Katalog Szkoła Podstawowa 2022/2023. Nowa Szkoła

2O22 2O23

szkoła podstawowa

Drodzy Klienci, prezentujemy Państwu Katalog, który stanowi starannie przygotowaną kom - pozycję kompleksowegowyposażenia dla ośmioletnich szkół podstawowych. Jego skład stanowi niemal osiem tysięcy produktóww tym ponad tysiąc inspi - rujących nowości oraz nasze bestsellery. Na stronach niniejszej publikacji znajduje się spójna i kompletna oferta mebli, wyposażenia i pomocy edukacyjnych odpowiadających trendom we wciąż zmieniającym się świecie. Przedstawiamy gotowe rozwiązania i konkretne wskazówki, jak urządzić przestrzeń dla edukacji oraz urozmaicić proces dy - daktyczny. Proponujemy rozwiązania oparte o nowoczesny design w połą - czeniu z wysoką jakością. PropozycjaNowej Szkoły złożona została z projektowanych i produkowanych przez nas kolekcji meblowych, krzeseł, ławek, stołów, wyposażenia pracowni przedmiotowych, laboratoriów szkolnych, klas multimedialnych, szatni, stołó - wek, sal gimnastycznych, pomocy rehabilitacyjnych, przestrzeni relaksu, gabi - netówdyrektorskich i pielęgniarskich, sekretariatów i zaplecza gospodarczego. Modułowy charakter mebli pozwala tak zaaranżować wnętrze, by zapew - nić komfort przy maksymalnym wykorzystaniu przestrzeni. Ofertę doskonale uzupełnia szeroki wybór mebli piankowych naszej produkcji takich jak fotele, kanapy, krążki, pufy, kształtki rehabilitacyjne i materace, które sprawdzą się świetnie w miejscach relaksu, szkolnych korytarzach i szatniach czy salach gimnastycznych. Dzięki trzydziestoletniemu doświadczeniu i obecności na rynku edukacyjnym w olsce i na świecie poznaliśmy doskonale potrzeby nauczycieli, ucznióworaz szkół. Selekcji produktów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych dokonujemy

zawsze w oparciu o aktualną podstawę programową, kryteria i rekomenda - cje dofinansowania w ramach rządowych i unijnych projektów edukacyjnych oraz liczne konsultacje z metodykami i specjalistami w dziedzinie edukacji. Świadomi konsekwencji, jakie niesie ze sobą konieczność zdalnego naucza - nia rozwinęliśmy sekcję multimediów starając się, by oferta była szczegółowo dopracowana i w pełni dostosowana do możliwości współczesnej szkoły, na - uczycieli i uczniów. Asortyment z zakresu nowoczesnych technologii znajduje się w rozdziale Sprzęt Multimedialny. Wszystkie produkty prezentowane na stronach niniejszego katalogu spełniają standardy bezpieczeństwa i jakości dla placówek edukacyjnych. Dla ułatwienia nawigacji, katalog podzielony jest na 10 kategorii tematycz - nych wyróżnionych kolorowymi registrami. Dodatkowo, na końcu publikacji umieszczony został czytelny indeks. Zamówienia można składać za pośrednictwem doradców handlowych, któ - rych dane kontaktowe znajdą Państwo na ostatnich stronach lub poprzez kontakt z BiuremObsługi Klienta. Nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu internetowego: sklep.nowaszkola.com

Życzymy udanych zakupów i ciekawych inspiracji Zespół Nowej Szkoły

meble i wyposażenie 008–311 klasy 1–3 312–485 klasy 4–8 486–779 sprzęt multimedialny 780–871 zabawy edukacyjne 872–923 muzyka i teatr 924–965 plastyka 966–1079 kultura fizyczna 1080–1141 integracja sensoryczna

1142–1297 place zabaw 1298–1336

NADRUK

NOWOŚĆ

TYLKO U NAS

DLA NAUCZYCIELA AKTUALIZACJA PRODUKTU

bezpieczne PCW bez ftalanów

cena zł

NOWA LEPSZA CENA cena zł

BEZ FTALANÓW

SPIERALNE

MAGNETYCZNE

PROMOCJA

sklep.nowaszkola.com

1

• Powierzchnia ok. 420 m 2 • Bogaty park maszynowy, m.in: noże rotacyjne, stebnówki, overlock, ploter do cięcia pianki

SZWALNIA I PAKOWALNIA PIANEK

Od początku istnienia firmy in - westujemy w profesjonalne roz - wiązania służące produkcji. Zdając sobie sprawę z wciąż ro - snących wymagań rynku, nasz park maszynowy jest regularnie aktualizowany o nowe maszyny.

STOLARNIA

• Powierzchnia ok. 1 750 m 2 • Bogaty park maszynowy, m.in:

piła panelowa, piła formatowa, okleiniarka prostoliniowa i krzywoliniowa, wiertarki numeryczne oraz wielowrzecionowe, centrum do nestingu

2

MAGAZYN I PAKOWALNIA

• Nowoczesny magazyn wysokiego składowania zaprojektowany zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. • 9 656 m 2 powierzchni. • Hala o wysokości 10 m. • Systemdystrybucji i magazynowania zweryfikowany i certyfikowany normą ISO9001:2015. • Nowoczesne systemydozarządzaniaprzepływem towaru klasyWMS. • Kodyfikacja towarów systemem Datamatrix umożliwiająca wery - fikację partii. • Automatyczny system paletyzowania. • Atrakcyjna lokalizacja z rozwiniętą infrastrukturą drogową. • Ilość miejsc paletowych do składowania- 16 292. • Automatyczna linia obsługi paczek kurierskich.

sklep.nowaszkola.com

3

WZORNIK MATERIAŁÓW PŁYTY MEBLOWE:

BRZOZA

BUK

BIAŁA

HDF (gr. 3,2 mm)

cubo, fresh, prima, modern, pastel, tęczowa, fantazja, minty, moduł +, exclusive

prima, klasyczna, seria +,

lokomotywa

cienkie póleczki

skala 1 : 1

skala 1 : 1

PŁYTAWIÓROWA Z LAMINATEM MELAMINOWYM LUB LAMINATEM HPL (gr. 18 mm, 25 mm)

4

skala 1 : 1

MDF LAMINOWANY fronty i aplikacje (gr. 12 mm), półeczki (gr. 6 mm)

skala 1 : 1

TKANINY

antypoślizgowy

bezpieczne PCW bez ftalanów

antypoślizgowy

antypoślizgowy

sklep.nowaszkola.com

5

WYPEŁNIENIA PIANKA POLIURETANOWA

wysoka gęstość i sprężystość pianki

gęstość: R-80

gęstość: 25 kg/50 m3

GRANULAT PIANKOWY

WATOLINA

TKANINA PCW ZEWNĘTRZNA z zamkiem błyskawicznym umożliwiającym wymianę worka WOREK BAWEŁNIANY z zamkiem błyskawicznym WYPEŁNIENIE Z GRANULATU styropianowego, piankowego lub watoliny

