są łatwe do przenoszenia i przechowywania, można nakładać je na siebie, co daje oszczędność miejsca.

Krzesełko Motylek 6 szare z miękkim siedziskiem YC0650 204 zł Krzesło profilowane, wyposażone w miękkie i wygodne siedzisko zwięk - szające komfort użytkowania. • wys. siedziska: 46 cm, wys. całkowita: 80 cm; materiał: konstrukcja z tworzywa sztucznego, siedzisko z pianki poliuretanowej pokrytej tkaniną poliestrową; kolor: szary

nogi •

bez regulacji wysokości: 0 (21 cm), 1 (26 cm), 2 (31 cm), 3 (35 cm), 4 (40 cm),5 (44 cm), 6 (46 cm)

• •

tworzywo sztuczne

nieregularny przekrój nogi

ROZMIAR KRZESŁA

0

1

2

3

4

5

6

15 mm

69 zł

72 zł

79 zł

110 zł

149 zł

169 zł

195 zł

CENA

35 mm

WYSOKOŚĆ SIEDZISKA KRZESŁA +/- 1 CM

24

26

31

35

38

43

46

sztaplowane

WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA

45

51

55

64

70

77

80

YC0001 YC0002 YC0003 YC0004 YC0005

YC1001 YC1002 YC1003 YC1004 YC1005

YC2001 YC2002 YC2003 YC2004 YC2005

YC3001 YC3002 YC3003 YC3004 YC3005

YC4001 YC4002 YC4003 YC4004 YC4005

KOLOR SIEDZISKA/NÓG

YC5005

YC6005

27

krzesła MUSZELKI

rodzaj krzesła materiały łączone – metal i tworzywo sztuczne

stopki samopoziomujące

kolory

siedzisko i oparcie stanowi jeden element

nogi • bez regulacji wysokości: 0 (21 cm), 1 (26 cm), 2 (31 cm), 3 (35 cm), 4 (38 cm), 5 (43 cm), 6 (46 cm) siedzisko • tworzywo sztuczne • profilowane oparcie • posiada uchwyt ułatwiający przenoszenie

profilowane oparcie

• metalowe • przekrój okrągły ø 29 mm stopki samopoziomujące

uchwyt do przenoszenia

NS5006

NS5007

NS5025

NS5034

NS5041

NS5053

NS5062

sztaplowalne certyfikaty i normy • INT CERT (dla rozmiarów 2-6)

ROZMIAR KRZESŁA/STOLIKA

0

1

2

3

4

5

6

CENA

169 zł

189 zł

197 zł

205 zł

219 zł

249 zł

269 zł

WYSOKOŚĆ SIEDZISKA KRZESŁA +/- 1 CM

21

26

31

35

38

43

46

KOLOR SIEDZISKA I STELAŻA

sklep.nowaszkola.com

28

krzesła KAROLKI

rodzaj krzesła materiały łączone – metal i sklejka z HPL siedzisko i oparcie • sklejka brzozowa gr. 8 mm pokryta warstwą HPL • kolor buk nogi • bez regulacji wysokości: 0 (21 cm),

1 (26 cm), 2 (31 cm), 3 (35 cm), 4 (38 cm), 5 (43 cm), 6 (46 cm)

• metalowe • kolory • przekrój okrągły ø 22 mm sztaplowalne certyfikaty i normy INT CERT

PN-EN1729-1 PN-EN1729 - 2

0

1

2

3

4

5

6

ROZMIAR KRZESŁA /STOLIKA

0

1

2

3

4

5

6

CENA

95 zł

105 zł

115 zł

122 zł

135 zł

145 zł

179 zł

NORMA

WYSOKOŚĆ SIEDZISKA +/- 1 CM

21

26

31

35

38

43

46

NS6779SZ

NS0746B NS0746NI NS0746ZI NS0746ZL NS0746CZ

NS1774B NS1774NI NS1774ZI NS1774ZL NS1774CZ

NS2775B NS2775NI NS2775ZI NS2775ZL NS2775CZ

NS3776B NS3776NI NS3776ZI NS3776ZL NS3776CZ

NS4777B NS4777NI NS4777ZI NS4777ZL NS4777CZ

NS5778B NS5778NI NS5778ZI NS5778ZL NS5778CZ

KOLOR STELAŻA

29

krzesła CLASSIC

Krzesła szkolne w prostej klasycznej formie. Zbu - dowane na solidnymmetalowymstelażuwkolorze szarym. Siedzisko i wyprofilowane oparcie wyko - nane ze sklejki lakierowanej w kolorze bukowym. Wyposażone w otwór ułatwiający przenoszenie. Stopki nóg krzesła zakończone zaślepką z two - rzywa sztucznego.