GRANULAT STYROPIANOWY

1

2

3

2

3

1

6

CERTYFIKATY Norma ISO9001:2015 określa wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością. Posiadanie tego certyfikatu i spełnianie jego warunków dla tej normy jego posiadania oznacza, że jako firma wykazujemy zdolność do stałego dostarczania wyrobów lub usług spełniających wymagania klienta i mających zastosowanie wymagań prawnych i regulacyjnych.Dążymy do zwiększenia zadowolenia naszych klientów poprzez skuteczne stosowanie systemu,wraz z procesami jego doskonalenia oraz wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi. InstytutNadzoruTechnicznegoSp.z o.o. (INT) jest renomowanymdostawcąusług badawczych oraz certyfikacyjnych dla branżysportowej,meblowej,edukacyjnej i architektonicznej. To firma z polskim kapitałem, której misją jest działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa urządzeń technicznych. INT świadczy usługi w obszarach certyfikacji wyrobów oraz kontroli i odbiorów technicznych. Eksperci InstytutuiNadzoruTechnicznegopracują na rzeczprzyszłościpolskiejnormalizacji wKomitetachTechnicznychdziałających przyPolskimKomitecieNormalizacyjnym. Dzięki swemu szczególnemu ukierunkowaniu na jakość usług i profesjonalizm, INT zyskało wielu wiodących producentów,

dystrybutorów i importerów z różnych dziedzin przemysłu, w tym czołowych przedstawicieli branży rekreacyjnej i sportowej. Przyznane firmie Nowa Szkoła certyfikaty Instytutu Nadzoru Technicznego stanowią gwarancję bezpieczeństwa i potwierdzają, że produkowane przez nią wyroby spełniają wymagane standardy normatywne i jakościowe. Wiarygodność,bezstronnośći rzetelność działalności Instytutu Nadzoru Technicznego potwierdza akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji. To dowód wysokiej jakości usług, etyki i kompetencji personelu INT. Dzięki niej certyfikaty sygnowane przez INT są – zgodne z unijnym rozporządzeniem nr 765/2008-uznawana na obszarze całej Unii Europejskiej. Akredytacja nr AC 171 dla INT jako jednostki Certyfikującej Wyroby obejmuje wiele norm na urządzenia sportowe, meble oraz wyposażenie placów do zabaw i gier. Oznacza to, że INT dysponuje szerokim akredytowanym zakresem certyfikacji tego typu wyrobów. Procedura certyfikacji jest prowadzona przede wszystkim z myślą o Państwa bezpieczeństwie i zadowoleniu. Autentyczność i aktualność certyfikatów wydawanych przez INT można sprawdzić w specjalnej wyszukiwarce na www. Instytut-nadzoru.com

Norma ISO9001 : 2015

C E R T Y F I K A T NR 487900

Zaświadczamy i uznajemy, że System Zarządzania Jakością w organizacji

Nowa Szkoła Sp. z o.o. Polskiej Organizacji Wojskowej 25 90-248 Łódź Polska

wraz z oddziałami: ul. Srebrzyńska 5/7, 95-050 Konstantynów Łódzki ul. Jędrzejowska 47, 93-636 Łódź

został zweryfikowany i stwierdzono, iż spełnia wymagania normy

ISO 9001:2015

do prowadzenia działalności w zakresie

Projektowanie, produkcja, magazynowanie i sprzedaż mebli oraz wyposażenia dla szkół, przedszkoli i żłobków.

Niniejszy certyfikat został wydany pod numerem 487900 i jest ważny od 9 lipca 2021 do 8 lipca 2024.

Zatwierdzony przez

Wydrukowany przez

kod weryfikacyjny C21042D3-810 Sprawdź ważność certyfikatu używając kodu na www.ll-c.info

Wszystkie nasze meble przeznaczone są do samodzielnego montażu. Aby ułatwic państwu to zadanie zaprojektowaliśmy specjalny zestaw odpowiedni do złożenia każdego mebla Do wszystkich naszych mebli rekomendujemy stosowanie kotwicy meblo - wej umożliwiającej przymocowanie mebla do ściany i zapobiegającej jego upadkowi NARZĘDZIA DO MONTAŻU I ZABEZPIECZANIA MEBLI

Kotwica meblowa TBZ001 20 zł W celu zabezpieczenia mebla przed przewróceniem się, musi on być w spo - sób trwały przymocowany do ściany. W paczce znajdują się kołki rozporowe przeznaczone do ściany betonowej. Różne typy ściany wymagają zastosowania od - miennego sposobu mocowania. Dostosuj typ mocowania do ściany jaką posiadasz w pomieszczeniu.

element kotwicy przymocowany do wieńca górne - go mebla

Zestaw narzędzi NS NS9000

35 zł • młotek z gumowanym trzonkiem i dwiema wykręcanymi końcówkami, klucz z końcówka - mi nr 13 i 16, wkrętak o wymiennych końcówkach, wkrętak kątowy o wymiennych koń - cówkach, 15 końcówek wkrętakowych (płaskie, krzyżakowe, gwiazdkowe, sześciokątne), praktyczne etui z uchwytem, zapinane na suwak, 19 elem.

element kotwicy przymocowany do ściany

sklep.nowaszkola.com

7

montaż i bezpieczeństwo. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 kolekcjemeblowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 cubo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 fresh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 exclusive. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 prima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 modern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 klasyczna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 pastel & tęczowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 seria+. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 biblioteka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 biblioteczki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 wysokie regały. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 fresh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 kąciki czytelnicze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 skośne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 meble plastyczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 szafki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 stojaki na papier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 sztalugi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 stoły. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 suszarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 meble na instrumentymuzyczne 153 meble na akcesoria sportowe. . . . . . . . . . . 154 meble na gry puzzle i układanki. . . . . . . . 154 meble na klocki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 meble na drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 szatnie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 metalowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 wieszaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 nametalowymstelażu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 modułowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 ławki imiękkie siedziska do szatni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 przechowywaniewszatni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 znaczki do szatni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 łazienka i toaleta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 ochrona osobista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 krzesła. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 krzesła drewniane nametalowymstelażu. . . . . . . . . . . . . 176 krzesła drewniane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