profilowane oparcie

stabilna i mocna konstrukcja

rodzaj krzesła materiały łączone – metal i sklejka pokryta laminatem HPL kolory siedzisk i oparć

buk

kolory nóg i stelaża siedzisko i oparcie

profilowane siedzisko

• ergonomicznie wyprofilowane • oparcie wyposażone w otwór ułatwiający przenoszenie krzesełka • sklejka drewniana w kolorze buku nogi • metalowe w kolorze szarym • tylne nogi o profilu płaskoowalnym o wymiarach 20 x 40 mm, grubości ścianki 1,5 mm • przednie nogi oraz stelaż siedziska o profilu okrągłym o średnicy 25 mm i grubości ścianki 1,5 mm • bez regulacji 3 (35 cm), 4 (38 cm), 5 (43 cm), 6 (46 cm), 7 (51 cm) sztaplowane certyfikaty i normy • INT CERT

zaślepki chronią podłogę przed zarysowaniem i zmniejszają hałas podczas przesuwania krzesła

NS0013 NS0014 NS0015 NS0016 NS0017

ROZMIAR KRZESŁA /STOLIKA

3

4

5

6

7

CENA

159 zł

180 zł

175 zł

189 zł

199 zł

WYSOKOŚĆ SIEDZISKA KRZESŁA +/- 1 CM

35

38

43

46

51

sklep.nowaszkola.com

30

31

krzesełka MIŚ

Krzesełko, którego korpus wykonano z jasnego drewna buko - wego, a siedzisko i oparcie z profilowanej sklejki bukowej. Posiada wygodne oparcie zapewniające komfort użytko - wania. Zaokrąglone krawędzie podnoszą bezpieczeństwo uczniów. Konstrukcja krzesła pozwala na sztaplowanie, które umożliwia ograniczenie przestrzeni w małych stołówkach.

rodzaj krzesła jednoelementowe – lite drewno i sklejka siedzisko i oparcie • sklejka • kolor buk nogi • bez regulacji wysokości: 0 (21 cm), 1 (26 cm), 2 (31 cm), 3 (35 cm), 4 (38 cm)

• lite drewno bukowe • przekrój prostokątny sztaplowalne

NS7860

NS7861

NS7862

NS7863

NS7864

ROZMIAR KRZESŁA /STOLIKA

certyfikaty i normy • PN-EN1729-1:2016 • PN-EN1729-2:+A1:2016

nr 0

nr 1

nr 2

nr 3

nr 4

CENA

172 zł

199 zł

209 zł

219 zł

229 zł

WYSOKOŚĆ SIEDZISKA KRZESŁA +/- 1 CM

21

26

31

35

38

sklep.nowaszkola.com

32

krzesełka MIMI Kolorowe krzesło sztaplowane z profilowa - nym siedziskiem i oparciem, rama w kolorze drewna. Krzesłow całości wykonane z lakie - rowanej sklejki bukowej.

rodzaj krzesła • jednoelementowe, lite drewno i sklejka

siedzisko i oparcie • sklejka • kolory

nogi • bez regulacji wysokości: 0 (21 cm), 1 (26 cm), 2 (31 cm), 3 (35 cm)

• lite drewno bukowe • przekrój prostokątny sztaplowalne

3

3

2

2

2

1

1

1

0

0

profilowane siedzisko i oparcie

ROZMIAR KOD

WYS. SIEDZISKA KOLOR CENA

0 0 1 1 1 2 2 2 3 3

NS9007 NS9040 NS9041 NS9014 NS9004 NS9042 NS9005 NS9015 NS9043 NS9006

21 cm 21 cm 26 cm 26 cm 26 cm 31 cm 31 cm 31 cm 35 cm 35 cm

220 zł 220 zł 225 zł 225 zł 225 zł 230 zł 230 zł 230 zł 235 zł 235 zł

certyfikaty i normy • PN-EN1729-1:2016 • PN-EN1729-2:+A1:2016

wykonane z lakierowanej sklejki bukowej.