krzesła plastikowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 krzesła plastikowe nametalowymstelażu. . . . . . . . . . . . . 183 taborety. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 obrotowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 tapicerowane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 ławki szkolne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 bez regulacji wysokości. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 z regulacjąwysokości. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 z regulacją pochyłublatu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 warsztatowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 maxi .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 maxi z laminatemhpl 196 stoły. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 stoły lux z blatemze sklejki pokrytej hpl. . . . . . . . . . . . . . . . 197 stoły klasyczne zmetalowymi nogami . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 stoły klasyczne z drewnianymi nogami z regulacją. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 stoły ergo z drewnianymi nogami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 stołymotylki z blatemplastikowymimetalowymi nogami z regulacją. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 stoły z pojemnikami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 stoły składane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 stołymobilne kantyna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 stoły slim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 biurka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 meble do pracowni komputerowych językowych sal konferencyjnych. . . . . . . 230 meble do pracowni technicznych. . . . . . 232 meble do pracowni przyrodniczych. . . . 234 stanowiska laboratoryjne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 ławki laboratoryjne z blatemhpl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 stoły laboratoryjne ze sklejki z blatemhpl. . . . . . . . . . . . . 236 szafy na odczynniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 stoły demonstracyjne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 dygestorium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 gabinet dyrektora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 gabinet lekarsko-pielęgniarski . . . . . . . . . . 247 zaplecze socjalno-gospodarcze. . . . . . . . . 250 stołówka szkolna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 meble do jadalni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 sztućcemetalowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

8

meble

meble piankowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 krążki do siedzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 miękkie poduchy jaśki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 pufy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 foteliki składane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 foteliki kanapki pufki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 kompletywypoczynkowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 gruszki worki do siedzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 przechowywanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 kosze na śmieci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311

naczynia szklane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 naczynia i sztućce zmelaminy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 obrusy ceraty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 wyposażenie kuchni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 tablice i gabloty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 zabezpieczenia klas i korytarzy 276 dywany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 maty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 naklejki na ścianę i podłogę. . . . . . . . . . . . . 289

sklep.nowaszkola.com

9

SERIE MEBLOWE Seriemeblowe to gotowerozwiązaniawyposażenia przestrzeni szkolnych, łączące nowoczesną stylisty - kę z zasadami ergonomii. Meble w różnych zesta - wach ułatwiają aranżację pomieszczeń, sprawia - jąc, że wnętrze jest spójne, a poszczególneelementy tworzą harmonijną całość.Wieloletnie doświadcze - nie projektantów i ich nieustanny rozwój sprawiły, że ofertaproduktowajest rozbudowanai dostosowa - na do potrzeb małych i dużych użytkowników oraz możliwości przestrzennych sal. Otwarte półki, szafki przysłonięte drzwiami, pojemne szuflady i skrzynie zapewniajądużomiejscado przechowywaniaoraz eksponowaniazabawek i gier.Bogatapaletakolorów oraz szeroki wybór zabawnych aplikacji, frez i na - druków pozwala nadać niepowtarzalny, bajkowy charakterpomieszczeniu.Biurka,piankowesiedziska,

kryjówki utrzymanew konwencjidanej kolekcji stano - wią dodatkowe elementy wyposażenia. Możliwość zakupupojedynczychmodułówdo zestawówbazo - wychgwarantujezwiększenieprzestrzeni użytkowej. Do produkcjimebli zostałyużytewysokiej jakościma - teriały, których powierzchnię można łatwo, szybko i skutecznie umyć i zdezynfekować.

zapraszamy do skorzystania z konfiguratora https://sklep.nowaszkola.com/konfigurator/cubo/

10

NORMA

1

szeroka (wym. 73 x 36 cm) • 3 rodzaje dekoracyjnych daszków w 6 kolorach • 2 rodzaje skrytek: wąska, szeroka • 3 rodzaje skrzyń: mała (wym. 37 x 36 x 34 cm),

Seria Cubo to połączenie funkcjonal - ności i indywidualności utrzymanej w klasycznej stylistyce. Meble odzna - czają się oryginalnym wzornictwem i lekką formą brył. Prezentowaną serię wyróżnia możliwość stworzenia uni - kalnej kombinacji zestawów, doboru dodatków, według własnego uznania, nie tylko pod względem kolorystyki, ale także aranżacji i konfiguracji po - szczególnych elementów. Różnorod - ność zastosowanych rozwiązań spra - wia, że produkt jest wyjątkowo dobrze przystosowany do użytku w salach i pozwala urządzić klasę według wła - snych potrzeb i możliwości przestrzen - nych pomieszczenia. Bryły mebli za - projektowano tak, aby ich pojemne wnętrza zawsze były łatwo dostępne.

średnia (wym. 74 x 36 x 34 cm) duża (wym. 112 x 36 x 34 cm);

• 3 rozmiary drzwi montowanych dowolnie (wym. 37 x 37 cm, 37 x 74 cm, 37 x 112 cm) • 4 rodzaje szuflad: wąskie (wym. 37 x 37 x 18 cm), szerokie (wym. 74 x 37 x 37 cm), głębokie (wym. 37 x 37 x 37 cm), płytkie (wym. 74 x 37 x 15 cm) • pojemniki plastikowe w 3 wielkościach (płytkie, średnie, maxi) w 6 kolorach do dedykowanych szafek • ergonomiczne plastikowe uchwyty • stelaż wykonany z płyty laminowanej w kolorze brzozy • fronty szuflad, drzwi, skrzyń, skrytek dostępne w 6 kolorach: niebieski, biały, szary, żółty, zielony i różany • wszystkie dodatki: skrzynie, pojemniki, aplikacje, drzwi sprzedawane są osobno

35 meble bazowe w różnych wymiarach dodatki: • 6 nadstawek (wym. 76 x 40 x 37 cm, 76 x 40 x 75 cm) • 2 rodzaje półek: wąska (wym. 35 x 36 cm),

STELAŻ : płyta: wiórowa kolor: brzoza

SZUFLADY: płyta: wiórowa front kolor:

grubość: 18 mm podstawa: płyta

SKRZYNIE: płyta: wiórowa front kolor:

DRZWI : typ: otwierane płyta: wiórowa powierzchnia: gładka kolor:

PÓŁKI: płyta: wiórowa kolor: brzoza

grubość: 18 mm rodzaj uchwytu: tworzywo zamek: tak

POJEMNIKI : typ: plastikowe kolor:

grubość: 18 mm

sklep.nowaszkola.com

11

REGAŁ 3

REGAŁ 2

REGAŁ 1

NADSTAWKI

DODATKI

DASZKI

12

CECHY SERII

RÓŻANY NIEBIESKI

BIAŁY SZARY ŻÓŁTY ZIELONY

Szuflady, skrzynie i drzwi dostępne są w 6 kolorach

6 rodzajów nadstawek

2 rodzeje półek: szeroka i wąska

ergonomiczne plasikowe uchwyty

3 rodzeje daszków w 6 różncyh kolorach

23 meble bazowe

szafki na pojemniki w 6 różnych kolorach

4 rodzaje szuflad: wąskie, szerokie, głębokie i płytkie

3 rozmiary drzwi montowanych dowolnie

wym. skrytki wąskiej 35 x 36 x 36 cm wym. skrytki szerokiej 73 x 36 x 36 cm

skyrzynie na kółkach

Wszystkie dodatki: skrzynie, aplikacje, drzwi, szuflady i daszki sprzedawane osobno

zapraszamy do skorzystania z konfiguratora https://sklep.nowaszkola.com/konfigurator/cubo/

REGAŁY NA POJEMNIKI

sklep.nowaszkola.com

13

MEBLE BAZOWE

14

REGAŁY

Dokładne wymiary mebli znajdują się na stronie 12

REGAŁ 1

Mały 1 NC1101

Średni 2 NC1201

Wysoki 3 NC1301

265 zł

335 zł

415 zł

NADSTAWKI DO REGAŁÓW 1 Nadstawka dostosowana jest do regału wysokiego z serii meblowej Cubo i pozwa - la zorganizować dodatkową przestrzeń do przechowywania pomocy dydaktycznych, podręczników i książek. W ofercie znaj - dziecie Państwo pojedyncze i podwójne nadstawki.

Nadstawka pojedyncza do regału wysokiego 3 • 39 x 38 x 37.5 cm; materiał: płyta wiórowa o gr. 18 mm

Nadstawka podwójna do regału wysokiego 3 • wym. 39 x 38 x 75 cm; materiał: płyta wiórowa o gr. 18 mm

NC0201 139 zł

NC0301 210 zł

sklep.nowaszkola.com

15

REGAŁ 2

Mały 2 NC2101

Średni 2+1s NC2211

Średni 4 NC2201

Średni 2s NC2221

365 zł

450 zł

520 zł

440 zł

Wysoki 6 NC2301

Wysoki 4+1s NC2311

Wysoki 2+2s NC2321

Wysoki 3s NC2331

680 zł

650 zł

580 zł

520 zł

NADSTAWKA + DOWOLNY REGAŁ 2 = JESZCZE WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI ARANŻACJI

Mebel niesamodzielny. Do prawidłowego

Wysoka 4 NC0501 350 zł

Wysoka 2s NC0521 299 zł

Niska 2 NC0401 215 zł

Niska 1s NC0411 169 zł

funkcjonowania potrzebuje bazy w postaci innego mebla

16

REGAŁ 1, 2 I 3 NA SKRZYNIE

Mały 2 NC1261

Średni 4 NC2261

Duży 6 NC3261

355 zł

545 zł

670 zł

Dokładne wymiary mebli znajdują się na stronie 12

sklep.nowaszkola.com

17

Dokładne wymiary mebli znajdują się na str. 12

REGAŁ 3

Wysoki 9 NC3301

Mały 3 NC3101

Średni 6 NC3201

860 zł

485 zł

650 zł

Wysoki 7+1s NC3311

Wysoki 4+2s NC3321

Wysoki 3+3s NC3331

860 zł

840 zł

792 zł

18

SIEDZISKA DO REGAŁÓW

Praktyczny i wygodnymateracyk, którywpołączeniu z re - gałem serii meblowej Cubo stanowi funkcjonalne siedzi - sko do sal żłobkowych, przedszkolnych i szkolnych oraz gabinetów terapeutycznych. Zapewniamiejsce do zabaw, nauki, czytania czy odpoczynku. Doskonale sprawdzi się jakowyposażenie szatni lub poczekalni. Produkt wykonano z pianki poliuretanowej o podwyższonej gęstości i bez - ftalanowej tkaniny PCW, którą łatwo się czyści i szybko dezynfekuje. Materacykmocowany jest do bazy siedziska za pomocą rzepów. W ofercie znajdują się materacyki w dwóch rozmiarach i 6 kolorach.

MATERACYK. SIEDZISKO DO REGAŁU MAŁEGO 2

• wym. 77 x 41 x 3 cm; materiał: pianka poliuretanowa, tkanina PCW

Szary NS3242

Biały NS3243

Limonkowy NS3244

155 zł

155 zł

155 zł

Morski NS3245

Żółty NS3246

Różowy NS3247

Regał Mały 2 NC2101

159 zł

155 zł

159 zł

365 zł

MATERACYK. SIEDZISKO DO REGAŁU MAŁEGO 3

• wym. 114.5 x 41 x 3cm; materiał: pianka poliuretanowa, tkanina PCW

Limonkowy NS3254

Szary NS3252

Biały NS3253

179 zł

179 zł

179 zł

Morski NS3255

Żółty NS3256

Różowy NS3257

Regał Mały 3 NC3101

179 zł

179 zł

179 zł

485 zł

sklep.nowaszkola.com

19

SZUFLADY

fronty dostępne w 6 kolorach

240 zł

169 zł

319 zł

225 zł

wąskie niske 2 szt.

wąska wysoka 1 szt.

szerokie niske 2 szt.

szeroka wysoka 1 szt.

NC0013 NC0012 NC0015 NC0016 NC0014 NC0017

NC0023 NC0022 NC0025 NC0026 NC0024 NC0027

NC0033 NC0032 NC0035 NC0036 NC0034 NC0037

NC0043 NC0042 NC0045 NC0046 NC0044 NC0047

20

SKRZYNIE

fronty dostępne w 6 kolorach

269 zł

235 zł

199 zł

średnia 1 szt.

wąska 1 szt.

szeroka 1 szt.

NC9203 NC9202 NC9205 NC9206 NC9204 NC9207

NC9103 NC9102 NC9105 NC9106 NC9104 NC9107

NC9303 NC9302 NC9305 NC9306 NC9304 NC9307

sklep.nowaszkola.com

21

DASZKI, APLIKACJE MEBLOWE

Daszki przeznaczone do mebli z serii Cubo to rozwiązanie łączą - cew sobie funkcjonalność z nieba - nalnymdesignem.Wprowadzają nieco wariacyjności do sal oraz pozwalają na zaprojektowanie in - teresującej i praktycznej przestrze - ni sprzyjającej zabawie i nauce. Daszki dostępne są w sześciu ko - lorach i trzech rozmiarach , dzięki czemu pasują one do wszystkich regałów bazowych Cubo.

daszki pasują do mebli bazowych Cubo

=

Daszek do regałów Cubo 1 • nadstawka o wym. 39 x 40 x 19,6 cm; 1 wnęka; • wyk. z płyty wiórowej o gr. 18 mm

Daszek do regałów Cubo 2 • nadstawka o wym. 76 x 40 x 38 cm; 1 wnęka; • wyk. z płyty wiórowej o gr. 18 mm