33

TABORETY

rodzaj krzesła • taboret z siedziskiem na metalowych nogach siedzisko • sklejka w kolorze brzozowym o gr. 18 mm pokryta laminatem HPL • ø 25–35 cm nogi • 4 profilowane metalowe rurki • o przekroju okrągłym • w kolorze białym • o śr 2,6 cm • malowane proszkowo • zakończone zaślepkami • bez regulacji o wysokościach:

3 (35 cm), 4 (38 cm), 5 (43 cm), 6 (46 cm)

sztaplowalne

ATN300

ATN400

ATN500

ATN600

ROZMIAR KRZESŁA /STOLIKA

3

4

5

6

CENA

119 zł

129 zł

129 zł

139 zł

ŚREDNICA SIEDZISKA +/- 1 CM WYSOKOŚĆ SIEDZISKA +/- 1 CM

25

30

30

35

Taboret mobilny YC0011 569 zł • wym.: 47 x 47cm; regulacja wysokości w zakresie 45–60 cm, sie - dzisko z tworzywa sztucznego i antypoślizgowej gumy, osadzone na metalowej podstawie; 5 kółek obrotowych; kolor: niebieski

35

38

43

46

sklep.nowaszkola.com

34

S iedziska piankowe

Lekkie i stabilne mebelki piankowe sta - nowią świetne uzupełnienie stołówek oraz jadalni. Nie zajmują dużomiejsca i z łatwością można je przestawić we - dług potrzeb dzieci. Siedziska wypeł - nione wysokiej jakości pianką, a po - wierzchnia pokryta jest tkaniną PCW, którą łatwo się czyści i dezynfekuje.

Sofa NS1538SZ

Puf NS1539NI

889 zł

139 zł

• wym. 134 x 59 x 69 cm • wys. siedziska 38 cm • kolor szary

• ø 35, wys. 38 cm • wys. siedziska 38 cm • kolor niebieski

Kostka NS1540PO

Fotelik NS1537ZI

149 zł

320 zł

• wym. 36 x 36 x 38 cm • wys. siedziska 38 cm • kolor pomarańczonwy

• wym. 44 x 59 x 69 cm • wys. siedziska 38 cm • kolor zielony

35

S zafki na plecaki

Wchodząc na stołówkę dzieci zo - stawiają swoje rzeczy w specjalnych szafkach do przechowywania pleca - ków. W estetycznej, uporządkowa - nej przestrzeni każdy posiłek smakuje dużo lepiej.

Szafki na plecaki doskonale pomo - gą zachować porządek. Doskonale sprawdzą się także w małej prze - strzeni.

regał

dostawka

Bus NS2127

899 zł Szafka z 12 wnękami przeznaczonymi do przechowywania plecaków. Wyko - nana z płyty w kolorze brzoza. Dzięki zaokrąglonym szczytom i możliwości przytwierdzenia do ściany, szafka jest wygodna i bezpieczna w użytkowaniu. • wym. 127,2 x 43,5 cm

• wysokość bez aplikacji 118 cm • wysokość z aplikacją 152 cm

Regał na plecaki NS2125 355 zł Szafka z 3 półkami w kolorze buk. Przeznaczona jest do przechowywania ok. 9 plecaków, a dodat - kowe miejsce można uzyskać po zamontowaniu dostawki. Dzięki zaokrąglonymszczytom i możliwo - ści przytwierdzenia do ściany, szafka jest wygodna i bezpieczna w użytkowaniu. • wym. 93,6 x 40 x 135,6 cm

Dostawka do regału NS2126 270 zł Posiadająca jedną ścianę boczną oraz 3 półki wykonane z płyty wiórowej la - minowanej w kolorze buk, tylna ściana z płyty HDF. Dostawka nie jest samo - dzielnymmeblem i należy zamontować ją do szafki na plecaki stojące i po skrę - ceniu tworzy z szafką integralnymebel. • wym. 93,6 x40 x 135,6 cm