Daszek do regałów Cubo 3 • nadstawka o wym. 114 x 40 x 57 cm; 1 wnęka; • wyk. z płyty wiórowej o gr. 18 mm

NC6113 NC6112 NC6115 NC6116 NC6114 NC6117

NC6213 NC6212 NC6215 NC6216 NC6214 NC6217

NC6313 NC6312 NC6315 NC6316 NC6314 NC6317

145 zł

250 zł

369 zł

daszki dostępne w 6 kolorach

22

PÓŁKI

69 zł

75 zł

Półka mała brzoza NC0051

Półka duża brzoza NC0061

BRZOZA

69 zł

75 zł

• wym. 35 x 36 cm

• wym. 73 x 36 cm

WIELE MOŻLIWOŚCI KONFIGURACJI MEBLA

=

Szuflady na stronie 20

DRZWI

WIELE MOŻLIWOŚCI KONFIGURACJI MEBLA

=

Skrzynie na stronie 21

fronty dostępne w 6 kolorach

110 zł

99 zł

74 zł

NC0093 NC0092 NC0095 NC0096 NC0094 NC0097

NC0083 NC0082 NC0085 NC0086 NC0084 NC0087

NC0073 NC0072 NC0075 NC0076 NC0074 NC0077

Wysokie wym. 112 x 37 cm, 1 szt.

Średnie wym. 74 x 37 cm, 1 szt.

Niskie wym. 37 x 37 cm, 1 szt.

sklep.nowaszkola.com

23

SZAFKI CUBO NA POJEMNIKI PLASTIKOWE Szafki na pojemniki plastikowe z serii Cubo to idealne rozwiązanie pozwalające na ergonomiczne zagospodarowanie przestrzenią do przechowywania. Pojemniki pozwalają na dostosowanie mebli do potrzeb ich użytkowników a przy tym wpro - wadzają niebanalny element wystroju do pomieszczenia, w którym się znajdują.

Regały na pojemniki przeznaczone są wyłącznie do pojemni- ków plastikowych i nie mogą być wyposa- żone w drzwi, półki, szuflady i skrzynie

szafki Cubo na pojemniki sa głębsze od regałów bazowych Cubo o 5 cm

w 1 skrytce jest miejsce na 4 małe pojemniki, 2 duże lub 1 maxi

Mała 3 NC3191

Mała 2 NC2191

Mała 1 NC1191

485 zł

365 zł

265 zł

• wym. 103,7 x 45 x 49,8 cm

• wym. 69,8 x 45 x 49,8 cm

• wym. 35,9 x 45 x 49,8 cm

Średnia 2 NC1291

Średnia 4 NC2291

Średnia 6 NC3291

335 zł

520 zł

650 zł

• wym. 35,9 x 45 x 87,2 cm

• wym. 69,8 x 45 x 87,2 cm

• wym. 103,7 x 45 x 87,2 cm

Wysoka 3 NC1391

Wysoka 6 NC2391

Wysoka 9 NC3391

355 zł

680 zł

670 zł

• wym. 35,9 x 45 x 124,6 cm

• wym. 69,8 x 45 x 124,6 cm

• wym. 103,7 x 45 x 124,6 cm

24

POJEMNIKI PLASTIKOWE CUBO

Plastikowe pojemniki przeznaczone do mebli z serii Cubo. Idealne rozwiązanie do kreatywnego zarządzania przestrzenią do przechowywania. Dzięki możliwości wy - boruwśród rozmiarów i kolorówuzyskuje sięmożliwość stworzenia niepowtarzalnej aranżacji oraz prostej i szybkiej jej zmiany. Pojemniki wykonane są z wysokiej jako - ści tworzywa, które sprawia, że są one wytrzymałe. Dostarczane z prowadnicami