wym. skrytki 40 x 42 x 30 cm

sklep.nowaszkola.com

36

K redens stołówkowy

Mobilny i pojemny kredens składający się z przestrze - ni do przechowywania naczyń stołowych lub różnych przyborów kuchennych oraz praktycznej części blatu użytkowego. Kredens dostępny jest w dwóch warian - tach - w całości z otwartą przestrzenią lub z podwój - nymi drzwiami, przesłaniającymi dolną część kredensu. Górna przestrzeń została wyposażona w trzy półki z ogranicznikami, które zapobiegają zsunięciu się kubków lub talerzy. W dolnej, głębszej przestrzeni umieszono trzy dzielone na stałe półki. Dzięki zamontowanym czterem kółkom można łatwo i bezpiecznie zmienić położenie mebla. Kredens w całości wykonano z wysokiej jakości łatwej do utrzymaniaw czystości płyty wiórowej laminowanej z obrzeżami typu ABS. Do produkcji drzwi i dolnych półek zastosowano płytę meblową w kolorze białym, a do stelaża - w kolorze brzozy.

Kredens stołówkowy NM4030

950 zł

• wytrzymałść do 80 kg • wym. kredensu 870 x 665 x 1515 cm • wym. przestrzeni zamkniętej 672 x 665 x 814 mm • drzwi sprzedawane osobno

Drzwi do kredensu stołówkowego NM4031

165 zł

• wym. skrzydła 704 x 412 x 18 mm

37

P rima szafki skrytkowe Stonowane kolory i minimalizmformy to myśl prze - wodnia ekonomicznej serii Prima. Pojemne otwarte półki przeznaczone są na naczynia i sztućce, które warto jest mieć zawszew zasięgu ręki. Natomiast szafki z drzwiami, zamykane na zamek, spełniają swoją rolę w przechowywaniu ostrych noże i wi - delców, do których dostęp powinien być ograni - czony. Funkcjonalne szafki z 15 lub 9 pojemnymi skrytkami o wymiarach 28 x 39 x 33 cm każda z możliwością montażu drzwiczek z zamkiem.

SZAFKA SKRYTKOWA 9

• wym. 90 x 40 x 120 cm; 9 skrytek o wym. 28 x 39 x 33 cm

Szafka otwarta 9. Brzoza NB9431 620 zł • płyta meblowa laminowana w kolorze brzoza

Szafka otwarta 9. Buk NB9432 • płyta meblowa laminowana w kolorze buk

620 zł

stelaż: • płyta: wiórowa • grubość: 18 mm • kolor: brzoza/buk • podstawa: płyta wiórowa

SZAFKA SKRYTKOWA 15

• wym. 90 x 40 x 190 cm; 15 skrytek o wym. 28 x 39 x 33 cm

• półki:

• płyta: wiórowa • grubość: 18 mm • kolor: brzoza/buk drzwi:

• typ: otwierane • płyta: wiórowa • grubość: 18 mm • kolor: brzoza/buk/biały • zamek: tak

Szafka otwarta 15. Brzoza NB9451 999 zł • płyta meblowa laminowana w kolorze brzoza

Szafka otwarta 15. Buk NB9452 • płyta meblowa laminowana w kolorze buk

NORMA

999 zł

sklep.nowaszkola.com

38

39

• wym. 90 x 40 x 120 cm • baza i drzwi z płyty meblowej laminowanej o gr. 18 mm • 9 skrytek z drzwiami z zamkiem o wym. 28 x 39 x 33 cm • materiał: płyta meblowa laminowana

szafka 9- skrytkowa z drzwiami

– brzoza NB9331

– brzoza z białymi drzwiami NB9333 950 zł

– buk z drzwiami NB9332

– buk z białymi drzwiami NB9334 950 zł

950 zł

950 zł

• wym. 90 x 40 x 190 cm • baza i drzwi z płyty meblowej laminowanej o gr. 18 mm • 15 skrytek z drzwiami z zamkiem o wym. 28 x 39 x 33 cm • materiał: płyta meblowa laminowana

szafka 15- skrytkowa z drzwiami

– brzoza z drzwiami NB9351

– brzoza z białymi drzwiami NB9353 1 650 zł

– buk z drzwiami NB9352

– buk z białymi drzwiami NB9354 1 650 zł

1 650 zł

1 650 zł

sklep.nowaszkola.com

40

41

W yposażenie kuchenne

S przęty i meble kuchenne

Kuchnia gazowa GZ0012 • wym. 800 x 700 x 850 mm • stal nierdzewna

6 999 zł

• 4 palniki (3,5+2x5+7), redukcjamocy palników do 1/3 (płomień oszczęd - nościowy), różna konfiguracja palników: 3,5kW; 5kW; 7kW-dwukoronowy; 9kW-dwukoronowy, płomień pilotowy palników, żeliwne ruszty • G20 • zabezpieczenie przeciwwypływowe • regulowane nóżki (+/- 20 mm), regulowane stopki • zasilanie: gaz • wysokość między półką a kuchnią W 430 mm • 2 lata gwarancji

Zmywarko-wyparzarka uniwersalna GZ0032 10 999 zł • wym. 565 x 665 x 835mm; stal nierdzewna; sterowanie manualne, sterownie elektromechaniczne; czytelne i trwałe oznakowanie na panelu sterowania/ odpowiednio pochylony panel zapewniający komfort pracy; kontrolki tempe - ratury pracy bojlera i komory; ergonomiczny uchwyt; przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników; maksymalna wysokość mytego naczynia 320 mm; wysokość komory wsadowej ~ 370 mm; kosz 500x500 mm, w kom - plecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkła oraz pojemnik na sztućce; precyzyjny jelitkowy dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego; model nie zawiera pompy zrzutowej i pompy wspomagającej płukanie; 2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół), zużycie wody 2,5 l/cykl; uniwersalny system zasilania umożliwiający konfigurację napięcia zasilającego 230 lub 400 V; urządzenie powinno posiadać zamontowany uzdatniacz wody; opcjonalnie możliwość zastosowania filtra powierzchniowego; cykl mycia 120 s lub 180 s, wydajność koszy na godzinę - 30/h; 24/h; moc zainstalowana (kW): 5,4/6,9; moc grzałki bojlera (kW): 3/4,5; napięcie - 230/400 V 8 650 zł • wym. 565 x 665 x 835 mm; stal nierdzewna; sterowanie elektroniczne; zmy - warka z funkcją wyparzania,; wyposażona w pompę zrzutową; zmywarka przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1, max. wy - sokość mytego naczynia 320 mm; kosze 500 x 500 mm , w komplecie kosz do talerzy, uniwersalny oraz kosz do szkła; model zawiera pompę zrzutową; jelitkowy dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego w standardzie; wskaź - niki temperatury pracy bojlera i komory; 2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół); urządzenie wymaga zamontowania uzdatniacza wody; używać wody o twardości do 6°dH w skali niemieckiej (twardsza woda powoduje osadzanie kamienia na grzałkach co może spowodować uszkodzenie i utratę gwarancji); zużycie wody 2.5 l/cykl; moc elektryczna : 4,9/3,4 kW; napięcie - U : 400/230 V; długość cyklu pracy : 120/180 sek Zmywarko-wyparzarka uniwersalna GZ0101

Kuchnia elektryczna GZ0013

5 249 zł

Patelnia uchylna elektryczna GZ0051 6 749 zł • wym. 700x786x912mm; pojemnoścmisyok. 40 l; stal nierdzewna; przeznaczona do smażenia i duszeniapotraw,wydajność ok. 100kotletów/h; ręcznyprzechyłmisy w celu zlewania oleju; powierzchnia robocza 0,27 m 2 ; płynna regulacja tempera - tury, termostat bezpieczeństwa z manualnym resetem; napięcie 400 V, zasilanie: prąd, przewód zasilający nie jest częścią zestawu, w celu wyboru odpowiedniego przewodu prosimy skontaktować się z konsultantem; urządzenie należy podłączyć do linii uziemienia sieci elektrycznej

• wym. 800 x 700 x 850 mm • stal nierdzewna • 4-płytygrzewcze, płytagrzewczażeliwnao średnicy220mmimocy2,6kW, tłoczona płyta górna • kontrolka pracy • sześciostopniowy zakres pracy • regulowane stopki, regulowane nóżki (+/- 20 mm) • napięcie 400 V, zasilanie: prąd • 2 lata gwarancji • przewód zasilający nie dołączony do urządzenia, w celu wyboru odpowied - niego przewodu prosimy skontaktować się z konsultantem 1500 zł Taboret gazowy zasilany z butli propan butan. Obu- dowa urządzeniawykonana ze stali chromowej. Ema - liowany ruszt. Wyposażony w zestaw adaptacyjny do zasilania gazem ziemnym GZ 50 oraz zawór ter - mopary i elektroniczny zapłon. W zestawie przewód gazowy i reduktor ciśnienia. Przeznaczony do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. • wym. 425 x 425 x 400 mm • moc: 6700 W, moc całkowita: 6,4 kW Taboret gazowy HD0019