pojemniki dostępne w 6 kolorach zbliżonych do frontów Cubo

Duże 3 szt. • wym. 31 x 42 x 16 cm

Duże 4 szt. • wym. 31 x 42 x 16 cm

Duże 6 szt. • wym. 31 x 42 x 16 cm

189 zł

239 zł

359 zł

NS2331 NS2330 NS2356 NS2358 NS2359 NS2357

NS2333 NS2332 NS2360 NS2362 NS2363 NS2361

NS2337 NS2336 NS2364 NS2366 NS2367 NS2365

Małe 6 szt. • wym. 31 x 42 x 7 cm

Małe 8 szt. • wym. 31 x 42 x 7 cm

Maxi 1 szt. • wym. 31 x 42 x 30

249 zł

319 zł

82 zł

NS2335 NS2334 NS2368 NS2370 NS2371 NS2369

NS2339 NS2338 NS2372 NS2374 NS2375 NS2373

NS2352 NS2353 NS2348 NS2350 NS2351 NS2349

sklep.nowaszkola.com

25

GOTOWE MEBLE

Moduł 1 ZC1100

Moduł 2 ZC1200

Moduł 3 ZC1300

Moduł 7 ZC2200

460 zł

599 zł

850 zł

1 399 zł

• wym. 39 x 40 x 49 cm

• wym. 39 x 40 x 97 cm

• wym. 39 x 40 x 124 cm

• wym. 76 x 40 x 87 cm

Moduł 8 ZC2201

Moduł 9 ZC2300

Moduł 10 ZC2301

Moduł 6 ZC2602

740 zł

1 999 zł

690 zł

1 199 zł

• wym. 76 x 40 x 87 cm

• wym. 76 x 40 x 124 cm

• wym. 76 x 40 x 124 cm

• wym. 76 x 40 x 113 cm

26

Moduł 11 ZC2302

Moduł 4 ZC2600

Moduł 5 ZC2601

Moduł 17 ZC3601

1 039 zł

999 zł

999 zł

1 550 zł

• wym. 76 x 40 x 124 cm

• wym. 76 x 40 x 113 cm

• wym. 76 x 40 x 113 cm

• wym. 114 x 40 x 113 cm

Moduł 12 ZC2500

Moduł 13 ZC2501

Biurko BC0001

Moduł 19 ZC3602

1 800 zł

1 350 zł

799 zł

1 250 zł

• wym. 76 x 40 x 199 cm

• wym. 76 x 40 x 199 cm

• wym. 115 x 48 x 77,5 cm

• wym. 114 x 40 x 113 cm

sklep.nowaszkola.com

27

Moduł 25 ZC2410

1 550 zł

• wym. 76 x 40 x 162 cm

Moduł 24 ZC3260

1 350 zł

• wym. 114 x 40 x 124 cm

Moduł 14 ZC3100

Moduł 15 ZC3200

Moduł 16 ZC3201

Moduł 18 ZC3300

940 zł

899 zł

1 560 zł

1 300 zł

• wym. 114 x 40 x 49 cm

• wym. 114 x 40 x 87 cm

• wym. 114 x 40 x 87 cm

• wym. 114 x 40 x 113 cm

Moduł 21 ZC3301

Moduł 22 ZC3302

Moduł 23 ZC3303

Moduł 20 ZC3600

1 340 zł

1 450 zł

1 400 zł

1 699 zł

• wym. 114 x 40 x 124 cm

• wym. 114 x 40 x 124 cm

• wym. 114 x 40 x 124 cm

• wym. 114 x 40 x 124 cm

28

Moduł 30 ZC2305

Moduł 27 ZC1202

Moduł 26 ZC3101

1 299 zł

640 zł

799 zł

• wym. 70 x 45 x 125 cm

• wym. 36 x 45 x 87 cm

• wym. 104 x 45 x 50 cm

Moduł 28 ZC2203 • wym. 70 x 45 x 87

Moduł 29 ZC1304

Moduł 31 ZC3306

999 zł

799 zł

1 899 zł

• wym. 35,9 x 45 x 124,6 cm

• wym. 104 x 45 x 125

sklep.nowaszkola.com

29

6 599 zł

CUBO0001

5 299 zł

CUBO0003

5 599 zł

CUBO0005

6 299 zł

3 399 zł

CUBO0008

CUBO0007

30

3 620 zł

ZESTAWY

CUBO0002

5 100 zł

CUBO0004

5 299 zł

CUBO0006

3 100 zł

3 999 zł

CUBO0009

CUBO0010

sklep.nowaszkola.com

31

CUBO0013

4 499 zł

CUBO0012

CUBO0011

2 099 zł

2 750 zł

32

5 799 zł

CUBO0014

4 050 zł

CUBO0015

sklep.nowaszkola.com

33

SIEDZISKA SKŁADANE

Funkcjonalne siedzisko, które po rozłożeniu tworzy wygodny szezlong. W wersji złożonej zajmuje niewiele miejsca, a gdy zajdzie potrzeba, może stanowić dodatkową strefę relaksu i wypoczyn - ku. Doskonale sprawdzi się w kącikach malucha, czytelniach czy teżw świetlicach. Zapewnia prze - strzeń do odpoczynku po żywiołowych zaba - wach ruchowych czy po spacerze. Dostępne jest w trwałej i wysokiej jakości bezftalanowej tkaninie PCW, łatwej do utrzymania w czystości i dezyn - fekcji.Wnętrze siedziskawypełnia pianka poliure - tanowa o podwyższonej gęstości, zapewniająca komfort wypoczynku podczas siedzenia lub leże - nia. Zastosowana antypoślizgowa powierzchnia gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania.

bezpieczne PCW bez ftalanów

ŚREDNIE

499 zł

NS4173 NS4172 NS4175 NS4176 NS4174 NS4177 NS4178

34

DUŻE

899 zł

NS5173 NS5172 NS5175 NS5176 NS5174 NS5177 NS5178

sklep.nowaszkola.com

35

MATERACE SKŁADANE 4–CZĘŚCIOWE

Praktyczny, rozkładany materac o szerokich możliwościach użytkowa - nia. Idealny zarówno do ćwiczeń podczas zajęć gimnastycznych, jak również zabiegów rehabilitacyjnych. Łatwy w utrzymaniu czystości,

wytrzymały, wyprodukowany z atestowanych materiałów. Wnętrze materacy wypełnia pianka o podwyższonej gęstości. • wym. po rozłożeniu: 245 x 120 x 3 cm

bezpieczne PCW bez ftalanów

kolory dopasowane do frontów Cubo

szaro-morski NS3185

szaro-różowy NS3187

szaro-niebieski NS2279

699 zł

699 zł

699 zł

szaro-biały NS2280

szaro-limonkowy NS3184

szary-żółty NS3186

699 zł

699 zł

699 zł

36

BIURKA

+ =

250 zł

95 zł

Drzwi • 1 szt.; wym.: 37 x 37 cm; z zamkiem

Szuflady • 2 szt.; wym.: 37 x 37 x 18 cm; z zamkiem

Biurko Cubo NC7001

NC0013Z NC0012Z NC0015Z NC0016Z NC0014Z NC0017Z

NC0073Z NC0072Z NC0075Z NC0076Z NC0074Z NC0077Z

499 zł • stelaż modułu wykonany jest z laminowanej płyty w kolorze brzo - zy (o grubości 18 mm), • fronty z płyty wiórowej laminowanej (o grubości 18 mm) w kolo - rze do wyboru jasnozielonym, żółtym, szary, białym, niebieski. • drzwi i szuflady (w 6 kolorach) sprzedawane osobno • wym.: 115 x 48 x 77,5 cm

DYWANY

heat set frise

kolory dopasowane do mebli z kolekcji Cubo

Dywan Koła DL0503

889 zł

• 3 m

sklep.nowaszkola.com

37

MEBLE PLASTYCZNE TEATRALNE I MUZYCZNE

SZAFKA PLASTYCZNA

wygodny dostęp po obydwu stornach szafki

Szafka plastyczna Cubo NC4000 720 zł Dwustronna mobilna szafka na materiały plastyczne posiada 3 poziomy oraz 4 rodzaje półek. Szafka została zaprojektowana jako element wzbogacający serię mebli Cubo. Jej stelaż wykonano z płyty wió - rowej w odcieniu brzozy. Separatory półek z płyty wiórowej dostępne są w kolorze niebieskim, żółtym i kobaltowym. • półka otwarta duża, wym.: 77 x 38 x 10 cm • półka otwarta mała: wym.: 36 x 38 x 10 cm • dziewięć półek przedzielonych kolorowymi separatorami, wym.: 36 x 17 x 36 cm • dwie półki regałowe, wym.: 36 x 35 x 36 cm • wym. całego mebla: 114 x 39 x 87 cm

miejsce na duże arkusze oraz bibuły

miejsce na duże butelki z farbą i klejem

SZAFKA NA KOSTIUMY TEATRALNE

Szafka na kostiumy teatralne NC8011 580 zł Mobilna szafka zaprojektowana z myślą o wygodnymprzecho - wywaniu strojów teatralnych. Wyposażona w drążek do za - wieszennia strojów oraz w dwa otwarte pojemniki na małe elementy kostiumów. • wym.: 120 x 50 x 120 cm; 2 pojemniki, drążek, 5 kółek, w tym 2 z blokadą; mate - riał: płyta wiórowa laminowana w kolorze brzoza, tworzywo sztuczne, metal

38

SZAFKA PLASTYCZNA ŻÓŁW

wygodny dostęp po obydwu stronach szafki

duże pojemne półki

miejsce na 2 niskie lub jedną wysoką szufladę po obydwu stronach szafki

miejsce na przybory malarskie, farby lub kredki

mobilność szafce zapewniają 4 kółka

Szuflady dostępne na str. 20

Szafka plastyczna Żółw. Seria Cubo NC4001 620 zł Dwustronna szafka zaprojektowana z myślą o przechowywaniu artykułówplastycznych. Wyposażonawotwarte półki, w których można gromadzić bloki A4 i A3. Boczne kontenerki zapewniają miejsce na przybory malarskie, farby czy kredki. W pojemnych szufladach można bezpiecznie schować przedmioty i artykuły, które nie powinny być łatwo dostępne lub wymagają szczegól - nychwarunkówprzechowywania. Dzięki kółkom szafkamoże być ustawionawdowolnymmiejscu sali lub łatwo przetransportowana do innego pomieszczenia.

• wym. 59 x 77 x 58 cm; • materiał: płyta wiórowa, • płyta MDF o gr. 6 mm, • kółka z tworzywa sztucznego; szuflady sprzedawane osobno

sklep.nowaszkola.com

39

MOBILNA SZAFKA NA SZUFLADY

wyposażona w otwartą półkę

może penłnić funkcję kontenera do dwustano - wiskowego biurka

Cubo. Mobilna szafka na szuflady NC4100 720 zł Mobilna szafka zapewniająca funkcjonalną prze - strzeń do przechowywania akcesoriów sporto - wych, instrumentów muzycznych, pomocy pla - stycznych.Może również pełnić funkcję kontenera do dwustanowiskowego biurka. Wyposażona w otwartą półkę. Możliwość montażu szuflad z dostępemz obu stron. Zastosowanie kółek uła - twia przesuwanie szafki razemz jej zawartością. Szuflady do kupienia osobno • wym.76,6x72,6x86,7(bezkółek);materiał:płytawiórowawkolorze brzozy, 4kółka z tworzywa sztucznego; szuflady sprzedawane osobno

kółka ułatwiają przesuwanie szafki razem z zawartością

możliwość montażu szuflad z dostępem z obu stron

Szuflady dostępne na str. 20

40

MOBILNA SZAFKA Z SZUFLADAMI I INSTRUMENTAMI MUZYCZNYMI

wyposażenie szafki z instrumentami

Cubo. Mobilna szafka z instrumentami muzycznymi NC4200 2 499 zł Mobilna szafka zapewniają - ca funkcjonalną przestrzeń do przechowywania bogate - go zestawu instrumentów mu - zycznych. Może również pełnić funkcję kontenera do dwusta - nowiskowego biurka.Wyposa - żona w otwartą półkę i pojem - ne szuflady w kolorach białym szarym i limonkowym z dostę - pem z obu stron. Zastosowa - nie kółek ułatwia przesuwanie szafki razemz jej zawartością. • wym. 76,6 x 72,6 x 86,7 (bez kółek); materiał: płyta wiórowa w kolorze brzo - zy, 4 kółka z tworzywa sztucznego; szuflady w zestawie: 2 szerokie niskie limonkowe, 1 szeroka wysoka szara, 1 szeroka wysoka biała

20 rodzajów instrumentów i szuflady w komplecie

sklep.nowaszkola.com

41

KRYJÓWKI

Stanowi przytulne i spokojne miejsce dające dziecku poczucie bezpieczeństwa i wyciszenia. Materac dostępny w trzech kolorach, sprzedawany osobno. • wym.: 153 x 54 x 149 cm ; kolor: brzoza, zielony, biały, różany, niebieski, szary materiał: płyta wiórowa lami - nowana o gr. 18 mm

wyciszająca atmosfera

bezpieczny, zaokrąglony daszek

miękkie siedzisko wewnątrz kryjówki

42

Kolorowa NC0202

Biało-szara NC0203

1 050 zł

1 050 zł

MATERACE DO KRYJÓWKI • wym.: 126,4 x 50 x 58 cm (w najwyższym punkcie); materiał; pianka, tkanina PCW

Szary NS1202

Biały NS1203

Limonkowy NS1204

469 zł

469 zł

469 zł

sklep.nowaszkola.com

43

Uczniowie ma swój własny świat, czasem potrzebują miejsca aby się zrelaksować, wyciszyć, pomarzyć w samotności czy poczytać książkę. Szczególnie jeśli na co dzień dużo czasu spędzająw szkole. Kryjówka to odrobina przestrzeni dla dziecka. Ten niesamowity domek daje możliwość zarówno odizolowania się na chwilę i naukę bycia samemu ze sobą, jak i zaproszenia rówieśników do wspól - nych zabaw i rozmów. Stanowi do - skonałe miejsce do budowania relacji społeczno – emocjonalnych. W za - leżności od potrzeb użytkowników proponujemy Państwu trzy modele kryjówek o solidnej konstrukcji z la - minowanej płyty wiórowej. Wszyst - kie domki wyposażono w siedziska i panele ścienne wykonane z pianki poliuretanowej i bezftalanowej tkaniny PCW, łatwej do utrzymania w czy - stości. Pod siedziskami pozostawio - no przestrzeń na plecaki szkolne lub buty. Dla użytkowników bardziej wy - magających przygotowaliśmy wersję kryjówki z wysuwanymi blatami oraz z możliwością przechowywania na regałach książek, czasopism czy po - jemników z przyborami. MAXI KRYJÓWKA

z narożnymi siedziskami NC0211 3 790 zł • wym. 134,6 x 144 x 210,8 cm ; 4 narożne siedziska z 4 panelami ściennymi; materiał: płyta wiórowa o gr. 18mmw kolorze: brzoza, biały, trawa cytrynowa; płyta MDF o gr. 12 mm w kolorze szarym i niebieskim, tkanina PCWw kolorze szarym, pianka poliuretanowa

z kanapami NC0212

z kanapą i regałem NC0213 3 100 zł • wym. 134,6x144x210,8 cm; 1kanapa dwuosobowa z1panelem ściennymi, regał z 4 półkami i 2 wysuwanymi blatami; materiał: płyta wiórowa o gr. 18mmw kolorze: brzoza, biały, trawa cytryno - wa; płyta MDF o gr. 12mmw kolorze szarym i niebieskim, tkanina PCW w kolorze szarym, pianka poliuretanowa

2 890 zł • wym. 134,6x144x210,8 cm; 2kanapy dwuosobowe z2panelami ściennymi; materiał: płyta wiórowa o gr. 18mmw kolorze: brzoza, biały, trawa cytrynowa; płyta MDF o gr. 12 mm w kolorze szarym i niebieskim, tkanina PCWw kolorze szarym, pianka poliuretanowa