Podstawa do uniwersalnej zmywarko-wyparzarki GZ0033 999 zł • wym. 574 x 556 x 450 mm

szczegółowe informacje techniczne są dostępne na stronie lub u konsultanta

sklep.nowaszkola.com

42

Zmiękczacz do wody automatyczny HD0001 1 749 zł Stosowanie zmiękczacza do wody wydłuża żywotność sprzętu gastronomicznego. Urządzenie skutecznie zapobie - ga odkładaniu się kamienia kotłowego. Proces regeneracji złoża przy pomocy solanki jest inicjowany automatycznie. Dzięki panelowi sterowania można precyzyjnie określić m.in. czas pracy urządzenia, czas trwania regeneracji oraz objętość wody do uzdatnienia. Urządzenie zawiera głowi - cę sterującą, która umożliwia ustawienie parametrów pra - cy systemu uzdatniania wody dostosowanych do potrzeb. • wym. 206 x 380 x 480 mm; waga 7,7 kg; zbiornik regeneracyjny: 8 kg; moc: 18 W; napięcie: 230V;; przyłącze wody ø ¾”; ciśnienie robocze: 1,5-6,0 bar; temp. otoczenia pracy: 5 – 38˚C; maks. temp. wody zasilającej: 38˚C; czas regenera - cji: 37 min; wydajność dla 10°dH – 1200 l; ilość złoża: 4,0 l; maks. natężenie przepływu wody: 5 l/min; zużycie soli regeneracyjnej na 1 cykl: 0,5 kg; elementy wewnątrz głowicy wykonane z wysokiej jakości ceramiki, odpornej na ścieranie, korozję oraz osadzanie się zanieczyszczeń; automatyczna blokada, która zabez - piecza przed dostępem dzieci

Posiadamy w ofercie szeroką gamę okapów przyściennych oraz centralnych. W celu usta - lenia szczegółów, indywidual - nego doboru sprzętu oraz wy - ceny usług prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

Naświetlacz szufladowy GZ0040 1 990 zł • wym. 360 x 530 x 245 mm; stal nierdzewna; urządzenie z lampami UV do powierzchniowej dezynfekcji jaj i noży; można dezynfekować jednorazowo 30 sztuk jaj lub 17 sztuk noży o wymiarch długości 32 cm i wysokości 4 cm; w cyklu naświetlania ginie do 100% bakterii Salmonella, E.Coli, ziarenkowców, laseczek tlenowych, pałeczek okrężnicy i grzybówz powierzchni skorupki; czas naświetlania (sterylizacji): 150 sekund; automatycznewyłączenie lamp przy otwartej szufladzie; kratka ze stali chromowanej; napięcie 230 V

Stół przyścienny z drzwiami GZ0061

Stół przyścienny z półką GZ0035 1 780 zł Stół roboczy przyścienny z rantem i z półką. W cało - ści wykonany ze stali nierdzewnej AISI 430. Nogi z re - gulacją wysokości o profilu kwadratowym. Blat i półka wzmocnione profilem stalowym. Wyposażony w rant 40 mm, pozwalający zachować higienę. Wymaga samo - dzielnego montażu. • wym. 1000 x 600 x 850 mm; stal nierdzewna; stół spawany

Stół ze zlewem 2-komorowym bez półki GZ0034 • wym. 1000 x 600 x 850 mm • stal nierdzewna • stół skręcany, nogi łączone za pomocą śrub • otwór pod baterię pomiędzy komorami śr. 33mm (zaślepiony) • komory umieszczone centralnie, stół posiada komorę o wymiarach 400 x 400 x 250 mm, możliwość wycięcia otworu pod rozdrabniacz odpadów śr. 90mm 4 889 zł