44

przestrzeń na plecaki

panele ścienne

wysuwany blat

przestrzeń do przechowywania książek

wygodne siedziska z tkaniny PCW

119 zł Mięciutkapoduszkawykonana zwysokojakościowej bezftala - nowej tkaniny PCW. Materiał zewnętrzny łatwo się czyści i szybko dezynfekuje. Wypeł - nienie w postaci pociętych ka - wałkówpianki poliuratanowej zapewniawygodne podparcie dlagłowy. Poduszkamoże peł - nić również funkcję siedziska na podłodze. Dostępna w kil - kuwariantach kolorystycznych. Doskonale komponuje się z se - rią mebli Cubo. PODUSZKI-JAŚKI DO KRYJÓWEK

szary NS3262

biały NS3263

limonkowy NS3264

119 zł

119 zł

mix kolorów NS3270 145 zł • wym. 35 x 35 cm; materiał: tkanina PCW, ścinki pianki poliureatnowej; kolor: mix kolorów

morski NS3265

żółty NS3266

różany NS3267

119 zł

119 zł

119 zł

sklep.nowaszkola.com

45

SZATNIA CUBO

Szatnia Cubo 6 NC8161

659 zł • wym. 138 x 35 x 131 cm; 6 skrytek, 6 wieszaczków w kształcie gwiazdki z potrójnymi uchwytami w kolorze żółtym, kratka na buty; materiał: płyta meblowa laminowana w kolorze brzoza, metal, tworzywo sztuczne

drzwi dostępne w 6 kolorach

Szatnia Cubo 3 NC8131

459 zł • wym. 75 x 35 x 131 cm; 3 skrytki, 3 wieszaczki w kształcie gwiazdki z potrójnymi uchwytami w kolorze żółtym, kratka na buty; materiał: płyta meblowa laminowana w kolorze brzoza

Drzwi do szatni Cubo • 3 szt.; wym.: 21 x 21; uchwyt; materiał: płyta meblowa laminowana o gr. 18 mm. • możliwość montażu drzwiczek z lewej i prawej strony

możliwość dowolnego łączenia kolorów drzwi w pojedynczej szatni

Morskie NC8235

Białe NC8233

Szare NC8232

Żółte NC8236

Zielone NC8234

Różane NC8237

169 zł

169 zł

169 zł

169 zł

169 zł

169 zł

46

sklep.nowaszkola.com

47

48

FRESH Kolekcja meblowa stwarzająca możli - wość jak najlepszego zagospodarowa - nia przestrzeni w pomieszczeniu. Prze - szklona wersja drzwi pozwala na takie zorganizowanie przestrzeni w sali lek - cyjnej, by wyeksponować pomoce edu - kacyjne. Przez szklane drzwiczki ucznio - wie mogą bezpiecznie oglądać modele i figury ustawione na półkach, ale dzięki zamkomna kluczyk sięgnąć po niemoże jedynie nauczyciel. Ta wersja jest szcze - gólnie polecana do sal przedmiotowych, gdzie obserwacje, badania i ekspery - mentowanie są najczęstszą formą na - uczania.

NORMA

• pięć wersji kolorystycznych: pomarańczowa, zielona, brzoza, szara i biała • dwie wielkości szafek stojących i wiszących (szer. 92 i 47 cm) • dwie wielkości szafek półokrągłych (wys. 62 i 94 cm) • kolorowe półki: pomarańczowa, zielona, brzoza, szara i biała • możliwość montażu drzwi w kolorach pomarańczo - wym, zielonym, białym, szarym i brzozowym lub drzwi szklanych • wygodne uchwyty w kolorze drzwi, szuflad i półek

• łatwy montaż • gr. płyty 18mm

• niezbędne dodatki do wyboru (sprzedawane osobno): • nogi plastikowe w kolorze pomarańczowym, zielo - nym i brzozowym (4 szt., wys. 10 cm) w komplecie z meblami • kółka (4 szt. w tym: 2 x kółka obrotowe i 2 x kółka obrotowe z blokadą, wys. 10 cm), sprzedawane osobno • mobilny mebel z szufladami i blatem na menzurki i sprzęt chemiczny - wózek laboratoryjny

Brzozowe wersje drzwiczek i półek po - zwolą stworzyć stonowaną kolorystycz - nie przestrzeń. Półokrągłe szafki o dostępie z obydwu stron, pozwolą uzyskać mnóstwo do - datkowego miejsca poprzez zagospo - darowanie niewykorzystywanej dotąd powierzchni sali.

STELAŻ: płyta: wiórowa grubość: 18 mm kolor: brzoza

PÓŁKI: płyta: wiórowa grubość: 18 mm kolor:

podstawa: nogi/wheels

POJEMNIKI : material: tworzywo kolor:

DRZWI: typ: otwierane powierzchnia: gładka

płyta: wiórowa grubość: 18 mm kolor:

NOGI : materiał: tworzywo sztuczne kolor:

rodzaj uchwytu: rączka zamek: tak płyta: szło powierzchnia: gładka grubość: 6 mm rodzaj uchwytu: metalowy zamek: tak

KÓŁKA: materiał: tworzywo sztuczne i metal

sklep.nowaszkola.com

49

*Wysokość podawana bez nóg i kółek. Po montażu wysokość mebla zwiększa się o 10 cm. MODUŁY FRESH

PÓŁKI

SZAFKI WISZĄCE

SZAFKI

SZAFKI PÓŁOKRĄGŁE

SZAFKI MAXI

AKCESORIA

WÓZKI

50

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89 Page 90 Page 91 Page 92 Page 93 Page 94 Page 95 Page 96 Page 97 Page 98 Page 99 Page 100 Page 101 Page 102 Page 103 Page 104 Page 105 Page 106 Page 107 Page 108 Page 109 Page 110 Page 111 Page 112 Page 113 Page 114 Page 115 Page 116 Page 117 Page 118 Page 119 Page 120 Page 121 Page 122 Page 123 Page 124 Page 125 Page 126 Page 127 Page 128 Page 129 Page 130 Page 131 Page 132 Page 133 Page 134 Page 135 Page 136 Page 137 Page 138 Page 139 Page 140 Page 141 Page 142 Page 143 Page 144 Page 145 Page 146 Page 147 Page 148 Page 149 Page 150 Page 151 Page 152 Page 153 Page 154 Page 155 Page 156 Page 157 Page 158 Page 159 Page 160 Page 161 Page 162 Page 163 Page 164 Page 165 Page 166 Page 167 Page 168 Page 169 Page 170 Page 171 Page 172 Page 173 Page 174 Page 175 Page 176 Page 177 Page 178 Page 179 Page 180 Page 181 Page 182 Page 183 Page 184 Page 185 Page 186 Page 187 Page 188 Page 189 Page 190 Page 191 Page 192 Page 193 Page 194 Page 195 Page 196 Page 197 Page 198 Page 199 Page 200

Made with FlippingBook Proposal Creator