Stół ze zlewem 2-komorowym z półką GZ0034A 3 249 zł Stół z dwoma zlewami i dolną półką. Komory i blat wyko - nane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 304. • wym. stołu: 1000 x 600 x 850 mm; wym. zlewu: 400 x 400 x 250 mm, otwór ø30mmpodbaterie, odpływø50mmdo standardowych syfonów; stal nierdzewna; stół skręcany; tłoczony blat posiada obniżenie około 10mm z przodu i boków; nogi z regulacją wysokości wykonane z profilu kwadratowego; blat i półka wzmocnio - ne profilem stalowym. wyposażony w rant 40 mm; do samodzielnego montażu

4 690 zł

• wym. 1000 x 600 x 850 mm • stal nierdzewna • stół spawany

• przestawna półka • ilość drzwi : 2 szt

43

Bateria kuchenna Madeira NA0002 269 zł Elementy baterii wykonane ze stali szla - chetnej, co gwarantuje trwałość i zerową zawartość ołowiu. Wylewka obrotowa 360 stopni, dźwignia jednouchwytowa, głowica ceramiczna35mmzmniejszająca możliwość powstawania kamiennych osa - dów i zanieczyszczeń, mocowanie QFix zapewnia łatwy i szybki montaż bez na - rzędzi. • wys. 32 cm, szer. 20 cm, przepływ 21,8 l/min.

Zlewozmywak stalowy ET78 Fork Pyramis NA0001 452 zł Zlewozmywak jednokomorowy z ocieka - czem ze stali nierdzewnej do wpuszcze - nia w blat. Minimalna głębokość szafki:

Wózek metalowy QH0027 • stal nierdzewna • wózek na kółkach, 2-piętrowy • kółka z blokadą

735 zł

45 cm. Syfon standardowy w komplecie. • szer. 78 cm, dł. 43,5 cm, gł. misy 15 cm, odpływ z ręcznym otwieraniem w zestawie

Szafa chłodnicza GZ0031

9 990 zł • wym. 680x810x2010mm; wymiary półek530x650mm; poj. 537 l; 21poziomówna prowadnice półek; odleglość między prowadnicami 50mm; obudowa wykonana z blachy malowanej proszkowo(biała); grubość ścianki 60mm; 3półkiwwyposażeniu; regulowane nóżki (+/- 45mm) ze stali nierdzewnej; samodomykające drzwi z zamkiem; profilowany uchwyt otwierania drzwi; elektroniczny termostat, cyfrowy wyświetlacz; automatyczne odszranianie; filrt przeciwpyłkowy; klasa energetyczna: C, napięcie - 230 V; czynnik chłod - niczy R134a 230g; klasa klimatyczna: 4; dobowe zużycie energii (kWh/dzień): 1,652; roczne zużycie energii (kWh/rok): 603

Lodówko-zamrażarka 236 l A+

DA4199 2 549 zł Energooszczędna lodówko-zamrażarka z technologią Total NoFrost zapobiegającą powstawaniu szronu na ściankach lodówki. Temperatura mrożenia nawet do -24 stopni, dzięki czemu produkty mogą być przechowywane znacznie dłu - żej. Szuflady VitControl Plus pozwalają utrzymać świeżość owoców i warzyw przez długi czas. Zastosowanie techno - logii super chłodzenia pozwala na schłodzenie dużej ilości produktów w krótkim czasie. • szer. 54 cm, wys. 170 cm, gł. 57,6 cm; waga61kg; kolor: biały, klasa energetyczna: F, pojemność całkowita netto: 231 l, pojemność netto zamrażarki: 70 l, pojemność netto chłodziarki: 161 l, możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi

Zamrażarka skrzyniowa energooszczędna A+ HD0028 6750 zł Energooszczędna zamrażarka z aluminiową obudową oraz izolacją z pianki o grubości 70 mm. Wyposażona w oświetlenie LED w ko - morze, cyfrowy wyświetlacz oraz ręczny regu - lator temperatury. Pokrywa zamykana na klucz pozwala nawygodne umieszczanie produktów.

Posiada 2 kółka i 2 regulowane nóżki. Chłodze - niewymuszone zautomatycznymrozmrażaniem, a kompresor umieszczony jest pod komorą. Kosze w zestawie pozwalają na lepsze zagospodaro - wanie przestrzeni. • wym.1655x785x840mm; poj.488 l;waga120kg; temperatura: -26/-18˚C; moc: 115W, napięcie: 230V\ ; klasa klimatyczna: SN-T; czynnik chłodniczy: R600a

sklep.nowaszkola.com

44

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76

Made with FlippingBook Proposal Creator